EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_03_051_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
03. Poljoprivreda
Svezak 51

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.03.051.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

03.   Poljoprivreda

Svezak 051

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1989

L 165

14

 

 

31989D0367

 

 

 

(89/367/EEZ)
Odluka Vijeća od 29. svibnja 1989. o osnivanju Stalnog odbora za šumarstvo

3

2004

L 165

1

 

 

32004R0882

 

 

 

Uredba (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjeravanja poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja

5

2005

L 189

26

 

 

32005R1177

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1177/2005 od 20. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1238/95 o utvrđivanju provedbenih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2100/94 vezano uz naknade koje se plaćaju Uredu Zajednice za biljnu raznolikost

57

2005

L 213

14

 

 

32005D0615

 

 

 

(2005/615/EZ)
Odluka Komisije od 16. kolovoza 2005. o izmjeni Priloga XI. Direktivi Vijeća 2003/85/EZ u pogledu nacionalnih laboratorija u određenim državama članicama (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 3121) (1)

59

2005

L 274

105

 

 

32005D0734

 

 

 

(2005/734/EZ)
Odluka Komisije od 19. listopada 2005. o utvrđivanju biosigurnosnih mjera za smanjenje rizika od prijenosa jako patogene influence ptica koju uzrokuje tip A virusa influence podtip H5N1 s ptica koje žive u divljini na perad i druge ptice koje se drže u zatočeništvu te o predviđanju sustava ranog otkrivanja u područjima koja su u posebnom riziku (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 4163) (1)

61

2005

L 279

79

 

 

32005D0745

 

 

 

(2005/745/EZ)
Odluka Komisije od 21. listopada 2005. o izmjeni Odluke 2005/734/EZ o utvrđivanju biosigurnosnih mjera za smanjenje rizika od prijenosa jako patogene influence ptica koju uzrokuje tip A virusa influence podtip H5N1 s ptica koje žive u divljini na perad i druge ptice koje se drže u zatočeništvu te o predviđanju sustava ranog otkrivanja u područjima koja su u posebnom riziku (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 4199) (1)

64

2005

L 280

20

 

 

32005D0748

 

 

 

(2005/748/EZ)
Odluka Komisije od 24. listopada 2005. o izmjeni Odluke 2002/300/EZ u pogledu područja koja su isključena iz popisa odobrenih zona s obzirom na Bonamia ostreae i/ili Marteilia refringens(priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 4081) (1)

66

2005

L 284

8

 

 

32005D0755

 

 

 

(2005/755/EZ)
Odluka Komisije od 25. listopada 2005. o izmjeni odluka 2005/92/EZ i 2005/93/EZ u vezi s izvozom određenih proizvoda u treće zemlje (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 4134) (1)

69

2005

L 288

56

 

 

32005D0764

 

 

 

(2005/764/EZ)
Odluka Komisije 2005/764/EZ od 28. listopada 2005. o izmjeni Odluke 93/52/EEZ s obzirom na izjavu da je provincija Grosseto u regiji Toskane u Italiji slobodna od bruceloze (B. melitensis) i Odluke 2003/467/EZ s obzirom na izjavu da je Francuska slobodna od goveđe bruceloze (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 4187) (1)

71

2005

L 293

28

 

 

32005D0779

 

 

 

(2005/779/EZ)
Odluka Komisije od 8. studenoga 2005. o mjerama zaštite zdravlja životinja od vezikularne enterovirusne bolesti svinja u Italiji (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 4273) (1)

74

2005

L 296

39

 

 

32005D0787

 

 

 

(2005/787/EZ)
Odluka Komisije 2005/787/EZ od 11. studenoga 2005. o izmjeni Odluke 97/569/EZ vezano uz uključenje jednog objekta iz Južne Afrike u privremeni popis objekata trećih zemalja od kojih države članice odobravaju uvoz mesnih proizvoda (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 4283) (1)

79

2005

L 316

21

 

 

32005D0855

 

 

 

