EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_03_043_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
03. Poljoprivreda
Svezak 43

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.03.043.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

03.   Poljoprivreda

Svezak 043

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

2004

L 269

3

 

 

32004R1453

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1453/2004 od 16. kolovoza 2004. o trajnom odobrenju određenih dodataka hrani za životinje (1)

3

2004

L 284

4

 

 

32004D0628

 

 

 

(2004/628/EZ)
Odluka Komisije od 2. rujna 2004. o popisu objekata u Novoj Kaledoniji iz kojih države članice mogu odobriti uvoz svježeg mesa u Zajednicu (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 3296) (1)

9

2004

L 298

22

 

 

32004D0650

 

 

 

(2004/650/EZ)
Odluka Vijeća od 13. rujna 2004. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 998/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima zdravlja životinja primjenljivim na nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca s obzirom na pristupanje Malte (1)

11

2004

L 309

26

 

 

32004D0675

 

 

 

(2004/675/EZ)
Odluka Komisije od 29. rujna 2004. o uspostavljanju logističke potpore sustavu Traces (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 3584)

12

2004

L 354

32

 

 

32004D0807

 

 

 

(2004/807/EZ)
Odluka Komisije od 29. studenoga 2004. o izmjeni Odluke 97/252/EZ s obzirom na uključenje objekata u Rusiji na privremeni popis objekata u trećim zemljama iz kojih države članice odobravaju uvoz mlijeka i mliječnih proizvoda za prehranu ljudi u Zajednicu (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 4445) (1)

14

2005

L 016

59

 

 

32005D0033

 

 

 

(2005/33/EZ)
Odluka Komisije od 14. siječnja 2005. o izmjeni Odluke 2001/556/EZ o dodavanju objekata u Indiji na privremeni popis objekata u trećim zemljama iz kojih je državama članicama odobren uvoz želatine namijenjene prehrani ljudi (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 4543) (1)

16

2005

L 020

34

 

 

32005D0043

 

 

 

(2005/43/EZ)
Odluka Komisije od 30. prosinca 2004. o izmjeni Odluke 95/388/EZ o ažuriranju obrasca zdravstvenih certifikata za trgovinu unutar Zajednice sjemenom, jajnim stanicama i zamecima ovaca i koza (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 5544) (1)

18

2005

L 025

64

 

 

32005D0060

 

 

 

(2005/60/EZ)
Odluka Komisije od 20. siječnja 2005. o izmjeni Odluke Komisije 2003/881/EZ uvjetima zdravlja životinja i certificiranja za uvoz pčela (Apis mellifera i Bombus spp.) iz određenih trećih zemalja u pogledu Sjedinjenih Američkih Država (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 5567) (1)

25

2005

L 051

26

 

 

32005D0156

 

 

 

(2005/156/EZ)
Odluka Komisije od 18. veljače 2005. o izmjeni Odluke 1999/710/EZ o dodavanju objekata u Bugarskoj na privremene popise objekata trećih zemalja iz kojih države članice odobravaju uvoz mljevenog mesa i mesnih pripravaka (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 364) (1)

30

2005

L 095

62

 

 

32005D0302

 

 

 

(2005/302/EZ)
Odluka Komisije od 31. ožujka 2005. o izmjeni Odluke 97/467/EZ u pogledu dodavanja jednog objekta u Hrvatskoj na privremene popise objekata trećih zemalja iz kojih je državama članicama dozvoljen uvoz mesa bezgrebenki (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 985) (1)

32

2005

L 182

26

 

 

32005D0494

 

 

 

(2005/494/EZ)
Odluka Komisije od 8. srpnja 2005. o izmjeni Odluke 2005/363/EZ o mjerama za zaštitu zdravlja životinja protiv afričke svinjske kuge na Sardiniji, Italija (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 2110) (1)

34

2005

L 184

68

 

 

32005D0506

 

 

 

(2005/506/EZ)
Odluka Komisije od 14. srpnja 2005. o izmjeni Odluke 1999/120/EZ u vezi s uključivanjem postrojenja u Albaniji u privremeni popis objekata u trećim zemljama iz kojih je državama članicama odobren uvoz životinjskih crijeva (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 2657) (1)

