EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_03_030_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
03. Poljoprivreda
Svezak 030

  The document is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.03.030.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

03.   Poljoprivreda

Svezak 030

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1974

L 288

1

 

 

31974R2681

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 2681/74 od 21. listopada 1974. o financiranju izdataka nastalih u vezi s opskrbom poljoprivrednim proizvodima kao pomoć u hrani od strane Zajednice

3

1977

L 198

19

 

 

31977R1805

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 1805/77 od 4. kolovoza 1977. o utvrđivanju posebnih pravila u sektoru govedine i teletine za primjenu Uredbe (EEZ) br. 1055/77 o skladištenju i kretanju proizvoda iz otkupa interventne agencije

5

1977

L 206

11

 

 

31977D0505

 

 

 

(77/505/EEZ)
Odluka Vijeća od 25. srpnja 1977. o uspostavljanju Stalnog odbora za zootehniku

7

1978

L 050

1

 

 

31978R0352

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 352/78 od 20. veljače 1978. o davanju kredita za vrijednosne papire, pologe i jamstva koja se nude u okviru zajedničke poljoprivredne politike i na koja je nakon toga izgubljeno pravo

8

1979

L 006

27

 

 

31979L0009

 

 

 

(79/9/EEZ)
Direktiva Vijeća od 19. prosinca 1978. o izmjeni Direktive 77/391/EEZ o uvođenju mjera Zajednice za iskorjenjivanje bruceloze, tuberkuloze i leukoze u goveda

10

1981

L 015

4

 

 

31981R0139

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 139/81 od 16. siječnja 1981. o određivanju uvjeta za uvrštenje nekih vrsta smrznutog govedine i teletine u tarifni podbroj 02.01 A II b) 4 bb) 22 Zajedničke carinske tarife

11

1986

L 328

76

 

 

31986D0557

 

 

 

(86/557/EEZ)
Odluka Vijeća od 15. rujna 1986. o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Norveške o poljoprivredi i ribarstvu

16

1986

L 328

77

 

 

21986A1122(09)

 

 

 

Sporazumi u obliku razmjene pisama između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Norveške o poljoprivredi i ribarstvu

17

1986

L 328

98

 

 

31986D0559

 

 

 

(86/559/EEZ)
Odluka Vijeća od 15. rujna 1986. o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije o poljoprivredi i ribarstvu

29

1986

L 328

99

 

 

21986A1122(11)

 

 

 

Sporazumi u obliku razmjene pisama između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije o poljoprivredi i ribarstvu

30

1987

L 376

31

 

 

31987R3988

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 3988/87 od 22. prosinca 1987. o izmjeni nekih mjera za primjenu zajedničke organizacije u sektoru govedine radi uvođenja kombinirane nomenklature

44

1994

L 074

42

 

 

31994D0164

 

 

 

(94/164/EZ)
Odluka Komisije od 18. veljače 1994. o izmjeni Direktive Vijeća 91/68/EEZ u pogledu sastavljanja zdravstvenih certifikata

60

1996

L 210

53

 

 

31996D0510

 

 

 

(96/510/EZ)
Odluka Komisije od 18. srpnja 1996. o utvrđivanju rodovnika i zootehničkih certifikata za uvoz uzgojno valjanih životinja, njihovog sjemena, jajnih stanica i zametaka (1)

70

1997

L 154

41

 

 

31997D0365

 

 

 

(97/365/EZ)
Odluka Komisije od 26. ožujka 1997. o izradi privremenih popisa objekata iz trećih zemalja iz kojih države članice odobravaju uvoz proizvoda pripremljenih od mesa goveda, svinja, konja te ovaca i koza (1)

82

1997

L 155

60

 

 

31997D0360

 

 

 

(97/360/EZ)
Odluka Vijeća od 24. ožujka 1997. o ukidanju carina za neka alkoholna pića

91

1997

L 155

61

 

 

21997A0612(02)

 

 

 

Sporazum u obliku memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Sjedinjenih Američkih Država o alkoholnim pićima

92

2002

L 187

3

 

 

