EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_03_054_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
03. Poljoprivreda
Svezak 54

  The document is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.03.054.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

03.   Poljoprivreda

Svezak 054

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1972

L 171

37

 

 

31972L0274

 

 

 

(72/274/EEZ)
Direktiva Vijeća od 20. srpnja 1972. o izmjeni Direktive od 14. lipnja 1966. o prodaji sjemena repe, sjemena krmnog bilja, sjemena žitarica i sjemenskog krumpira, Direktive od 30. lipnja 1969. o prodaji sjemena uljarica i predivog bilja te Direktive od 29. rujna 1970. o prodaji sjemena povrća te o zajedničkom katalogu sorti poljoprivrednih vrsta

3

1976

L 285

34

 

 

31976D0806

 

 

 

(76/806/EEZ)
Odluka Komisije od 1. listopada 1976. o utvrđivanju dodatnih odredaba vezanih uz istraživanja koja provode države članice radi utvrđivanja proizvodnih potencijala nasada određenih vrsta voćaka

5

1983

L 190

25

 

 

31983R1915

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 1915/83 od 13. srpnja 1983. o određenim detaljnim provedbenim pravilima za vođenje knjigovodstva u svrhu utvrđivanja prihoda poljoprivrednih gospodarstava

7

1988

L 151

82

 

 

31988L0332

 

 

 

(88/332/EEZ)
Direktiva Vijeća od 13. lipnja 1988. o izmjeni određenih direktiva o stavljanju na tržište sjemena i reprodukcijskog materijala kako bi se utvrdila pravila za primjenu odredbi o sjemenu i reprodukcijskom materijalu koji udovoljavaju blažim zahtjevima

10

1993

L 106

7

 

 

31993L0017

 

 

 

Direktiva Komisije 93/17/EEZ od 30. ožujka 1993. o utvrđivanju klasa osnovnog sjemenskog krumpira na razini Zajednice te uvjeta i oznaka koji se primjenjuju na te klase

12

1995

L 258

3

 

 

31995R2506

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2506/95 od 25. listopada 1995. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2100/94 o oplemenjivačkim pravima Zajednice

16

1998

L 226

16

 

 

31998L0056

 

 

 

Direktiva Vijeća 98/56/EZ od 20. srpnja 1998. o stavljanju poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja na tržište

18

1998

L 230

28

 

 

31998D0514

 

 

 

(98/514/EZ)
Odluka Vijeća od 29. srpnja 1998. o izmjeni Odluke Vijeća 96/411/EZ o poboljšanju poljoprivredne statistike Zajednice (priopćena pod brojem dokumenta C(1998) 2135) (1)

26

1998

L 328

6

 

 

31998R2605

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2605/98 od 3. prosinca 1998. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1768/95 o provedbenim pravilima za poljoprivredno izuzeće predviđeno u članku 14. stavku 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2100/94 o oplemenjivačkim pravima na biljnu sortu Zajednice

28

1999

L 164

76

 

 

31999L0066

 

 

 

Direktiva Komisije 1999/66/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju zahtjeva za oznaku ili za drugi dokument koji sastavlja dobavljač sukladno Direktivi Vijeća 98/56/EZ

30

2000

L 078

7

 

 

32000R0645

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 645/2000 od 28. ožujka 2000. o utvrđivanju provedbe potrebne za pravilno djelovanje određenih odredbi članka 7. Direktive Vijeća 86/362/EEZ i članka 4. Direktive Vijeća 90/642/EEZ koje se odnose na rješenja vezana za sustavno praćenje maksimalnih razina ostataka pesticida u i na žitaricama i proizvodima biljnog podrijetla, uključujući voće i povrće

32

2000

L 259

27

 

 

32000R2266

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2266/2000 od 12. listopada 2000. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 3600/92 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu prve faze programa rada iz članka 8. stavka 2. Direktive Vijeća 91/414/EEZ o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište

35

2001

L 072

6

 

 

32001R0495

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 495/2001 od 13. ožujka 2001. o izmjeni Priloga Uredbi Vijeća (EEZ) br. 3508/92 o uspostavi integriranog administrativnog i kontrolnog sustava za neke programe potpore Zajednice

37

2002

L 152

16

 

 

32002R0997

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 997/2002 od 11. lipnja 2002. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu odredaba u vezi s dodjelom financijskog doprinosa Zajednice državama članicama za jačanje inspekcijske infrastrukture za provjere zdravstvenog stanja bilja i biljnih proizvoda koji se unose iz trećih zemalja

39

2002

L 157

38

 

 

32002R1040

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1040/2002 od 14. lipnja 2002. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu odredaba u vezi s dodjelom financijskog doprinosa Zajednice za kontrolu zdravstvenog stanja bilja i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2051/97

42

2002

L 293

5

 