36

2005

L 187

29

 

 

32005D0515

 

 

 

(2005/515/EZ)
Odluka Komisije od 14. srpnja 2005. o izmjeni Odluke 2004/292/EZ o uvođenju sustava Traces i o izmjeni Odluke 92/486/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 2663) (1)

38

2005

L 200

96

 

 

32005D0591

 

 

 

(2005/591/EZ)
Odluka Komisije od 26. srpnja 2005. o izmjeni dodatka B Prilogu XII. Aktu o pristupanju iz 2003. u pogledu određenih objekata u sektoru ribe, mesa i mlijeka u Poljskoj (priopćena pod brojem C(2005) 2813) (1)

39

2006

L 008

46

 

 

22006D0013

 

 

 

(2006/13/EZ)
Odluka br. 2/2005 Zajedničkog odbora EZ-Farski otoci od 8. prosinca 2005. o izmjeni Odluke br. 1/2001 o utvrđivanju odredbi za provedbu Protokola o veterinarskim pitanjima kojima se dopunjuje Sporazum između Europske zajednice, s jedne strane, i Vlade Danske i Autonomne vlade Farskih otoka, s druge strane

41

2007

L 154

23

 

 

32007D0623

 

 

 

Odluka br. 623/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. svibnja 2007. o izmjeni Direktive 2002/2/EZ o izmjeni Direktive Vijeća 79/373/EEZ o prometu krmnih smjesa

43

2008

L 161

7

 

 

32008R0572

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 572/2008 od 19. lipnja 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1238/95 u dijelu koji se odnosi na visinu godišnje pristojbe te na pristojbe za tehničko ispitivanje koje se plaćaju Uredu Zajednice za biljnu raznolikost i način plaćanja

45

2009

L 125

52

 

 

32009R0415

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 415/2009 od 20. svibnja 2009. o izmjeni Direktive 2007/68/EZ o izmjeni Priloga III.a Direktivi 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu određenih sastojaka hrane (1)

49

2009

L 308

20

 

 

32009L0141

 

 

 

Direktiva Komisije 2009/141/EZ od 23. studenoga 2009. o izmjeni Priloga I. Direktivi 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu najveće dopuštene količine za arsen, teobromin, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. i Abrus precatorius L. (1)

51

2010

L 037

29

 

 

32010L0006

 

 

 

Direktiva Komisije 2010/6/EU od 9. veljače 2010. o izmjeni Priloga I. Direktivi 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu žive, slobodnog gosipola, nitrita i Mowraha, Bassie, Madhuce (1)

55

2010

L 076

1

 

 

32010R0215

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 215/2010 od 5. ožujka 2010. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 o utvrđivanju popisa trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dozvoljen uvoz i provoz peradi i proizvoda od peradi kroz Zajednicu te o zahtjevima veterinarskog certificiranja (1)

59

2010

L 077

1

 

 

32010R0241

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 241/2010 od 8. ožujka 2010. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 o uvrštavanju unosa za Bjelarus na popis trećih zemalja iz navedene Uredbe kako bi se dozvolio provoz jaja i proizvoda od jaja namijenjenih prehrani ljudi iz Bjelarusa kroz Uniju te promjeni certificiranja za jednodnevne piliće peradi osim bezgrebenki (1)

117

2010

L 102

10

 

 

32010R0332

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 332/2010 od 22. travnja 2010. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 u pogledu uvrštavanju unosa za Izrael na popis trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta (1)

133

2010

L 114

3

 

 

32010R0388

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 388/2010 od 6. svibnja 2010. o provedbi Uredbe (EZ) br. 998/2003 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu najvećeg broja kućnih ljubimaca određene vrste koji mogu biti predmet nekomercijalnog kretanja (1)

142

2010

L 163

30

 

 

32010R0568

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 568/2010 od 29. lipnja 2010. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 767/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zabrane stavljanja na tržište ili korištenja u svrhu hranidbe životinja bjelančevinastih proizvoda dobivenih od kvasaca roda Candida uzgojenih na n-alkanima (1)

144

2010

L 223

37

 

 

32010R0758

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 758/2010 od 24. kolovoza 2010. o izmjeni Priloga Uredbi (EU) br. 37/2010 o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla, u pogledu tvari valnemulin (1)