32002R1282

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1282/2002 od 15. srpnja 2002. o izmjeni Priloga Direktivi Vijeća 92/65/EEZ o utvrđivanju zahtjeva zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina unutar Zajednice i uvoz u Zajednicu životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima zdravlja životinja koji su utvrđeni posebnim pravilima Zajednice navedenim u Prilogu A(1) Direktivi 90/425/EEZ (1)

101

2003

L 143

23

 

 

32003L0043

 

 

 

Direktiva Vijeća 2003/43/EZ od 26. svibnja 2003. o izmjeni Direktive 88/407/EEZ kojom su utvrđeni zahtjevi zdravlja životinja koji se primjenjuju na trgovinu unutar Zajednice te za uvoz sjemena domaćih životinja vrste goveda

111

2003

L 160

1

 

 

32003R1128

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1128/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. lipnja 2003. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 999/2001 s obzirom na produljenje razdoblja za prijelazne mjere

121

2003

L 185

41

 

 

32003D0541

 

 

 

(2003/541/EZ)
Odluka Komisije od 17. srpnja 2003. o izmjeni odluka 92/260/EEZ, 93/197/EEZ i 97/10/EZ u vezi s privremenim prihvatom i trajnim i uvozom registriranih konja iz Južne Afrike u Zajednicu (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 1212) (1)

123

2003

L 260

21

 

 

32003D0721

 

 

 

(2003/721/EZ)
Odluka Komisije od 29. rujna 2003. o izmjeni Odluke 92/118/EEZ u pogledu zahtjeva za kolagen namijenjen prehrani ljudi i o stavljanju izvan snage Odluke 2003/42/EZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 3393) (1)

137

2003

L 265

10

 

 

32003R1809

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) 1809/2003 od 15. listopada 2003. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pravilima za uvoz živih goveda i proizvoda podrijetlom od goveda, ovaca i koza iz Kostarike i Nove Kaledonije (1)

148

2003

L 325

46

 

 

32003D0863

 

 

 

(2003/863/EZ)
Odluka Komisije od 2. prosinca 2003. o zdravstvenim certifikatima za uvoz proizvoda životinjskog podrijetla iz Sjedinjenih Američkih Država (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 4444) (1)

150

2003

L 336

99

 

 

32003D0898

 

 

 

(2003/898/EZ)
Odluka Komisije od 1. srpnja 2003. o sklapanju Sporazuma kojim se izmjenjuje Sporazum između Europske zajednice i Australije o trgovini vinom

163

2003

L 336

100

 

 

22003A1223(01)

 

 

 

Sporazum između Europske zajednice i Australije kojim se izmjenjuje Sporazum o trgovini vinom

164

2004

L 036

20

 

 

32004D0117

 

 

 

(2004/117/EZ)
Odluka Komisije od 19. siječnja 2004. o izmjeni odluka 92/260/EEZ, 93/197/EEZ i 97/10/EZ s obzirom na privremeni prihvat i uvoz u Europsku uniju registriranih konja iz Južne Afrike (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 50) (1)

165

2004

L 064

24

 

 

32004R0385

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 385/2004 od 1. ožujka 2004. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2341/2003 o odstupanju od Uredbe (EZ) br. 780/2003 u pogledu carinske podkvote za smrznuto meso životinja vrste goveda obuhvaćeno oznakom KN 0202 i proizvode obuhvaćene oznakom KN 02062991

179

2004

L 072

60

 

 

32004R0445

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 445/2004 od 10. ožujka 2004. o izmjeni Priloga I. Direktivi Vijeća 92/118/EEZ s obzirom na životinjska crijeva, mast i topljene masti te meso kunića i meso divljači iz uzgoja (1)

180

2004

L 337

64

 

 

32004D0761

 

 

 

(2004/761/EZ)
Odluka Komisije od 26. listopada 2004. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Direktive Vijeća 93/24/EEZ u pogledu statističkih istraživanja o populaciji i proizvodnji goveda (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 4091) (1)

182

2004

L 346

28

 

 

32004D0785

 

 

 

(2004/785/EZ)
Odluka Komisije od 26. listopada 2004. o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Sjedinjenih Meksičkih Država o izmjeni Priloga II. Sporazumu između Europske zajednice i Sjedinjenih Meksičkih Država o uzajamnom priznavanju i zaštiti naziva za jaka alkoholna pića

