EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_03_058_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
03. Poljoprivreda
Svezak 58

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.03.058.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

03.   Poljoprivreda

Svezak 058

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1986

L 279

55

 

 

31986D0474

 

 

 

(86/474/EEZ)
Odluka Komisije od 11. rujna 1986. o primjeni pregleda na licu mjesta koji se trebaju provoditi radi uvoza goveda i svinja i svježeg mesa iz zemalja koje nisu članice

3

1988

L 194

28

 

 

31988L0409

 

 

 

(88/409/EEZ)
Direktiva Vijeća od 15. lipnja 1988. o utvrđivanju zdravstvenih propisa koji se odnose na meso namijenjeno unutarnjem tržištu i visine pristojbi koje se sukladno Direktivi 85/73/EEZ naplaćuju za pregled takvog mesa

5

1990

L 145

39

 

 

31990D0258

 

 

 

(90/258/EEZ)
Odluka Komisije od 10. svibnja 1990. o zootehničkim certifikatima za uzgojno valjane ovce i koze čistih pasmina, njihovo sjeme, jajne stanice i zametke

7

1991

L 368

21

 

 

31991D0666

 

 

 

(91/666/EEZ)
Odluka Vijeća od 11. prosinca 1991. o uspostavljanju zaliha cjepiva Zajednice protiv bolesti slinavke i šapa

16

1992

L 243

27

 

 

31992D0438

 

 

 

(92/438/EEZ)
Odluka Vijeća od 13. srpnja 1992. o informatizaciji postupaka veterinarskog uvoza (projekt Shift), o izmjeni direktiva 90/675/EEZ, 91/496/EEZ, 91/628/EEZ i Odluke 90/424/EEZ i o stavljanju izvan snage Odluke 88/192/EEZ

21

2002

L 193

33

 

 

32002L0055

 

 

 

Direktiva Vijeća 2002/55/EZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemena povrća

26

2002

L 193

60

 

 

32002L0056

 

 

 

Direktiva Vijeća 2002/56/EZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira

53

2002

L 193

74

 

 

32002L0057

 

 

 

Direktiva Vijeća 2002/57/EZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja

67

2002

L 242

18

 

 

32002R1602

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1602/2002 od 9. rujna 2002. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Direktive Vijeća 1999/105/EZ u pogledu odobrenja državi članici da zabrani stavljanje na tržište određenog šumskog reprodukcijskog materijala krajnjem korisniku

91

2003

L 008

10

 

 

32003D0017

 

 

 

(2003/17/EZ)
Odluka Vijeća od 16. prosinca 2002. o jednakovrijednosti pregleda usjeva na terenu koji se provode u trećim zemljama na sjemenskim usjevima i o jednakovrijednosti sjemena proizvedenog u trećim zemljama (1)

94

2003

L 165

23

 

 

32003L0061

 

 

 

Direktiva Vijeća 2003/61/EZ od 18. lipnja 2003. o izmjeni direktiva 66/401/EEZ o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja, 66/402/EEZ o stavljanju na tržište sjemena žitarica, 68/193/EEZ o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje vinove loze, 92/33/EEZ o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća, osim sjemena, 92/34/EEZ o stavljanju na tržište voćnog reprodukcijskog sadnog materijala, 98/56/EZ o stavljanju na tržište reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja, 2002/54/EZ o stavljanju na tržište sjemena repe, 2002/55/EZ o stavljanju na tržište sjemena povrća, 2002/56/EZ o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira i 2002/57/EZ o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja, s obzirom na usporedna ispitivanja i pokuse Zajednice

102

2003

L 254

7

 

 

32003L0090

 

 

 

Direktiva Komisije 2003/90/EZ od 6. listopada 2003. o utvrđivanju provedbenih mjera za potrebe članka 7. Direktive Vijeća 2002/53/EZ u pogledu minimalnih karakteristika koje se moraju obuhvatiti ispitivanjem i minimalnih uvjeta za pregled nekih sorata poljoprivrednih biljnih vrsta (1)

108

2003

L 254

11

 

 

32003L0091

 

 

 

Direktiva Komisije 2003/91/EZ od 6. listopada 2003. o utvrđivanju provedbenih mjera za potrebe članka 7. Direktive Vijeća 2002/55/EZ u pogledu minimalnih obilježja koja se moraju obuhvatiti ispitivanjem i minimalnih uvjeta za pregled nekih sorata povrća (1)

112

2004

L 073

1

 

 

32004D0211

 

 

 

(2004/211/EZ)
Odluka Komisije od 6. siječnja 2004. o uspostavljanju popisa trećih zemalja i dijelova njihovog državnog područja iz kojih države članice odobravaju uvoz živih kopitara i sjemena, jajnih stanica i zametaka kopitara, te o izmjeni odluka 93/195/EEZ i 94/63/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 5242) (1)

115

2004

L 085

18

 

 

32004L0031

 

 

 

Direktiva Komisije 2004/31/EZ od 17. ožujka 2004. o izmjeni priloga I., II., III., IV. i V. Direktivi Vijeća 2000/29/EZ o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice

125

2004

L 123

7

 

 

32004R0771

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 771/2004 od 23. travnja 2004. o utvrđivanju prijelaznih mjera s obzirom na daljnju uporabu sredstava za zaštitu bilja koji sadrže određene aktivne tvari slijedom pristupanja novih država članica Europskoj uniji (1)

131

2004

L 154

8

 

 

32004D0427

 

 

 

(2004/427/EZ)
Odluka Komisije od 29. travnja 2004. o izmjeni Odluke Komisije 97/221/EZ s obzirom na uvjete zdravlja životinja i veterinarsko certificiranje za mesne proizvode u provozu ili privremeno skladištene u Zajednici (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 1589) (1)

135

2004

L 154

66

 

 

32004D0437

 

 

 

(2004/437/EZ)
Odluka Komisije od 29. travnja 2004. o izmjeni Odluke 2000/572/EZ o uvjetima zdravlja životinja i veterinarskog certificiranja za mesne pripravke u provozu ili privremeno skladištene u Zajednici (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 1672) (1)

139

2004

L 362

21

 

 

32004D0842

 

 

 

(2004/842/EZ)
Odluka Komisije od 1. prosinca 2004. o provedbenim pravilima kojima države članice mogu odobriti stavljanje na tržište sjemena koje pripada sortama za koje je podnesen zahtjev za unos u nacionalni katalog sorata poljoprivrednih biljnih vrsta ili vrsta povrća (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 4493) (1)

144

2005

L 003

1

 

 

32005R0001

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1/2005 od 22. prosinca 2004. o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka i o izmjeni direktiva 64/432/EEZ i 93/119/EZ i Uredbe (EZ) br. 1255/97

151

2005

L 057

19

 

 

32005L0016

 

 

 

Direktiva Komisije 2005/16/EZ od 2. ožujka 2005. o izmjeni priloga I. do V. Direktivi Vijeća 2000/29/EZ o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice

195

2005

L 312

51

 

 

32005D0834

 

 

 

(2005/834/EZ)
Odluka Vijeća od 8. studenoga 2005. o jednakovrijednosti provjera postupaka održavanja sorata provedenih u određenim trećim zemljama i o izmjeni Odluke 2003/17/EZ

199

2006

L 038

17

 

 

32006R0217

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 217/2006 od 8. veljače 2006. o utvrđivanju pravila za primjenu direktiva Vijeća 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 2002/54/EZ, 2002/55/EZ i 2002/57/EZ u pogledu odobravanja državama članicama da privremeno dopuste stavljanje na tržište sjemena koje ne udovoljava zahtjevima u pogledu najmanje klijavosti (1)

203

2006

L 215

28

 

 

32006D0545

 

 

 

(2006/545/EZ)
Odluka Vijeća od 18. srpnja 2006. o jednakovrijednosti službenog ispitivanja sorata koje se provodi u Hrvatskoj (1)

205

2006

L 368

96

 

 

32006R1980

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1980/2006 od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju prijelaznih mjera kojima se izmjenjuje Uredba (EZ) br. 2076/2002 i odluke 2001/245/EZ, 2002/928/EZ i 2006/797/EZ u pogledu daljnje uporabe određenih aktivnih tvari koje nisu uvrštene u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ radi pristupanja Bugarske (1)

207

2006

L 384

79

 

 

32006R2024

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2024/2006 od 22. prosinca 2006. o utvrđivanju prijelaznih mjera koje odstupaju od Uredbe (EZ) br. 2076/2002 i odluka 98/270/EZ, 2002/928/EZ, 2003/308/EZ, 2004/129/EZ, 2004/141/EZ, 2004/247/EZ, 2004/248/EZ, 2005/303/EZ i 2005/864/EZ o daljnjoj uporabi sredstava za zaštitu bilja koji sadrže određene aktivne tvari koje nisu uvrštene u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ, zbog pristupanja Rumunjske (1)

210

2006

L 408

27

 

 

32006R1965

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1965/2006 od 22. prosinca 2006. o prilagodbi nekoliko uredaba o sektoru govedine i teletine zbog pristupanja Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji

212

2008

L 001

5

 

 

32008D0020

 

 

 

(2008/20/EZ)
Odluka Komisije od 20. prosinca 2007. o načelnom priznavanju cjelovitosti dokumentacije dostavljene na detaljno razmatranje s ciljem mogućeg uvrštenja ipkonazola i maltodekstrina u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 6479) (1)

230

2008

L 029

5

 

 

32008R0098

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 98/2008 od 1. veljače 2008. o izmjeni nekoliko uredaba u pogledu oznaka kombinirane nomenklature za određene proizvode od govedine i teletine

232

2008

L 076

31

 

 

32008R0260

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 260/2008 od 18. ožujka 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem Priloga VII. s popisom kombinacija aktivnih tvari i sredstava obuhvaćenih izuzećem koje se odnosi na tretiranje fumigantima poslije berbe (1)

234

2008

L 087

15

 

 

32008D0278

 