 

32002D1919

 

 

 

Odluka br. 1919/2002/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2002. o izmjeni Odluke Vijeća 96/411/EZ o poboljšanju poljoprivredne statistike Zajednice

45

2003

L 245

28

 

 

32003R1650

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1650/2003 od 18. lipnja 2003. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2100/94 o oplemenjivačkim pravima na biljnu sortu Zajednice

47

2004

L 005

36

 

 

32004R0027

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 27/2004 od 5. siječnja 2004. o utvrđivanju detaljnih prijelaznih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1257/1999 u vezi s financiranjem putem Komponente jamstva EFSJP-a mjera ruralnog razvoja u Češkoj, Estoniji, Cipru, Latviji, Litvi, Mađarskoj, Malti, Poljskoj, Sloveniji i Slovačkoj

49

2004

L 127

43

 

 

32004R0835

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 835/2004 od 28. travnja 2004. o prilagodbi Uredbe (EZ) br. 2076/2002 i odluka 2002/928/EZ, 2004/129/EZ, 2004/247/EZ i 2004/248/EZ s obzirom na nastavljenu uporabu sredstava za zaštitu bilja koja nisu uvrštena u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ, radi pristupanja Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Mađarske, Malte, Poljske, Slovenije i Slovačke (1)

55

2004

L 291

14

 

 

32004D0637

 

 

 

(2004/637/EZ)
Odluka Komisije od 8. rujna 2004. o odobravanju druge faze tehničkog akcijskog plana iz 2004. za unapređenje poljoprivredne statistike (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 3374)

60

2004

L 313

6

 

 

32004R1756

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1756/2004 od 11. listopada 2004. o detaljnim uvjetima za potrebne dokaze i kriterijima za tip i razinu smanjivanja provjere zdravstvenog stanja određenog bilja, biljnih proizvoda ili drugih nadziranih predmeta navedenih u dijelu B Priloga V. Direktivi Vijeća 2000/29/EZ

63

2004

L 313

16

 

 

32004L0103

 

 

 

Direktiva Komisije 2004/103/EZ od 7. listopada 2004. o provjerama identiteta i zdravstvenog stanja bilja, biljnih proizvoda ili drugih nadziranih predmeta navedenih u dijelu B Priloga V. Direktivi Vijeća 2000/29/EZ, koji se mogu obavljati na mjestu koje nije točka ulaza u Zajednicu ili na mjestu u blizini te o navođenju uvjeta koji se odnose na te preglede

67

2005

L 114

14

 

 

32005D0359

 

 

 

(2005/359/EZ)
Odluka Komisije od 29. travnja 2005. o predviđanju odstupanja od nekih odredaba Direktive Vijeća 2000/29/EZ u pogledu hrastovih (Quercus L.) klada s korom, podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država (priopćeno pod brojem dokumenta C(2005) 1298)

72

2005

L 271

17

 

 

32005R1688

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1688/2005 od 14. listopada 2005. o provedbi Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu posebnih jamstava u vezi sa salmonelom za pošiljke određenog mesa i jaja namijenjene Finskoj i Švedskoj (1)

78

2006

L 011

21

 

 

32006D0016

 

 

 

(2006/16/EZ)
Odluka Komisije od 5. siječnja 2006. o izmjeni Priloga B Direktivi Vijeća 88/407/EEZ i Priloga II. Odluci 2004/639/EZ s obzirom na uvozne uvjete za sjeme domaćih goveda (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 5840) (1)

90

2006

L 062

27

 

 

32006D0175

 

 

 

(2006/175/EZ)
Odluka Komisije od 2. ožujka 2006. o izmjeni Odluke 2006/135/EZ s obzirom na određivanje područja A i B u Francuskoj zbog izbijanja visoko patogene influence ptica u toj državi članici (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 721) (1)

102

2006

L 277

4

 

 

32006D0664

 

 

 

(2006/664/EZ)
Odluka Vijeća od 19. lipnja 2006. o prilagodbi Priloga VIII. Aktu o pristupanju Bugarske i Rumunjske

110

2006

L 312

42

 

 

32006L0091

 

 

 

Direktiva Vijeća 2006/91/EZ od 7. studenoga 2006. o suzbijanju kalifornijske štitaste uši (Kodificirana verzija)

113

2008

L 205

28

 

 

32008L0072

 

 

 

Direktiva Vijeća 2008/72/EZ od 15. srpnja 2008. o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala povrća, osim sjemena (Kodificirana verzija) (1)

116

2008

L 267

8

 

 

32008L0090

 

 

 

Direktiva vijeća 2008/90/EZ od 29. rujna 2008. o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih proizvodnji voća (Preinačena verzija)

128

2008

L 290

8

 

 