146

2010

L 223

39

 

 

32010R0759

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 759/2010 od 24. kolovoza 2010. o izmjeni Priloga Uredbi (EU) br. 37/2010 o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla, u pogledu tvari tildipirosin (1)

148

2010

L 224

1

 

 

32010R0761

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 761/2010 od 25. kolovoza 2010. o izmjeni Priloga Uredbi (EU) br. 37/2010 o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla, u pogledu tvari metilprednizolon (1)

151

2010

L 260

21

 

 

32010D0591

 

 

 

(2010/591/EU)
Odluka Komisije od 1. listopada 2010. o odobravanju laboratorija u Rusiji za provođenje seroloških testova radi praćenja učinkovitosti cjepiva protiv bjesnoće (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 6684) (1)

154

2010

L 264

17

 

 

32010D0602

 

 

 

(2010/602/EU)
Odluka Komisije od 6. listopada 2010. o izmjeni Priloga II. Odluci 2006/766/EZ u pogledu stavke za Srbiju u popisu trećih zemalja i područja iz kojih je dozvoljen uvoz proizvoda ribarstva za prehranu ljudi (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 6748) (1)

155

2010

L 266

1

 

 

32010R0890

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 890/2010 od 8. listopada 2010. o izmjeni Priloga Uredbi (EU) br. 37/2010 o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla, u pogledu tvari derkvantel (1)

157

2010

L 266

6

 

 

32010R0892

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 892/2010 od 8. listopada 2010. o statusu određenih proizvoda u pogledu dodataka hrani za životinje u okviru Uredbe (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (1)

160

2010

L 266

62

 

 

32010D0611

 

 

 

(2010/611/EU)
Odluka Komisije od 8. listopada 2010. o izmjeni Odluke 2006/241/EZ u pogledu uvoza guana iz Madagaskara (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 6798) (1)

164

2010

L 269

5

 

 

32010R0914

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 914/2010 od 12. listopada 2010. o izmjeni Priloga Uredbi (EU) br. 37/2010 o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla, u pogledu tvari natrijev salicilat (1)

165

2010

L 271

8

 

 

32010D0617

 

 

 

(2010/617/EU)
Odluka Komisije od 14. listopada 2010. o izmjeni Odluke 2009/821/EZ u pogledu popisa graničnih inspekcijskih postaja i veterinarskih jedinica u sustavu Traces (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 7009) (1)

168

2010

L 272

1

 

 

32010R0925

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 925/2010 od 15. listopada 2010. o izmjeni Odluke 2007/777/EZ i Uredbe (EZ) br. 798/2008 o provozu kroz Uniju mesa peradi i proizvoda od mesa peradi iz Rusije (1)

178

2010

L 279

10

 

 

32010R0956

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 956/2010 od 22. listopada 2010. o izmjeni Priloga X. Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa brzih testova (1)

189

2010

L 279

33

 

 

32010D0633

 

 

 

(2010/633/EU)
Odluka Komisije od 22. listopada 2010. o izmjeni Odluke 93/152/EEZ o utvrđivanju kriterija za cjepiva koja se upotrebljavaju protiv newcastleske bolesti u sklopu rutinskih programa cijepljenja (priopćeno pod brojem dokumenta C(2010) 7109) (1)

192

2010

L 312

45

 

 

32010D0725

 

 

 

(2010/725/EU)
Odluka Komisije od 26. studenoga 2010. o izmjeni Priloga I. Odluci 2006/766/EZ u pogledu naslova i unosa za Čile na popis trećih zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz živih, smrznutih ili prerađenih školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka i morskih puževa za prehranu ljudi (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 8259) (1)

193

2010

L 317

5

 

 

32010R1118

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1118/2010 od 2. prosinca 2010. o odobrenju diklazurila kao dodatka hrani za životinje za tovne piliće (nositelj odobrenja Janssen Pharmaceutica NV) i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2430/1999 (1)

195

2010

L 318

47

 

 

32010D0749

 

 

 

(2010/749/EU)
Odluka Komisije od 2. prosinca 2010. o izmjeni Odluke 2007/453/EZ u pogledu GSE statusa Indije, Perua, Paname i Južne Koreje (priopćeno pod brojem dokumenta C(2010) 8352) (1)

