EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_03_041_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
03. Poljoprivreda
Svezak 41

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.03.041.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

03.   Poljoprivreda

Svezak 041

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1962

P 136

2892

 

 

31962D1217(02)

 

 

 

Odluka Vijeća od 4. prosinca 1962. o koordinaciji politika o strukturi poljoprivrede

3

1974

L 182

1

 

 

31974R1728

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 1728/74 od 27. lipnja 1974. o koordinaciji istraživanja u poljoprivredi

6

1981

L 137

8

 

 

21981A0515(01)

 

 

 

Dogovor u obliku razmjene pisama između Europske ekonomske zajednice i Republike Islanda o trgovini ovčjim i kozjim mesom

9

1982

L 148

47

 

 

31982L0331

 

 

 

(82/331/EEZ)
Direktiva Komisije od 6. svibnja 1982. o izmjeni Direktive Vijeća 68/193/EEZ o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje vinove loze

14

1983

L 222

36

 

 

31983D0384

 

 

 

(83/384/EEZ)
Odluka Komisije od 29. srpnja 1983. o popisu objekata u Australiji odobrenih za uvoz svježeg mesa u Zajednicu

15

1986

L 272

4

 

 

31986R2915

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 2915/86 od 16. rujna 1986. o utvrđivanju društveno-strukturalnih odredaba primjenjivih na poljoprivredu na Kanarskim otocima

19

1987

L 366

1

 

 

31987R3846

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 3846/87 od 17. prosinca 1987. o utvrđivanju nomenklature poljoprivrednih proizvoda za izvozne subvencije

20

1990

L 347

27

 

 

31990D0638

 

 

 

(90/638/EEZ)
Odluka Vijeća od 27. studenoga 1990. o određivanju kriterija Zajednice za iskorjenjivanje i praćenje određenih bolesti životinja

23

1992

L 291

20

 

 

31992D0486

 

 

 

(92/486/EEZ)
Odluka Komisije od 25. rujna 1992. o utvrđivanju načina suradnje između centra domaćina Animo i država članica

26

1992

L 361

45

 

 

31992D0563

 

 

 

(92/563/EEZ)
Odluka Komisije od 19. studenoga 1992. o bazi podataka koja pokriva uvozne zahtjeve Zajednice, predviđene projektom Shift

28

1993

L 025

34

 

 

31993D0070

 

 

 

(93/70/EEZ)
Odluka Komisije od 21. prosinca 1992. o kodiranju poruke Animo

29

1993

L 059

35

 

 

31993D0152

 

 

 

(93/152/EEZ)
Odluka Komisije od 8. veljače 1993. o utvrđivanju kriterija za cjepiva koja se upotrebljavaju protiv newcastleske bolesti u sklopu redovitih programa cijepljenja

34

1993

L 238

45

 

 

31993D0510

 

 

 

(93/510/EEZ)
Odluka Komisije od 21. rujna 1993. o izmjeni Odluke Komisije 93/197/EEZ o uvjetima zdravlja životinja i veterinarskom certificiranju za uvoz registriranih kopitara i kopitara za rasplod i proizvodnju

35

1994

L 021

22

 

 

31994D0034

 

 

 

(94/34/EEZ)
Odluka Komisije od 24. siječnja 1994. o provedbi računalne mreže Animo

36

1994

L 053

23

 

 

31994D0113

 

 

 

(94/113/EZ)
Odluka Komisije od 8. veljače 1994. o izmjeni Direktive Vijeća 89/556/EEZ o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina zamecima domaćih životinja vrste goveda unutar Zajednice i njihov uvoz iz trećih zemalja (1)

37

1994

L 371

14

 

 

31994D0953

 

 

 

(94/953/EZ)
Odluka Komisije od 20. prosinca 1994. o trećoj izmjeni Direktive Vijeća 91/68/EEZ o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina životinjama iz porodica ovaca i koza unutar Zajednice

40

1995

L 076

16

 

 

31995D0099

 

 

 

