Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_03_047_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
03 Jordbruk
Volym 47

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

SV

 

03 Jordbruk - Volym 47

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1992 L 374 0040
 

31992R3695

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3695/92 av den 21 december 1992 om ändring av KN-nummer och varubeskrivningar för vissa produkter som förtecknas i rådets förordning (EEG) nr 2358/71 om den gemensamma organisationen av marknaden för utsäde

3

 
1992 L 374 0054
 

31992R3699

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3699/92 av den 21 december 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 441/88 om tillämpningsföreskrifter för obligatorisk destillation enligt artikel 39 i rådets förordning (EEG) nr 822/87

6

 
1992 L 378 0023
 

31992R3714

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3714/92 av den 22 december 1992 om ändring av vissa förordningar om den gemensamma organisationen av marknaden för fjäderfäkött

7

 
1992 L 378 0032
 

31992R3720

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3720/92 av den 22 december 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 2251/92 om kvalitetskontroll av färsk frukt och grönsaker

9

 
1992 L 379 0015
 

31992D0580

 

Rådets beslut av den 13 november 1992 om undertecknande och ingående av Internationella sockeravtalet 1992 (92/580/EEG)

10

 
1992 L 380 0016
 

31992R3732

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3732/92 av den 22 december 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 1059/83 om lagringskontrakt för bordsvin, druvmust, koncentrerad druvmust och renad koncentrerad druvmust

24

 
1992 L 380 0017
 

31992R3733

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3733/92 av den 22 december 1992 om ändring av kommissionens förordning (EEG) nr 1624/76 om särskilda bestämmelser om utbetalningen av stöd för skummjölkspulver som denatureras eller bearbetas till foderblandningar inom en annan medlemsstats territorium

25

 
1992 L 383 0048
 

31992R3774

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3774/92 av den 23 december 1992 om ändring av förordningarna (EEG) nr 2315/76, (EEG) nr 3143/85, (EEG) nr 570/88, (EEG) nr 429/90, (EEG) nr 3378/91 och (EEG) nr 3398/91

27

 
1992 L 384 0033
 

31992R3807

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3807/92 av den 23 december 1992 om ändring av förordningarna (EEG) nr 2182/77, (EEG) nr 985/81 och (EEG) nr 2848/89 avseende nötköttssektorn till följd av att förordning (EEG) nr 569/88 ersatts med förordning (EEG) nr 3002/92

40

 
1992 L 387 0007
 

31992R3814

 

Rådets förordning (EEG) nr 3814/92 av den 28 december 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 1785/81 och om tillämpning i Spanien av de priser inom sockersektorn som fastställts i samma förordning

42

 
1992 L 387 0009
 

31992R3815

 

Rådets förordning (EEG) nr 3815/92 av den 28 december 1992 om tillämpningen av det gemensamma interventionspriset för olivolja i Spanien

44

 
1992 L 387 0010
 

31992R3816

 

Rådets förordning (EEG) nr 3816/92 av den 28 december 1992 om avskaffande inom sektorn för frukt och grönsaker av utjämningsmekanismen vid handel med frukt och grönsaker mellan Spanien och de övriga medlemsstaterna och av därmed sammanhängande bestämmelser

45

 
1992 L 387 0012
 

31992R3817

 

Rådets förordning (EEG) nr 3817/92 av den 28 december 1992 om allmänna tillämpningsföreskrifter för den kompletterande handelsmekanismen vid import till Spanien av andra produkter än frukt och grönsaker

47

 
1992 L 387 0015
 

31992R3818

 

Rådets förordning (EEG) nr 3818/92 av den 28 december 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 3210/89 om allmänna tillämpningsföreskrifter för den kompletterande handelsmekanismen (KHM) vad gäller färska frukter och grönsaker

50

 
1992 L 387 0022
 

31992R3820

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3820/92 av den 28 december 1992 om övergångsåtgärder för tillämpningen av den agromonetära ordningen i förordning (EEG) nr 3813/92

52

 
1992 L 387 0024
 

31992R3821

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3821/92 av den 28 december 1992 om upphävande av förordning (EEG) nr 3294/86 och ändring av förordning (EEG) nr 1393/76, (EEG) nr 1780/89, (EEG) nr 2053/89, (EEG) nr 2054/89, (EEG) nr 209/88 och nr 163/67/EEG för att avskaffa undantaget från tillämpning av jordbruksomräkningskursen för de berörda beloppen