199

2010

L 322

20

 

 

32010R1142

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1142/2010 od 7. prosinca 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1266/2007 vezano uz razdoblje primjene prijelaznih mjera o uvjetima za izuzeće određenih životinja od zabrane premještanja predviđenih Direktivom Vijeća 2000/75/EZ (1)

201

2010

L 322

22

 

 

32010R1143

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1143/2010 od 7. prosinca 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1251/2008 u pogledu razdoblja primjene prijelaznih odredaba za određene ukrasne akvatične životinje namijenjene zatvorenim ukrasnim objektima (1)

203

2010

L 322

47

 

 

32010D0761

 

 

 

(2010/761/EU)
Odluka Komisije od 7. prosinca 2010. o izmjeni priloga I. i II. Odluci 2010/221/EU u pogledu odobrenih nacionalnih mjera Mađarske i Ujedinjene Kraljevine za proljetnu viremiju šarana (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 8617) (1)

205

2010

L 332

38

 

 

32010D0776

 

 

 

(2010/776/EU)
Odluka Komisije od 15. prosinca 2010. o izmjeni Odluke 2004/211/EZ u pogledu uvrštavanja unosa za Brazil, Kuvajt i Siriju na popis trećih zemalja i njihovih dijelova iz kojih je odobreno unošenje živih kopitara i sjemena, jajnih stanica i zametaka kopitara u Europsku uniju (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 8950) (1)

208

2011

L 005

27

 

 

32011D0007

 

 

 

(2011/7/EU)
Odluka Komisije od 7. siječnja 2011. o izmijeni Priloga XI. Direktivi Vijeća 2003/85/EZ vezano uz popis laboratorija odobrenih za rukovanje živim virusom slinavke i šapa (priopćeno pod brojem dokumenta C(2010) 9592) (1)

210

2011

L 044

7

 

 

32011R0144

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 144/2011 od 17. veljače 2011. o izmjeni Uredbe (EU) br. 206/2010 o popisu trećih zemalja, državnih područja ili njihovih dijelova iz kojih je dozvoljen unos određenih životinja i svježeg mesa u Europsku uniju te o zahtjevima veterinarskog certificiranja (1)

211

2011

L 046

14

 

 

32011R0150

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 150/2011 od 18. veljače 2011. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća vezano uz divljač iz uzgoja i iz divljine te meso divljači iz uzgoja i divljine (1)

225

2011

L 049

6

 

 

32011R0169

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 169/2011 od 23. veljače 2011. o odobrenju diklazurila kao dodatka hrani za životinje za biserke (nositelj odobrenja Janssen Pharmaceutics N.V.) (1)

228

2011

L 049

11

 

 

32011R0171

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 171/2011 od 23. veljače 2011. o odobrenju 6-fitaze (EC 3.1.3.26) dobivene od Aspergillus oryzae DSM 14223 kao dodatka hrani za životinje za perad i za vrste svinja i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 255/2005 (nositelj odobrenja DSM Nutritional Products Ltd kojeg zastupa DSM Nutritional products Sp. z o.o.) (1)

230

2011

L 053

56

 

 

32011R0189

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 189/2011 od 25. veljače 2011. o izmjeni priloga VII. i IX. Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za sprečavanje pojave, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (1)

233

2011

L 053

73

 

 

32011D0131

 

 

 

(2011/131/EU)
Odluka Komisije od 25. veljače 2011. o izmjeni Priloga II. Odluci 2006/766/EZ u pogledu uvrštenja Fidžija na popis trećih zemalja i državnih područja iz kojih je dozvoljen uvoz proizvoda ribarstva za prehranu ljudi (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 1082) (1)

238

2011

L 096

10

 

 

32011R0342

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 342/2011 od 8. travnja 2011. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) br. 206/2010 o popisu trećih zemalja, državnih područja ili njihovih dijelova iz kojih je dozvoljen unos svježeg mesa u Europsku uniju te o zahtjevima veterinarskog certificiranja (1)

239

2011

L 100

22

 

 

