EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_03_061_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
03. Poljoprivreda
Svezak 61

  The document is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.03.061.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

03.   Poljoprivreda

Svezak 061

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1999

L 135

41

 

 

31999R1125

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1125/1999 od 28. svibnja 1999. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 111/1999 o utvrđivanju općih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2802/98 o programu opskrbe Ruske Federacije poljoprivrednim proizvodima

3

1999

L 197

32

 

 

31999R1666

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1666/1999 od 28. srpnja 1999. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201/96 u pogledu minimalnih karakteristika za stavljanje na tržište određenih sorata suhoga grožđa

9

2006

L 029

3

 

 

32006R0178

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 178/2006 od 1. veljače 2006. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća radi uspostave Priloga I. u kojemu se navodi popis hrane i hrane za životinje na koje se primjenjuju maksimalne razine ostataka pesticida (1)

13

2008

L 041

11

 

 

32008R0133

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 133/2008 od 14. veljače 2008. o uvozu čistokrvnih rasplodnih životinja vrste goveda iz trećih zemalja i o dodjeli izvoznih subvencija za njih

36

2008

L 130

3

 

 

32008R0431

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 431/2008 od 19. svibnja 2008. o otvaranju i predviđanju upravljanja uvoznom carinskom kvotom za smrznuto meso od životinja vrste goveda obuhvaćeno oznakom KN 0202 i proizvode obuhvaćene oznakom KN 02062991

40

2008

L 160

22

 

 

32008R0566

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 566/2008 od 18. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu stavljanja na tržište mesa od životinja vrste goveda starih 12 mjeseci ili manje

44

2009

L 005

1

 

 

32009R0013

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 13/2009 od 18. prosinca 2008. o izmjeni uredaba (EZ) br. 1290/2005 o financiranju zajedničke poljoprivredne politike i (EZ) br. 1234/2007 o uspostavi zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) radi uspostavljanja Programa distribucije voća u školama

48

2009

L 309

1

 

 

32009R1107

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ

52

2010

L 084

23

 

 

32010R0272

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 272/2010 od 30. ožujka 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 972/2006 o utvrđivanju posebnih pravila za uvoz Basmati riže i o prijelaznom sustavu kontrole za utvrđivanje njezina podrijetla

102

2010

L 159

13

 

 

32010R0557

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 557/2010 od 24. lipnja 2010. o izmjeni uredaba (EZ) br. 1518/2003, (EZ) br. 596/2004, (EZ) br. 633/2004, (EZ) br. 1345/2005, (EZ) br. 2014/2005, (EZ) br. 239/2007, (EZ) br. 1299/2007, (EZ) br. 543/2008, (EZ) br. 589/2008, (EZ) br. 617/2008 i (EZ) br. 826/2008 u pogledu obveza obavješćivanja u okviru zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta

104

2010

L 203

14

 

 

32010R0703

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 703/2010 od 4. kolovoza 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 828/2009 o utvrđivanju detaljnih pravila primjene uvoza i rafiniranja proizvoda obuhvaćenih tarifnim brojem 1701 iz sektora šećera u okviru povlaštenih ugovora za tržišne godine od 2009./2010. do 2014./2015.

109

2011

L 158

25

 

 

32011R0567

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 567/2011 od 14. lipnja 2011. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Porchetta di Ariccia (ZOZP))

112

2011

L 159

86

 

 

32011R0578

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 578/2011 od 16. lipnja 2011. o utvrđivanju standardnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

114

2011

L 179

1

 

 

32011R0653

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 653/2011 od 6. srpnja 2011. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1439/95, Priloga III. Uredbi (EZ) br. 748/2008 i Priloga II. Uredbi (EZ) br. 810/2008 u pogledu tijela ovlaštenog za izdavanje dokumenata i potvrda u Argentini

116

2011

L 183

4

 

 

32011R0669

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 669/2011 od 12. srpnja 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 376/2008 o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila za primjenu sustava uvoznih i izvoznih dozvola i potvrda o utvrđivanju unaprijed za poljoprivredne proizvode

118

2011

L 184

1

 

 

32011R0672

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 672/2011 od 13. srpnja 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 968/2006 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 320/2006 o utvrđivanju privremenog plana za restrukturiranje industrije šećera u Zajednici

