EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_03_031_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
03. Poljoprivreda
Svezak 031

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.03.031.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

03.   Poljoprivreda

Svezak 031

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1982

L 213

27

 

 

31982L0475

 

 

 

(82/475/EEZ)
Direktiva Komisije od 23. lipnja 1982. o utvrđivanju kategorija sastojaka koji se smiju koristiti u svrhu označavanja krmnih smjesa za kućne ljubimce

3

1991

L 184

27

 

 

31991L0334

 

 

 

(91/334/EEZ)
Direktiva Komisije od 6. lipnja 1991. o izmjeni Direktive 82/475/EEZ o utvrđivanju kategorija sastojaka koji se smiju koristiti u svrhu označavanja krmnih smjesa za kućne ljubimce

5

1991

L 376

20

 

 

31991L0681

 

 

 

(91/681/EEZ)
Direktiva Vijeća od 19. prosinca 1991. o izmjeni Direktive 90/44/EEZ, kojom je izmijenjena Direktiva 79/373/EEZ o stavljanju na tržište krmnih smjesa

6

1993

L 179

8

 

 

31993L0028

 

 

 

Direktiva Komisije 93/28/EEZ od 4. lipnja 1993. o izmjeni Priloga I. Trećoj direktivi 72/199/EEZ o utvrđivanju metoda Zajednice za službenu kontrolu hrane za životinje

7

1998

L 191

15

 

 

31998R1436

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1436/98 od 3. srpnja 1998. o odobravanju određenih dodataka hrani za životinje (1)

10

1998

L 289

4

 

 

31998R2316

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2316/98 od 26. listopada 1998. u vezi s odobravanjem novih dodataka hrani za životinje i o izmjeni uvjeta za odobravanje određenog broja dodataka hrani za životinje koji su već bili odobreni za korištenje u hrani za životinje (1)

30

1998

L 295

3

 

 

31998R2374

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2374/98 od 3. studenoga 1998. o odobrenju novih dodataka hrani za životinje (1)

42

1998

L 347

21

 

 

31998R2785

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2785/98 od 22. prosinca 1998. o promjeni trajanja odobrenja dodataka hrani za životinje iz članka 9.e stavka 3. Direktive Vijeća 70/524/EEZ

46

1999

L 080

20

 

 

31999L0020

 

 

 

Direktiva Vijeća 1999/20/EZ od 22. ožujka 1999. o izmjeni direktiva 70/524/EEZ o dodacima hrani za životinje, 82/471/EEZ o određenim proizvodima koji se upotrebljavaju u hranidbi životinja, 95/53/EZ o određivanju načela organizacije službenih kontrola u području hranidbe životinja i 95/69/EZ o utvrđivanju uvjeta i mjera za odobravanje i registraciju određenih poduzeća i posrednika koji posluju u sektoru hrane za životinje

50

1999

L 082

6

 

 

31999R0639

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 639/1999 od 25. ožujka 1999. o odobrenju novog dodatka hrani za životinje

52

1999

L 108

21

 

 

31999R0866

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 866/1999 od 26. travnja 1999. o odobrenju novih dodataka hrani za životinje i novih korištenja dodataka hrani za životinje

54

1999

L 150

15

 

 

31999R1245

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1245/1999 od 16. lipnja 1999. o odobrenju novih dodataka hrani za životinje

61

1999

L 164

56

 

 

31999R1411

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1411/1999 od 29. lipnja 1999. o odobrenju novih dodataka hrani za životinje i korištenju novih dodataka hrani za životinje

63

1999

L 188

35

 

 

31999R1594

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1594/1999 od 20. srpnja 1999. o izmjeni uvjeta za odobrenje dodatka hrani za životinje

70

1999

L 194

17

 

 

31999R1636

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1636/1999 od 26. srpnja 1999. o odobrenju novih dodataka hrani za životinje korištenih u hrani za životinje

72

1999

L 296

3

 

 

31999R2430

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2430/1999 od 16. studenoga 1999. o povezanosti odobrenja za neke dodatke hrani za životinje iz funkcionalne skupine kokcidiostatika i drugih ljekovitih tvari u hrani za životinje s osobama odgovornima za njihovo stavljanje u promet (1)

81

1999

L 310

11

 

 

31999R2562

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2562/1999 od 3. prosinca 1999. o povezanosti odobrenja za određene dodatke hrani za životinje koji pripadaju funkcionalnoj skupini antibiotika u hrani za životinje s osobama odgovornim za njihovo stavljanje u promet (1)

90

1999

L 326

33

 

 

31999R2690

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2690/1999 od 17. prosinca 1999. o odobrenju novih dodataka hrani za životinje

96

2000

L 079

26

 

 

32000R0654

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 654/2000 od 29. ožujka 2000. o odobrenju novih dodataka hrani za životinje, korištenju novih dodataka hrani za životinje i novih pripravaka dodataka hrani za životinje (1)

102

2000

L 155

15

 

 

32000R1353

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1353/2000 od 26. lipnja 2000. o trajnom odobrenju za dodatak hrani za životinje i privremenom odobrenju za nove dodatke hrani za životinje, korištenju novih dodataka hrani za životinje i novih pripravaka u hrani za životinje (1)

112

2000

L 280

28

 

 

32000R2437

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2437/2000 od 3. studenoga 2000. o trajnom odobrenju dodatka hrani za životinje i privremenom odobrenju novih dodataka hrani za životinje (1)

126

2001

L 062

3

 

 

32001R0418

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 418/2001 od 1. ožujka 2001. o odobrenju novih dodataka i korištenja dodataka u hrani za životinje (1)

135

2001

L 130

25

 

 

