EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_03_045_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
03. Poljoprivreda
Svezak 45

  The document is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.03.045.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

03.   Poljoprivreda

Svezak 045

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1991

L 126

22

 

 

31991D0261

 

 

 

(91/261/EEZ)
Odluka Komisije od 2. svibnja 1991. o priznavanju Australije kao zemlje nezaražene štetnim organizmom Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

3

1992

L 275

24

 

 

31992L0071

 

 

 

Direktiva Komisije 92/71/EEZ od 2. rujna 1992. o određivanju postotka pošiljaka koje mogu podlijegati fitosanitarnoj inspekciji, provjeri dokumenata i identiteta pri ulasku u državu članicu iz druge države članice

4

1995

L 172

6

 

 

31995L0035

 

 

 

Direktiva Komisije 95/35/EZ od 14. srpnja 1995. o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (1)

6

1996

L 175

25

 

 

31996D0424

 

 

 

(96/424/EZ)
Odluka Komisije od 20. svibnja 1996. o stavljanju na tržište genetski modificiranog sterilnog muškog radiča (Cichorium intybus L.) djelomično otpornoga na herbicid glufosinat-amonij, u skladu s Direktivom Vijeća 90/220/EEZ (1)

8

1996

L 257

41

 

 

31996D0586

 

 

 

(96/586/EZ)
Odluka Komisije od 9. travnja 1996. o povlačenju odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže profam kao aktivnu tvar (1)

10

1998

L 027

47

 

 

31998D0109

 

 

 

(98/109/EZ)
Odluka Komisije od 2. veljače 1998. kojom se privremeno daje ovlaštenje državama članicama za poduzimanje hitnih mjera protiv širenja štetnog organizma Thrips palmi Karny u vezi s Tajlandom

12

1998

L 126

26

 

 

31998L0022

 

 

 

Direktiva Komisije 98/22/EZ od 15. travnja 1998. o utvrđivanju minimalnih uvjeta u Zajednici za provjere zdravstvenog stanja bilja, biljnih proizvoda ili drugih nadziranih predmeta koji dolaze iz trećih zemalja, na mjestima pregleda različitima od onih na mjestu odredišta

14

1999

L 164

78

 

 

31999L0067

 

 

 

Direktiva Komisije 1999/67/EZ od 28. lipnja 1999. o izmjeni Direktive 93/49/EEZ o određivanju plana uvjeta koje moraju ispunjavati reprodukcijski materijal ukrasnog bilja i ukrasno bilje u skladu s Direktivom Vijeća 91/682/EEZ

17

1999

L 197

43

 

 

31999D0516

 

 

 

(1999/516/EZ)
Odluka Komisije od 28. srpnja 1999. o izmjeni s retroaktivnim učinkom Odluke 1999/355/EZ o žurnim mjerama protiv širenja Anoplophora glabripennis (Motschulsky) u vezi s Kinom (bez Hong Konga) (priopćena pod brojem dokumenta C(1999) 2441)

18

1999

L 244

41

 

 

31999R1972

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1972/1999 od 15. rujna 1999. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 3600/92 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu prve faze programa rada iz članka 8. stavka 2. Direktive Vijeća 91/414/EEZ o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište

20

1999

L 332

1

 

 

31999D0837

 

 

 

(1999/837/EZ)
Odluka Vijeća od 15. studenoga 1999. o izmjeni Odluke br. 97/132/EZ o sklapanju Sporazuma između Europske zajednice i Novog Zelanda o sanitarnim mjerama koje se primjenjuju u trgovini živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla

21

1999

L 332

3

 

 

21999A1223(01)

 

 

 

Razmjena pisama o izmjeni priloga Sporazumu između Europske zajednice i Novog Zelanda o sanitarnim mjerama koje se primjenjuju u trgovini živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla

23

2000

L 292

30

 

 

32000D0725

 

 

 

(2000/725/EZ)
Odluka Komisije od 20. studenoga 2000. o neuvrštenju teknazena u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ i o povlačenju odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže tu aktivnu tvar (priopćena pod brojem dokumenta C(2000) 3354) (1)

61

2000

L 324

42

 

 

32000D0801

 

 

 

