EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_03_062_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
03. Poljoprivreda
Svezak 62

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.03.062.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

03.   Poljoprivreda

Svezak 062

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1991

L 228

70

 

 

31991L0412

 

 

 

(91/412/EEZ)
Direktiva Komisije od 23. srpnja 1991. o utvrđivanju načela i smjernica dobre proizvodne prakse za veterinarsko-medicinske proizvode

3

1996

L 293

3

 

 

31996R2194

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2194/96 od 15. studenoga 1996. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 120/89 o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila za primjenu izvoznih pristojbi i naknada za poljoprivredne proizvode

7

1998

L 038

10

 

 

31998D0139

 

 

 

(98/139/EZ)
Odluka Komisije od 4. veljače 1998. o utvrđivanju detaljnih propisa o kontrolama na licu mjesta koje u području veterinarstva provode stručnjaci Komisije u državama članicama (1)

9

1998

L 038

14

 

 

31998D0140

 

 

 

(98/140/EZ)
Odluka Komisije od 4. veljače 1998. o propisivanju određenih detaljnih pravila za kontrole na licu mjesta koje u području veterinarstva provode stručnjaci Komisije u trećim zemljama (1)

13

1999

L 014

3

 

 

31999R0111

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 111/1999 od 18. siječnja 1999. o utvrđivanju općih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2802/98 o programu opskrbe Ruske Federacije poljoprivrednim proizvodima

16

2001

L 104

3

 

 

32001D0303

 

 

 

(2001/303/EZ)
Odluka Komisije od 11. travnja 2001. o uvjetima za kontrolu i iskorjenjivanje slinavke i šapa u ugroženih vrsta pri primjeni članka 13. Direktive 85/511/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2001) 1107) (1)

30

2001

L 282

81

 

 

32001D0754

 

 

 

(2001/754/EZ)
Odluka Komisije od 23. listopada 2001. o izmjeni Odluke 93/197/EEZ o uvozu kopitara iz Svetog Petra i Mikelona (priopćena pod brojem dokumenta C (2001) 3166) (1)

33

2002

L 117

6

 

 

32002R0765

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 765/2002 od 3. svibnja 2002. o prikupljanju uzoraka i donošenju određenih detaljnih pravila u vezi s fizičkim pregledom rezanih dijelova govedine bez kostiju koji se kvalificiraju za povrat izvoznih naknada

40

2003

L 321

61

 

 

32003D0845

 

 

 

(2003/845/EZ)
Odluka Komisije od 5. prosinca 2003. o zaštitnim mjerama vezano uz uvoz određenih životinja, njihovog sjemena, jajnih stanica i zametaka iz Albanije, bivše jugoslavenske republike Makedonije te Srbije i Crne Gore s obzirom na bolest plavog jezika (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 4526) (1)

44

2004

L 032

18

 

 

32004D0110

 

 

 

(2004/110/EZ)
Odluka Komisije od 29. siječnja 2004. o mjerama za procjenu preostaloga GSE rizika u proizvodima dobivenim od goveda/o financijskom doprinosu Zajednice mjerama za procjenu preostaloga GSE rizika u proizvodima dobivenim od goveda (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 132)

45

2004

L 094

63

 

 

32004D0292

 

 

 

(2004/292/EZ)
Odluka Komisije od 30. ožujka 2004. o uvođenju sustava Traces te izmjeni Odluke 92/486/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 1282) (1)

47

2004

L 151

57

 

 

32004D0413

 

 

 

(2004/413/EZ)
Odluka Komisije od 28. travnja 2004. o izmjeni Odluke 2000/585/EZ s obzirom na uvjete zdravlja životinja i veterinarskog certificiranja za meso zečeva i meso određene divljači iz prirode i uzgoja koje je u provozu ili privremeno skladišteno u Zajednici (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 1560) (1)

49

2004

L 151

65

 

 

32004D0414

 

 

 

(2004/414/EZ)
Odluka Komisije od 28. travnja 2004. o izmjeni Odluke 2003/779/EZ s obzirom na zahtjeve zdravlja životinja i veterinarsko certificiranje za životinjska crijeva u provozu ili privremeno skladištena u Zajednici (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 1561) (1)

54

2004

L 154

60

 

 

32004D0436

 

 

 

(2004/436/EZ)
Odluka Komisije od 29. travnja 2004. o izmjeni Odluke 94/984/EZ u pogledu uvjeta zdravlja životinja i veterinarskog certificiranja za svježe meso peradi koje se provozi kroz Zajednicu ili je privremeno uskladišteno u Zajednici (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 1650) (1)

61

2004

L 279

44

 

 

32004D0621

 

 

 