(95/99/EZ)
Odluka Komisije od 27. ožujka 1995. o izmjeni Odluke 93/195/EEZ o uvjetima zdravlja životinja i veterinarskom certificiranju za ponovni ulazak registriranih konja za utrke, natjecanja i kulturna događanja nakon privremenog izvoza

41

1996

L 019

53

 

 

31996D0081

 

 

 

(96/81/EZ)
Odluka Komisije od 12. siječnja 1996. o izmjeni odluka 92/260/EEZ, 93/196/EEZ, 93/197/EEZ i 94/467/EZ u vezi s kategorijama mužjaka kopitara na koje se primjenjuju zahtjevi u vezi s arteritisom konja (1)

44

1996

L 107

1

 

 

31996D0279

 

 

 

(96/279/EZ)
Odluka Komisije od 26. veljače 1996. o izmjeni Odluke Vijeća 79/542/EEZ i odluka Komisije 92/260/EEZ, 93/195/EEZ, 93/196/EEZ i 93/197/EEZ (1)

47

1996

L 165

40

 

 

31996D0405

 

 

 

(96/405/EZ)
Odluka Komisije od 21. lipnja 1996. o izmjeni poglavlja 7. Priloga I. Direktivi Vijeća 92/118/EEZ o utvrđivanju zahtjeva za zdravlje životinja i zahtjeva za javno zdravlje kojima se uređuje trgovina i uvoz u Zajednicu proizvoda koji ne podliježu navedenim zahtjevima utvrđenim u posebnim pravilima Zajednice iz Priloga A poglavlja I. Direktivi 89/662/EEZ te, s obzirom na patogene tvari, iz Direktive 90/425/EEZ (1)

50

1996

L 335

10

 

 

31996R2470

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2470/96 od 17. prosinca 1996. o proširenju uvjeta za oplemenjivačko pravo na biljnu sortu Zajednice vezano uz krumpire

53

1997

L 029

56

 

 

31997D0094

 

 

 

(97/94/EZ)
Odluka Komisije od 8. siječnja 1997. o mjerama koje su potrebne za provođenje certifikacijskih propisa za određene proizvode životinjskog podrijetla (1)

54

1997

L 059

50

 

 

31997D0152

 

 

 

(97/152/EZ)
Odluka Komisije od 10. veljače 1997. o podacima koji se moraju unijeti u računalnu datoteku pošiljaka životinja ili životinjskih proizvoda iz trećih zemalja koje se ponovno otpremaju (1)

57

1997

L 148

15

 

 

31997D0345

 

 

 

(97/345/EZ)
Odluka Vijeća od 17. veljače 1997. o zaključenju Protokola o veterinarskim pitanjima kojim se dopunjuje Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske ekonomske zajednice i Kneževine Andore

60

1997

L 148

16

 

 

21997A0606(01)

 

 

 

Protokol o veterinarskim pitanjima kao dopuna Sporazumu u obliku razmjene pisama između Europske ekonomske zajednice i Kneževine Andore

61

1997

L 211

45

 

 

31997L0047

 

 

 

Direktiva Komisije 97/47/EZ od 28. srpnja 1997. o izmjeni prilogâ direktivama Vijeća 77/101/EEZ, 79/373/EEZ i 91/357/EEZ (1)

64

1997

L 261

1

 

 

31997D0628

 

 

 

(97/628/EZ)
Odluka Komisije od 28. srpnja 1997. o izmjeni Odluke 93/70/EEZ o kodiranju poruke Animo (1)

67

1997

L 287

49

 

 

31997D0684

 

 

 

(97/684/EZ)
Odluka Komisije 97/684/EZ od 10. listopada 1997. o izmjeni Direktive 93/195/EEZ o uvjetima zdravlja životinja i veterinarskog certificiranja za ponovni ulazak registriranih konja za utrke, natjecanja i kulturna događanja nakon privremenog izvoza (1)

99

1998

L 065

31

 

 

31998D0179

 

 

 

(98/179/EZ)
Odluka Komisije od 23. veljače 1998. o utvrđivanju detaljnih pravila službenog uzorkovanja za praćenje određenih tvari i njihovih ostataka u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla (1)

