Help Print this page 

Document DD_2013_03_062_HR_TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
03. Poljoprivreda
Svezak 62
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html HR
PDF pdf HR
e-signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.03.062.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

03.   Poljoprivreda

Svezak 062

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1991

L 228

70

 

 

31991L0412

 

 

 

(91/412/EEZ)
Direktiva Komisije od 23. srpnja 1991. o utvrđivanju načela i smjernica dobre proizvodne prakse za veterinarsko-medicinske proizvode

3

1996

L 293

3

 

 

31996R2194

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2194/96 od 15. studenoga 1996. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 120/89 o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila za primjenu izvoznih pristojbi i naknada za poljoprivredne proizvode

7

1998

L 038

10

 

 

31998D0139

 

 

 

(98/139/EZ)
Odluka Komisije od 4. veljače 1998. o utvrđivanju detaljnih propisa o kontrolama na licu mjesta koje u području veterinarstva provode stručnjaci Komisije u državama članicama (1)

9

1998

L 038

14

 

 

31998D0140

 

 

 

(98/140/EZ)
Odluka Komisije od 4. veljače 1998. o propisivanju određenih detaljnih pravila za kontrole na licu mjesta koje u području veterinarstva provode stručnjaci Komisije u trećim zemljama (1)

13

1999

L 014

3

 

 

31999R0111

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 111/1999 od 18. siječnja 1999. o utvrđivanju općih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2802/98 o programu opskrbe Ruske Federacije poljoprivrednim proizvodima

16

2001

L 104

3

 

 

32001D0303

 

 

 

(2001/303/EZ)
Odluka Komisije od 11. travnja 2001. o uvjetima za kontrolu i iskorjenjivanje slinavke i šapa u ugroženih vrsta pri primjeni članka 13. Direktive 85/511/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2001) 1107) (1)

30

2001

L 282

81

 

 

32001D0754

 

 

 

(2001/754/EZ)
Odluka Komisije od 23. listopada 2001. o izmjeni Odluke 93/197/EEZ o uvozu kopitara iz Svetog Petra i Mikelona (priopćena pod brojem dokumenta C (2001) 3166) (1)

33

2002

L 117

6

 

 

32002R0765

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 765/2002 od 3. svibnja 2002. o prikupljanju uzoraka i donošenju određenih detaljnih pravila u vezi s fizičkim pregledom rezanih dijelova govedine bez kostiju koji se kvalificiraju za povrat izvoznih naknada

40

2003

L 321

61

 

 

32003D0845

 

 

 

(2003/845/EZ)
Odluka Komisije od 5. prosinca 2003. o zaštitnim mjerama vezano uz uvoz određenih životinja, njihovog sjemena, jajnih stanica i zametaka iz Albanije, bivše jugoslavenske republike Makedonije te Srbije i Crne Gore s obzirom na bolest plavog jezika (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 4526) (1)

44

2004

L 032

18

 

 

32004D0110

 

 

 

(2004/110/EZ)
Odluka Komisije od 29. siječnja 2004. o mjerama za procjenu preostaloga GSE rizika u proizvodima dobivenim od goveda/o financijskom doprinosu Zajednice mjerama za procjenu preostaloga GSE rizika u proizvodima dobivenim od goveda (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 132)

45

2004

L 094

63

 

 

32004D0292

 

 

 

(2004/292/EZ)
Odluka Komisije od 30. ožujka 2004. o uvođenju sustava Traces te izmjeni Odluke 92/486/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 1282) (1)

47

2004

L 151

57

 

 

32004D0413

 

 

 

(2004/413/EZ)
Odluka Komisije od 28. travnja 2004. o izmjeni Odluke 2000/585/EZ s obzirom na uvjete zdravlja životinja i veterinarskog certificiranja za meso zečeva i meso određene divljači iz prirode i uzgoja koje je u provozu ili privremeno skladišteno u Zajednici (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 1560) (1)

49

2004

L 151

65

 

 

32004D0414

 

 

 

(2004/414/EZ)
Odluka Komisije od 28. travnja 2004. o izmjeni Odluke 2003/779/EZ s obzirom na zahtjeve zdravlja životinja i veterinarsko certificiranje za životinjska crijeva u provozu ili privremeno skladištena u Zajednici (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 1561) (1)

54

2004

L 154

60

 

 

32004D0436

 

 

 

(2004/436/EZ)
Odluka Komisije od 29. travnja 2004. o izmjeni Odluke 94/984/EZ u pogledu uvjeta zdravlja životinja i veterinarskog certificiranja za svježe meso peradi koje se provozi kroz Zajednicu ili je privremeno uskladišteno u Zajednici (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 1650) (1)

61

2004

L 279

44

 

 

32004D0621

 

 