(2004/621/EZ)
Odluka Komisije od 26. kolovoza 2004. o izmjeni Odluke 2002/994/EZ o određenim mjerama zaštite s obzirom na proizvode životinjskog podrijetla uvezene iz Kine (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 3256) (1)

66

2005

L 051

23

 

 

32005D0155

 

 

 

(2005/155/EZ)
Odluka Komisije od 18. veljače 2005. o izmjeni Odluke 97/102/EZ o posebnim uvjetima kojima se uređuje uvoz proizvoda ribarstva i akvakulture podrijetlom iz Rusije, u pogledu imenovanja nadležnog tijela i obrasca zdravstvenog certifikata (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 357) (1)

69

2005

L 061

28

 

 

32005D0177

 

 

 

(2005/177/EZ)
Odluka Komisije od 7. ožujka 2005. o provozu živih goveda preko Ujedinjene Kraljevine (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 509) (1)

72

2005

L 121

87

 

 

32005D0375

 

 

 

(2005/375/EZ)
Odluka Komisije od 11. svibnja 2005. o izmjeni Odluke 90/255/EEZ o upisu mužjaka ovaca i koza u prilog matičnoj knjizi (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 1409) (1)

75

2005

L 151

26

 

 

32005D0436

 

 

 

(2005/436/EZ)
Odluka Komisije od 13. lipnja 2005. o suradnji Zajednice s Organizacijom za hranu i poljoprivredu posebno u pogledu aktivnosti koje provodi Europska komisija za kontrolu slinavke i šapa

78

2005

L 193

41

 

 

32005D0573

 

 

 

(2005/573/EZ)
Odluka Komisije od 22. srpnja 2005. o izmjeni Odluke 2002/994/EZ o određenim mjerama zaštite u vezi s proizvodima životinjskog podrijetla koji se uvoze iz Kine (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 2764) (1)

80

2005

L 291

38

 

 

32005D0771

 

 

 

(2005/771/EZ)
Odluka Komisije od 3. studenoga 2005. o izmjeni Odluke 93/195/EEZ o uvjetima zdravlja životinja i veterinarskog certificiranja za ponovni ulaz registriranih konja za utrke, natjecanja i kulturna događanja nakon privremenog izvoza (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 4186) (1)

83

2006

L 228

24

 

 

32006D0574

 

 

 

(2006/574/EZ)
Odluka Komisije od 18. kolovoza 2006. o izmjeni Odluke 2005/734/EZ u pogledu određenih dodatnih mjera za smanjenje rizika od širenja influence ptica (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 3702) (1)

87

2006

L 320

47

 

 

32006R1666

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1666/2006 od 6. studenoga 2006. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2076/2005 o utvrđivanju prijelaznih mjera za provedbu Uredbi (EZ) br. 853/2004, (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (1)

90

2006

L 355

21

 

 

32006R1847

 

 

 

Uredba komisije (EZ) br. 1847/2006 od 13. prosinca 2006. o prilagodbi nekih horizontalnih uredbi u području zajedničke poljoprivredne politike zbog pristupanja Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji

93

2006

L 398

1

 

 

32006R1996

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1996/2006 od 22. prosinca 2006. o prilagodbi nekoliko uredaba u području tržišta žitarica zbog pristupanja Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji

128

2007

L 118

19

 

 

32007D0314

 

 

 

(2007/314/EZ)
Odluka Komisije od 30. travnja 2007. o mjerama koje poduzima Slovenija nakon izbijanja klasične svinjske kuge u Hrvatskoj (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 1830) (1)

167

2008

L 039

16

 

 

32008R0110

 

 

 

Uredba (EZ) br. 110/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2008. o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označavanju i zaštiti zemljopisnih oznaka jakih alkoholnih pića i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1576/89

171

2011

L 006

30

 

 

32011D0009

 

 

 

(2011/9/EU)
Odluka Komisije od 10. siječnja 2011. o izmjeni Odluke 2010/89/EU u pogledu prijelaznih mjera u vezi s primjenom određenih strukturnih zahtjeva iz uredaba (EZ) br. 852/2004 i (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća na objekte u Rumunjskoj (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 9695) (1)

210

2011

L 268

17

 

 

32011D0674

 

 

 

(2011/674/EU)
Provedbena odluka Komisije od 12. listopada 2011. o izmjeni Odluke 2004/558/EZ u pogledu statusa slobodnog od zaraznoga goveđeg rinotraheitisa za određene upravne regije Njemačke (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 7165) (1)

215

2011

L 268

19

 

 

32011D0675

 

 

 

(2011/675/EU)
Provedbena odluka Komisije od 12. listopada 2011. o izmjeni Odluke 2003/467/EZ u pogledu proglašavanja Litve državom članicom koja je službeno slobodna od tuberkuloze i proglašavanja određenih upravnih regija Portugala regijama koje su službeno slobodne od enzootske goveđe leukoze (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 7186) (1)