104

1998

L 082

50

 

 

31998D0222

 

 

 

(98/222/EZ)
Odluka Komisije od 18. ožujka 1998. o izmjeni Odluke 92/486/EEZ u vezi s načinom suradnje između centra domaćina ANIMO i država članica (1)

108

1998

L 154

35

 

 

31998D0346

 

 

 

(98/346/EZ)
Odluka Komisije od 19. svibnja 1998. o izmjeni Odluke 97/569/EZ o sastavljanju privremenih popisa objekata iz trećih zemalja iz kojih države članice odobravaju uvoz mesnih proizvoda (1)

109

1998

L 163

44

 

 

31998D0360

 

 

 

(98/360/EZ)
Odluka Komisije od 18. svibnja 1998. o izmjeni Odluka 92/260/EEZ, 93/195/EEZ, 93/196/EEZ i 93/197/EEZ u odnosu na kopitare iz Savezne Republike Jugoslavije (priopćena pod brojem dokumenta C(1998) 1341) (1)

111

1998

L 165

30

 

 

31998D0369

 

 

 

(98/369/EZ)
Odluka Komisije od 19. svibnja 1998. o izmjeni Odluke 97/468/EZ o sastavljanju privremenog popisa objekata iz trećih zemalja iz kojih države članice odobravaju uvoz proizvoda mesa divljači (priopćena pod brojem dokumenta C(1998) 1375) (1)

113

1998

L 251

39

 

 

31998D0536

 

 

 

(98/536/EZ)
Odluka Komisije od 3. rujna 1998. o uspostavljanju popisa nacionalnih referentnih laboratorija za otkrivanje rezidua (priopćena pod brojem dokumenta C(1998) 2487) (1)

115

1998

L 276

11

 

 

31998D0567

 

 

 

(98/567/EZ)
Odluka Komisije od 6. listopada 1998. o izmjeni Odluke 93/195/EEZ o uvjetima zdravlja životinja i veterinarskom certificiranju za ponovni ulazak registriranih konja za utrke, natjecanja i kulturna događanja nakon privremenog izvoza (priopćena pod brojem dokumenta C(1998) 2954) (1)

119

1998

L 286

53

 

 

31998D0594

 

 

 

(98/594/EZ)
Odluka Komisije od 6. listopada 1998. o izmjeni odluka Vijeća 79/542/EEZ, 92/260/EEZ, 93/195/EEZ i 93/197/EEZ u vezi s uvjetima zdravlja životinja za uvoz, privremeni pristup i ponovni ulazak registriranih konja iz Tajlanda (priopćena pod brojem dokumenta C(1998) 2962) (1)

121

1999

L 083

77

 

 

31999D0228

 

 

 

(1999/228/EZ)
Odluka Komisije od 5. ožujka 1999. o izmjeni Odluke Vijeća 79/542/EEZ i odluka 92/160/EEZ, 92/260/EEZ i 93/195/EEZ i 93/197/EEZ u pogledu uvjeta zdravlja životinja za privremeni uvoz, ponovni ulazak i uvoz u Zajednicu registriranih konja iz određenih dijelova Saudijske Arabije (priopćena pod brojem dokumenta C(1999) 496) (1)

123

1999

L 093

24

 

 

31999D0246

 

 

 

(1999/246/EZ)
Odluka Komisije od 30. ožujka 1999. o odobravanju određenih kriznih planova za kontrolu klasične svinjske kuge (priopćena pod brojem dokumenta C(1999) 769) (1)

126

1999

L 096

31

 

 

31999D0252

 

 

 

(1999/252/EZ)
Odluka Komisije od 26. ožujka 1999. o izmjeni Odluke 93/197/EEZ o uvjetima zdravlja životinja i veterinarskom certificiranju za uvoz registriranih kopitara i kopitara za rasplod i proizvodnju (priopćena pod brojem dokumenta C(1999) 754) (1)

128

1999

L 127

30

 

 

31999D0336

 

 

 