 

(2004/621/EZ)
Odluka Komisije od 26. kolovoza 2004. o izmjeni Odluke 2002/994/EZ o određenim mjerama zaštite s obzirom na proizvode životinjskog podrijetla uvezene iz Kine (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 3256) (1)

66

2005

L 051

23

 

 

32005D0155

 

 

 

(2005/155/EZ)
Odluka Komisije od 18. veljače 2005. o izmjeni Odluke 97/102/EZ o posebnim uvjetima kojima se uređuje uvoz proizvoda ribarstva i akvakulture podrijetlom iz Rusije, u pogledu imenovanja nadležnog tijela i obrasca zdravstvenog certifikata (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 357) (1)

69

2005

L 061

28

 

 

32005D0177

 

 

 

(2005/177/EZ)
Odluka Komisije od 7. ožujka 2005. o provozu živih goveda preko Ujedinjene Kraljevine (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 509) (1)

72

2005

L 121

87

 

 

32005D0375

 

 

 

(2005/375/EZ)
Odluka Komisije od 11. svibnja 2005. o izmjeni Odluke 90/255/EEZ o upisu mužjaka ovaca i koza u prilog matičnoj knjizi (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 1409) (1)

75

2005

L 151

26

 

 

32005D0436

 

 

 

(2005/436/EZ)
Odluka Komisije od 13. lipnja 2005. o suradnji Zajednice s Organizacijom za hranu i poljoprivredu posebno u pogledu aktivnosti koje provodi Europska komisija za kontrolu slinavke i šapa

78

2005

L 193

41

 

 

32005D0573

 

 

 

(2005/573/EZ)
Odluka Komisije od 22. srpnja 2005. o izmjeni Odluke 2002/994/EZ o određenim mjerama zaštite u vezi s proizvodima životinjskog podrijetla koji se uvoze iz Kine (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 2764) (1)

80

2005

L 291

38

 

 

32005D0771

 

 

 

(2005/771/EZ)
Odluka Komisije od 3. studenoga 2005. o izmjeni Odluke 93/195/EEZ o uvjetima zdravlja životinja i veterinarskog certificiranja za ponovni ulaz registriranih konja za utrke, natjecanja i kulturna događanja nakon privremenog izvoza (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 4186) (1)

83

2006

L 228

24

 

 

32006D0574

 

 

 

(2006/574/EZ)
Odluka Komisije od 18. kolovoza 2006. o izmjeni Odluke 2005/734/EZ u pogledu određenih dodatnih mjera za smanjenje rizika od širenja influence ptica (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 3702) (1)

87

2006

L 320

47

 

 

32006R1666

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1666/2006 od 6. studenoga 2006. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2076/2005 o utvrđivanju prijelaznih mjera za provedbu Uredbi (EZ) br. 853/2004, (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (1)

90

2006

L 355

21

 

 

32006R1847

 

 

 

Uredba komisije (EZ) br. 1847/2006 od 13. prosinca 2006. o prilagodbi nekih horizontalnih uredbi u području zajedničke poljoprivredne politike zbog pristupanja Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji

93

2006

L 398

1

 

 

32006R1996

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1996/2006 od 22. prosinca 2006. o prilagodbi nekoliko uredaba u području tržišta žitarica zbog pristupanja Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji

128

2007

L 118

19

 

 

32007D0314

 

 

 

(2007/314/EZ)
Odluka Komisije od 30. travnja 2007. o mjerama koje poduzima Slovenija nakon izbijanja klasične svinjske kuge u Hrvatskoj (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 1830) (1)

167

2008

L 039

16

 

 

32008R0110

 

 

 

Uredba (EZ) br. 110/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2008. o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označavanju i zaštiti zemljopisnih oznaka jakih alkoholnih pića i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1576/89

171

2011

L 006

30

 

 

32011D0009

 

 

 

(2011/9/EU)
Odluka Komisije od 10. siječnja 2011. o izmjeni Odluke 2010/89/EU u pogledu prijelaznih mjera u vezi s primjenom određenih strukturnih zahtjeva iz uredaba (EZ) br. 852/2004 i (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća na objekte u Rumunjskoj (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 9695) (1)

210

2011

L 268

17

 

 

32011D0674

 

 

 

(2011/674/EU)
Provedbena odluka Komisije od 12. listopada 2011. o izmjeni Odluke 2004/558/EZ u pogledu statusa slobodnog od zaraznoga goveđeg rinotraheitisa za određene upravne regije Njemačke (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 7165) (1)

215

2011

L 268

19

 

 

32011D0675

 

 

 