54

 
1992 L 387 0029
 

31992R3824

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3824/92 av den 28 december 1992 om ändring av priser och belopp som fastställts i ecu till följd av centralkursjusteringar i september och november 1992

56

 
1992 L 387 0046
 

31992R3830

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3830/92 av den 28 december 1992 om avskaffande av tull och fasta avgifter i handeln mellan de tio tidigare medlemsstaterna och Spanien och om Spaniens tillämpning av tullsatserna i Gemensamma tulltaxan i handeln med icke-medlemsländer från och med den 1 januari 1993

64

 
1992 L 387 0047
 

31992R3831

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3831/92 av den 28 december 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 816/89 om upprättandet av förteckningen över de produkter inom sektorn för färsk frukt och grönsaker som omfattas av den kompletterande handelsmekanismen och om fastställande av de produkter som vid leveranser till Spanien förblir föremål för nämnda mekanism

65

 
1992 L 387 0049
 

31992R3832

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3832/92 av den 28 december 1992 om avskaffande av säkerheten för de KHM-licenser som från och med 1993 tillämpas på leveranser till Spanien av andra produkter än frukt och grönsaker

67

 
1992 L 387 0050
 

31992R3833

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3833/92 av den 28 december 1992 om avvecklingstakten för avgiftsdelarna till skydd för bearbetning av spannmål och ris i Portugal samt fastställande av belopp för 1993

68

 
1992 L 387 0060
 

31992R3835

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3835/92 av den 28 december 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 3817/90 om tillämpningsföreskrifter för den kompletterande handelsmekanismen för vissa produkter inom ägg- och fjäderfäköttsektorerna med Portugal som bestämmelseland

77

 
1992 L 387 0062
 

31992R3836

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3836/92 av den 28 december 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 641/86 om tillämpningsföreskrifter för den kompletterande handelsmekanismen vid import till Portugal av de bearbetade produkter av frukt och grönsaker som förtecknas i bilaga 22 till anslutningsakten

79

 
1992 L 387 0067
 

31992R3837

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3837/92 av den 28 december 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 3812/90 om tillämpningsföreskrifter för den kompletterande handelsmekanismen för mjölkprodukter som importeras till Portugal från gemenskapen i dess sammansättning med tio medlemsstater och Spanien

84

 
1992 L 387 0068
 

31992R3838

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3838/92 av den 28 december 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 643/86 om tillämpningsföreskrifter för den kompletterande handelsmekanismen beträffande levande växter och blomsterprodukter som är förtecknade i bilaga 22 till anslutningsakten och som importeras till Portugal vad gäller de vägledande taken för år 1993

86

 
1992 L 390 0127
 

31992D0581

 

Kommissionens beslut av den 17 december 1992 om gemenskapens särskilda ekonomiska bidrag till bekämpning av afrikansk hästpest i Marocko (92/581/EEG:)

89

 
1992 L 391 0020
 

31992R3886

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3886/92 av den 23 december 1992 om tillämpningsföreskrifter för de bidragssystem som fastställs i rådets förordning (EEG) nr 805/68 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött och om upphävande av förordningarna (EEG) nr 1244/82 och (EEG) nr 714/89

91

 
1992 L 391 0036
 

31992R3887

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3887/92 av den 23 december 1992 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för det integrerade administrations- och kontrollsystemet för vissa av gemenskapens stödsystem

107

 
1992 L 391 0046
 

31992R3888

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3888/92 av den 23 december 1992 om införande av vissa övergångsbestämmelser inom nötköttssektorn i avvaktan på att det integrerade systemet för administration och kontroll av vissa gemenskapssystem för stöd träder i kraft

116

 
1992 L 391 0050
 

31992R3889

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3889/92 av den 28 december 1992 om ändring av kommissionens förordning (EEG) nr 3233/92 om genomförandebestämmelser för en särskild stödordning för vinsektorn till förmån för Azorerna och Madeira

120

 
1992 L 391 0051
 

31992R3890

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3890/92 av den 28 december 1992 om ändring av vissa rättsakter om tillämpningen av den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött till följd av ändringen av vissa KN-nummer

121

 
1992 L 394 0023
 

31992R3909

 