(2005/855/EZ)
Odluka Komisije 2005/855/EZ od 30. studenoga 2005. o izmjeni Odluke 2005/734/EZ, o utvrđivanju biosigurnosnih mjera za smanjenje rizika od prijenosa jako patogene influence ptica koju uzrokuje tip A virusa influence podtip H5N1 s ptica koje žive u divljini, na perad i druge ptice koje se drže u zatočeništvu, te o predviđanju sustava ranog otkrivanja u područjima koja su u posebnom riziku (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 4687) (1)

81

2005

L 342

94

 

 

32005D0943

 

 

 

(2005/943/EZ)
Odluka Komisije od 21. prosinca 2005. o izmjeni Odluke 93/195/EEZ o uvjetima zdravlja životinja i veterinarskog certificiranja za ponovni ulaz registriranih konja za utrke, natjecanja i kulturna događanja nakon privremenog izvoza (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 5496)

83

2005

L 342

100

 

 

32005D0946

 

 

 

(2005/946/EZ)
Odluka Komisije od 23. prosinca 2005. o izmjeni Odluke 2005/526/EZ vezano uz mjere kontrole klasične svinjske kuge u Njemačkoj i Slovačkoj (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 5631) (1)

85

2006

L 004

3

 

 

32006R0018

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 18/2006 od 6. siječnja 2006. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 998/2003 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s popisom zemalja i teritorija (1)

88

2006

L 019

30

 

 

32006D0027

 

 

 

(2006/27/EZ)
Odluka Komisije od 16. siječnja 2006. o posebnim uvjetima za meso i mesne proizvode kopitara namijenjene za prehranu ljudi koji se uvoze iz Meksika (priopćeno pod brojem dokumenta C(2006) 16) (1)

92

2006

L 031

24

 

 

32006D0060

 

 

 

(2006/60/EZ)
Odluka Komisije od 2. veljače 2006. o izmjeni Priloga C Direktivi Vijeća 89/556/EEZ u pogledu obrasca certifikata o zdravlju životinja za trgovinu unutar Zajednice zamecima domaćih životinja vrste goveda (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 193) (1)

94

2006

L 032

91

 

 

32006D0064

 

 

 

(2006/64/EZ)
Odluka Komisije od 1. veljače 2006. o izmjeni Odluke 2005/393/EZ s obzirom na područja pod ograničenjem u odnosu na bolest plavog jezika u Španjolskoj i Portugalu (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 180) (1)

97

2006

L 032

93

 

 

32006D0065

 

 

 

(2006/65/EZ)
Odluka Komisije od 3. veljače 2006. o izmjeni Odluke 97/467/EZ u vezi s uključivanjem jednog objekta iz Urugvaja na privremene popise objekata u trećim zemljama iz kojih države članice odobravaju uvoz mesa nojeva (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 233) (1)

99

2006

L 065

49

 

 

32006D0183

 

 

 

(2006/183/EZ)
Odluka Komisije od 28. veljače 2006. o izmjeni Odluke 2006/7/EZ u vezi s proširenjem popisa država i produljenjem razdoblja njezine primjene (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 619) (1)

101

2006

L 070

80

 

 

32006D0196

 

 

 

(2006/196/EZ)
Odluka Komisije od 3. ožujka 2006. o izmjeni Dodatka B Prilogu XII. Aktu o pristupanju iz 2003. s obzirom na određene objekte u sektora mesa i mlijeka u Poljskoj (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 609) (1)

103

2006

L 106

21

 

 

32006D0290

 

 

 

(2006/290/EZ)
Odluka Komisije od 18. travnja 2006. o izmjeni Odluke 2003/467/EZ s obzirom na izjavu da su određene regije Italije službeno slobodne od tuberkuloze goveda i enzootske leukoze goveda i da je Slovačka službeno slobodna od enzootske leukoze goveda (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 1551) (1)

105

2006

L 152

32

 

 

32006D0394

 

 

 

(2006/394/EZ)
Odluka Komisije od 31. svibnja 2006. o izmjeni Dodatka Prilogu XIV. Aktu o pristupanju iz 2003. u vezi s određenim objektima u sektorima mesa i ribe u Slovačkoj (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 2073) (1)