(2000/801/EZ)
Odluka Komisije od 20. prosinca 2000. o neuvrštenju lindana u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ i o povlačenju odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže tu aktivnu tvar (priopćena pod brojem dokumenta C(2000) 4014) (1)

63

2000

L 332

112

 

 

32000D0816

 

 

 

(2000/816/EZ)
Odluka Komisije od 27. prosinca 2000. o neuvrštenju kvintozena u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ i o povlačenju odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže tu aktivnu tvar (priopćena pod brojem dokumenta C(2000) 4136) (1)

65

2000

L 332

114

 

 

32000D0817

 

 

 

(2000/817/EZ)
Odluka Komisije od 27. prosinca 2000. o neuvrštenju permetrina u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ i o povlačenju odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže tu aktivnu tvar (priopćena pod brojem dokumenta C(2000) 4140) (1)

67

2001

L 049

13

 

 

32001D0134

 

 

 

(2001/134/EZ)
Odluka Komisije od 14. veljače 2001. o odluci o mogućem uvrštenju nekih aktivnih tvari u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2001) 374) (1)

69

2001

L 088

19

 

 

32001D0245

 

 

 

(2001/245/EZ)
Odluka Komisije od 22. ožujka 2001. o neuvrštenju zineba u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ i o povlačenju odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže tu aktivnu tvar (priopćena pod brojem dokumenta C(2001) 749) (1)

72

2001

L 099

9

 

 

32001D0287

 

 

 

(2001/287/EZ)
Odluka Komisije od 2. travnja 2001. o načelnom priznavanju cjelovitosti dokumentacije dostavljene na detaljno razmatranje s ciljem mogućeg uvrštenja mezosulfuron metila u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (priopćena pod brojem dokumenta C(2001) 1000) (1)

74

2001

L 127

42

 

 

32001L0033

 

 

 

Direktiva Vijeća 2001/33/EZ od 8. svibnja 2001. o izmjeni određenih priloga Direktive Vijeća 2000/29/EZ o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice

76

2001

L 164

1

 

 

32001L0036

 

 

 

Direktiva Komisije 2001/36/EZ od 16. svibnja 2001. o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (1)

79

2001

L 239

39

 

 

32001D0679

 

 

 

(2001/679/EZ)
Odluka Komisije od 29. kolovoza 2001. o odluci o mogućem uvrštenju nekih aktivnih tvari u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2001) 2495) (1)

117

2001

L 249

19

 

 

32001D0697

 

 

 

(2001/697/EZ)
Odluka Komisije od 5. rujna 2001. o neuvrštenju klorfenapira u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2001) 2617) (1)

120

2001

L 305

32

 

 

32001D0810

 

 

 

(2001/810/EZ)
Odluka Komisije od 21. studenoga 2001. o odluci o mogućem uvrštenju određenih aktivnih tvari u Prilog I. Direktivi 91/414/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2001) 3685) (1)

122

2002

L 041

43

 

 

32002D0111

 

 

 

(2002/111/EZ)
Odluka Komisije od 11. veljače 2002. o izmjeni Direktive 92/33/EEZ s ciljem produljenja odstupanja koje se odnosi na uvjete uvoza za reprodukcijski sadni materijal povrća iz trećih zemalja (priopćena pod brojem dokumenta C(2002) 427) (1)

125

2002

L 077

23

 

 

32002L0028

 

 

 

Direktiva Vijeća 2002/28/EZ od 19. ožujka 2002. o izmjeni određenih priloga Direktivi Vijeća 2000/29/EZ o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice

126

2002

L 164

41

 

 

32002D0478

 

 

 

(2002/478/EZ)
Odluka Komisije od 20. lipnja 2002. o neuvrštenju fentin acetata u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ i o povlačenju odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže tu aktivnu tvar (priopćena pod brojem dokumenta C(2002) 2199) (1)

129

2002

L 164

43

 

 

32002D0479

 

 

 

(2002/479/EZ)
Odluka Komisije od 20. lipnja 2002. o neuvrštenju fentin hidroksida u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ i o povlačenju odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže tu aktivnu tvar (priopćena pod brojem dokumenta C(2002) 2207) (1)

131

2002

L 168

53

 

 