(1999/336/EZ)
Odluka Komisije od 20. svibnja 1999. o izmjeni Odluke 97/569/EZ o sastavljanju privremenih popisa objekata iz trećih zemalja iz kojih države članice odobravaju uvoz mesnih proizvoda (priopćena pod brojem dokumenta C(1999) 1352) (1)

129

1999

L 131

70

 

 

31999D0343

 

 

 

(1999/343/EZ)
Odluka Komisije od 25. svibnja 1999. o izmjeni Odluke 97/468/EZ o sastavljanju privremenog popisa objekata iz trećih zemalja iz kojih države članice odobravaju uvoz proizvoda mesa divljači (priopćena pod brojem dokumenta C(1999) 1373) (1)

131

1999

L 131

72

 

 

31999D0344

 

 

 

(1999/344/EZ)
Odluka Komisije od 25. svibnja 1999. o izmjeni Odluke 97/365/EZ o izradi privremenih popisa objekata iz trećih zemalja iz kojih države članice odobravaju uvoz proizvoda pripremljenih od mesa goveda, svinja, konja te ovaca i koza (priopćena pod brojem dokumenta C(1999) 1374) (1)

133

2000

L 037

19

 

 

32000R0329

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 329/2000 od 11. veljače 2000. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1238/95 o utvrđivanju provedbenih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2100/94 u pogledu pristojbi koje se plaćaju Uredu Zajednice za biljnu raznolikost

135

2003

L 022

28

 

 

32003L0007

 

 

 

Direktiva Komisije 2003/7/EZ od 24. siječnja 2003. o izmjeni uvjeta odobrenja za kantaksantin u stočnoj hrani u skladu s Direktivom Vijeća 70/524/EEZ (1)

137

2003

L 082

13

 

 

32003R0569

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 569/2003 od 28. ožujka 2003. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1238/95 o utvrđivanju provedbenih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2100/94 u pogledu pristojbi koje se plaćaju Uredu Zajednice za biljnu raznolikost

140

2003

L 156

9

 

 

32003R1082

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1082/2003 od 23. lipnja 2003. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe (EZ) br. 1760/2000 Europskog parlamenta i Vijeća o najnižoj razini kontrola koje treba provesti u okviru sustava za označivanje i registraciju goveda (1)

144

2003

L 285

33

 

 

32003L0100

 

 

 

Direktiva Komisije 2003/100/EZ od 31. listopada 2003. o izmjeni Priloga I. Direktivi 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje (1)

148

2003

L 316

20

 

 

32003D0833

 

 

 

(2003/833/EZ)
Odluka Komisije od 28. studenoga 2003. o odobravanju u ime Europske zajednice izmjena priloga Sporazumu između Europske zajednice i Sjedinjenih Američkih Država o sanitarnim mjerama za zaštitu zdravlja ljudi i životinja pri trgovini živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla (1)

153

2003

L 316

21

 

 

22003A1129(01)

 

 

 

Sporazum u obliku razmjene pisama o izmjeni priloga Sporazumu između Europske zajednice i Sjedinjenih Američkih Država o sanitarnim mjerama za zaštitu javnog zdravlja i zdravlja životinja u prometu živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla

154

2003

L 324

11

 

 

32003R2154

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2154/2003 od 10. prosinca 2003. o privremenom odobravanju određenih mikroorganizama u hrani za životinje (Enterococcus faecium i Lactobacillus acidophilus) (1)

157

2004

L 077

25

 

 

32004R0464

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 464/2004 od 12. ožujka 2004. o izmjeni specifikacije za naziv naveden u Prilogu Uredbi (EZ) br. 1107/96 o registraciji oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti (Nocciola del Piemonte)

160

2004

L 079

23

 

 

32004R0490

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 490/2004 od 16. ožujka 2004. o privremenom odobravanju novog korištenja dodatka već odobrenog u hrani za životinje (Saccharomyces cerevisiae) (1)

162

2004

L 162

65

 

 

32004R0879

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 879/2004 od 29. travnja 2004. o privremenom odobrenju novog korištenja dodatka već odobrenog u hrani za životinje (Saccharomyces cerevisiae) (1)

