EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_03_055_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
03. Poljoprivreda
Svezak 55

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.03.055.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

03.   Poljoprivreda

Svezak 055

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1976

L 169

40

 

 

31976R1519

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 1519/76 od 24. lipnja 1976. o uvozu posija i ostalih ostataka dobivenih prosijavanjem, mljevenjem ili drugom obradom određenih žitarica podrijetlom iz Alžira

3

1976

L 169

56

 

 

31976R1526

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 1526/76 od 24. lipnja 1976. o uvozu posija i ostalih ostataka dobivenih prosijavanjem, mljevenjem ili drugom obradom određenih žitarica podrijetlom iz Maroka

5

1977

L 146

11

 

 

31977R1251

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 1251/77 od 17. svibnja 1977. o uvozu posija i ostalih ostataka dobivenih prosijavanjem, mljevenjem ili drugom obradom određenih žitarica podrijetlom iz Arapske Republike Egipta

7

1987

L 337

57

 

 

31987R3556

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 3556/87 od 26. studenoga 1987. o utvrđivanju dodatnih detaljnih pravila za primjenu sustava potvrda o utvrđivanju unaprijed za određene proizvode iz sektora žitarica izvezene u obliku tjestenine obuhvaćene tarifnim brojem 19.03 Zajedničke carinske tarife

9

1989

L 247

21

 

 

31989D0502

 

 

 

(89/502/EEZ)
Odluka Komisije od 18. srpnja 1989. o kriterijima kojima se uređuje upis uzgojno valjanih svinja čistih pasmina u matične knjige pasmina

11

1989

L 247

22

 

 

31989D0503

 

 

 

(89/503/EEZ)
Odluka Komisije od 18. srpnja 1989. o utvrđivanju certifikata za uzgojno valjane svinje čistih pasmina, njihovo sjeme, jajne stanice i zametke

12

1989

L 247

31

 

 

31989D0504

 

 

 

(89/504/EEZ)
Odluka Komisije od 18. srpnja 1989. o utvrđivanju uvjeta za priznavanje i nadzor uzgojnih udruženja, uzgojnih organizacija i privatnih poduzeća koji uspostavljaju i vode upisnike hibridnih uzgojno valjanih svinja

21

1989

L 247

34

 

 

31989D0506

 

 

 

(89/506/EEZ)
Odluka Komisije od 18. srpnja 1989. o utvrđivanju certifikata za uzgojno valjane hibridne svinje, njihovo sjeme, jajne stanice i zametke

23

1991

L 230

1

 

 

31991L0414

 

 

 

(91/414/EEZ)
Direktiva Vijeća od 15. srpnja 1991. o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište

32

1993

L 250

1

 

 

31993L0048

 

 

 

Direktiva Komisije 93/48/EEZ od 23. lipnja 1993. o utvrđivanju plana o uvjetima koje moraju ispuniti reprodukcijski materijal i sadnice namijenjeni proizvodnji voća, sukladno Direktivi Vijeća 92/34/EEZ

64

1994

L 338

1

 

 

31994R3231

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 3231/94 od 22. prosinca 1994. o određenim mjerama koje proizlaze iz zaključka pregovora na temelju članka XXIV.:6. GATT-a i ostalim mjerama za pojednostavljenje

72

2002

L 168

14

 

 

32002R1112

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1112/2002 od 20. lipnja 2002. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu četvrte faze programa rada iz članka 8. stavka 2. Direktive Vijeća 91/414/EEZ (1)

83

2006

L 407

156

 

 

32006R1939

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1939/2006 od 21. prosinca 2006. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 462/2003 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu mjera koje se primjenjuju na uvoz određenih proizvoda od svinjskog mesa podrijetlom iz država AKP-a

100

2007

L 325

3

 

 

32007R1451

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1451/2007 od 4. prosinca 2007. o drugoj fazi desetogodišnjeg radnog programa iz članka 16. stavka 2. Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (1)

104

2008

L 158

41

 

 

32008L0061

 

 

 

Direktiva Komisije 2008/61/EZ od 17. lipnja 2008. o utvrđivanju uvjeta pod kojima se određeni štetni organizmi, bilje, biljni proizvodi i drugi predmeti iz priloga I. do V. Direktivi Vijeća 2000/29/EZ smiju unositi u Zajednicu ili premještati unutar Zajednice ili određenih njezinih zaštićenih područja, namijenjeni za pokuse ili u znanstvene svrhe i za potrebe sortne selekcije (kodificirana verzija)

167

2008

L 223

3

 

 

32008R0826

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 826/2008 od 20. kolovoza 2008. o utvrđivanju zajedničkih pravila za dodjelu potpore za privatno skladištenje određenih poljoprivrednih proizvoda

182

2008

L 344

56

 

 

32008R1312

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1312/2008 od 19. prosinca 2008. o utvrđivanju stopa konverzije, troškova prerade i vrijednosti nusproizvoda za različite faze prerade riže (Kodificirana verzija)

202

2008

L 344

61

 

 

32008R1313

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1313/2008 od 19. prosinca 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 501/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 3/2008 o informiranju i promotivnim mjerama za poljoprivredne proizvode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama

207

2009

L 051

1

 

 

32009R0153

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 153/2009 od 19. veljače 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 3/2008 o informiranju i promotivnim mjerama za poljoprivredne proizvode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama

210

2009

L 094

38

 

 