32002D0499

 

 

 

(2002/499/EZ)
Odluka Komisije od 26. lipnja 2002. kojom se odobravaju odstupanja od nekih odredaba Direktive Vijeća 2000/29/EZ u odnosu na biljke Chamaecyparis Spach, Juniperus L. i Pinus L., podrijetlom iz Republike Koreje, čiji je rast prirodno ili umjetno spriječen (priopćena pod brojem dokumenta C(2002) 2251)

133

2002

L 240

63

 

 

32002D0744

 

 

 

(2002/744/EZ)
Odluka Komisije od 5. rujna 2002. o utvrđivanju postupaka za usporedne pokuse i ispitivanja reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja Zajednice na temelju Direktive Vijeća 98/56/EZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2002) 3300) (1)

138

2002

L 309

8

 

 

32002D0887

 

 

 

(2002/887/EZ)
Odluka Komisije od 8. studenoga 2002. o odobravanju odstupanja od određenih odredaba Direktive Vijeća 2000/29/EZ s obzirom na prirodno ili umjetno uzgojene patuljaste biljke Chamaecyparis Spach, Juniperus L. i Pinus L. podrijetlom iz Japana (priopćeno pod brojem dokumenta C(2002) 4348)

140

2002

L 319

3

 

 

32002R2076

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2076/2002 od 20. studenoga 2002. o produživanju vremenskoga razdoblja iz članka 8. stavka 2. Direktive Vijeća 91/414/EEZ i o neuvrštenju određenih aktivnih tvari u Prilog I. toj Direktivi, te o povlačenju odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže dotične tvari (1)

145

2002

L 322

53

 

 

32002D0928

 

 

 

(2002/928/EZ)
Odluka Komisije od 26. studenoga 2002. o neuvrštenju benomila u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ i o povlačenju odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže tu aktivnu tvar (priopćena pod brojem dokumenta C(2002) 4534) (1)

154

2002

L 328

23

 

 

32002D0949

 

 

 

(2002/949/EZ)
Odluka Komisije od 4. prosinca 2002. o neuvrštenju azafenidina u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2002) 4781) (1)

156

2002

L 341

68

 

 

32002D0982

 

 

 

(2002/982/EZ)
Odluka Komisije od 16. prosinca 2002. o nastavku usporednih pokusa i ispitivanja reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja Chamaecyparis, Ligustrum vulgare i Euphorbia fulgens Zajednice na temelju Direktive Vijeća 98/56/EZ (1)

158

2003

L 076

21

 

 

32003D0199

 

 

 

(2003/199/EZ)
Odluka Vijeća od 18. ožujka 2003. o neuvrštenju aldikarba u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ i o povlačenju odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže tu aktivnu tvar

159

2003

L 078

10

 

 

32003L0022

 

 

 

Direktiva Komisije 2003/22/EZ od 24. ožujka 2003. o izmjeni određenih priloga Direktivi Vijeća 2000/29/EZ o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice

163

2003

L 082

40

 

 

32003D0219

 

 

 

(2003/219/EZ)
Odluka Komisije od 25. ožujka 2003. o neuvrštenju acefata u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ i o povlačenju odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže tu aktivnu tvar (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 868) (1)

165

2003

L 093

28

 

 

32003D0248

 

 

 

(2003/248/EZ)
Odluka Komisije od 9. travnja 2003. o davanju ovlaštenja državama članicama da predvide privremena odstupanja od određenih odredaba Direktive Vijeća 2000/29/EZ s obzirom na biljke jagode (Fragaria L.) namijenjene sadnji, osim sjemena, podrijetlom iz Argentine (priopćeno pod brojem dokumenta C(2003) 1183)

167

2003

L 093

32

 

 

32003D0249

 

 

 

(2003/249/EZ)
Odluka Komisije od 9. travnja 2003. o davanju ovlaštenja državama članicama da predvide privremena odstupanja od određenih odredaba Direktive Vijeća 2000/29/EZ s obzirom na biljke jagode (Fragaria L.) namijenjene sadnji, osim sjemena, podrijetlom iz Čilea (priopćeno pod brojem dokumenta C(2003) 1184)

171

2003

L 093

36

 

 