32008R1068

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1068/2008 od 30. listopada 2008. o odobrenju manjih izmjena u specifikaciji za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Taureau de Camargue (ZOI))

143

2009

L 047

5

 

 

32008L0120

 

 

 

Direktiva Vijeća 2008/120/EZ od 18. prosinca 2008. o utvrđivanju minimalnih uvjeta za zaštitu svinja (Kodificirana verzija)

147

2009

L 124

3

 

 

32009R0411

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 411/2009 od 18. svibnja 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 798/2008 o utvrđivanju popisa trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dozvoljen uvoz i provoz peradi i proizvoda od mesa peradi kroz Zajednicu te o zahtjevima veterinarskog certificiranja (1)

156

2009

L 144

3

 

 

32009R0473

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 473/2009 od 25. svibnja 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1698/2005 o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Uredbe (EZ) br. 1290/2005 o financiranju zajedničke poljoprivredne politike

174

2009

L 181

16

 

 

32009R0616

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 616/2009 od 13. srpnja 2009. o provedbi Direktive Vijeća 2005/94/EZ u pogledu odobrenja peradarskih kompartmenta i kompartmenta za druge ptice koje se drže u zatočeništvu u vezi s influencom ptica i dodatnim preventivnim biosigurnosnim mjerama u takvim kompartmentima (1)

180

2009

L 248

17

 

 

32009R0867

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 867/2009 od 21. rujna 2009. o izmjeni i ispravku Uredbe (EZ) br. 1242 o određivanju tipologije Zajednice za poljoprivredna gospodarstva

189

2009

L 274

19

 

 

32009R0977

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 977/2009 od 19. listopada 2009. o odobrenju manjih izmjena u specifikaciji naziva upisanog u registar zajamčeno tradicionalnih specijaliteta (Boerenkaas (ZTS))

193

2009

L 282

3

 

 

32009R1019

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1019/2009 od 28. listopada 2009. o odobrenju manjih izmjena u specifikaciji za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Pouligny-Saint-Pierre (ZOI))

199

2010

L 086

15

 

 

32010R0278

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 278/2010 od 31. ožujka 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1276/2008 o praćenju putem fizičkih pregleda izvoza poljoprivrednih proizvoda za koje se primaju subvencije ili drugi iznosi i Uredbe (EZ) br. 612/2009 o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila za primjenu sustava izvoznih subvencija za poljoprivredne proizvode

203

2011

L 146

4

 

 

32011R0531

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 531/2011 od 31. ožujka 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1480/2004 o posebnim pravilima za robu koja dolazi s područja koja nisu pod učinkovitim nadzorom Vlade Cipra u područjima u kojima Vlada ima učinkoviti nadzor

208

2011

L 185

57

 

 

32011R0679

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 679/2011 od 14. srpnja 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1974/2006 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR)

211

2011

L 341

33

 

 

32011R1368

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1368/2011 od 21. prosinca 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1121/2009 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 u pogledu programa potpore za poljoprivrednike predviđenih u glavama IV. i V. navedene Uredbe i Uredbe (EZ) br. 1122/2009 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 u pogledu višestruke sukladnosti, modulacije i integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, u okviru programa izravne potpore za poljoprivrednike predviđenih u navedenoj Uredbi, kao i za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu višestruke sukladnosti u okviru programa potpore predviđenog za sektor vina

216

2012

L 048

7

 

 

32012R0147

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 147/2012 od 20. veljače 2012. o izmjeni Uredbe (EU) br. 65/2011 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 vezano uz primjenu postupaka kontrole, kao i uvjeta višestruke sukladnosti u vezi s mjerama ruralnog razvoja

221

2012

L 064

38

 

 

32012D0138

 

 

 

(2012/138/EU)
Provedbena odluka Komisije od 1. ožujka 2012. u pogledu hitnih mjera za sprečavanje unošenja u Uniju organizma Anoplophora chinensis (Forster) i njegovog širenja unutar Unije (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 1310)

223

2012

L 106

13

 

 

32012R0327

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 327/2012 od 17. travnja 2012. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1291/2009 u pogledu pragova za gospodarsku veličinu i broj poljoprivrednih gospodarstava s obvezom vođenja poslovnih knjiga u Slovačkoj

233

2012

L 240

3

 

 

32012R0799

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 799/2012 od 5. rujna 2012. o utvrđivanju oblika i sadržaja računovodstvenih podataka koji se moraju dostaviti Komisiji s ciljem poravnanja računa EFJP-a i EPFRR-a, kao i za potrebe praćenja i predviđanja

234

2012

L 358

1

 

 

32012R1253

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1253/2012 od 17. prosinca 2012. o objavi nomenklature poljoprivrednih proizvoda za izvozne subvencije uvedene Uredbom (EEZ) br. 3846/87 za 2013. godinu

270

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top