EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_03_040_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
03. Poljoprivreda
Svezak 40

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.03.040.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

03.   Poljoprivreda

Svezak 040

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1987

L 080

37

 

 

31987D0206

 

 

 

(87/206/EEZ)
Odluka Komisije od 12. ožujka 1987. kojom se po drugi put izmjenjuje Odluka 76/806/EEZ o utvrđivanju dodatnih odredaba vezanih uz istraživanja koja provode države članice radi utvrđivanja proizvodnih potencijala nasada određenih vrsta voćaka

3

1990

L 276

37

 

 

31990D0495

 

 

 

(90/495/EEZ)
Odluka Vijeća od 24. rujna 1990. o uvođenju financijske mjere Zajednice s ciljem iskorjenjivanja zarazne nekroze trbušne slinavke salmonidnih vrsta u Zajednici

5

1995

L 145

1

 

 

31995R1469

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1469/95 od 22. lipnja 1995. o mjerama koje treba poduzeti u vezi s određenim korisnicima aktivnosti financiranih iz Komponente za jamstva EFSJP-a

8

1998

L 001

9

 

 

31998D0003

 

 

 

(98/3/EZ)
Odluka Vijeća od 18. prosinca 1997. o izmjeni Odluke 96/411/EZ o poboljšanju poljoprivredne statistike Zajednice

11

2000

L 228

6

 

 

32000R1896

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1896/2000 od 7. rujna 2000. o prvoj fazi programa iz članka 16. stavka 2. Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o biocidnim pripravcima (1)

12

2003

L 067

3

 

 

32003R0444

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 444/2003 od 11. ožujka 2003. o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 565/80 te uredaba Komisije (EZ) br. 800/1999 i (EZ) br. 2090/2002 u pogledu plaćanja predujma za izvozne subvencije u pogledu poljoprivrednih proizvoda

24

2003

L 099

32

 

 

32003R0701

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 701/2003 od 16. travnja 2003. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2286/2002 u pogledu režima koji se primjenjuju na uvoz određenih proizvoda od mesa peradi i jaja podrijetlom iz afričkih, karipskih i pacifičkih država (država AKP-a)

27

2003

L 326

4

 

 

32003R2170

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2170/2003 od 12. prosinca 2003. o ispravku Uredbe (EZ) br. 701/2003 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2286/2002 u pogledu režima koji se primjenjuju na uvoz određenih proizvoda od mesa peradi i jaja podrijetlom iz afričkih, karipskih i pacifičkih država (država AKP-a)

34

2004

L 033

1

 

 

32004R0138

 

 

 

Uredba (EZ) br. 138/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. prosinca 2003. o ekonomskim računima u poljoprivredi na području Zajednice (1)

36

2004

L 123

50

 

 

32004R0777

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 777/2004 od 26. travnja 2004. o prilagodbi nekoliko uredaba o tržištu žitarica zbog pristupanja Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Mađarske, Malte, Poljske, Slovenije i Slovačke Europskoj uniji

123

2004

L 320

14

 

 

32004R1820

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1820/2004 od 20. listopada 2004. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2208/2002 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 814/2000 o mjerama informiranja u vezi sa zajedničkom poljoprivrednom politikom

135

2005

L 052

9

 

 

32005R0306

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 306/2005 od 24. veljače 2005. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 138/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o ekonomskim računima za poljoprivredu u Zajednici (1)

136

2005

L 277

1

 

 

32005R1698

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1698/2005 od 20. rujna 2005. o potporama ruralnom razvoju Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR)

138

2006

L 180

3

 

 

32006R1010

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1010/2006 od 3. srpnja 2006. o određenim izvanrednim mjerama tržišne potpore u sektoru jaja i peradi u određenim državama članicama

178

2006

L 214

7

 

 

32006R1184

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1184/2006 od 24. srpnja 2006. o primjeni pravila tržišnog natjecanja na proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima (Kodificirana verzija)

188

2006

L 302

41

 

 

32006R1629

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1629/2006 od 31. listopada 2006. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1010/2006 o određenim izvanrednim tržišnim mjerama potpore u sektoru jaja i peradi u određenim državama članicama

191

2007

L 104

13

 

 

32007R0435

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 435/2007 od 20. travnja 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1010/2006 o određenim izvanrednim tržišnim mjerama potpore u sektoru jaja i peradi u određenim državama članicama

193

2007

L 125

9

 

 