165

2004

L 374

40

 

 

32004R2204

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2204/2004 od 21. prosinca 2004. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1915/83 o određenim detaljnim provedbenim pravilima za vođenje knjigovodstva u svrhu utvrđivanja prihoda poljoprivrednih gospodarstava

168

2005

L 027

41

 

 

32005L0007

 

 

 

Direktiva Komisije 2005/7/EZ od 27. siječnja 2005. o izmjeni Direktive 2002/70/EZ o utvrđivanju zahtjeva za određivanje razina dioksina i PCB-a sličnih dioksinu u hrani za životinje (1)

170

2005

L 084

3

 

 

32005R0521

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 521/2005 od 1. travnja 2005. o izdavanju trajnog odobrenja za dodatak i privremenog odobrenja za novo korištenje određenih dodataka već odobrenih u hrani za životinje (1)

173

2005

L 194

3

 

 

32005R1192

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1192/2005 od 25. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1915/83 o određenim detaljnim provedbenim pravilima za vođenje knjigovodstva u svrhu utvrđivanja prihoda poljoprivrednih gospodarstava

178

2005

L 291

5

 

 

32005R1810

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1810/2005 od 4. studenoga 2005. o novom odobrenju dodatka hrani za životinje na 10 godina, trajnom odobrenju određenih dodataka hrani za životinje i privremenom odobrenju uporabe nekih dodataka u novim područjima, a koji su već odobreni za uporabu u hrani za životinje (1)

179

2005

L 291

18

 

 

32005R1812

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1812/2005 od 4. studenoga 2005. o izmjeni uredaba (EZ) br. 490/2004, 1288/2004, 521/2005 i 833/2005 o uvjetima za odobravanje određenih dodataka hrani za životinje koji pripadaju skupini enzima i mikroorganizama (1)

186

2005

L 318

16

 

 

32005L0086

 

 

 

Direktiva Komisije 2005/86/EZ od 5. prosinca 2005. o izmjeni Priloga I. Direktivi 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje u pogledu kamfeklora (1)

192

2005

L 328

33

 

 

32005R2039

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2039/2005 od 14. prosinca 2005. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1238/95 o utvrđivanju provedbenih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2100/94 u pogledu pristojbi koje se plaćaju Uredu Zajednice za biljnu raznolikost

195

2006

L 071

11

 

 

32006D0198

 

 

 

(2006/198/EZ)
Odluka Komisije od 2. veljače 2006. o odobravanju u ime Europske zajednice izmjena priloga Sporazumu između Europske zajednice i Sjedinjenih Američkih Država o sanitarnim mjerama za zaštitu zdravlja ljudi i životinja pri trgovini živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 81) (1)

196

2006

L 071

12

 

 

22006A0310(01)

 

 

 

Sporazum u obliku razmjene pisama o izmjeni priloga Sporazumu između Europske zajednice i Sjedinjenih Američkih Država o sanitarnim mjerama za zaštitu javnog zdravlja i zdravlja životinja u prometu živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla

197

2006

L 168

14

 

 

32006R0909

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 909/2006 od 20. lipnja 2006. o izmjeni priloga I. i II. Uredbi (EZ) br. 138/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o ekonomskim računima za poljoprivredu u Zajednici (1)

202

2006

L 277

2

 

 

32006D0663

 

 

 

(2006/663/EZ)
Odluka Vijeća od 19. lipnja 2006. o prilagodbi Akta o pristupanju Bugarske i Rumunjske u pogledu ruralnog razvoja

204

2006

L 325

9

 

 

32006R1730

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1730/2006 od 23. studenoga 2006. o odobrenju benzojeve kiseline (VevoVitall) kao dodatka hrani za životinje (1)

206

2006

L 329

16

 

 

32006R1743

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1743/2006 od 24. studenoga 2006. o trajnom odobrenju dodatka hrani za životinje (1)

209

2006

L 330

9

 

 

32006R1750

 

 

 

(1750/2006/EZ)
Uredba Komisije (EZ) br. 1750/2006 od 27. studenoga 2006. o odobrenju selenometionina kao dodatka hrani za životinje (1)