217

2011

L 290

1

 

 

32011R1132

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1132/2011 od 8. studenoga 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 798/2008 vezano uz provoz pošiljaka jaja i proizvoda od jaja iz Bjelarusa preko Litve na rusko državno područje Kalinjingrada (1)

219

2012

L 023

9

 

 

32012D0040

 

 

 

(2012/40/EU)
Provedbena odluka Komisije od 24. siječnja 2012. o izmjeni Odluke 2008/855/EZ vezano uz otpremu u ostale države članice određenih vrsta mesa i mesnih proizvoda s gospodarstava smještenih na područjima navedenim na popisu u dijelu III. njezinog Priloga (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 181) (1)

222

2012

L 030

1

 

 

32012R0084

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 84/2012 od 1. veljače 2012. o izmjeni Priloga Uredbi (EZ) br. 37/2010 o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla, vezano uz tvar fenoksimetilpencilin (1)

225

2012

L 203

68

 

 

32012D0450

 

 

 

(2012/450/EU)
Provedbena odluka Komisije od 27. srpnja 2012. o izmjeni Odluke 2009/821/EZ o popisu graničnih inspekcijskih postaja (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 5187) (1)

228

2012

L 219

23

 

 

32012D0479

 

 

 

(2012/479/EU)
Provedbena odluka Komisije od 14. kolovoza 2012. o izmjeni Odluke 2007/777/EZ o unosima za Izrael na popisima trećih zemalja iz kojih se u Uniju mogu unositi određeni mesni proizvodi (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 5703) (1)

231

2012

L 231

13

 

 

32012D0489

 

 

 

(2012/489/EU)
Provedbena odluka Komisije od 24. kolovoza 2012. o izmjeni Odluke 2007/453/EZ s obzirom na GSE status Austrije, Belgije, Brazila, Kolumbije, Hrvatske i Nikaragve (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 5860) (1)

234

2012

L 264

15

 

 

32012D0532

 

 

 

(2012/532/EU)
Provedbena odluka Komisije od 27. rujna 2012. o izmjeni Priloga I. Odluci 2004/211/EZ o unosima za Bahrain i Brazil na popisu trećih zemalja i njihovih dijelova iz kojih je odobren unos živih kopitara i sjemena, jajnih stanica i zametaka kopitara u Uniju (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 6732) (1)

237

2012

L 297

26

 

 

32012L0031

 

 

 

Provedbena direktiva Komisije 2012/31/EU od 25. listopada 2012. o izmjeni Priloga IV. Direktivi Vijeća 2006/88/EZ s obzirom na popis vrsta riba prijemljivih na virusnu hemoragijsku septikemiju i brisanje unosa za epizootski ulcerativni sindrom (1)

240

2012

L 314

13

 

 

32012R1064

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1064/2012 od 13. studenoga 2012. o izmjeni Priloga X. Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa brzih testova (1)

243

2012

L 318

68

 

 

32012D0701

 

 

 

(2012/701/EU)
Provedbena odluka Komisije od 13. studenoga 2012. o izmjeni Odluke 2008/185/EZ s obzirom na uključivanje Irske, Sjeverne Irske i talijanske pokrajine Bolzano na popis država članica ili njihovih regija slobodnih od bolesti Aujeszkoga (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 7976) (1)

245

2012

L 318

71

 

 

32012D0702

 

 

 

(2012/702/EU)
Provedbena odluka Komisije od 13. studenoga 2012. o izmjeni Odluke 2008/855/EZ s obzirom na otpremu određenih vrsta mesa i mesnih proizvoda iz dotičnih država članica s područja navedenih u dijelu III. njezinog Priloga u druge države članice (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 7977) (1)

248

2012

L 329

19

 

 

32012D0737

 

 

 

(2012/737/EU)
Provedbena odluka Komisije od 27. studenoga 2012. o izmjeni priloga I. i II. Direktivi Vijeća 82/894/EEZ o načinu prijave bolesti životinja unutar Zajednice (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 8518) (1)

251

2012

L 336

9

 

 

32012R1160

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1160/2012 od 7. prosinca 2012. o izmjeni Uredbe (EU) br. 206/2010 u pogledu obrasca veterinarskog certifikata za domaća goveda namijenjena provozu kroz regiju Kalinjingrad u druge dijelove Rusije preko državnog područja Litve (1)

255

2012

L 336

14

 

 

32012R1161

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1161/2012 od 7. prosinca 2012. o izmjeni Priloga Uredbi (EU) br. 37/2010 o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla u pogledu tvari fenbendazola (1)

260

2012

L 336

17

 