120

2011

L 194

25

 

 

32011R0726

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 726/2011 od 25. srpnja 2011. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 u pogledu razina aktiviranja dodatnih carina za jabuke

121

2011

L 248

1

 

 

32011R0939

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 939/2011 od 23. rujna 2011. o ispravku Uredbe (EZ) br. 617/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1234/2007 u pogledu tržišnih standarada za jaja za valenje i pilića domaće peradi

123

2011

L 249

6

 

 

32011R0957

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 957/2011 od 26. rujna 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2009 u pogledu otkupa i prodaje maslaca i obranog mlijeka u prahu

125

2011

L 283

32

 

 

32011R1095

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1095/2011 od 28. listopada 2011. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 u pogledu razina aktiviranja dodatnih carina za krastavce, artičoke, klementine, mandarine i naranče

127

2011

L 302

30

 

 

32011R1191

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1191/2011 od 18. studenoga 2011. o izmjeni Uredbe (EU) br. 479/2010 o utvrđivanju pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu obavješćivanja Komisije od strane država članica u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda

129

2011

L 313

6

 

 

32011R1220

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1220/2011 od 25. studenoga 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 867/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu organizacija gospodarskih subjekata u sektoru maslina, njihovih programa rada i njihovog financiranja

131

2011

L 334

10

 

 

32011R1313

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1313/2011 od 13. prosinca 2011. o izmjeni uredaba (EZ) br. 2535/2001 i (EZ) br. 1187/2009 u pogledu oznaka KN za mliječne proizvode

134

2011

L 335

66

 

 

32011R1325

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1325/2011 od 16. prosinca 2011. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 u pogledu razina aktiviranja dodatnih carina za kruške, limune, jabuke i tikvice

136

2011

L 341

38

 

 

32011R1369

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1369/2011 od 21. prosinca 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 952/2006 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 318/2006 u pogledu upravljanja tržištem šećera Zajednice i sustava kvota

138

2011

L 343

20

 

 

32011R1379

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1379/2011 od 20. prosinca 2011. o izmjeni uredaba (EZ) br. 382/2008, (EU) br. 1178/2010 i (EU) br. 90/2011 u pogledu oznaka KN i oznaka proizvoda iz nomenklature poljoprivrednih proizvoda za izvozne subvencije u sektorima govedine i teletine, jaja i mesa peradi

139

2012

L 038

33

 

 

32012R0117

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 117/2012 od 10. veljače 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1295/2008 o uvozu hmelja iz trećih zemalja

144

2012

L 050

49

 

 

32012D0111

 

 

 

(2012/111/EU)
Provedbena odluka Komisije od 10. veljače 2012. o izmjeni Odluke 2007/453/EZ vezano uz GSE status Danske i Paname (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 678) (1)

147

2012

L 071

31

 

 

32012R0200

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 200/2012 od 8. ožujka 2012. o cilju Unije za smanjenje prevalencije bakterija Salmonella enteritidis i Salmonella typhimurium u jatima tovnih pilića, kako je predviđen u Uredbi (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (1)

149

2012

L 081

37

 

 

32012R0245

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 245/2012 od 20. ožujka 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1187/2009 u pogledu izvoza mlijeka i mliječnih proizvoda u Dominikansku Republiku

155

2012

L 089

3

 

 

32012R0269

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 269/2012 od 26. ožujka 2012. o odobrenju dibakar klorid trihidroksida kao dodatka hrani za životinje za sve vrste životinja (1)

157

2012

L 095

7

 

 

32012R0287

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 287/2012 od 30. ožujka 2012. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu uvjeta za odobrenje aktivne tvari triflusulfurona (1)

159

2012

L 102

15

 

 

32012D0191

 

 

 

(2012/191/EU)
Provedbena odluka Komisije od 10. travnja 2012. o omogućavanju državama članicama produljenja privremenih odobrenja za nove aktivne tvari amisulbrom, klorantraniliprol, meptildinokap, pinoksaden, srebrov tiosulfat i tembotrion (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 2259) (1)

161

2012

L 103

38

 

 

32012R0315

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 315/2012 od 12. travnja 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 606/2009 o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu kategorija proizvoda od vinove loze, enoloških postupaka i primjenjivih ograničenja

