Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_03_035_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
03. Poljoprivreda
Svezak 035

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.03.035.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

03.   Poljoprivreda

Svezak 035

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1967

P 204

20

 

 

31967R0474

 

 

 

Uredba Komisije br. 474/676/EEZ od 21. kolovoza 1967. o utvrđivanju unaprijed izvozne subvencije za rižu i lomljenu rižu

3

1968

L 222

6

 

 

31968R1397

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 1397/68 od 6. rujna 1968. o izmjeni Uredbe 474/67/EEZ o utvrđivanju unaprijed izvozne subvencije za rižu i lomljenu rižu

5

1968

L 271

7

 

 

31968R1767

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 1767/68 od 6. studenoga 1968. o sustavu najnižih cijena za izvoz podanaka, lukovica i gomolja cvijeća u treće zemlje

6

1970

L 067

10

 

 

31970R0537

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 537/70 od 23. ožujka 1970. o ovlašćivanju država članica za poduzimanje mjera kojima se odstupa od određenih zahtjeva standarda kakvoće koji se primjenjuju na izvoz lukovica cvijeća, gomolja i podanaka cvijeća u treće zemlje

8

1971

L 088

7

 

 

31971R0801

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 801/71 od 19. travnja 1971. o ovlašćivanju država članica za poduzimanje mjera kojima se odstupa od određenih zahtjeva standarda kakvoće koji se primjenjuju na izvoz svježeg rezanog cvijeća u treće zemlje

10

1972

L 082

12

 

 

31972R0688

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 688/72 od 28. ožujka 1972. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1767/68 o sustavu najnižih cijena za izvoz podanaka, lukovica i gomolja cvijeća u treće zemlje

11

1973

L 181

12

 

 

31973R1793

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 1793/73 od 2. srpnja 1973. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 315/68 i Uredbe (EEZ) br. 537/70 u pogledu veličine određenih sorata tulipana

13

1974

L 056

15

 

 

31974R0468

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 468/74 od 26. veljače 1974. o izmjeni Uredbe Komisije (EEZ) br. 1767/68 o sustavu najnižih cijena za izvoz podanaka, lukovica i gomolja cvijeća u treće zemlje

15

1976

L 154

11

 

 

31976R1361

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 1361/76 od 14. lipnja 1976. o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za primjenu izvoznih subvencija za rižu i mješavine riže

16

2004

L 163

63

 

 

32004R0910

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 910/2004 od 29. travnja 2004. o prilagodbi Uredbe (EEZ) br. 120/89 o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila za primjenu izvoznih pristojbi i naknada za poljoprivredne proizvode zbog pristupanja Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Mađarske, Malte, Poljske, Slovenije i Slovačke Europskoj uniji

18

2007

L 165

8

 

 

32007R0727

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 727/2007 od 26. lipnja 2007. o izmjeni priloga I., III., VII. i X. Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća o određivanju pravila za sprečavanje, nadzor i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (1)

20

2008

L 121

1

 

 

32008R0361

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 361/2008 od 14. travnja 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1234/2007 o uspostavi zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u)

33

2008

L 133

1

 

 

32008R0429

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 429/2008 od 25. travnja 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pripreme i podnošenja zahtjeva te procjene i odobravanja dodataka hrani za životinje (1)

64

2008

L 237

18

 

 

32008R0868

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 868/2008 od 3. rujna 2008. o sadržaju izvješća poljoprivrednoga gospodarstva na temelju kojeg se utvrđuju prihodi poljoprivrednoga gospodarstva i provodi analiza poslovanja takvih gospodarstava

129

2009

L 229

1

 

 

32009R0767

 

 

 

Uredba (EZ) br. 767/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o stavljanju na tržište i korištenju hrane za životinje, izmjeni Uredbe (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 79/373/EEZ, Direktive Komisije 80/511/EEZ, direktiva Vijeća 82/471/EEZ, 83/228/EEZ, 93/74/EEZ, 93/113/EZ i 96/25/EZ te Odluke Komisije 2004/217/EZ (1)

181

2011

L 308

36

 

 

32011D0751

 

 

 

(2011/751/EU)
Provedbena odluka Komisije od 13. rujna 2011. o obavijesti o prijedlogu izmjene prilogâ Sporazumu između EZ-a i SAD-a o trgovini vinom

209

2012

L 169

13

 

 

32012R0568

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 568/2012 od 28. lipnja 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 555/2008 u pogledu podnošenja programa potpore u sektoru vina

287

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top