212

2006

L 414

26

 

 

32006R2028

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2028/2006 od 18. prosinca 2006. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 600/2005 u vezi s odobravanjem pripravka dodatka hrani za životinje od Bacillus licheniformis DSM 5749 i Bacillus subtilis DSM 5750, koji pripadaju skupini mikroorganizama (1)

215

2007

L 032

177

 

 

32007D0071

 

 

 

(2007/71/EZ)
Odluka Komisije od 20. prosinca 2006. o osnivanju skupine znanstvenih stručnjaka za oznake izvornosti, oznake zemljopisnog podrijetla i garantirano tradicionalne specijalitete

218

2007

L 063

4

 

 

32007R0185

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 185/2007 od 20. veljače 2007. o izmjeni uredaba (EZ) br. 809/2003 i (EZ) br. 810/2003 u pogledu produljenja valjanosti prijelaznih mjera za kompostiranje i postrojenja za proizvodnju bioplina na temelju Uredbe (EZ) br. 1774/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (1)

221

2007

L 282

30

 

 

32007R1256

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1256/2007 od 25. listopada 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 829/2005 u pogledu prijelaznog razdoblja odobrenog za uporabu komercijalnih dokumenata i zdravstvenih certifikata za nusproizvode životinjskog podrijetla (1)

223

2008

L 008

2

 

 

32008R0015

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 15/2008 od 20. prosinca 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2100/94 u dijelu koji se odnosi na pravo na podnošenje zahtjeva za dodjeljivanje oplemenjivačkog prava na biljnu sortu Zajednice

225

2008

L 335

3

 

 

32008R1242

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1242/2008 od 8. prosinca 2008. o utvrđivanju tipologije Zajednice za poljoprivredna gospodarstva

226

2009

L 044

3

 

 

32009R0129

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 129/2009 od 13. veljače 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 197/2006 u pogledu valjanosti prijelaznih mjera za bivšu hranu (1)

248

2009

L 071

8

 

 

32009R0202

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 202/2009 od 16. ožujka 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 600/2005 u vezi s korištenjem pripravka Bacillus licheniformis DSM 5749 i Bacillus subtilis DSM 5750 u krmnim smjesama koje sadrže lasalocid natrij (1)

249

2009

L 257

7

 

 

32009R0910

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 910/2009 od 29. rujna 2009. o odobrenju novog korištenja pripravka Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 kao dodatka hrani za konje (nositelj odobrenja Lallemand SAS) (1)

252

2009

L 297

6

 

 

32009R1088

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1088/2009 od 12. studenoga 2009. o odobrenju novog korištenja enzimskog pripravka 6-fitaze, dobivenog od Aspergillus oryzae (DSM 17594) kao dodatka hrani za životinje za odbijenu prasad, svinje za tov, perad za tov i nesilice (nositelj odobrenja DSM Nutritional Products Ltd., zastupan po DSM Nutritional Products Sp. Z.o.o) (1)

255

2009

L 314

10

 

 

32009R1162

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1162/2009 od 30. studenoga 2009. o utvrđivanju prijelaznih mjera za provedbu uredaba (EZ) br. 853/2004, (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (1)

258

2010

L 035

4

 

 

32010R0104

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 104/2010 od 5. veljače 2010. o odobrenju kalij diformata kao dodatka hrani za krmače (nositelj odobrenja BASF SE) i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1200/2005 (1)

261

2010

L 213

29

 

 

32010R0726

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 726/2010 od 12. kolovoza 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 917/2004 o detaljnim pravilima za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 797/2004 o mjerama za poboljšanje općih uvjeta proizvodnje i stavljanja na tržište pčelarskih proizvoda

264

2010

L 263

1

 

 

32010R0874

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 874/2010 od 5. listopada 2010. o odobrenju lasalocid A natrija kao dodatka hrani za pure do 16 tjedana (nositelj odobrenja Alpharma (Belgija) BVBA) i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2430/1999 (1)

266

2010

L 312

9

 

 