(2011/675/EU)
Provedbena odluka Komisije od 12. listopada 2011. o izmjeni Odluke 2003/467/EZ u pogledu proglašavanja Litve državom članicom koja je službeno slobodna od tuberkuloze i proglašavanja određenih upravnih regija Portugala regijama koje su službeno slobodne od enzootske goveđe leukoze (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 7186) (1)

217

2011

L 290

1

 

 

32011R1132

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1132/2011 od 8. studenoga 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 798/2008 vezano uz provoz pošiljaka jaja i proizvoda od jaja iz Bjelarusa preko Litve na rusko državno područje Kalinjingrada (1)

219

2012

L 023

9

 

 

32012D0040

 

 

 

(2012/40/EU)
Provedbena odluka Komisije od 24. siječnja 2012. o izmjeni Odluke 2008/855/EZ vezano uz otpremu u ostale države članice određenih vrsta mesa i mesnih proizvoda s gospodarstava smještenih na područjima navedenim na popisu u dijelu III. njezinog Priloga (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 181) (1)

222

2012

L 030

1

 

 

32012R0084

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 84/2012 od 1. veljače 2012. o izmjeni Priloga Uredbi (EZ) br. 37/2010 o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla, vezano uz tvar fenoksimetilpencilin (1)

225

2012

L 203

68

 

 

32012D0450

 

 

 

(2012/450/EU)
Provedbena odluka Komisije od 27. srpnja 2012. o izmjeni Odluke 2009/821/EZ o popisu graničnih inspekcijskih postaja (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 5187) (1)

228

2012

L 219

23

 

 

32012D0479

 

 

 

(2012/479/EU)
Provedbena odluka Komisije od 14. kolovoza 2012. o izmjeni Odluke 2007/777/EZ o unosima za Izrael na popisima trećih zemalja iz kojih se u Uniju mogu unositi određeni mesni proizvodi (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 5703) (1)

231

2012

L 231

13

 

 

32012D0489

 

 

 

(2012/489/EU)
Provedbena odluka Komisije od 24. kolovoza 2012. o izmjeni Odluke 2007/453/EZ s obzirom na GSE status Austrije, Belgije, Brazila, Kolumbije, Hrvatske i Nikaragve (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 5860) (1)

234

2012

L 264

15

 

 

32012D0532

 

 

 

(2012/532/EU)
Provedbena odluka Komisije od 27. rujna 2012. o izmjeni Priloga I. Odluci 2004/211/EZ o unosima za Bahrain i Brazil na popisu trećih zemalja i njihovih dijelova iz kojih je odobren unos živih kopitara i sjemena, jajnih stanica i zametaka kopitara u Uniju (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 6732) (1)

237

2012

L 297

26

 

 

32012L0031

 

 

 

Provedbena direktiva Komisije 2012/31/EU od 25. listopada 2012. o izmjeni Priloga IV. Direktivi Vijeća 2006/88/EZ s obzirom na popis vrsta riba prijemljivih na virusnu hemoragijsku septikemiju i brisanje unosa za epizootski ulcerativni sindrom (1)

240

2012

L 314

13

 

 

32012R1064

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1064/2012 od 13. studenoga 2012. o izmjeni Priloga X. Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa brzih testova (1)

243

2012

L 318

68

 

 

32012D0701

 

 

 

(2012/701/EU)
Provedbena odluka Komisije od 13. studenoga 2012. o izmjeni Odluke 2008/185/EZ s obzirom na uključivanje Irske, Sjeverne Irske i talijanske pokrajine Bolzano na popis država članica ili njihovih regija slobodnih od bolesti Aujeszkoga (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 7976) (1)

245

2012

L 318

71

 

 

32012D0702

 

 

 

(2012/702/EU)
Provedbena odluka Komisije od 13. studenoga 2012. o izmjeni Odluke 2008/855/EZ s obzirom na otpremu određenih vrsta mesa i mesnih proizvoda iz dotičnih država članica s područja navedenih u dijelu III. njezinog Priloga u druge države članice (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 7977) (1)

248

2012

L 329

19

 

 

32012D0737

 

 

 

(2012/737/EU)
Provedbena odluka Komisije od 27. studenoga 2012. o izmjeni priloga I. i II. Direktivi Vijeća 82/894/EEZ o načinu prijave bolesti životinja unutar Zajednice (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 8518) (1)

251

2012

L 336

9

 

 

32012R1160

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1160/2012 od 7. prosinca 2012. o izmjeni Uredbe (EU) br. 206/2010 u pogledu obrasca veterinarskog certifikata za domaća goveda namijenjena provozu kroz regiju Kalinjingrad u druge dijelove Rusije preko državnog područja Litve (1)

255

2012

L 336

14

 

 

32012R1161

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1161/2012 od 7. prosinca 2012. o izmjeni Priloga Uredbi (EU) br. 37/2010 o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla u pogledu tvari fenbendazola (1)