108

2006

L 176

105

 

 

32006D0447

 

 

 

(2006/447/EZ)
Odluka Komisije od 31. svibnja 2006. o izmjeni Odluke 2005/436/EZ s obzirom na financijski doprinos Zajednice Zakladnom fondu 911100MTF/INT/003/EEZ (ZFEU 970089129) (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 2076)

110

2006

L 189

9

 

 

32006D0479

 

 

 

(2006/479/EZ)
Odluka Komisije od 10. srpnja 2006. o izmjeni Dodatka A Prilogu VIII. Aktu o pristupanju iz 2003. u pogledu određenih objekata u sektoru mesa u Latviji (priopćena pod brojem dokumenta C(2006)3084) (1)

112

2006

L 205

26

 

 

32006D0521

 

 

 

(2006/521/EZ)
Odluka Komisije od 25. srpnja 2006. o izmjeni odluka 2005/692/EZ, 2005/733/EZ i 2006/7/EZ s obzirom na određene privremene zaštitne mjere u odnosu na visoko patogenu influencu ptica (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 3302) (1)

115

2006

L 208

37

 

 

32006D0527

 

 

 

(2006/527/EZ)
Odluka Komisije od 27. srpnja 2006. o financiranju studija, procjena utjecaja i procjena u područjima sigurnosti hrane, zdravlja i dobrobiti životinja i zootehnike

117

2006

L 214

59

 

 

32006D0542

 

 

 

(2006/542/EZ)
Odluka Komisije od 2. kolovoza 2006. o izmjeni Odluke 93/195/EEZ o uvjetima zdravlja životinja i veterinarskom certificiranju za ponovni ulazak registriranih konja za utrke, natjecanja i kulturna događanja nakon privremenog izvoza (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 3400) (1)

119

2006

L 217

29

 

 

32006D0552

 

 

 

(2006/552/EZ)
Odluka Komisije od 3. kolovoza 2006. o izmjeni Priloga XI. Direktivi Vijeća 2003/85/EZ vezano uz popis laboratorija odobrenih za rukovanje živim virusom slinavke i šapa za proizvodnju cjepiva (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 3447) (1)

120

2006

L 217

31

 

 

32006D0553

 

 

 

(2006/553/EZ)
Odluka Komisije od 4. kolovoza 2006. o kupovini Zajednice cjepiva markera protiv klasične svinjske kuge radi povećanja zaliha tih cjepiva u Zajednici (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 3461)

122

2006

L 246

12

 

 

32006D0605

 

 

 

(2006/605/EZ)
Odluka Komisije od 6. rujna 2006. o određenim mjerama zaštite u trgovini unutar Zajednice peradi namijenjene za obnovu populacije slobodno živuće divljači (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 3940) (1)

124

2006

L 272

22

 

 

32006D0662

 

 

 

(2006/662/EZ)
Odluka Komisije od 29. rujna 2006. o financijskom doprinosu Zajednice za temeljno istraživanje o raširenosti Salmonella kod purana koje treba provesti u državama članicama (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 4308)

127

2006

L 275

51

 

 

32006D0668

 

 

 

(2006/668/EZ)
Odluka Komisije od 29. rujna 2006. o financijskom doprinosu Zajednice za temeljno istraživanje o raširenosti salmonele kod tovnih svinja, koje se treba obaviti u državama članicama (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 4306)

132

2006

L 311

46

 

 

32006D0759

 

 

 

(2006/759/EZ)
Odluka Komisije od 8. studenoga 2006. o odobravanju određenih nacionalnih programa za kontrolu salmonele u rasplodnim jatima Gallus gallus(priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 5281) (1)

143

2006

L 320

46

 

 

32006R1665

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1665/2006 od 6. studenoga 2006. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2075/2005 o utvrđivanju posebnih pravila za službene kontrole trihinele u mesu (1)

146

2006

L 320

53

 

 

32006D0766

 

 

 

(2006/766/EZ)
Odluka Komisije od 6. studenoga 2006. o utvrđivanju popisa trećih zemalja i državnih područja iz kojih je dozvoljen uvoz školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka, morskih puževa i proizvoda ribarstva (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 5171) (1)

