EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_03_064_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
03. Poljoprivreda
Svezak 64

  The document is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.03.064.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

03.   Poljoprivreda

Svezak 064

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1996

L 129

35

 

 

31996D0340

 

 

 

(96/340/EZ)
Odluka Komisije od 10. svibnja 1996. o izmjeni Priloga II. Direktivi Vijeća 92/118/EEZ o utvrđivanju zahtjeva za zdravlje životinja i zahtjeva za javno zdravlje kojima se uređuje trgovina i uvoz u Zajednicu proizvoda koji ne podliježu navedenim zahtjevima utvrđenim u posebnim pravilima Zajednice iz Priloga A dijela I. Direktive 89/662/EEZ te, s obzirom na patogene tvari, iz Direktive 90/425/EEZ (1)

3

1997

L 057

4

 

 

31997D0132

 

 

 

(97/132/EZ)
Odluka Vijeća od 17. prosinca 1996. o sklapanju Sporazuma između Europske zajednice i Novog Zelanda o sanitarnim mjerama koje se primjenjuju u trgovini živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla

12

1997

L 057

5

 

 

21997A0226(02)

 

 

 

Sporazum između Europske zajednice i Novog Zelanda o sanitarnim mjerama koje se primjenjuju u trgovini živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla

13

1997

L 170

19

 

 

31997R1199

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1199/97 od 27. lipnja 1997. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 3600/92 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu prve faze programa rada iz članka 8. stavka 2. Direktive Vijeća 91/414/EEZ o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište

68

1999

L 054

21

 

 

31999D0164

 

 

 

(1999/164/EZ)
Odluka Komisije od 17. veljače 1999. o neuvrštenju DNOC-a kao aktivne tvari u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ i o povlačenju odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže ovu aktivnu tvar (priopćeno pod brojem dokumenta C(1999) 332) (1)

71

2002

L 187

30

 

 

32002L0063

 

 

 

Direktiva Komisije 2002/63/EZ od 11. srpnja 2002. o utvrđivanju metoda Zajednice za uzimanje uzoraka za službenu kontrolu ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog i životinjskog podrijetla i o stavljanju izvan snage Direktive 79/700/EEZ (1)

73

2003

L 275

49

 

 

32003D0766

 

 

 

(2003/766/EZ)
Odluka Komisije od 24. listopada 2003. o hitnim mjerama za sprečavanje širenja organizma Diabrotica virgifera Le Conte unutar Zajednice (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 3880)

87

2004

L 074

19

 

 

32004D0241

 

 

 

(2004/241/EZ)
Odluka Komisije od 5. ožujka 2004. o izmjeni odluka 92/260/EEZ i 93/197/EEZ s obzirom na privremeni ulazak i uvoz u Europsku uniju registriranih konja iz Južne Afrike (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 668) (1)

89

2004

L 319

9

 

 

32004L0105

 

 

 

Direktiva Komisije 2004/105/EZ od 15. listopada 2004. o utvrđivanju obrazaca službenih fitosanitarnih certifikata ili fitosanitarnih certifikata za ponovni izvoz koji prati bilje, biljne proizvode ili druge predmete iz trećih zemalja, navedenih u Direktivi Vijeća 2000/29/EZ

91

2005

L 206

16

 

 

32005D0605

 

 

 

Odluka Komisije od 4. kolovoza 2005. o izmjeni Odluke 93/195/EEZ o uvjetima zdravlja životinja i veterinarskog certificiranja za ponovni ulaz registriranih konja za utrke, natjecanja i kulturne događaje nakon privremenog izvoza (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 2933) (1)

97

2005

L 282

9

 

 

32005L0074

 

 

 

Direktiva Komisije 2005/74/EZ od 25. listopada 2005. o izmjeni Direktive Vijeća 90/642/EEZ u pogledu maksimalnih razina ostataka etofumesata, lambda-cihalotrina, metomila, pimetrozina i tiabendazola koje se njome utvrđuju (1)