163

2012

L 109

24

 

 

32012D0203

 

 

 

(2012/203/EU)
Provedbena odluka Komisije od 19. travnja 2012. o izmjeni Priloga I. Odluci 2006/766/EZ vezano uz uvrštavanje Čilea na popis trećih zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz živih, ohlađenih, zamrznutih ili prerađenih školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka i morskih puževa za prehranu ljudi (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 2446) (1)

167

2012

L 113

5

 

 

32012R0357

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 357/2012 od 24. travnja 2012. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 29/2012 o tržišnim standardima za maslinovo ulje

169

2012

L 123

30

 

 

32012R0394

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 394/2012 od 8. svibnja 2012. o utvrđivanju količinskog ograničenja za izvoz šećera i izoglukoze izvan kvote do kraja tržišne godine 2012./2013.

170

2012

L 123

32

 

 

32012R0395

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 395/2012 od 8. svibnja 2012. o otvaranju carinske kvote za određene količine industrijskog šećera za tržišnu godinu 2012./2013.

172

2012

L 124

39

 

 

32012D0250

 

 

 

(2012/250/EU)
Provedbena odluka Komisije od 8. svibnja 2012. o izmjeni Odluke 2008/855/EZ vezano uz mjere kontrole zdravlja u pogledu klasične svinjske kuge u Njemačkoj (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 2992) (1)

173

2012

L 152

48

 

 

32012D0303

 

 

 

(2012/303/EU)
Provedbena odluka Komisija od 11. lipnja 2012. o izmjeni Odluke 2003/467/EZ vezano uz proglašenje Litve kao države članice službeno slobodne od enzootske leukoze goveda (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 3729) (1)

174

2012

L 176

70

 

 

32012D0363

 

 

 

(2012/363/EU)
Provedbena odluka Komisije od 4. srpnja 2012. o omogućavanju državama članicama produljenja privremenih odobrenja za nove aktivne tvari biksafen, Candida oleophila soj O, fluopiram, halosulfuron, kalijev jodid, kalijev tiocijanat i spirotetramat (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 4436) (1)

176

2012

L 182

27

 

 

32012R0631

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 631/2012 od 12. srpnja 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1295/2008 o uvozu hmelja iz trećih zemalja

178

2012

L 203

60

 

 

32012R0701

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 701/2012 od 30. srpnja 2012. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća

182

2012

L 203

66

 

 

32012D0449

 

 

 

(2012/449/EU)
Provedbena odluka Komisije od 27. srpnja 2012. o izmjeni Odluke 2003/467/EZ o priznavanju Latvije kao države članice službeno slobodne od enzootske leukoze goveda (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 5185) (1)

186

2012

L 218

6

 

 

32012R0736

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 736/2012 od 14. kolovoza 2012. o utvrđivanju koeficijenata koji se primjenjuju na žitarice koje se izvoze u obliku irskog viskija za razdoblje 2012./2013.

188

2012

L 226

1

 

 

32012R0760

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 760/2012 od 21. kolovoza 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 595/2004 u pogledu intenziteta kontrola koje države članice vrše u okviru sustava mliječnih kvota

190

2012

L 226

6

 

 

32012D0483

 

 

 

(2012/483/EU)
Odluka Komisije od 20. kolovoza 2012. o utvrđivanju novog roka za dostavljanje dokumentacije za određene tvari koje treba ispitati u okviru četrnaestogodišnjeg radnog programa iz članka 16. stavka 2. Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 5787) (1)

192

2012

L 256

18

 

 

32012R0865

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 865/2012 od 21. rujna 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 867/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu organizacija gospodarskih subjekata u sektoru maslina, njihovih programa rada i njihovog financiranja

194

2012

L 297

9

 

 

32012R0988

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 988/2012 od 25. listopada 2012. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 u pogledu razina aktiviranja dodatnih carina za mandarine i satsuma mandarine, klementine, artičoke, naranče i tikvice

195

2012

L 299

46

 

 

32012D0666

 

 

 

(2012/666/EU)
Provedbena odluka Komisije od 25. listopada 2012. o izmjeni Odluke 2008/855/EZ o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu klasične svinjske kuge u Mađarskoj (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 7433) (1)

197

2012

L 305

27

 

 

32012D0677

 

 

 