32007R0533

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 533/2007 od 14. svibnja 2007. o otvaranju i predviđanju upravljanja carinskim kvotama u sektoru mesa peradi

194

2007

L 142

3

 

 

32007R0616

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 616/2007 od 4. lipnja 2007. o otvaranju i predviđanju upravljanja carinskim kvotama Zajednice u sektoru mesa peradi podrijetlom iz Brazila, Tajlanda i drugih trećih zemalja

201

2007

L 281

5

 

 

32007R1242

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1242/2007 od 24. listopada 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 793/2006 o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 247/2006 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije

210

2007

L 333

78

 

 

32007D0847

 

 

 

(2007/847/EZ)
Odluka Komisije od 6. prosinca 2007. o odobrenju odstupanja od određenih odredaba Direktive Vijeća 2000/29/EZ za bilje roda Vitis L., osim plodova, podrijetlom iz Hrvatske ili bivše jugoslavenske republike Makedonije (priopćeno pod brojem dokumenta C(2007) 5897)

213

2008

L 056

31

 

 

32008D0168

 

 

 

(2008/168/EZ)
Odluka Komisije od 20. veljače 2008. o uspostavi organizacijske strukture Europske mreže za ruralni razvoj

218

2008

L 168

5

 

 

32008R0617

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 617/2008 od 27. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1234/2007 u pogledu tržišnih standarda za jaja za valenje i pilića domaće peradi

221

2008

L 260

12

 

 

32008R0957

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 957/2008 od 29. rujna 2008. o odstupanju za kvotno razdoblje 2008./2009. od Uredbe (EZ) br. 616/2007 o otvaranju i predviđanju upravljanja određenim carinskim kvotama Zajednice u sektoru mesa peradi podrijetlom iz Brazila, Tajlanda i ostalih trećih zemalja

233

2008

L 318

6

 

 

32008R1175

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1175/2008 od 27. studenoga 2008. o izmjeni i ispravku Uredbe (EZ) br. 1974/2006 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR)

234

2008

L 345

56

 

 

32008R1329

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1329/2008 od 22. prosinca 2008. o usvajanju hitnih mjera potpore za tržište svinjskog mesa u obliku potpore za privatno skladištenje u dijelu Ujedinjene Kraljevine

237

2009

L 049

46

 

 

32009D0148

 

 

 

(2009/148/EZ)
Odluka Komisije od 19. veljače 2009. o izmjeni Odluke 2008/883/EZ u pogledu datuma za Brazil od kojeg je dozvoljen uvoz u Zajednicu određenog svježeg mesa od životinja vrste goveda (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 1040) (1)

241

2009

L 050

20

 

 

32009R0151

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 151/2009 od 20. veljače 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 619/2008 o otvaranju stalnog poziva na podnošenje ponuda za dodjelu izvoznih subvencija za određene mliječne proizvode

243

2009

L 055

19

 

 

32009R0164

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 164/2009 od 26. veljače 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 951/2006 u pogledu dokaza o dolasku na odredište za izvoz izvan kvote u sektoru šećera

244

2009

L 148

29

 

 

32009D0444

 

 

 

(2009/444/EZ)
Odluka Komisije od 10. lipnja 2009. o dodjeli iznosa koji proizlaze iz modulacije predviđene u člancima 7. i 10. Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 državama članicama za godine od 2009. do 2012. (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 4375)

246

2009

L 151

22

 

 

32009R0504

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 504/2009 od 15. lipnja 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 546/2003 o određenim službenim obavijestima u vezi s primjenom uredaba Vijeća (EEZ) br. 2771/75, (EEZ) br. 2777/75 i (EEZ) br. 2783/75 u sektoru jaja i mesa peradi

250

2009

L 182

1

 

 

32009R0617

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 617/2009 od 13. srpnja 2009. o otvaranju autonomne carinske kvote za uvoz visokokvalitetne govedine

251

2009

L 217

5

 

 

32009D0621

 

 

 

(2009/621/EZ)
Odluka Komisije od 20. kolovoza 2009. o izmjeni Odluke 2008/185/EZ u pogledu uvrštavanja Sjeverne Irske u popis regija u kojima se provodi odobreni nacionalni program kontrole bolesti Aujeszkog (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 6394) (1)

252

2009

L 290

64

 

 

32009R1055

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1055/2009 od 5. studenoga 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 951/2006 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 318/2006 u pogledu trgovine s trećim zemljama u sektoru šećera