102

2006

L 088

9

 

 

32006L0035

 

 

 

Direktiva Komisije 2006/35/EZ od 24. ožujka 2006. o izmjeni priloga I. do IV. Direktivi Vijeća 2000/29/EEZ o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice

111

2006

L 182

1

 

 

32006L0056

 

 

 

Direktiva Komisije 2006/56/EZ od 12. lipnja 2006. o izmjeni priloga Direktivi Vijeća 93/85/EEZ o kontroli prstenaste truleži gomolja krumpira

115

2006

L 183

29

 

 

32006D0464

 

 

 

(2006/464/EZ)
Odluka Komisije od 27. lipnja 2006. o privremenim žurnim mjerama za sprečavanje unosa vrste Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu u Zajednicu i njenog širenja unutar Zajednice (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 2881)

158

2006

L 201

34

 

 

32006D0517

 

 

 

(2006/517/EZ)
Odluka Komisije od 19. srpnja 2006. o načelnom priznavanju cjelovitosti dokumentacije dostavljene na detaljno razmatranje s ciljem mogućeg uvrštenja metaflumizona u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ (priopćeno pod brojem dokumenta C(2006) 3238) (1)

162

2006

L 271

12

 

 

32006R1443

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1443/2006 od 29. rujna 2006. o trajnim odobrenjima za određene dodatke hrani za životinje i odobrenju za razdoblje od 10 godina za kokcidiostatike (1)

164

2007

L 169

10

 

 

32007R0737

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 737/2007 od 27. lipnja 2007. o utvrđivanju postupka za obnavljanje uvrštenja prve skupine aktivnih tvari u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ te o sastavljanju popisa tih tvari (1)

171

2007

L 246

19

 

 

32007R1095

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1095/2007 od 20. rujna 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1490/2002 o utvrđivanju daljnjih detaljnih pravila za provedbu treće faze programa rada iz članka 8. stavka 2. Direktive Vijeća 91/414/EEZ i Uredbe (EZ) br. 2229/2004 o utvrđivanju daljnjih detaljnih pravila za provedbu četvrte faze programa rada iz članka 8. stavka 2. Direktive Vijeća 91/414/EEZ (1)

180

2008

L 302

19

 

 

32008D0855

 

 

 

(2008/855/EZ)
Odluka Komisije od 3. studenoga 2008. o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu klasične svinjske kuge u nekim državama članicama (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 6349) (1)

190

2009

L 324

1

 

 

32009R1185

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1185/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o statističkim podacima o pesticidima (1)

197

2010

L 316

10

 

 

32010D0734

 

 

 

(2010/734/EU)
Odluka Komisije od 30. studenoga 2010. o izmjeni odluka 2005/692/EZ, 2005/734/EZ, 2006/415/EZ, 2007/25/EZ i 2009/494/EZ u pogledu influence ptica (priopćeno pod brojem dokumenta C(2010) 8282) (1)

219

2011

L 070

40

 

 

32011D0163

 

 

 

(2011/163/EU)
Odluka Komisije od 16. ožujka 2011. o odobravanju planova koje su dostavile treće zemlje u skladu s člankom 29. Direktive Vijeća 96/23/EZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 1630) (1)

226

2011

L 100

30

 

 

32011R0364

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 364/2011 od 13. travnja 2011. o izmjeni Priloga I. Uredbi Komisije (EZ) br. 798/2008 i izmjeni Uredbe (EZ) br. 1291/2008 u pogledu programa kontrole salmonele kod nekih vrsta peradi i jaja u Hrvatskoj u skladu s Uredbom (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća te o ispravku uredaba Komisije (EU) br. 925/2010 i (EU) br. 955/2010 (1)

233

2011

L 122

100

 

 

32011D0277

 

 

 