(2012/677/EU)
Provedbena odluka Komisije od 30. listopada 2012. o odobravanju državama članicama produljenja privremenih odobrenja odobrenih za nove aktivne tvari ametoktradin (prvotno prijavljen pod razvojnom oznakom BAS 650 F) i dinatrijev fosfonat (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 7581) (1)

198

2012

L 307

60

 

 

32012R1019

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1019/2012 od 6. studenoga 2012. o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 1096/2009 u vezi s najmanjom dopuštenom količinom endo-1,4-beta-ksilanaze proizvedene iz Aspergillus niger (CBS 109.713) kao dodatka hrani za životinje za piliće za tov i za patke (nositelj odobrenja BASF SE) (1)

200

2012

L 308

13

 

 

32012R1036

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1036/2012 od 7. studenoga 2012. o izmjeni Priloga II. Odluci 2007/777/EZ i Priloga II. Uredbi (EU) br. 206/2010 u pogledu unosa Hrvatske na popis trećih zemalja ili njihovih dijelova iz kojih je dozvoljen unos u Uniju svježeg mesa i određenih mesnih proizvoda (1)

202

2012

L 308

25

 

 

32012D0692

 

 

 

(2012/692/EU)
Provedbena odluka Komisije od 6. studenoga 2012. o izmjeni Priloga Odluci 2006/766/EZ o unosima na popise trećih zemalja i državnih područja iz kojih je dozvoljen uvoz školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka, morskih puževa i proizvoda ribarstva za prehranu ljudi (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 7696) (1)

204

2012

L 313

16

 

 

32012R1059

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1059/2012 od 12. studenoga 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 412/2008 u pogledu podjele razdoblja uvozne carinske kvote za smrznuto goveđe meso namijenjeno preradi u podrazdoblja

206

2012

L 316

41

 

 

32012R1028

 

 

 

Uredba (EU) br. 1028/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu režima sustava jedinstvenog plaćanja i potpore proizvođačima grožđa

208

2012

L 327

55

 

 

32012D0728

 

 

 

(2012/728/EU)
Odluka Komisije od 23. studenoga 2012. o neuvrštenju bifentrina za vrstu pripravka 18 u Prilog I., I.A ili I.B Direktivi 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 8442) (1)

210

2012

L 328

4

 

 

32012D1105

 

 

 

Odluka br. 1105/2012/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o izmjeni Odluke Vijeća 2003/17/EZ produljujem razdoblja njene primjene i ažuriranjem naziva treće zemlje i tijela odgovornih za odobravanje i nadzor proizvodnje (1)

211

2012

L 334

47

 

 

32012D0752

 

 

 

(2012/752/EU)
Provedbena odluka Komisije od 4. prosinca 2012. o odobravanju laboratorija u bivšoj jugoslavenskoj republici Makedoniji za provođenje seroloških testova za kontrolu učinkovitosti cjepiva protiv bjesnoće (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 8757) (1)

214

2012

L 337

53

 

 

32012D0766

 

 

 

(2012/766/EU)
Provedbena odluka Komisije od 7. prosinca 2012. o izmjeni dijela A Priloga XI. Direktivi Vijeća 2003/85/EZ s obzirom na popis nacionalnih laboratorija ovlaštenih za rukovanje živim virusom slinavke i šapa (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 8900) (1)

215

2013

L 026

17

 

 

32013R0074

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 74/2013 od 25. siječnja 2013. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1125/2010 u pogledu interventnih centara za žitarice u Njemačkoj, Španjolskoj i Slovačkoj

216

2013

L 044

10

 

 

32013L0004

 

 

 

Direktiva Komisije 2013/4/EU od 14. veljače 2013. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštavanja didecildimetilamonijevog klorida kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (1)

218

2013

L 044

14

 

 

32013L0005

 

 

 

Direktiva Komisije 2013/5/EU od 14. veljače 2013. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštavanja piriproksifena kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (1)

222

2013

L 090

52

 

 

32013R0299

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 299/2013 od 26. ožujka 2013. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2568/91 o karakteristikama maslinovog ulja i ulja komine maslina te o odgovarajućim metodama analize

226

2013

L 105

1

 

 

32013R0335

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 335/2013 od 12. travnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1974/2006 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR)

245

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top