EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_03_068_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
03. Poljoprivreda
Svezak 68

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.03.068.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

03.   Poljoprivreda

Svezak 068

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1979

L 183

13

 

 

31979L0641

 

 

 

(79/641/EEZ)
Direktiva Komisije od 27. lipnja 1979. o izmjeni direktiva 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 69/208/EEZ i 70/458/EEZ o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja, sjemena žitarica, sjemena uljarica i predivog bilja te sjemena povrća

3

1979

L 320

50

 

 

31979R2829

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 2829/79 od 14. prosinca 1979. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1963/79 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu proizvodne naknade za maslinovo ulje upotrijebljeno u proizvodnji određene konzervirane hrane

7

1989

L 016

17

 

 

31989R0119

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 119/89 od 19. siječnja 1989. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2514/78 o registraciji ugovora u državama članicama o razmnožavanju sjemena u državama nečlanicama

8

1989

L 085

3

 

 

31989R0789

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 789/89 od 20. ožujka 1989. o uvođenju posebnih mjera za orašaste plodove i rogač te o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1035/72 o zajedničkoj organizaciji tržišta voća i povrća

10

1994

L 366

1

 

 

31994R3378

 

 

 

Uredba (EZ) br. 3378/94 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. prosinca 1994. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1576/89 o utvrđivanju općih pravila za definiranje, opis i prezentiranje jakih alkoholnih pića i Uredbe (EEZ) br. 1601/91 o utvrđivanju općih pravila o određivanju, opisivanju i prezentiranju aromatiziranih vina, aromatiziranih pića na bazi vina i aromatiziranih koktela na bazi vina nakon Urugvajske runde višestranih trgovinskih pregovora

13

1996

L 162

14

 

 

31996D0411

 

 

 

(96/411/EZ)
Odluka Vijeća od 25. lipnja 1996. o poboljšanju poljoprivredne statistike Zajednice

15

2001

L 058

9

 

 

32001R0394

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 394/2001 od 27. veljače 2001. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2700/93 o detaljnim pravilima za primjenu premije u korist proizvođača ovčjeg i kozjeg mesa

22

2001

L 196

9

 

 

32001R1488

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1488/2001 od 19. srpnja 2001. o utvrđivanju pravila primjene Uredbe Vijeća (EZ) br. 3448/93 u vezi s uključivanjem određenih količina određenih osnovnih proizvoda, navedenih u Prilogu I. Ugovoru o osnivanju Europske zajednice, u postupke aktivne dorade bez prethodnog ispitivanja gospodarskih uvjeta

24

2002

L 053

20

 

 

32002L0011

 

 

 

Direktiva Vijeća 2002/11/EZ od 14. veljače 2002. o izmjeni Direktive 68/193/EEZ o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje vinove loze i o stavljanju izvan snage Direktive 74/649/EEZ

32

2002

L 337

21

 

 

32002R2208

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2208/2002 od 12. prosinca 2002. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 814/2000 o mjerama informiranja u vezi sa zajedničkom poljoprivrednom politikom

40

2003

L 345

24

 

 

32003R2324

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2324/2003 od 17. prosinca 2003. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1037/2001 o odobravanju ponude i isporuke za neposrednu prehranu ljudi određenih uvoznih vina koja su možda bila podvrgnuta enološkim postupcima koji nisu predviđeni Uredbom (EZ) br. 1493/1999

43

2005

L 143

38

 

 

32005D0421

 

 

 

(2005/421/EZ)
Odluka Komisije od 3. lipnja 2005. o izmjeni Dodatka B Prilogu IX. Aktu o pristupanju iz 2003. u vezi s određenim objektima u sektorima mlijeka, ribe i mesa u Litvi (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 1633) (1)

44

2005

L 247

37

 

 

32005D0665

 

 

 

(2005/665/EZ)
Odluka Komisije od 19. rujna 2005. o izmjeni Dodatka A Prilogu X. Aktu o pristupanju iz 2003. u pogledu određenih objekata iz sektora mesa u Mađarskoj (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 3450) (1)

