EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_03_056_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
03. Poljoprivreda
Svezak 56

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.03.056.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

03.   Poljoprivreda

Svezak 056

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1966

P 125

2298

 

 

31966L0401

 

 

 

(66/401/EEZ)
Direktiva Vijeća 66/401/EEZ od 14. lipnja 1966. o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja

3

1966

P 125

2309

 

 

31966L0402

 

 

 

(66/402/EEZ)
Direktiva Vijeća 66/402/EEZ od 14. lipnja 1966. o stavljanju na tržište sjemena žitarica

14

1971

L 087

24

 

 

31971L0162

 

 

 

(71/162/EEZ)
Direktiva Vijeća od 30. ožujka 1971. o izmjeni Direktive od 14. lipnja 1966. o stavljanju na tržište sjemena repe, sjemena krmnog bilja, sjemena žitarica i sjemenskog krumpira, Direktive od 30. lipnja 1969. o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja i Direktive od 29. rujna 1970. o stavljanju na tržište sjemena povrća

25

1978

L 113

1

 

 

31978L0386

 

 

 

(78/386/EEZ)
Prva direktiva Komisije od 18. travnja 1978. o izmjeni priloga Direktivi 66/401/EEZ o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja

30

1978

L 113

13

 

 

31978L0387

 

 

 

(78/387/EEZ)
Prva direktiva Komisije od 18. travnja 1978. o izmjeni priloga Direktivi 66/402/EEZ o stavljanju na tržište sjemena žitarica

42

1978

L 236

13

 

 

31978L0692

 

 

 

(78/692/EEZ)
Direktiva Vijeća od 25. srpnja 1978. o izmjenama direktiva 66/400/EEZ, 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 66/403/EEZ, 68/193/EEZ, 69/208/EEZ i 70/458/EEZ o stavljanju na tržište sjemena repe, sjemena krmnog bilja, sjemena žitarica, sjemenskog krumpira, materijala za vegetativno razmnožavanje vinove loze, sjemena uljarica i vlaknastih biljaka te sjemena povrća

49

1978

L 350

27

 

 

31978L1020

 

 

 

(78/1020/EEZ)
Direktiva Vijeća od 5. prosinca 1978. o izmjeni direktiva 66/401/EEZ, 66/402/EEZ i 69/208/EEZ o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja, sjemena žitarica i sjemena uljarica i predivog bilja

55

1980

L 207

36

 

 

31980L0754

 

 

 

(80/754/EEZ)
Direktiva Komisije od 17. srpnja 1980. o izmjeni Priloga II. Direktivi Vijeća 66/401/EEZ o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja

56

1981

L 067

36

 

 

31981L0126

 

 

 

(81/126/EEZ)
Direktiva Komisije od 16. veljače 1981. o izmjeni priloga direktivama Vijeća 66/401/EEZ, 66/402/EEZ i 69/208/EEZ o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja, sjemena žitarica te sjemena uljarica i predivog bilja i direktiva 78/386/EEZ i 78/388/EEZ

57

1981

L 246

26

 

 

31981D0675

 

 

 

(81/675/EEZ)
Odluka Komisije od 28. srpnja 1981. kojom se utvrđuje da su određeni sustavi za plombiranje sustavi koji se ne mogu ponovno upotrebljavati u smislu direktiva Vijeća 66/400/EEZ, 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 69/208/EEZ i 70/458/EEZ

59

1982

L 131

24

 

 

31982L0287

 

 

 

(82/287/EEZ)
Direktiva Komisije od 13. travnja 1982. o izmjeni priloga direktivama Vijeća 66/401/EEZ i 69/208/EEZ o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja te sjemena uljarica i predivog bilja i direktiva 78/386/EEZ i 78/388/EEZ

61

1983

L 076

21

 

 

31983L0116

 

 

 

(83/116/EEZ)
Direktiva Komisije od 8. ožujka 1983. o izmjeni Direktive 82/287/EEZ o izmjeni priloga direktivama Vijeća 66/401/EEZ i 69/208/EEZ o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja i sjemena uljarica i predivog bilja te direktiva 78/386/EEZ i 78/388/EEZ

64

1985

L 016

41

 

 

31985L0038

 

 

 

(85/38/EEZ)
Direktiva Komisije od 14. prosinca 1984. o izmjeni priloga I. i II. Direktivi Vijeća 66/401/EEZ o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja

65

1986

L 118

23

 

 

31986L0155

 

 

 

(86/155/EEZ)
Direktiva Vijeća od 22. travnja 1986. o izmjeni određenih direktiva o stavljanju na tržište sjemena i biljaka zbog pristupanja Španjolske i Portugala

67

1986

L 200

38

 

 

31986L0320

 

 

 

(86/320/EEZ)
Direktiva Komisije od 20. lipnja 1986. o izmjeni Direktive Vijeća 66/402/EEZ o stavljanju na tržište sjemena žitarica

72

1986

L 327

50

 

 

31986D0563

 

 

 

(86/563/EEZ)
Odluka Komisije od 12. studenoga 1986. o izmjeni Odluke 81/675/EEZ o utvrđivanju da su određeni sustavi za plombiranje sustavi koji se ne mogu ponovno upotrebljavati u smislu, između ostalog, direktiva Vijeća 66/401/EEZ i 69/208/EEZ

73

1987

L 273

43

 

 

31987L0480

 

 

 

(87/480/EEZ)
Direktiva Komisije od 9. rujna 1987. o izmjeni direktiva Vijeća 66/401/EEZ i 69/208/EEZ o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja te sjemena uljarica i predivog bilja

74

1988

L 187

31

 

 

31988L0380

 

 

 

(88/380/EEZ)
Direktiva Vijeća od 13. lipnja 1988. o izmjeni direktiva 66/400/EEZ, 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 66/403/EEZ, 69/208/EEZ, 70/457/EEZ i 70/458/EEZ o stavljanju na tržište sjemena repa, sjemena krmnog bilja, sjemena žitarica, sjemenskog krumpira, sjemena uljarica i predivog bilja, sjemena povrća i o Zajedničkoj sortnoj listi poljoprivrednih biljnih vrsta

76

1988

L 274

44

 

 

31988L0506

 

 

 

(88/506/EEZ)
Direktiva Komisije od 13. rujna 1988. o izmjeni Priloga II. Direktivi Vijeća 66/402/EEZ o stavljanju na tržište sjemena žitarica

94

1989

L 005

31

 

 

31989L0002

 

 

 

(89/2/EEZ)
Direktiva Komisije od 15. prosinca 1988. o izmjeni Direktive Vijeća 66/402/EEZ o stavljanju na tržište sjemena žitarica

95

1989

L 008

9

 

 

31989L0014

 

 

 

(89/14/EEZ)
Direktiva Komisije od 15. prosinca 1988. o utvrđivanju grupa sorata blitve i cikle na koje se odnose uvjeti izolacije usjeva iz Priloga I. Direktivi Vijeća 70/458/EEZ o stavljanju na tržište sjemena povrća

96

1989

L 038

36

 

 

31989L0100

 

 

 

(89/100/EEZ)
Direktiva Komisije od 20. siječnja 1989. o izmjeni Priloga II. Direktivi Vijeća 66/401/EEZ o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja

98

1990

L 333

65

 

 

31990L0623

 

 

 

(90/623/EEZ)
Direktiva Komisije od 7. studenoga 1990. o izmjeni Priloga II. Direktivi Vijeća 66/402/EEZ o stavljanju na tržište sjemena žitarica

99

1992

L 104

61

 

 

31992L0019

 

 

 

Direktiva Komisije 92/19/EEZ od 23. ožujka 1992. o izmjeni Direktive 66/401/EEZ o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja

100

1993

L 054

20

 

 

31993L0002

 

 

 

Direktiva Komisije 93/2/EEZ od 28. siječnja 1993. o izmjeni Priloga II. Direktivi Vijeća 66/402/EEZ o stavljanju na tržište sjemena žitarica

102

1993

L 256

25

 

 

31993L0079

 

 

 

Direktiva Komisije 93/79/EEC od 21. rujna 1993. o utvrđivanju dodatnih provedbenih odredaba za popise sorata voćnog reprodukcijskog materijala i sadnica kako ih vode dobavljači na temelju Direktive Vijeća 92/34/EEZ

103

1995

L 067

30

 

 

31995L0006

 

 

 

Direktiva Komisije 95/6/EZ od 20. ožujka 1995. o izmjeni priloga I. i II. Direktivi Vijeća 66/402/EEZ o stavljanju na tržište sjemena žitarica