254

2009

L 338

1

 

 

32009R1250

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1250/2009 od 30. studenoga 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 73/2009 o utvrđivanju zajedničkih pravila za programe izravne potpore za poljoprivrednike u okviru zajedničke poljoprivredne politike i utvrđivanju određenih programa potpore za poljoprivrednike

256

2010

L 149

3

 

 

32010R0506

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 506/2010 od 14. lipnja 2010. o izmjeni Priloga Uredbi Vijeća (EZ) br. 21/2004 u pogledu ovaca i koza koje se drže u zoološkim vrtovima (1)

260

2010

L 169

1

 

 

32010R0585

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 585/2010 od 2. srpnja 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2535/2001 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1255/1999 u pogledu uvoznih režima za mlijeko i mliječne proizvode i o otvaranju carinskih kvota

262

2010

L 187

23

 

 

32010R0643

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 643/2010 od 20. srpnja 2010. o utvrđivanju standardnih uvoznih vrijednosti za određivanje ulazne cijene određenog voća i povrća

264

2010

L 203

11

 

 

32010R0702

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 702/2010 od 4. kolovoza 2010. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Olomoucké tvarůžky (ZOZP))

266

2010

L 233

13

 

 

32010R0778

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 778/2010 od 2. rujna 2010. o odobrenju izmjena specifikacije koje nisu manje za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Mela Val di Non (ZOI))

269

2010

L 254

29

 

 

32010R0858

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 858/2010 od 28. rujna 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 951/2006 u pogledu izvoza izvan kvote i izvoznih dozvola

271

2010

L 256

15

 

 

32010R0863

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 863/2010 od 29. rujna 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 967/2006 u pogledu rokova koji se primjenjuju na izvoz i naplatu pristojbi za šećer proizveden iznad kvote

273

2010

L 298

5

 

 

32010R1033

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1033/2010 od 15. studenoga 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1505/2006 u pogledu godišnjih izvješća država članica o rezultatima pregleda provedenih u vezi s označivanjem i registracijom ovaca i koza (1)

275

2010

L 328

1

 

 

32010R1178

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1178/2010 od 13. prosinca 2010. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu sustava izvoznih dozvola u sektoru jaja (kodificirani tekst)

277

2010

L 336

55

 

 

32010D0791

 

 

 

(2010/791/EU)
Odluka Komisije od 20. prosinca 2010. o popisu proizvoda iz drugog podstavka odjeljka III. točke 1. Priloga XII. Uredbi Vijeća (EZ) br. 1234/2007 (preinaka) (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 8434)

287

2011

L 059

66

 

 

32011D0142

 

 

 

(2011/142/EU)
Odluka Komisije od 3. ožujka 2011. o izmjeni Odluke 97/80/EZ o utvrđivanju odredaba za provedbu Direktive Vijeća 96/16/EZ o statističkim istraživanjima o mlijeku i mliječnim proizvodima (1)

292

2011

L 076

38

 

 

32011R0274

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 274/2011 od 21. ožujka 2011. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Traditional Cumberland Sausage (ZOZP))

297

2011

L 108

23

 

 

32011R0409

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 409/2011 od 27. travnja 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 619/2008 o otvaranju trajnog poziva na podnošenje ponuda za dodjelu izvoznih subvencija za određene mliječne proizvode

299

2011

L 110

29

 

 

32011D0258

 

 

 

(2011/258/EU)
Provedbena odluka Komisije od 27. travnja 2011. o izmjeni Odluke 89/471/EEZ o odobrenju metoda za klasificiranje svinjskih trupova u Njemačkoj (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 2709) (vjerodostojan je samo njemački tekst)

300

2011

L 143

41

 

 

32011D0322

 

 

 

(2011/322/EU)
Odluka Komisije od 27. svibnja 2011. o izmjeni priloga I. i II. Odluci 2009/861/EZ o prijelaznim mjerama u okviru Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prerade sirovog mlijeka koje ne udovoljava zahtjevima u određenim objektima za preradu mlijeka u Bugarskoj (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 3647) (1)

305

2011

L 146

11

 

 

32011R0533

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 533/2011 od 31. svibnja 2011. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Chorizo de Cantimpalos (ZOZP))

312

2011

L 326

18

 

 

32011R1229

 

 

 

Uredba (EU) br. 1229/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2011. o stavljanju izvan snage određenih zastarjelih akata Vijeća u području zajedničke poljoprivredne politike

314

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top