147

2006

L 355

105

 

 

32006D0935

 

 

 

(2006/935/EZ)
Odluka Komisije od 14. prosinca 2006. o izmjeni Dodatka B Priloga XII. Aktu o pristupanju iz 2003. s obzirom na određene objekte sektora mesa, ribe i mlijeka u Poljskoj (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 6498) (1)

152

2006

L 362

97

 

 

32006L0083

 

 

 

Direktiva Komisije 2006/83/EZ od 23. listopada 2006. o prilagodbi Direktive 2002/4/EZ o registraciji gospodarstava u kojima se drže kokoši nesilice, obuhvaćenih Direktivom Vijeća 1999/74/EZ, zbog pristupanja Bugarske i Rumunjske

154

2007

L 007

21

 

 

32007D0012

 

 

 

(2007/12/EZ)
Odluka Komisije od 20. prosinca 2006. o izmjeni Odluke 2005/363/EZ o mjerama zaštite zdravlja životinja od afričke svinjske kuge na Sardiniji u Italiji (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 6729) (1)

156

2007

L 007

30

 

 

32007D0015

 

 

 

(2007/15/EZ)
Odluka Komisije od 22. prosinca 2006. o odobravanju planova za sustavno praćenje ostataka rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla u skladu s Direktivom 96/23/EZ, kako su ih podnijele Bugarska i Rumunjska (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 6815) (1)

158

2007

L 007

36

 

 

32007D0018

 

 

 

(2007/18/EZ)
Odluka Komisije od 22. prosinca 2006. o odobravanju kriznih planova za kontrolu slinavke i šapa u skladu s Direktivom Vijeća 2003/85/EZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 6855) (1)

159

2007

L 008

57

 

 

32007D0029

 

 

 

(2007/29/EZ)
Odluka Komisije od 22. prosinca 2006. o utvrđivanju prijelaznih mjera za određene proizvode životinjskog podrijetla obuhvaćene Uredbom (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća unesene u Bugarsku i Rumunjsku iz trećih zemalja prije 1. siječnja 2007.(priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 7019) (1)

161

2007

L 043

35

 

 

32007D0099

 

 

 

(2007/99/EZ)
Odluka Komisije od 14. veljače 2007. o izmjeni Odluke 2005/692/EZ s obzirom na određene zaštitne mjere u odnosu na influencu ptica u Južnoj Koreji (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 410) (1)

163

2007

L 073

9

 

 

32007R0245

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 245/2007 od 8. ožujka 2007. o izmjeni i prilagodbi Priloga II. Uredbi (EZ) br. 998/2003 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na Bugarsku, Rumunjsku i Maleziju (1)

165

2007

L 111

46

 

 

32007R0479

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 479/2007 od 27. travnja 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2076/2005 o određivanju prijelaznih odredbi za provedbu uredbi (EZ) br. 853/2004, (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 853/2004 i (EZ) br. 854/2004 (1)

166

2007

L 114

17

 

 

32007D0265

 

 

 

(2007/265/EZ)
Odluka Komisije od 26. travnja 2007. o izmjeni Priloga E Direktivi Vijeća 92/65/EEZ radi uključenja dodatnih zdravstvenih mjera za trgovinu živim pčelama, te radi ažuriranja obrazaca zdravstvenih certifikata (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 1811) (1)

168

2007

L 150

11

 

 

32007D0399

 

 

 

(2007/399/EZ)
Odluka Komisije od 11. lipnja 2007. o izmjeni Odluke 93/52/EEZ s obzirom na proglašenje Rumunjske službeno slobodnom od bruceloze (B. melitensis) i Odluke 2003/467/EZ s obzirom na proglašenje Slovenije službeno slobodnom od bruceloze goveda (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 2400) (1)

177

2007

L 212

20

 

 

32007D0559

 

 

 

(2007/559/EZ)
Odluka Komisije od 2. kolovoza 2007. o izmjeni Odluke 2003/467/EZ s obzirom na izjavu da su određene upravne regije Poljske službeno slobodne od enzootske goveđe leukoze (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 3657) (1)