32003D0250

 

 

 

(2003/250/EZ)
Odluka Komisije od 9. travnja 2003. o davanju ovlaštenja državama članicama da predvide privremena odstupanja od određenih odredaba Direktive Vijeća 2000/29/EZ s obzirom na biljke jagode (Fragaria L.) namijenjene sadnji, osim sjemena, podrijetlom iz Južnoafričke Republike (priopćeno pod brojem dokumenta C(2003) 1185)

175

2003

L 127

58

 

 

32003D0370

 

 

 

(2003/370/EZ)
Odluka Komisije od 21. svibnja 2003. kojom se državama članicama omogućuje produženje privremenih odobrenja za nove aktivne tvari jodosulfuron-metil-natrij, indoksakarb, S-metolaklor, virus nuklearne polihedroze Spodoptera exigua, tepraloksidim i dimetenamid-P (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 1583) (1)

179

2003

L 138

47

 

 

32003L0047

 

 

 

Direktiva Komisije 2003/47/EZ od 4. lipnja 2003. o izmjeni priloga II., IV. i V. Direktivi Vijeća 2000/29/EZ o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice

181

2003

L 187

21

 

 

32003R1336

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1336/2003 od 25. srpnja 2003. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2076/2002 u pogledu daljnje uporabe tvari navedenih u Prilogu II. (1)

183

2003

L 192

40

 

 

32003D0565

 

 

 

(2003/565/EZ)
Odluka Komisije od 25. srpnja 2003. o produženju roka predviđenog člankom 8. stavkom 2. Direktive Vijeća 91/414/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 2692) (1)

188

2003

L 321

36

 

 

32003L0116

 

 

 

Direktiva Komisije 2003/116/EZ od 4. prosinca 2003. o izmjeni priloga II., III., IV. i V. Direktivi Vijeća 2000/29/EZ o štetnom organizmu, bakterijskoj paleži Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

192

2003

L 325

62

 

 

32003D0865

 

 

 

(2003/865/EZ)
Odluka Komisije od 11. prosinca 2003. o utvrđivanju postupaka za usporedne pokuse i ispitivanja na reprodukcijskom materijalu Pelargonium l’Herit. i Hosta Tratt., Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch i Rosa L. u Zajednici na temelju Direktive Vijeća 98/56/EZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 4626)

197

2003

L 333

88

 

 

32003D0894

 

 

 

(2003/894/EZ)
Odluka Komisije od 11. prosinca 2003. o utvrđivanju postupaka za usporedne pokuse i ispitivanja Zajednice na reprodukcijskom i sadnom materijalu Prunus persica (L) Batsch, Malus Mill. i Rubus idaeus L. u skladu s Direktivom 92/34/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 4628)

200

2003

L 333

94

 

 

32003D0896

 

 

 

(2003/896/EZ)
Odluka Komisije od 19. prosinca 2003. kojom se državama članicama omogućuje produženje privremenih odobrenja za nove aktivne tvari tiakloprid, tiametoksam, kvinoksifen, flazasulfuron, virus nuklearne polihedroze Spodoptera exigua, spinozad, Giocladium catenulatum, Pseudomonas chlororafis i indoksakarb (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 4851) (1)

204

2004

L 037

27

 

 

32004D0129

 

 

 

(2004/129/EZ)
Odluka Komisije od 30. siječnja 2004. o neuvrštenju nekih aktivnih tvari u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ i o povlačenju odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže te tvari (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 152) (1)

206

2004

L 046

32

 

 

32004D0140

 

 

 

(2004/140/EZ)
Odluka Komisije od 11. veljače 2004. o neuvrštenju fentiona u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ i o povlačenju odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže tu aktivnu tvar (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 313) (1)

211

2004

L 046

35

 

 

32004D0141

 

 

 

(2004/141/EZ)
Odluka Komisije od 12. veljače 2004. o neuvrštenju amitraza u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ i o povlačenju odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže tu aktivnu tvar (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 332) (1)

214

2004

L 078

50

 

 

32004D0247

 

 

 

(2004/247/EZ)
Odluka Komisije od 10. ožujka 2004. o neuvrštenju simazina u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ i o povlačenju odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže tu aktivnu tvar (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 727) (1)