Rådets förordning (EEG) nr 3909/92 av den 30 december 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 430/87 om importordningen för vissa produkter som omfattas av KN-nummer 0714 10 och 0714 90 och som kommer från vissa tredje länder

128

 
1992 L 394 0025
 

31992R3910

 

Rådets förordning (EEG) nr 3910/92 av den 30 december 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 1471/88 i fråga om import av sötpotatis med ursprung i Kina avsedd för annan användning än som livsmedel under perioden 1993-1995

130

 
1992 L 394 0026
 

31992L0110

 

Rådets direktiv 92/110/EEG av den 14 december 1992 om ändring av direktiv 88/657/EEG om fastställande av krav vid framställning av och handel med malet kött, kött i stycken på mindre än 100 gram och köttprodukter

131

 
1992 L 395 0021
 

31992D0583

 

Rådets beslut av den 14 december 1992 om antagande av ändringsprotokollet till Europeiska konventionen om skydd av animalieproduktionens djur (92/583/EEG)

133

 
1992 L 395 0022
 

21992A1231(01)

 

Protocol of amendment to the european convention for the protection of animals kept for farming purposes - Protocole d'amendement à la convention européenne sur la protections des animaux dans les élevages

134

 
1992 L 398 0015
 

31992R3933

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3933/92 av den 30 december 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 3858/89 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för produkter som omfattas av KN-nummer 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 och 0714 90 19, med ursprung i tredje land som inte är avtalsslutande part i GATT, med undantag av Kina

137

 
1992 L 398 0019
 

31992R3934

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3934/92 av den 30 december 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 1759/88 om tillämpningsföreskrifter för import av sötpotatis och maniokstärkelse avsedda för vissa användningsområden

139

 
1992 L 398 0020
 

31992R3935

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3935/92 av den 30 december 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 3855/89 om tillämpningsföreskrifter för importsystemet för produkter som omfattas av KN-nummer 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 eller 0714 90 19 och som har sitt ursprung i Folkrepubliken Kina

141

 
1992 L 398 0021
 

31992R3936

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3936/92 av den 30 december 1992 om närmare bestämmelser för genomförande av importordningen för produkter som omfattas av KN-nummer 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 och 0714 90 19 med ursprung i de nuvarande avtalsslutande parterna i GATT med undantag för Thailand

143

 
1992 L 399 0029
 

31992R3942

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3942/92 av den 22 december 1992 om införande av en referensmetod för bestämning av sitosterol och stigmasterol i smörolja

149

 
1992 L 405 0001
 

31992R3950

 

Rådets förordning (EEG) nr 3950/92 av den 28 december 1992 om införande av en tilläggsavgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

159

 
1992 L 407 0029
 

31992D0608

 

Rådets beslut av den 14 november 1992 om fastställande av metoder för analys och test av värmebehandlad mjölk för omedelbar konsumtion (92/608/EEG)

164

 
1993 L 004 0022
 

31992L0105

 

Kommissionens direktiv 92/105/EEG av den 3 december 1992 om en viss standardisering av växtpass för användning vid förflyttning av vissa växter, växtprodukter eller andra föremål inom gemenskapen och om närmare bestämmelser om utfärdande av sådana växtpass samt villkor och närmare bestämmelser om ersättande av växtpass

181

 
1993 L 004 0032
 

31993D0004

 

Kommissionens beslut av den 9 december 1992 om ändring av beslut 91/426/EEG vad gäller tidsgränsen för inlämnande av vissa verifikationer (93/4/EEG:)

185

 
1993 L 009 0033
 

31993D0013

 

Kommissionens beslut av den 22 december 1992 om veterinära kontroller vid gemenskapens gränskontrollställen av produkter från tredje land (93/13/EEG:)

186

 
1993 L 009 0042
 

31993D0014

 

Kommissionens beslut av den 23 december 1992 om veterinära kontroller av produkter från tredje land i frilager, frizoner och i tullager samt under transport från ett tredje land till ett annat via gemenskapen (93/14/EEG:)

195

 
1993 L 011 0006
 

31993R0076

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 76/93 av den 18 januari 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 1481/86 om fastställande av priser på färska eller kylda slaktkroppar av lamm på gemenskapens representativa marknader och om registrering av priserna på vissa andra slaktkroppskvaliteter för får inom gemenskapen

198

Top