 

 

(2008/278/EZ)
Odluka Komisije od 26. ožujka 2008. o izmjeni Odluke 2006/589/EZ u pogledu aviglicina HCl (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 1071) (1)

236

2008

L 115

10

 

 

32008R0382

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 382/2008 od 21. travnja 2008. o pravilima za primjenu uvoznih i izvoznih dozvola u sektoru govedine i teletine (preinačena)

238

2008

L 125

25

 

 

32008R0416

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 416/2008 od 8. svibnja 2008. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 3600/92 u pogledu ocjenjivanja aktivne tvari metalaksila u okviru članka 8. stavka 2. Direktive Vijeća 91/414/EEZ o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (1)

260

2008

L 149

79

 

 

32008D0423

 

 

 

(2008/423/EZ)
Odluka Komisije od 8. svibnja 2008. o utvrđivanju novog roka za dostavljanje dokumentacije za određene tvari koje se moraju pregledati u okviru desetogodišnjeg programa rada iz članka 16. stavka 2. Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 1736)

262

2008

L 162

13

 

 

32008L0062

 

 

 

Direktiva Komisije 2008/62/EZ od 20. lipnja 2008. o predviđanju određenih odstupanja za prihvaćanje poljoprivrednih lokalnih populacija i sorata koje su prirodno prilagođene lokalnim i regionalnim uvjetima i kojima prijeti genetska erozija te za stavljanje na tržište sjemena i sjemenskog krumpira tih lokalnih populacija i sorata (1)

264

2008

L 168

31

 

 

32008L0064

 

 

 

Direktiva Komisije 2008/64/EZ od 27. lipnja 2008. o izmjeni priloga od I. do IV. Direktivi Vijeća 2000/29/EZ o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice

271

2008

L 181

47

 

 

32008D0564

 

 

 

(2008/564/EZ)
Odluka Komisije od 30. lipnja 2008. o omogućavanju državama članicama produljenja privremenih odobrenja za novu aktivnu tvar profoksidim (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 3080) (1)

276

2008

L 193

1

 

 

32008R0690

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 690/2008 od 4. srpnja 2008. o priznavanju zaštićenih zona u Zajednici izloženih posebnim rizicima za zdravlje bilja (Preinaka)

278

2008

L 193

14

 

 

32008D0599

 

 

 

(2008/599/EZ)
Odluka Komisije od 4. srpnja 2008. o načelnom priznavanju cjelovitosti dokumentacije dostavljene na detaljno razmatranje s ciljem mogućeg uvrštenja Pseudomonas sp. soja DSMZ 13134 u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 3322) (1)

284

2008

L 219

40

 

 

32008L0073

 

 

 

Direktiva Vijeća 2008/73/EZ od 15. srpnja 2008. o pojednostavljenju postupaka navođenja i objavljivanja podataka u područjima veterine i zootehnike i o izmjeni direktiva 64/432/EEZ, 77/504/EEZ, 88/407/EEZ, 88/661/EEZ, 89/361/EEZ, 89/556/EEZ, 90/426/EEZ, 90/427/EEZ, 90/428/EEZ, 90/429/EEZ, 90/539/EEZ, 91/68/EEZ, 91/496/EEZ, 92/35/EEZ, 92/65/EEZ, 92/66/EEZ, 92/119/EEZ, 94/28/EZ, 2000/75/EZ, Odluke 2000/258/EZ i direktiva 2001/89/EZ, 2002/60/EZ i 2005/94/EZ (1)

286

2008

L 245

15

 

 

32008D0724

 

 

 

(2008/724/EZ)
Odluka Komisije od 8. rujna 2008. o omogućavanju državama članicama produljenja privremenih odobrenja za nove aktivne tvari fluopikolid i pinoksaden (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 4732) (1)

301

2008

L 251

39

 

 

32008D0742(01)

 

 

 

(2008/742/EZ)
Odluka Komisije od 18. rujna 2008. o neuvrštenju propaklora u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ i o povlačenju odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže tu aktivnu tvar (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 5064) (1)

303

2008

L 251

45

 

 

32008D0745

 

 

 

(2008/745/EZ)
Odluka Komisije od 18. rujna 2008. o neuvrštenju cijanamida u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ i o povlačenju odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže tu tvar (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 5087) (1)

305

2008

L 252

37

 

 

32008D0748

 

 

 

(2008/748/EZ)
Odluka Komisije od 18. rujna 2008. o neuvrštenju triflumizola u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ i o povlačenju odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže tu tvar (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 5075) (1)

307

2008

L 262

40

 

 

32008D0764

 

 

 

(2008/764/EZ)
Odluka Komisije od 30. rujna 2008. o neuvrštenju dikofola u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ i o povlačenju odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže tu tvar (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 5105) (1)

309

2008

L 263

12

 

 

32008D0768(01)

 

 

 

(2008/768/EZ)
Odluka Komisije od 30. rujna 2008. o neuvrštenju Beauveria brongniartii i kalijevog permanganata u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ i o povlačenju odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže te tvari (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 5106) (1)

311

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top