110

1995

L 143

7

 

 

31995R1439

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1439/95 od 26. lipnja 1995. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3013/89 u pogledu uvoza i izvoza proizvoda u sektoru ovčjeg i kozjeg mesa

113

1996

L 037

30

 

 

31996D0158

 

 

 

(96/158/EZ)
Odluka Komisije od 6. veljače 1996. o stavljanju na tržište proizvoda koji se sastoji od genetski modificiranog organizma, sjemena hibridne na herbicid otporne uljane repice (Brassica napus L. oleifera Metzq. MS1Bn x RF1Bn), u skladu s Direktivom Vijeća 90/220/EEZ (1)

123

1996

L 076

21

 

 

31996L0018

 

 

 

Direktiva Komisije 96/18/EZ od 19. ožujka 1996. o izmjeni različitih direktiva Vijeća o stavljanju na tržište sjemena i reprodukcijskog materijala (1)

125

1996

L 304

10

 

 

31996L0072

 

 

 

Direktiva Vijeća 96/72/EZ od 18. studenoga 1996. o izmjeni direktiva 66/400/EEZ, 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 66/403/EEZ, 69/208/EEZ i 70/458/EEZ o stavljanju na tržište sjemena repe, sjemena krmnog bilja, sjemena žitarica, sjemenskog krumpira, sjemena uljarica i predivog bilja i sjemena povrća

127

1997

L 048

35

 

 

31997D0125

 

 

 

(97/125/EZ)
Odluka Komisije od 24. siječnja 1997. o odobravanju neizbrisivog tiskanja propisanih podataka na pakiranja sjemena uljarica i predivog bilja i o izmjeni Odluke 87/309/EEZ o odobravanju neizbrisivog tiskanja propisanih podataka na pakiranja sjemena određenih vrsta krmnog bilja

129

1998

L 131

26

 

 

31998D0291

 

 

 

(98/291/EZ)
Odluka Komisije od 22. travnja 1998. o stavljanju na tržište genetski modificirane uljane repice (Brassica napus L. ssp. oleifera) u skladu s Direktivom Vijeća 90/220/EEZ (1)

131

1998

L 317

14

 

 

31998R2527

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2527/98 od 25. studenoga 1998. o dopuni Priloga Uredbi (EZ) br. 2301/97 o upisu određenih naziva u Registar certifikata o posebnim svojstvima kako je predviđeno u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2082/92 o certifikatima o posebnim svojstvima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (1)

133

1999

L 025

1

 

 

31998L0095

 

 

 

Direktiva Vijeća 98/95/EZ od 14. prosinca 1998. o izmjeni direktiva 66/400/EEZ, 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 66/403/EEZ, 69/208/EEZ, 70/457/EEZ i 70/458/EEZ o stavljanju na tržište sjemena repa, sjemena krmnog bilja, sjemena žitarica, sjemenskog krumpira, sjemena uljarica i predivog bilja i sjemena povrća te o Zajedničkoj sortnoj listi poljoprivrednog bilja, u vezi s konsolidacijom unutarnjeg tržišta, genetski modificiranih biljnih vrsta i biljnih genetskih resursa

138

1999

L 025

27

 

 

31998L0096

 

 

 

Direktiva Vijeća 98/96/EZ od 14. prosinca 1998. o izmjeni, inter alia, u pogledu neslužbenih pregleda u polju, direktiva 66/400/EEZ, 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 66/403/EEZ, 69/208/EEZ, 70/457/EEZ i 70/458/EEZ o stavljanju na tržište sjemena repe, sjemena krmnog bilja, sjemena žitarica, sjemenskog krumpira, sjemena uljarica i predivog bilja, sjemena povrća i o zajedničkom katalogu sorata poljoprivrednih biljnih vrsta

164

1999

L 050

26

 

 

31999L0008

 

 

 

Direktiva Komisije 1999/8/EZ od 18. veljače 1999. o izmjeni Direktive Vijeća 66/402/EEZ o stavljanju na tržište sjemena žitarica

171

1999

L 142

30

 

 

31999L0054

 

 

 

Direktiva Komisije 1999/54/EZ od 26. svibnja 1999. o izmjeni Direktive Vijeća 66/402/EEZ o stavljanju na tržište sjemena žitarica

172

2000

L 011

17

 