32011R0361

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 361/2011 od 13. travnja 2011. o odobrenju Enterococcus faecium NCIMB 10415 kao dodatka hrani za piliće za tov (nositelj odobrenja DSM Nutritional Products Ltd kojeg zastupa DSM Nutritional products Sp. z o.o.) i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 943/2005 (1)

241

2011

L 100

26

 

 

32011R0362

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 362/2011 od 13. travnja 2011. o izmjeni Priloga Uredbi (EU) br. 37/2010 o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla, vezano uz tvar monepantel (1)

245

2011

L 100

28

 

 

32011R0363

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 363/2011 od 13. travnja 2011. o izmjeni Priloga Uredbi (EU) br. 37/2010 o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla, vezano za tvar isoeugenol (1)

247

2011

L 100

73

 

 

32011D0238

 

 

 

(2011/238/EU)
Odluka Komisije od 13. travnja 2011. o izmjeni Odluke 2007/843/EZ vezano uz program kontrole za salmonelu kod određene peradi i u jajima u Tunisu (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 2520) (1)

249

2011

L 113

3

 

 

32011R0427

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 427/2011 od 2. svibnja 2011. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 vezano uz uvrštavanje Izraela na popis trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenata (1)

250

2011

L 114

5

 

 

32011D0267

 

 

 

(2011/267/EU)
Provedbena odluka Komisije od 3. svibnja 2011. o izmjeni Odluke 2004/211/EZ vezano uz uvrštenje Južne Afrike na popis trećih zemalja i njihovih dijelova iz kojih je dozvoljen uvoz u Europsku uniju živih kopitara i sjemena, jajnih stanica i zametaka kopitara (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 2959) (1)

253

2011

L 143

10

 

 

32011R0528

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 528/011 od 30. svibnja 2011. o odobrenju endo-1,4-β-ksilanaze dobivene od Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) kao dodatka hrani za životinje za odbijenu prasad i svinje za tov (nositelj odobrenja Danisco Animal Nutrition) (1)

255

2011

L 147

1

 

 

32011R0536

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 536/2011 od 1. lipnja 2011. o izmjeni Priloga II. Odluci 2007/777/EZ i Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 vezano uz unose za Južnu Afriku na popisima trećih zemalja ili njihovih dijelova (1)

257

2011

L 229

3

 

 

32011R0885

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 885/2011 od 5. rujna 2011. o odobrenju za Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) kao dodatka hrani za životinje za piliće uzgajane za nesenje, patke za tov, prepelice, fazane, jarebice, biserke, golubove, guske za tov i nojeve (nositelj odobrenja Kemin Europa N.V.) (1)

260

2011

L 270

48

 

 

32011D0690

 

 

 

(2011/690/EU)
Provedbena odluka Komisije od 14. listopada 2011. o izmjeni i ispravku Priloga Odluci Komisije 2011/163/EU o odobravanju planova koje su dostavile treće zemlje u skladu s člankom 29. Direktive Vijeća 96/23/EZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 7167) (1)

262

2011

L 281

14

 

 

32011R1088

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1088/2011 od 27. listopada 2011. o odobrenju pripravka enzima endo-1,4-beta-ksilanaze dobivenog od Trichoderma reesei (MULC 49755) i endo-1,3(4)-beta-glukanaze dobivenog od Trichoderma reesei (MULC 49754) kao dodatka hrani za životinje za odbijenu prasad (nositelj odobrenja Aveve NV) (1)

269

2011

L 287

30

 

 

32011R1111

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1111/2011 od 3. studenoga 2011. o odobrenju Lactobacillus plantarum (NCIMB 30236) kao dodatka hrani za životinje za sve vrste životinja (1)

273

2011

L 343

25

 

 

32011R1380

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1380/2011 od 21. prosinca 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 798/2008 o posebnim uvjetima za bezgrebenke za rasplod i proizvodnju (1)

275

2011

L 343

105

 

 

32011D0879

 

 

 

(2011/879/EU)
Provedbena odluka Komisije od 21. prosinca 2011. o izmjeni Priloga II. i IV. Direktivi Vijeća 2009/158/EZ o uvjetima zdravlja životinja koji uređuju trgovinu unutar Zajednice i uvoz iz trećih zemalja peradi i jajima za valenje (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 9518) (1)

276

2012

L 021

1

 

 