188

2004

L 346

29

 

 

22004A1123(01)

 

 

 

Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Sjedinjenih Meksičkih Država koji se odnosi na izmjene Priloga II. Sporazumu između Europske zajednice i Sjedinjenih Meksičkih Država o uzajamnom priznavanju i zaštiti naziva za jaka alkoholna pića

189

2004

L 361

40

 

 

32004D0839

 

 

 

(2004/839/EZ)
Odluka Komisije od 3. prosinca 2004. o utvrđivanju uvjeta za nekomercijalno kretanje mladih pasa i mačaka iz trećih zemalja u Zajednicu (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 4546) (1)

192

2005

L 031

61

 

 

32005D0091

 

 

 

(2005/91/EZ)
Odluka Komisije od 2. veljače 2005. o određivanju razdoblja nakon kojeg se cijepljenje protiv bjesnoće smatra valjanim (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 190) (1)

193

2005

L 055

12

 

 

32005R0349

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 349/2005 od 28. veljače 2005. o utvrđivanju pravila o financiranju hitnih mjera i kampanje za suzbijanje određenih bolesti životinja u okviru Odluke Vijeća 90/424/EEZ

194

2005

L 143

34

 

 

32005D0420

 

 

 

(2005/420/EZ)
Odluka Komisije od 2. lipnja 2005. o izmjeni Dodatka A Prilogu VIII. Akta o pristupanju iz 2003. u vezi s određenim objektima u sektorima mlijeka, ribe i mesa u Latviji (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 1609) (1)

208

2005

L 302

46

 

 

32005D0800

 

 

 

(2005/800/EZ)
Odluka Vijeća od 14. studenoga 2005. o sklapanju Međunarodnog sporazuma o maslinovom ulju i stolnim maslinama iz 2005.

212

2005

L 302

47

 

 

22005A1119(01)

 

 

 

Međunarodni sporazum o maslinovom ulju i stolnim maslinama, 2005.

213

2006

L 169

56

 

 

32006D0427

 

 

 

(2006/427/EZ)
Odluka Komisije od 20. lipnja 2006. o utvrđivanju metoda praćenje proizvodnosti i metoda za procjenu genetske vrijednosti uzgojno valjanih goveda čistih pasmina (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 2376) (1)

234

2008

L 205

22

 

 

32008R0760

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 760/2008 od 31. srpnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu odobrenja za upotrebu kazeina i kazeinata u proizvodnji sireva

238

2008

L 321

14

 

 

32008R1166

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1166/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o istraživanjima o strukturi poljoprivrednih gospodarstava i o istraživanju o metodama poljoprivredne proizvodnje i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 571/88 (1)

242

2009

L 008

22

 

 

32009D0014

 

 

 

(2009/14/EZ)
Odluka Komisije od 17. prosinca 2008. o izmjeni Odluke 2006/636/EZ o utvrđivanju godišnje raspodjele iznosa potpora Zajednice ruralnom razvoju po državi članici za razdoblje od 1. siječnja 2007. do 31. prosinca 2013.(priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 8370)

263

2009

L 191

15

 

 

32009R0638

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 638/2009 od 22. srpnja 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1145/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 u pogledu nacionalnih programa restrukturiranja sektora pamuka

265

2009

L 201

6

 

 

32009R0697

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 697/2009 od 31. srpnja 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1913/2006 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu agromonetarnog sustava za euro u poljoprivredi u pogledu operativnih događaja u Programu distribucije voća u školama, te o odstupanju od te Uredbe

267

2009

L 329

1

 

 

32009R1200

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1200/2009 od 30. studenoga 2009. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1166/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o istraživanjima o strukturi poljoprivrednih gospodarstava i o istraživanju o metodama poljoprivredne proizvodnje, a tiču se koeficijenata stočnih jedinica i definicija obilježja (1)

269

2011

L 289

24

 

 

32011R1126

 

 

 

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 1126/2011 od 7. studenoga 2011. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1120/2009 u pogledu iznosa za financiranje posebne potpore iz Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009

297

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top