217

2004

L 078

53

 

 

32004D0248

 

 

 

(2004/248/EZ)
Odluka Komisije od 10. ožujka 2004. o neuvrštenju atrazina u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ i o povlačenju odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže tu aktivnu tvar (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 731) (1)

220

2004

L 120

30

 

 

32004L0059

 

 

 

Direktiva Komisije 2004/59/EZ od 23. travnja 2004. o izmjeni Direktive 90/642/EEZ s obzirom na u njoj utvrđene maksimalne razine ostataka brompropilata (1)

223

2004

L 120

49

 

 

32004D0390

 

 

 

(2004/390/EZ)
Odluka Komisije od 23. travnja 2004. kojom se državama članicama omogućuje produženje privremenih odobrenja dodijeljenih za novu aktivnu tvar acetamiprid (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 1479) (1)

232

2004

L 123

107

 

 

32004D0400

 

 

 

(2004/400/EZ)
Odluka Komisije od 26. travnja 2004. kojom se državama članicama omogućuje produženje privremenih odobrenja dodijeljenih za novu aktivnu tvar profoksidim (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 1512) (1)

233

2004

L 123

109

 

 

32004D0401

 

 

 

(2004/401/EZ)
Odluka Komisije od 26. travnja 2004. o neuvrštenju mefluidida u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ i o povlačenju odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže tu djelatnu tvar (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 1513) (1)

235

2004

L 125

41

 

 

32004L0063

 

 

 

Direktiva Komisije 2004/63/EZ od 26. travnja 2004. o izmjeni Direktive Vijeća 2003/79/EZ s obzirom na vremenska ograničenja (1)

237

2004

L 125

42

 

 

32004L0064

 

 

 

Direktiva Komisije 2004/64/EZ od 26. travnja 2004. o izmjeni Direktive Vijeća 2003/84/EZ s obzirom na vremenska ograničenja (1)

238

2004

L 283

17

 

 

32004D0627

 

 

 

(2004/627/EZ)
Odluka Komisije od 31. kolovoza 2004. kojom se državama članicama omogućuje produženje privremenih odobrenja dodijeljenih za nove aktivne tvari etoksazol i karvon (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 3136) (1)

239

2005

L 090

1

 

 

32005L0025

 

 

 

Direktiva Vijeća 2005/25/EZ od 14. ožujka 2005. o izmjeni Priloga VI. Direktivi 91/414/EEZ u pogledu sredstava za zaštitu bilja koja sadrže mikroorganizme (1)

241

2006

L 034

24

 

 

32006L0014

 

 

 

Direktiva Komisije 2006/14/EZ od 6. veljače 2006. o izmjeni Priloga IV. Direktivi Vijeća 2000/29/EEZ o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice

275

2006

L 329

74

 

 

32006D0806

 

 

 

(2006/806/EZ)
Odluka Komisije od 24. studenoga 2006. o načelnom priznavanju cjelovitosti dokumentacije podnesene na detaljno razmatranje s ciljem mogućeg uvrštenja ortosulfamurona u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 5539) (1)

277

2006

L 349

51

 

 

32006D0915

 

 

 

(2006/915/EZ)
Odluka Komisije od 11. prosinca 2006. kojom se produžuje valjanost Odluke 2002/887/EZ u vezi s prirodno ili umjetno uzgojenim patuljastim biljkama vrsta Chamaecyparis Spach, Juniperus L. i Pinus L. podrijetlom iz Japana (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 5997)

279

2006

L 349

52

 

 

32006D0916

 

 

 

(2006/916/EZ)
Odluka Komisije od 11. prosinca 2006. o utvrđivanju odstupanja od određenih odredaba Direktive Vijeća 2000/29/EZ u vezi s biljkama vrste Vitis L., osim plodova, podrijetlom iz Hrvatske ili bivše jugoslavenske republike Makedonije (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 6365)

280

2006

L 354

54

 

 

32006D0927

 

 

 

(2006/927/EZ)
Odluka Komisije od 13. prosinca 2006. o načelnom priznavanju cjelovitosti dokumentacije podnesene na detaljno razmatranje s ciljem mogućeg uvrštenja flubendiamida u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 6457) (1)

284

2006

L 355

103

 

 

32006D0933

 

 

 

(2006/933/EZ)
Odluka Komisije od 14. prosinca 2006. o nastavku usporednih pokusa i ispitivanja reprodukcijskog i sadnog materijala Prunus domestica L. i Malus Mill. Zajednice u godini 2007. prema Direktivi Vijeća 92/34/EEZ, započetih u 2003. i 2004.