32010R1099

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1099/2010 od 26. studenoga 2010. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 669/2009 o provedbi Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na povećanu razinu službenih kontrola uvoza određene hrane za životinje i hrane neživotinjskog podrijetla (1)

269

2010

L 316

1

 

 

32010R1112

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1112/2010 od 1. prosinca 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 793/2006 o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 247/2006 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije

274

2011

L 101

124

 

 

32011D0241

 

 

 

(2011/241/EU)
Odluka Komisije od 14. travnja 2011. o produljenju prijelaznog razdoblja za stjecanje poljoprivrednog zemljišta u Slovačkoj (1)

275

2011

L 102

6

 

 

32011R0371

 

 

 

Provedbena uredba komisije (EU) br. 371/2011 od 15. travnja 2011. o odobrenju dimetilglicina natrijeve soli kao dodatka hrani za životinje za piliće za tov (nositelj odobrenja Taminco N.V.) (1)

277

2011

L 104

7

 

 

32011R0389

 

 

 

Provedbena üredba Komisije (EU) br. 389/2011 od 19. travnja 2011. o odobrenju pripravka enzima endo-1,4-beta-ksilanaze, subtilizina i alfa-amilaze kao dodatka hrani za životinje za nesilice (nositelj odobrenja Danisco Animal Nutrition) (1)

279

2011

L 175

10

 

 

32011L0066

 

 

 

Direktiva Komisije 2011/66/EU od 1. srpnja 2011. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštenja 4,5-dikloro-2-oktil-2H-izotiazol-3-ona kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (1)

282

2011

L 195

42

 

 

32011R0737

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 737/2011 od 26. srpnja 2011. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EZ) br. 1217/2009 u vezi s popisom područja

285

2011

L 195

46

 

 

32011L0071

 

 

 

Direktiva Komisije 2011/71/EU od 26. srpnja 2011. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštenja kreozota kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (1)

287

2011

L 199

40

 

 

32011R0758

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 758/2011 od 1. kolovoza 2011. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1291/2009 o odabiru poljoprivrednih gospodarstva koja podnose izvješća u svrhu određivanja prihoda poljoprivrednih gospodarstava

293

2011

L 203

10

 

 

32011R0785

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 785/2011 od 5. kolovoza 2011. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 u pogledu maksimalne zajamčene površine za koju se može dodijeliti premija za proteinske usjeve

297

2011

L 229

9

 

 

32011R0888

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 888/2011 od 5. rujna 2011. o odobrenju diklazurila kao dodatka hrani za životinje za purane za tov (nositelj odobrenja Janssen Pharmaceutica N.V.) i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2430/1999 (1)

298

2012

L 035

6

 

 

32012R0098

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 98/2012 od 7. veljače 2012. o odobrenju 6-fitaze (EC 3.1.3.26) koju proizvodi Pichia pastoris (DSM 23036) kao dodatka hrani za životinje za tovne piliće i purane za tov, piliće uzgojene za nesenje, purane uzgojene za rasplod, nesilice, ostale ptičje vrste za tov i nesenje, odbijenu prasad, tovne svinje i krmače (nositelj odobrenja Huvepharma AD) (1)

301

2012

L 046

33

 

 

32012R0136

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 136/2012 od 16. veljače 2012. o odobrenju natrijevog bisulfata kao dodatka hrani za životinje za kućne ljubimce i ostale životinje koje se ne koriste za proizvodnju hrane (1)

303

2012

L 103

17

 

 

32012R0313

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 313/2012 od 12. travnja 2012. o izmjeni priloga IV. i VIII. Uredbi Vijeća (EZ) br. 73/2009 o utvrđivanju zajedničkih pravila za programe izravne potpore za poljoprivrednike u okviru zajedničke poljoprivredne politike

306

2012

L 127

1

 

 

32012R0385

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 385/2012 od 30. travnja 2012. o izvještaju za poljoprivredno gospodarstvo koji se koristi za utvrđivanje prihoda poljoprivrednih gospodarstava i analizu poslovnih aktivnosti tih gospodarstava

310

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top