32001R0937

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 937/2001 od 11. svibnja 2001. o odobrenju korištenja novih dodataka hrani za životinje, novih pripravaka dodataka hrani za životinje, produženju privremenih odobrenja i desetogodišnjeg odobrenja dodatka hrani za životinje (1)

143

2001

L 180

18

 

 

32001R1334

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1334/2001 od 2. srpnja 2001. o privremenom odobrenju novog dodatka hrani za životinje (1)

151

2001

L 272

24

 

 

32001R2013

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2013/2001 od 12. listopada 2001. o privremenom odobrenju korištenja novog dodatka hrani za životinje i trajnom odobrenju dodatka hrani za životinje (1)

153

2001

L 321

18

 

 

32001R2380

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2380/2001 od 5. prosinca 2001. o desetogodišnjem odobrenju dodatka hrani za životinje (1)

158

2002

L 041

6

 

 

32002R0256

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 256/2002 od 12. veljače 2002. o privremenom odobrenju za nove dodatke hrani za životinje, produljenju privremenog odobrenja za dodatak hrani za životinje i trajnom odobrenju dodatka hrani za životinje (1)

160

2002

L 140

10

 

 

32002L0032

 

 

 

Direktiva 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. svibnja 2002. o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje

166

2006

L 011

33

 

 

32006D0017

 

 

 

(2006/17/EZ)
Odluka Komisije od 11. siječnja 2006. o izmjeni Dodatka A Prilogu V. uz Akt o pristupanju iz 2003. u pogledu nekih objekata u sektorima mesa i mlijeka u Češkoj Republici (priopćeno pod brojem dokumenta C(2005) 6052) (1)

178

2006

L 363

352

 

 

32006L0104

 

 

 

Direktiva Vijeća 2006/104/EZ od 20. studenoga 2006. o prilagodbi određenih direktiva u području poljoprivrede (veterinarsko i fitosanitarno zakonodavstvo) zbog pristupanja Bugarske i Rumunjske

181

2007

L 140

49

 

 

32007D0371

 

 

 

(2007/371/EZ)
Odluka Komisije od 29. svibnja 2007. o izmjeni odluka 84/247/EEZ i 84/419/EEZ u pogledu matičnih knjiga životinja vrste goveda (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 2199) (1)

197

2007

L 333

83

 

 

32007D0848

 

 

 

(2007/848/EZ)
Odluka Komisije od 11. prosinca 2007. o odobravanju određenih nacionalnih programa za kontrolu salmonele u jatima kokoši nesilica vrste Gallus gallus(priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 6100) (1)

200

2008

L 235

16

 

 

32008D0698

 

 

 

(2008/698/EZ)
Odluka Komisije od 8. kolovoza 2008. o privremenom prihvatu i uvozu u Zajednicu registriranih konja iz Južne Afrike (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 4211) (1)

202

2008

L 337

31

 

 

32008R1250

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1250/2008 od 12. prosinca 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2074/2005 o zahtjevima certificiranja za uvoz proizvoda ribarstva, živih školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka i morskih puževa namijenjenih za prehranu ljudi (1)

212

2008

L 340

22

 

 

32008R1291

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1291/2008 od 18. prosinca 2008. o odobrenju programa kontrole salmonele u određenim trećim zemljama u skladu s Uredbom (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o popisu programa nadziranja influence ptica u određenim trećim zemljama te o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 (1)

222

2010

L 052

14

 

 

32010R0176

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 176/2010 od 2. ožujka 2010. o izmjeni Priloga D Direktivi Vijeća 92/65/EEZ u pogledu centara za sakupljanje i skladištenje sjemena, timova za sakupljanje i proizvodnju zametaka, uvjeta za kopitare, ovce i koze kao donatore te za postupanje sa sjemenom, jajnim stanicama i zamecima (1)

236

2010

L 228

15

 

 

32010D0470

 

 

 

(2010/470/EU)
Odluka Komisije od 26. kolovoza 2010. o obrascima zdravstvenih certifikata za trgovinu unutar Unije sjemenom, jajnim stanicama i zamecima kopitara, ovaca i koza te zamecima svinja (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 5779) (1)

250

2011

L 097

9

 

 

32011R0350

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 350/2011 od 11. travnja 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1251/2008 s obzirom na zahtjeve stavljanja na tržište za pošiljke pacifičkih kamenica namijenjene državama članicama ili njihovim dijelovima s nacionalnim mjerama u pogledu herpesvirusa kamenica 1 μνar (OsHV-1 μνar) odobrene Odlukom 2010/221/EU (1)

287

2011

L 247

22

 

 

32011D0629

 

 

 

(2011/629/EU)
Provedbena odluka Komisije od 20. rujna 2011. o izmjeni Priloga D Direktivi Vijeća 88/407/EEZ o trgovini unutar Unije sjemenom domaćih životinja vrste goveda koje se otprema iz centara za skupljanje i skladištenje (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 6425) (1)

298

2011

L 247

32

 

 

32011D0630

 

 

 

(2011/630/EU)
Provedbena odluka Komisije od 20. rujna 2011. o uvozu sjemena domaćih životinja vrste goveda u Uniju ((priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 6426) (1)

308

2011

L 343

65

 

 

32011D0874

 

 

 

(2011/874/EU)
Provedbena odluka Komisije od 15. prosinca 2011. o utvrđivanju popisa trećih zemalja i državnih područja iz kojih se odobrava uvoz pasa, mačaka i pitomih vretica i nekomercijalna premještanja više od pet pasa, mačaka i pitomih vretica u Uniju te obrasca certifikata za uvoz i nekomercijalno premještanje tih životinja u Uniju (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 9232) (1)

323

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top