32012D0031

 

 

 

(2012/31/EU)
Provedbena odluka Komisije od 21. prosinca 2011. o izmjeni Priloga I. Odluci 2007/275/EZ o popisu životinja i proizvoda koji podliježu kontroli na graničnim inspekcijskim postajama na temelju direktiva Vijeća 91/496/EEZ i 97/78/EZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 9517) (1)

288

2012

L 036

25

 

 

32012R0107

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 107/2012 od 8. veljače 2012. o izmjeni Priloga Uredbi (EU) br. 37/2010 o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla u pogledu tvari oktenidin dihidroklorida (1)

317

2012

L 040

2

 

 

32012R0122

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 122/2012 od 13. veljače 2012. o izmjeni Priloga Uredbi (EU) br. 37/2010 o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla, u dijelu koji se odnosi na tvar metilprednizolon (1)

319

2012

L 040

4

 

 

32012R0123

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 123/2012 od 13. veljače 2012. o izmjeni Priloga Uredbi (EU) br. 37/2010 o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla, u dijelu koji se odnosi na tvar monepantel (1)

321

2012

L 071

37

 

 

32012R0201

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 201/2012 od 8. ožujka 2012. o izmjeni Priloga Uredbi (EU) br. 37/2010 o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla, u dijelu koji se odnosi na tvar nitroksinil (1)

323

2012

L 071

40

 

 

32012R0202

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 202/2012 od 8. ožujka 2012. o izmjeni Priloga Uredbi (EU) br. 37/2010 o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla, u dijelu koji se odnosi na čimbenik stimulacije rasta kolonija pegiliranih goveđih granulocita (1)

326

2012

L 075

7

 

 

32012R0221

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 221/2012 od 14. ožujka 2012. o izmjeni Priloga Uredbi (EU) br. 37/2010 o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla, u dijelu koji se odnosi na tvar klozantel (1)

328

2012

L 075

10

 

 

32012R0222

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 222/2012 od 14. ožujka 2012. o izmjeni Priloga Uredbi (EU) br. 37/2010 o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla, u dijelu koji se odnosi na tvar triklabendazol (1)

331

2012

L 081

1

 

 

32012L0005

 

 

 

Direktiva 2012/5/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o izmjeni Direktive Vijeća 2000/75/EZ u pogledu cijepljenja protiv bolesti plavog jezika

333

2012

L 123

27

 

 

32012R0393

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 393/2012 od 7. svibnja 2012. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 u pogledu uvrštavanja Tajlanda na popise trećih zemalja ili njihovih dijelova iz kojih je dopušten uvoz peradi i proizvoda od peradi u Uniju i njihov provoz kroz Uniju (1)

335

2012

L 123

42

 

 

32012D0248

 

 

 

(2012/248/EU)
Provedbena odluka Komisije od 7. svibnja 2012. o izmjeni odluka 2005/692/EZ, 2005/734/EZ, 2007/25/EZ i 2009/494/EZ vezano uz influencu ptica (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 2947) (1)

338

2012

L 125

51

 

 

32012D0253

 

 

 

(2012/253/EU)
Provedbena odluka Komisije od 10. svibnja 2012. o izmjeni Priloga II. Direktivi Vijeća 2004/68/EZ u pogledu osnovnih općih kriterija na temelju kojih se neko područje smatra slobodnim od bolesti plavog jezika (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 2978) (1)

340

2012

L 132

8

 

 

32012R0427

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 427/2012 od 22. svibnja 2012. o proširenju posebnih jamstava u pogledu salmonele utvrđenih u Uredbi (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća na jaja namijenjena za Dansku (1)

342

2012

L 134

10

 

 

32012R0436

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 436/2012 od 23. svibnja 2012. o izmjeni Priloga Uredbi (EU) br. 37/2010 o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla, u dijelu koji se odnosi na tvar azametifos (1)

344

2012

L 143

2

 

 

32012R0466

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 466/2012 od 1. lipnja 2012. o izmjeni Priloga Uredbi (EU) br. 37/2010 o farmakološki djelatnim tvarima i njihovoj klasifikaciji u odnosu na najveće dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog podrijetla, u dijelu koji se odnosi na tvar klorsulon (1)

346

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top