 

31999L0105

 

 

 

Direktiva Vijeća 1999/105/EZ od 22. prosinca 1999. o stavljanju na tržište šumskog reprodukcijskog materijala

174

2001

L 234

60

 

 

32001L0064

 

 

 

Direktiva Vijeća 2001/64/EZ od 31. kolovoza 2001. o izmjeni Direktive 66/401/EEZ o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja i Direktive 66/402/EEZ o stavljanju na tržište sjemena žitarica

198

2001

L 288

40

 

 

32001D0765

 

 

 

(2001/765/EZ)
Odluka Komisije od 18. listopada 2001. o odobrenju državama članicama da privremeno dozvole stavljanje na tržište šumskog reprodukcijskog materijala koji ne udovoljava zahtjevima direktiva Vijeća 66/404/EEZ i 71/161/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2001) 2859)

200

2002

L 006

63

 

 

32002D0017

 

 

 

(2002/17/EZ)
Odluka Komisije od 31. prosinca 2001. o izmjeni Odluke 2001/765/EZ o odobrenju državama članicama da privremeno dozvole stavljanje na tržište šumskog reprodukcijskog materijala koji ne udovoljava zahtjevima direktiva Vijeća 66/404/EEZ i 71/161/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2001) 4769) (1)

210

2002

L 193

1

 

 

32002L0053

 

 

 

Direktiva Vijeća 2002/53/EZ od 13. lipnja 2002. o zajedničkom katalogu sorata poljoprivrednih biljnih vrsta

212

2002

L 193

12

 

 

32002L0054

 

 

 

Direktiva Vijeća 2002/54/EZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemena repe

223

2002

L 195

32

 

 

32002L0068

 

 

 

Direktiva Vijeća 2002/68/EZ od 19. srpnja 2002. o izmjeni Direktive 2002/57/EZ o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja

244

2002

L 240

34

 

 

32002R1597

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1597/2002 od 6. rujna 2002. o detaljnim pravilima primjene Direktive Vijeća 1999/105/EZ u pogledu obrasca nacionalnih popisa osnovnog materijala šumskog reprodukcijskog materijala

246

2002

L 240

39

 

 

32002R1598

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1598/2002 od 6. rujna 2002. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Direktive Vijeća 1999/105/EZ u pogledu pružanja uzajamne upravne pomoći od strane službenih tijela

251

2002

L 321

47

 

 

32002D0919

 

 

 

(2002/919/EZ)
Odluka Komisije od 22. studenoga 2002. o izmjeni Odluke 2001/765/EZ o odobrenju državama članicama da privremeno dopuste stavljanje na tržište šumskog reprodukcijskog materijala koji ne udovoljava zahtjevima direktiva Vijeća 66/404/EEZ i 71/161/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2002) 4525)

255

2002

L 341

69

 

 

32002D0983

 

 

 

(2002/983/EZ)
Odluka Komisije od 16. prosinca 2002. o nastavku usporednih pokusa i ispitivanja Zajednice na reprodukcijskom i sadnom materijalu Prunus domestica na temelju Direktive Vijeća 92/34/EEZ (1)

257

2002

L 341

70

 

 

32002D0984

 

 

 

(2002/984/EZ)
Odluka Komisije od 16. prosinca 2002. o nastavku usporednih pokusa i ispitivanja na sjemenu i reprodukcijskom materijalu trava, Triticum aestivum, Vitis vinifera, Brassica napus i Allium ascalonicum na temelju direktiva Vijeća 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 68/193/EEZ, 92/33/EEZ, 2002/54/EZ, 2002/55/EZ, 2002/56/EZ i 2002/57/EZ (1)

258

2002

L 348

75

 

 

32002R2301

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2301/2002 od 20. prosinca 2002. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Direktive Vijeća 1999/105/EZ u pogledu određivanja male količine sjemena

259

2003

L 049

15

 

 

32003D0122

 

 

 

(2003/122/EZ)
Odluka Komisije od 21. veljače 2003. o ovlaštenju država članica za donošenje odluka na temelju Direktive 1999/105/EZ o šumskom reprodukcijskom materijalu koji se proizvodi u trećim zemljama (priopćeno pod brojem dokumenta C(2003) 580)

262

2003

L 138

40

 

 

32003L0045

 

 

 