260

2012

L 336

17

 

 

32012R1162

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1162/2012 od 7. prosinca 2012. o izmjeni Odluke 2007/777/EZ i Uredbe (EZ) br. 798/2008 u pogledu unosa Rusije na popis trećih zemalja iz kojih je dopušten unos u Uniju određenog mesa, mesnih proizvoda i jaja (1)

263

2012

L 337

54

 

 

32012D0767

 

 

 

(2012/767/EU)
Provedbena odluka Komisije od 7. prosinca 2012. o imenovanju referentnog laboratorija EU-a za slinavku i šap i o stavljanju izvan snage Odluke 2006/393/EZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 8901) (1)

268

2012

L 338

20

 

 

32012R1186

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1186/2012 od 11. prosinca 2012. o izmjeni Priloga Uredbi (EU) br. 37/2010 o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla u pogledu tvari foksim (1)

270

2012

L 340

35

 

 

32012R1191

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1191/2012 od 12. prosinca 2012. o izmjeni Priloga Uredbi (EU) br. 37/2010 o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla u pogledu tvari natrijevog salicilata (1)

273

2013

L 026

7

 

 

32013R0071

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 71/2013 od 25. siječnja 2013. o izmjeni Uredbe (EU) br. 206/2010 o uvrštavanju Urugvaja na popis trećih zemalja, državnih područja ili njihovih dijelova iz kojih je dozvoljen uvoz svježeg mesa u Uniju i o ispravku te Uredbe u vezi s obrascem veterinarskog certifikata za ovce i koze namijenjene za rasplod ili proizvodnju nakon uvoza (1)

275

2013

L 026

9

 

 

32013R0072

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 72/2013 od 25. siječnja 2013. o izmjeni uredaba (EZ) br. 180/2008 i (EZ) br. 737/2008 u vezi s razdobljem trajanja imenovanja određenih laboratorija kao referentnih laboratorija EU-a (1)

277

2013

L 032

8

 

 

32013R0088

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 88/2013 od 31. siječnja 2013. o izmjeni Odluke 2007/777/EZ i Uredbe (EZ) br. 798/2008 vezano uz unose za Ukrajinu u popisima trećih zemalja iz kojih je dozvoljeno uvođenje određenih vrsta mesa, mesnih proizvoda, jaja i proizvoda od jaja u Uniju (1)

279

2013

L 034

1

 

 

32013R0101

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 101/2013 od 4. veljače 2013. o primjeni mliječne kiseline za smanjivanje površinskog mikrobiološkog onečišćenja goveđih trupova (1)

282

2013

L 038

11

 

 

32013R0115

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 115/2013 od 8. veljače 2013. o izmjeni Priloga Uredbi (EU) br. 37/2010 o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla vezano uz diklazuril (1)

285

2013

L 038

14

 

 

32013R0116

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 116/2013 od 8. veljače 2013. o izmjeni Priloga Uredbi (EU) br. 37/2010 o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla vezano uz tvar eprinomektin (1)

288

2013

L 042

1

 

 

32013R0122

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 122/2013 od 12. veljače 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1950/2006 o utvrđivanju liste tvari prijeko potrebnih za liječenje kopitara, sukladno Direktivi 2001/82/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zakoniku Zajednice koji se odnosi na veterinarsko-medicinske proizvode (1)

291

2013

L 046

8

 

 

32013R0135

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 135/2013 od 18. veljače 2013. o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 926/2011 za potrebe Odluke Vijeća 2009/470/EZ u pogledu financijske potpore Unije referentnim laboratorijima EU-a za hranu i hranu za životinje te sektor zdravlja životinja

308

2013

L 047

1

 

 

32013R0139

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 139/2013 od 7. siječnja 2013. o utvrđivanju uvjeta zdravlja životinja za uvoz određenih vrsta ptica u Uniju i o uvjetima njihove karantene (kodificirana verzija) (1)

318

2013

L 051

16

 

 

32013D0104

 

 

 

(2013/104/EU)
Provedbena odluka Komisije od 21. veljače 2013. o izmjeni Odluke 2007/777/EZ u pogledu unosa Brazila na popis trećih zemalja i njihovih dijelova iz kojih je dozvoljen unos u Uniju usoljenog suhog mesa (biltong/jerky) i pasteriziranih mesnih proizvoda (priopćena pod brojem dokumenta C(2013) 899) (1)

335

2013

L 062

22

 

 

32013R0191

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 191/2013 od 5. ožujka 2013. o izmjeni uredaba (EZ) br. 798/2008, (EZ) br. 119/2009 i (EU) br. 206/2010 i Odluke 2000/572/EZ u pogledu potvrda o dobrobiti životinja u obrascima veterinarskih certifikata (1)

337

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top