32009R0288

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 288/2009 od 7. travnja 2009. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu potpore Zajednice za dostavu voća i povrća, prerađevina voća i povrća i proizvoda od banana za djecu u obrazovnim ustanovama u okviru Programa distribucije voća u školama

212

2009

L 128

54

 

 

32009R0437

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 437/2009 od 26. svibnja 2009. o otvaranju i predviđanju upravljanja uvoznom carinskom kvotom Zajednice za mlade muške životinje vrste goveda za tov

222

2009

L 128

57

 

 

32009R0438

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 438/2009 od 26. svibnja 2009. o otvaranju i predviđanju upravljanja carinskom kvotom Zajednice za bikove, krave i junice određenih alpskih i gorskih pasmina koji nisu za klanje

225

2009

L 228

7

 

 

32009R0793

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 793/2009 od 31. kolovoza 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 595/2004 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1788/2003 o uvođenju pristojbe u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda

228

2009

L 240

14

 

 

32009R0828

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 828/2009 od 10. rujna 2009. o utvrđivanju detaljnih pravila primjene uvoza i rafiniranja proizvoda obuhvaćenih tarifnim brojem 1701 iz sektora šećera u okviru povlaštenih ugovora za tržišne godine od 2009./2010. do 2014./2015.

233

2009

L 290

1

 

 

32009R1047

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1047/2009 od 19. listopada 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1234/2007 o uspostavi zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta u pogledu tržišnih standarda za meso peradi

245

2009

L 312

4

 

 

32009R1140

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1140/2009 od 20. studenoga 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1234/2007 o uspostavi zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u)

248

2010

L 047

1

 

 

32010R0146

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 146/2010 od 23. veljače 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1122/2009 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 u pogledu višestruke sukladnosti, modulacije i integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, u okviru programa izravne potpore za poljoprivrednike predviđenih u navedenoj Uredbi, kao i za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu višestruke sukladnosti u okviru programa potpore predviđenog za sektor vina

250

2010

L 088

9

 

 

32010R0291

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 291/2010 od 31. ožujka 2010. o ispravku uredaba (EZ) br. 437/2009, (EZ) br. 438/2009 i (EZ) br. 1064/2009 u pogledu postupka krajnje uporabe utvrđenog za uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda u okviru carinskih kvota

253

2011

L 014

6

 

 

32011R0034

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 34/2011 od 18. siječnja 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 288/2009 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu potpore Zajednice za dostavu voća i povrća, prerađevina voća i povrća i proizvoda od banana za djecu u obrazovnim ustanovama u okviru Programa distribucije voća u školama

255

2011

L 156

1

 

 

32011R0564

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 564/2011 od 14. lipnja 2011. o utvrđivanju standardnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

258

2011

L 158

27

 

 

32011R0568

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 568/2011 od 14. lipnja 2011. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Miód drahimski (ZOZP))

260

2011

L 160

80

 

 

32011R0586

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 586/2011 od 17. lipnja 2011. o utvrđivanju standardnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

262

2011

L 264

25

 

 

32011R0996

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 996/2011 od 7. listopada 2011. o izmjeni uredaba (EZ) br. 657/2008 i (EZ) br. 1276/2008 te Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 u pogledu obveza obavješćivanja u okviru zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta

264

2011

L 277

14

 

 

32011R1069

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1069/2011 od 21. listopada 2011. o utvrđivanju standardnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

267

2011

L 281

5

 

 

32011R1085

 

 

 

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 1085/2011 od 27. listopada 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 501/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 3/2008 o informiranju i promotivnim mjerama za poljoprivredne proizvode na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama

269

2011

L 338

26

 

 

32011R1349

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1349/2011 od 20. prosinca 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 376/2008 o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila za primjenu sustava uvoznih i izvoznih dozvola i potvrda o utvrđivanju unaprijed za poljoprivredne proizvode

271

2012

L 034

1

 

 

32012R0095

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 95/2012 od 6. veljače 2012. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1125/2010 u pogledu interventnih centara za žitarice u Njemačkoj

272

2012

L 044

1

 

 

32012R0121

 

 

 

Uredba (EU) br. 121/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2012. o izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 1234/2007 u pogledu podjele prehrambenih proizvoda najugroženijim osobama u Uniji

274

2012

L 130

1

 

 

32012R0418

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 418/2012 od 16. svibnja 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 376/2008 u pogledu obveze ishođenja dozvole za određene poljoprivredne proizvode i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1342/2003 u pogledu prijenosa prava koji proizlaze iz dozvola za žitarice i rižu koje se uvoze u okviru carinskih kvota

277

2012

L 219

13

 

 

32012R0745

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 745/2012 od 16. kolovoza 2012. o utvrđivanju koeficijenata koji se primjenjuju na žitarice koje se izvoze u obliku Scotch whiskyja za razdoblje 2012./2013.

290

2012

L 223

6

 

 

32012R0755

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 755/2012 od 16. kolovoza 2012. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 543/2011 u pogledu prihvatljivosti posebnih troškova mjera za zaštitu okoliša u okviru operativnih programa organizacija proizvođača u sektoru voća i povrća

292

2012

L 263

8

 

 

32012R0880

 

 

 

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 880/2012 od 28. lipnja 2012. o dopuni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu transnacionalne suradnje i ugovornih pregovaranja organizacija proizvođača u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda

294

2013

L 106

7

 

 

32013R0338

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 338/2013 оd 15. travnja 2013. o prilagodbi Uredbe (EU) br. 1125/2010 o određivanju interventnih centara za žitarice zbog pristupanja Hrvatske Europskoj uniji

296

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top