51

2006

L 058

42

 

 

32006R0320

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 320/2006 od 20. veljače 2006. o utvrđivanju privremenog sustava za restrukturiranje industrije šećera u Zajednici i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1290/2005 o financiranju zajedničke poljoprivredne politike

54

2006

L 075

17

 

 

32006D0206

 

 

 

(2006/206/EZ)
Odluka Komisije od 3. ožujka 2006. o izmjeni Dodatka A Prilogu X. Aktu o pristupanju iz 2003. u vezi s određenim objektima iz sektora mesa u Mađarskoj (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 606) (1)

63

2008

L 015

5

 

 

32008R0033

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 33/2008 od 17. siječnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Direktive Vijeća 91/414/EEZ u pogledu redovnog i ubrzanog postupka za ocjenu aktivnih tvari koje su bile dio programa rada iz članka 8. stavka 2. te Direktive, ali nisu uvrštene Prilog I. toj Direktivi (1)

65

2008

L 056

4

 

 

32008R0180

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 180/2008 od 28. veljače 2008. o referentnom laboratoriju Zajednice za bolesti kopitara, osim konjske kuge, i o izmjeni Priloga VII. Uredbi (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća

73

2008

L 308

17

 

 

32008R1145

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1145/2008 od 18. studenoga 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 u pogledu nacionalnih programa restrukturiranja sektora pamuka

77

2009

L 030

1

 

 

32009R0072

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 72/2009 od 19. siječnja 2009. o promjenama Zajedničke poljoprivredne politike izmjenom uredbi (EZ) br. 247/2006, (EZ) br. 320/2006, (EZ) br. 1405/2006, (EZ) br. 1234/2007, (EZ) br. 3/2008 i (EZ) br. 479/2008 te stavljanje izvan snage uredbi (EEZ) br. 1883/78, (EEZ) br. 1254/89, (EEZ) br. 2247/89, (EEZ) br. 2055/93, (EZ) br. 1868/94, (EZ) br. 2596/97, (EZ) br. 1182/2005 i (EZ) br. 315/2007

85

2009

L 030

100

 

 

32009R0074

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 74/2009 od 19. siječnja 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1698/2005 o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR)

100

2009

L 040

12

 

 

32009L0007

 

 

 

Direktiva Komisije 2009/7/EZ od 10. veljače 2009. o izmjeni priloga I., II., IV. i V. Direktivi Vijeća 2000/29/EZ o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice

112

2009

L 100

8

 

 

32009R0318

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 318/2009 od 17. travnja 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1914/2006 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1405/2006 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u korist manjih egejskih otoka

119

2009

L 154

1

 

 

32009R0491

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 491/2009 od 25. svibnja 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1234/2007 o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržištai o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u)

121

2009

L 226

8

 

 

32009R0781

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 781/2009 od 27. kolovoza 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 868/2008 o sadržaju izvješća poljoprivrednoga gospodarstva na temelju kojeg se utvrđuju prihodi poljoprivrednoga gospodarstva i provodi analiza poslovanja takvih gospodarstava

177

2009

L 260

20

 

 

32009D0922

 

 

 

Odluka br. 922/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o interoperabilnim rješenjima za europske javne uprave (ISA) (1)

185

2009

L 301

6

 

 

32009R1097

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1097/2009 od 16. studenoga 2009. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka dimetoata, etefona, fenamifosa, fenarimola, metamidofosa, metomila, ometoata, oksidemeton-metila, procimidona, tiodikarba i vinklozolina u određenim proizvodima ili na njima (1)

193

2009

L 301

23

 

 

32009R1098

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1098/2009 od 16. studenoga 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2535/2001 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1255/1999 u pogledu uvoznih režima za mlijeko i mliječne proizvode i otvaranja carinskih kvota

210

2009

L 328

27

 