 

32012R1162

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1162/2012 od 7. prosinca 2012. o izmjeni Odluke 2007/777/EZ i Uredbe (EZ) br. 798/2008 u pogledu unosa Rusije na popis trećih zemalja iz kojih je dopušten unos u Uniju određenog mesa, mesnih proizvoda i jaja (1)

263

2012

L 337

54

 

 

32012D0767

 

 

 

(2012/767/EU)
Provedbena odluka Komisije od 7. prosinca 2012. o imenovanju referentnog laboratorija EU-a za slinavku i šap i o stavljanju izvan snage Odluke 2006/393/EZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 8901) (1)

268

2012

L 338

20

 

 

32012R1186

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1186/2012 od 11. prosinca 2012. o izmjeni Priloga Uredbi (EU) br. 37/2010 o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla u pogledu tvari foksim (1)

270

2012

L 340

35

 

 

32012R1191

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1191/2012 od 12. prosinca 2012. o izmjeni Priloga Uredbi (EU) br. 37/2010 o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla u pogledu tvari natrijevog salicilata (1)

273

2013

L 026

7

 

 

32013R0071

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 71/2013 od 25. siječnja 2013. o izmjeni Uredbe (EU) br. 206/2010 o uvrštavanju Urugvaja na popis trećih zemalja, državnih područja ili njihovih dijelova iz kojih je dozvoljen uvoz svježeg mesa u Uniju i o ispravku te Uredbe u vezi s obrascem veterinarskog certifikata za ovce i koze namijenjene za rasplod ili proizvodnju nakon uvoza (1)

275

2013

L 026

9

 

 

32013R0072

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 72/2013 od 25. siječnja 2013. o izmjeni uredaba (EZ) br. 180/2008 i (EZ) br. 737/2008 u vezi s razdobljem trajanja imenovanja određenih laboratorija kao referentnih laboratorija EU-a (1)

277

2013

L 032

8

 

 

32013R0088

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 88/2013 od 31. siječnja 2013. o izmjeni Odluke 2007/777/EZ i Uredbe (EZ) br. 798/2008 vezano uz unose za Ukrajinu u popisima trećih zemalja iz kojih je dozvoljeno uvođenje određenih vrsta mesa, mesnih proizvoda, jaja i proizvoda od jaja u Uniju (1)

279

2013

L 034

1

 

 

32013R0101

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 101/2013 od 4. veljače 2013. o primjeni mliječne kiseline za smanjivanje površinskog mikrobiološkog onečišćenja goveđih trupova (1)

282

2013

L 038

11

 

 

32013R0115

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 115/2013 od 8. veljače 2013. o izmjeni Priloga Uredbi (EU) br. 37/2010 o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla vezano uz diklazuril (1)

285

2013

L 038

14

 

 

32013R0116

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 116/2013 od 8. veljače 2013. o izmjeni Priloga Uredbi (EU) br. 37/2010 o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla vezano uz tvar eprinomektin (1)

288

2013

L 042

1

 

 

32013R0122

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 122/2013 od 12. veljače 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1950/2006 o utvrđivanju liste tvari prijeko potrebnih za liječenje kopitara, sukladno Direktivi 2001/82/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zakoniku Zajednice koji se odnosi na veterinarsko-medicinske proizvode (1)

291

2013

L 046

8

 

 

32013R0135

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 135/2013 od 18. veljače 2013. o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 926/2011 za potrebe Odluke Vijeća 2009/470/EZ u pogledu financijske potpore Unije referentnim laboratorijima EU-a za hranu i hranu za životinje te sektor zdravlja životinja

308

2013

L 047

1

 

 

32013R0139

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 139/2013 od 7. siječnja 2013. o utvrđivanju uvjeta zdravlja životinja za uvoz određenih vrsta ptica u Uniju i o uvjetima njihove karantene (kodificirana verzija) (1)

318

2013

L 051

16

 

 

32013D0104

 

 

 

(2013/104/EU)
Provedbena odluka Komisije od 21. veljače 2013. o izmjeni Odluke 2007/777/EZ u pogledu unosa Brazila na popis trećih zemalja i njihovih dijelova iz kojih je dozvoljen unos u Uniju usoljenog suhog mesa (biltong/jerky) i pasteriziranih mesnih proizvoda (priopćena pod brojem dokumenta C(2013) 899) (1)

335

2013

L 062

22

 

 

32013R0191

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 191/2013 od 5. ožujka 2013. o izmjeni uredaba (EZ) br. 798/2008, (EZ) br. 119/2009 i (EU) br. 206/2010 i Odluke 2000/572/EZ u pogledu potvrda o dobrobiti životinja u obrascima veterinarskih certifikata (1)

337

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top