286

2006

L 355

104

 

 

32006D0934

 

 

 

(2006/934/EZ)
Odluka Komisije od 14. prosinca 2006. o nastavku u 2007. usporednih pokusa i ispitivanja započetih u 2005. reprodukcijskog i sadnog materijala Asparagus officinalis L. prema Direktivi Vijeća 2002/55/EZ (1)

287

2006

L 379

125

 

 

32006D1009

 

 

 

(2006/1009/EZ)
Odluka Komisije od 22. prosinca 2006. o neuvrštenju dimetenamida u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ i o povlačenju odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže tu aktivnu tvar (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 6895) (1)

288

2006

L 397

28

 

 

32006D0966

 

 

 

(2006/966/EZ)
Odluka Komisije od 18. prosinca 2006. o neuvrštenju alaklora u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ i o povlačenju odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže tu aktivnu tvar (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 6567) (1)

290

2007

L 032

164

 

 

32007D0067

 

 

 

(2007/67/EZ)
Odluka Komisije od 18. prosinca 2006. kojom se državama članicama omogućuje produženje privremenih odobrenja dodijeljenih za novu aktivnu tvar tritosulfuron (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 6573) (1)

293

2007

L 068

7

 

 

32007D0156

 

 

 

(2007/156/EZ)
Odluka Komisije od 7. ožujka 2007. o izmjeni Odluke 2005/51/EZ u vezi s razdobljem tijekom kojeg se zemlja kontaminirana pesticidima ili postojanim organskim onečišćivačima može unositi u Zajednicu u svrhu njezine dekontaminacije (priopćena pod brojem dokumenta C (2007) 663)

294

2007

L 090

83

 

 

32007D0201

 

 

 

(2007/201/EZ)
Odluka Komisije od 27. ožujka 2007. o izmjeni Odluke 2002/757/EZ o privremenim hitnim fitosanitarnim mjerama radi sprečavanja unošenja Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sp. nov. u Zajednicu i njegovog širenja unutar Zajednice (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 1292)

295

2007

L 094

52

 

 

32007D0212

 

 

 

(2007/212/EZ)
Odluka Komisije od 2. travnja 2007. o izmjeni Odluke 2003/248/EZ u pogledu produljenja trajanja privremenih odstupanja od određenih odredaba Direktive Vijeća 2000/29/EZ u vezi s biljkama jagode (Fragaria L.) namijenjenih sadnji, osim sjemena, podrijetlom iz Argentine (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 1428)

298

2007

L 095

50

 

 

32007D0220

 

 

 

(2007/220/EZ)
Odluka Komisije od 4. travnja 2007. o izmjeni Odluke 2003/250/EZ u pogledu produljenja trajanja privremenih odstupanja od određenih odredaba Direktive Vijeća 2000/29/EZ u vezi s biljkama jagode (Fragaria L.) namijenjenih sadnji, osim sjemena, podrijetlom iz Republike Južne Afrike (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 1454)

299

2007

L 095

51

 

 

32007D0221

 

 

 

(2007/221/EZ)
Odluka Komisije od 4. travnja 2007. o izmjeni Odluke 2003/249/EZ u pogledu produljenja trajanja privremenih odstupanja od nekih odredaba Direktive Vijeća 2000/29/EZ u vezi s biljkama jagode (Fragaria L.), namijenjenima sadnji, osim sjemena, podrijetlom iz Čilea (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 1455)

300

2007

L 291

11

 

 

32007R1313

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1313/2007 od 8. studenoga 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2076/2002 vezano uz produljenje roka iz članka 8. stavka 2. Direktive Vijeća 91/414/EEZ u odnosu na metalaksil i (EZ) br. 2024/2006 vezano uz poništenje izuzeća za metalaksil (1)

301

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top