(2011/277/EU)
Provedbena odluka Komisije od 10. svibnja 2011. o izmjeni Priloga II. Odluci 93/52/EEZ vezano uz priznavanje određenih regija u Italiji kao službeno slobodnih od bruceloze (B. melitensis) i o izmjeni priloga Odluci 2003/467/EZ vezano uz deklaraciju da su određene regije u Italiji, Poljskoj i Ujedinjenoj Kraljevini službeno slobodne od goveđe tuberkuloze, goveđe bruceloze i enzootske goveđe leukoze (priopćeno pod brojem dokumenta C(2011) 3066) (1)

240

2012

L 012

1

 

 

32012R0028

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 28/2012 od 11. siječnja 2012. o utvrđivanju zahtjeva za certificiranje uvoza i provoza kroz Uniju za određene mješovite proizvode i o izmjeni Odluke 2007/275/EZ i Uredbe (EZ) br. 1162/2009 (1)

247

2012

L 017

1

 

 

32012R0045

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 45/2012 od 19. siječnja 2012. o izmjeni Priloga Uredbi Vijeća (EZ) br. 21/2004 o sadržaju dokumenata o premještanju (1)

260

2012

L 030

4

 

 

32012R0085

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 85/2012 od 1. veljače 2012. o izmjeni Priloga Uredbi (EZ) br. 37/2010 o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla, vezano uz tvar altrenogest (1)

262

2012

L 030

6

 

 

32012R0086

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 86/2012 od 1. veljače 2012. o izmjeni Priloga Uredbi (EZ) br. 37/2010 o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla, vezano uz tvar lasalocid (1)

264

2012

L 050

51

 

 

32012D0112

 

 

 

(2012/112/EU)
Provedbena odluka Komisije od 17. veljače 2012. o izmjeni Priloga E Direktivi Vijeća 92/65/EEZ u vezi s obrascima zdravstvenih certifikata za životinje s gospodarstava i životinje, sjeme, jajne stanice i zametke iz odobrenih tijela, instituta ili centara (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 860) (1)

266

2012

L 106

22

 

 

32012D0197

 

 

 

(2012/197/EU)
Provedbena odluka Komisije od 16. travnja 2012. o izmjeni Odluke 2009/821/EZ vezano uz popis graničnih inspekcijskih postaja i veterinarskih jedinica u okviru sustava TRACES (priopćena pod brojem dokumenta C(2012(2377) (1)

273

2012

L 141

7

 

 

32012R0456

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 456/2012 od 30. svibnja 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1266/2007 o pravilima provedbe Direktive Vijeća 2000/75/EZ s obzirom na kontrolu, praćenje, nadziranje i ograničenje premještanja određenih životinja prijemljivih vrsta u odnosu na bolest plavog jezika (1)

279

2012

L 152

42

 

 

32012D0302

 

 

 

(2012/302/EU)
Provedbena odluka Komisije od 11. lipnja 2012. o izmjeni Odluke 2011/163/EU o odobrenju planova koje su dostavile treće zemlje u skladu s člankom 29. Direktive Vijeća 96/23/EZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 3723) (1)

286

2012

L 306

1

 

 

32012R1012

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1012/2012 od 5. studenoga 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2074/2005 i Uredbe (EZ) br. 1251/2008 u pogledu popisa vektorskih vrsta, zdravstvenih zahtjeva i zahtjeva za certificiranje u vezi s epizootskim ulcerativnim sindromom i u pogledu unosa Tajlanda na popis trećih zemalja iz kojih je dopušten uvoz određenih riba i proizvoda ribarstva u Uniju (1)

292

2012

L 347

36

 

 

32012D0786

 

 

 

(2012/786/EU)
Provedbena odluka Komisije od 13. prosinca 2012. o izmjeni Odluke 2010/221/EU s obzirom na nacionalne mjere za sprečavanje unosa određenih bolesti akvatičnih životinja u dijelove Irske, Finske i Ujedinjene Kraljevine (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 9295) (1)

310

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top