Direktiva Komisije 2003/45/EZ od 28. svibnja 2003. o izmjeni Direktive Vijeća 2002/57/EZ o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja (1)

268

2003

L 141

23

 

 

32003D0403

 

 

 

(2003/403/EZ)
Odluka Vijeća od 26. svibnja 2003. o izmjeni Odluke 2003/17/EZ o jednakovrijednosti pregleda usjeva na terenu koji se provode u trećim zemljama na sjemenskim usjevima i o jednakovrijednosti sjemena proizvedenog u trećim zemljama (1)

273

2004

L 002

47

 

 

32004D0003

 

 

 

(2004/3/EZ)
Odluka Komisije od 19. prosinca 2003. o odobravanju mjera protiv određenih bolesti strožih od mjera predviđenih u prilozima I. i II. Direktivi Vijeća 2002/56/EZ u pogledu stavljanja na tržište sjemenskoga krumpira na cijelom državnom području određenih država članica ili njegovom dijelu (priopćeno pod brojem dokumenta C(2003) 4833) (1)

275

2004

L 003

38

 

 

32004D0011

 

 

 

(2004/11/EZ)
Odluka Komisije od 18. prosinca 2003. o utvrđivanju postupaka za usporedne pokuse i ispitivanja Zajednice na sjemenu i reprodukcijskom materijalu određenog bilja poljoprivrednih i povrtnih vrsta te vinove loze za 2004. i 2005. na temelju direktiva Vijeća 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 68/193/EEZ, 92/33/EEZ, 2002/54/EZ, 2002/55/EZ, 2002/56/EZ i 2002/57/EZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 4836) (1)

278

2004

L 010

16

 

 

32004R0069

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 69/2004 od 15. siječnja 2004. o odobravanju odstupanja od određenih odredaba Direktive Vijeća 1999/105/EZ u pogledu stavljanja na tržište šumskog reprodukcijskog materijala dobivenog od određenog osnovnog materijala

283

2004

L 036

57

 

 

32004D0120

 

 

 

(2004/120/EZ)
Odluka Komisije od 29. siječnja 2004. o izmjeni Odluke Vijeća 97/788/EZ u pogledu provjera koje provodi Srbija i Crna Gora u vezi s održavanjem sorata krmnog bilja, repe, uljarica i predivog bilja (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 147) (1)

285

2004

L 071

22

 

 

32004L0029

 

 

 

Direktiva Komisije 2004/29/EZ od 4. ožujka 2004. o utvrđivanju karakteristika i minimalnih uvjeta za inspekciju vinskih sorti

286

2004

L 083

23

 

 

32004D0266

 

 

 

(2004/266/EZ)
Odluka Komisije od 17. ožujka 2004. kojom se odobrava tiskanje neizbrisivih propisanih podataka na pakiranja sjemena biljaka za stočnu hranu (objavljeno pod brojem dokumenta C(2004) 819) (1)

292

2004

L 097

66

 

 

32004D0297

 

 

 

(2004/297/EZ)
Odluka Komisije od 29. ožujka 2004. o odobravanju Češkoj, Estoniji, Litvi, Mađarskoj, Poljskoj i Slovačkoj odgađanje primjene određenih odredaba direktiva Vijeća 2002/53/EZ i 2002/55/EZ u pogledu stavljanja na tržište sjemena određenih sorata (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 962) (1)

295

2004

L 116

39

 

 

32004D0371

 

 

 

(2004/371/EZ)
Odluka Komisije od 20. travnja 2004. o utvrđivanju uvjeta za stavljanje na tržište mješavina sjemena namijenjenog uzgoju krmnog bilja (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 1429) (1)

297

2004

L 243

10

 

 

32004R1288

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1288/2004 od 14. srpnja 2004. o trajnom odobrenju određenih dodataka i privremenom odobrenju novog korištenja dodatka koji je već odobren u hrani za životinje (1)

298

2004

L 310

72

 

 

32004D0678

 

 

 

(2004/678/EZ)
Odluka Komisije od 29. rujna 2004. kojom se daje ovlaštenje državama članicama da dozvole privremeno stavljanje na tržište sjemena vrsta Cedrus libani, Pinus brutia, kao i sadnog materijala proizvedenog iz tog sjemena, koje ne ispunjava zahtjeve Direktive Vijeća 1999/105/EZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 3138)

303

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top