181

2007

L 280

5

 

 

32007R1237

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1237/2007 od 23. listopada 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i Odluke 2006/696/EZ u pogledu stavljanja na tržište jaja iz jata kokoši nesilica zaraženih salmonelom (1)

183

2007

L 281

19

 

 

32007R1245

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1245/2007 od 24. listopada 2007. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 2075/2005 u pogledu uporabe tekućeg pepsina za otkrivanje trihinele u mesu (1)

188

2007

L 281

21

 

 

32007R1246

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1246/2007 od 24. listopada 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2076/2005 u pogledu produljenja prijelaznog razdoblja odobrenog subjektima u poslovanju s hranom koji uvoze riblje ulje namijenjeno prehrani ljudi (1)

190

2007

L 337

127

 

 

32007D0864

 

 

 

(2007/864/EZ)
Odluka Komisije od 20. prosinca 2007. o izmjeni Dodatka B Prilogu XII. Aktu o pristupanju iz 2003. s obzirom na određene objekte u sektoru mesa u Poljskoj (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 6490) (1)

192

2008

L 050

65

 

 

32008D0156

 

 

 

(2008/156/EZ)
Odluka Komisije od 18. veljače 2008. o izmjeni Odluke 2006/766/EZ s obzirom na popis trećih zemalja i državnih područja iz kojih se dozvoljava uvoz proizvoda ribarstva u bilo kojem obliku za prehranu ljudi (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 555) (1)

194

2008

L 076

56

 

 

32008D0233

 

 

 

(2008/233/EZ)
Odluka Komisije od 17. ožujka 2008. o izmjeni Odluke 2004/558/EZ o provedbi Direktive Vijeća 2004/432/EZ s obzirom na zarazni goveđi rinotraheitis i odobrenje programa iskorjenjivanja koji su predstavile određene države članice (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 1004) (1)

200

2008

L 111

3

 

 

32008R0357

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 357/2008 od 22. travnja 2008. o izmjeni Priloga V. Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za sprečavanje pojave, suzbijanje i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (1)

202

2008

L 115

39

 

 

32008D0339

 

 

 

(2008/339/EZ)
Odluka Komisije od 25. travnja 2008. o izmjeni Priloga XI. Direktivi Vijeća 2003/85/EZ u vezi s popisom laboratorija ovlaštenih za rukovanje živim virusom slinavke i šapa (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 1577) (1)

204

2008

L 115

44

 

 

32008D0341

 

 

 

(2008/341/EZ)
Odluka Komisije od 25. travnja 2008. o utvrđivanju kriterija Zajednice za nacionalne programe iskorjenjivanja, kontrole i praćenja određenih bolesti životinja i zoonoza (priopćeno pod brojem dokumenta C(2008) 1588) (1)

206

2008

L 117

27

 

 

32008L0053

 

 

 

Direktiva Komisije 2008/53/EZ od 30. travnja 2008. o izmjeni Priloga IV. Direktivi Vijeća 2006/88/EZ s obzirom na proljetnu viremiju šarana (SVC) (1)

209

2012

L 273

1

 

 

32012R0899

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 899/2012 od 21. rujna 2012. o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća o maksimalnim razinama ostataka acefata, alaklora, anilazina, azociklotina, benfurakarba, butilata, kaptafola, karbarila, karbofurana, karbosulfana, klorfenapira, klortal-dimetila, klortiamida, ciheksatina, dijazinona, diklorbenila, dikofola, dimetipina, dinikonazola, disulfotona, fenitrotiona, flufenzina, furatiokarba, heksakonazola, laktofena, mepronila, metamidofosa, metoprena, monokrotofosa, monurona, oksikarboksina, oksidemeton-metila, paration-metila, forata, fosalona, procimidona, profenofosa, propaklora, kvinkloraka, kvintozena, tolilfluanida, triklorfona, tridemorfa i trifluralina u ili na određenim proizvodima i o izmjeni te Uredbe kroz Prilog V. s popisom zadanih vrijednosti (1)

212

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top