 

32009R1217

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1217/2009 od 30. studenoga 2009. o uspostavi sustava za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovnim aktivnostima poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj zajednici (kodificirana verzija)

213

2010

L 223

20

 

 

32010R0756

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 756/2010 od 24. kolovoza 2010. o izmjeni priloga IV. i V. Uredbi (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (1)

225

2010

L 223

29

 

 

32010R0757

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 757/2010 od 24. kolovoza 2010. o izmjeni priloga I. i III. Uredbi (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (1)

234

2011

L 059

15

 

 

32011R0215

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 215/2011 od 1. ožujka 2011. o odobrenju izmjena koje nisu manje u specifikaciji naziva upisanog u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla [Pecorino Sardo (ZOI)]

242

2011

L 147

6

 

 

32011R0538

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 538/2011 od 1. lipnja 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 607/2009 o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu zaštićenih oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla, tradicionalnih izraza, označavanja i prezentiranja određenih proizvoda u sektoru vina

244

2011

L 242

2

 

 

32011R0931

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 931/2011 od 19. rujna 2011. o zahtjevima sljedivosti utvrđenima Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća za hranu životinjskog podrijetla (1)

251

2011

L 243

1

 

 

32011D0620

 

 

 

(2011/620/EU)
Odluka Vijeća od 12. srpnja 2011. o potpisivanju u ime Unije sporazuma između Europske unije i Gruzije o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

253

2011

L 279

1

 

 

32011R1078

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1078/2011 od 25. listopada 2011. o neodobravanju aktivne tvari propanila, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (1)

254

2011

L 285

10

 

 

32011R1100

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1100/2011 od 31. listopada 2011. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u vezi s uvjetima za odobravanje aktivnih tvari dikambe, difenokonazola i imazakvina (1)

256

2012

L 091

1

 

 

32012R0277

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 277/2012 od 28. ožujka 2012. o izmjeni priloga I. i II. Direktivi 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu najvećih dopuštenih količina i utvrđivanja pragova za pokretanje postupka za dioksine i poliklorirane bifenile (1)

261

2012

L 092

4

 

 

32012R0282

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 282/2012 od 28. ožujka 2012. o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila sustava jamstava za poljoprivredne proizvode (kodificirana)

268

2012

L 114

1

 

 

32012R0359

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 359/2012 od 25. travnja 2012. o odobrenju aktivne tvari metama, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja, te o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (1)

279

2012

L 168

24

 

 

32012R0563

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 563/2012 od 27. lipnja 2012. o izmjeni Priloga VII. Uredbi (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa referentnih laboratorija EU-a (1)

286

2012

L 219

5

 

 

32012R0744

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 744/2012 od 16. kolovoza 2012. o izmjeni priloga I. i II. Direktivi 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu najvećih dopuštenih količina za arsen, fluor, olovo, živu, endoslufan, dioksine, Ambrosiu spp., diklazuril i lasalocid A natrij i u pogledu pragova za pokretanje postupka za dioksine (1)

288

2013

L 020

33

 

 

32013R0051

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 51/2013 od 16. siječnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 152/2009 o utvrđivanju metoda uzorkovanja i analize za službenu kontrolu hrane za životinje (1)

296

2013

L 116

4

 

 

32013R0380

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 380/2013 od 25. travnja 2013. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1141/2010 u pogledu dostavljanja dodatne cjelovite dokumentacije Agenciji, drugim državama članicama i Komisiji

307

2013

L 127

17

 

 

32013R0426

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 426/2013 оd 8. svibnja 2013. o prilagodbi uredaba (EZ) br. 1120/2009, (EZ) br. 1121/2009 i (EZ) br. 1122/2009 o provedbenim pravilima za izravna plaćanja u Hrvatskoj

308

 

 

 

 

 

 

Obavijest čitateljima – Kataloški broj sveska 03-065 (vidjeti stranicu 3. korica)

s3

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top