EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_03_024_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
03. Poljoprivreda
Svezak 024

  The document is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.03.024.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

03.   Poljoprivreda

Svezak 024

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1994

L 227

1

 

 

31994R2100

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2100/94 od 27. srpnja 1994. o oplemenjivačkim pravima na biljnu sortu Zajednice

3

1995

L 121

31

 

 

31995R1238

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1238/95 od 31. svibnja 1995. o utvrđivanju provedbenih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2100/94 u pogledu pristojbi koje se plaćaju Uredu Zajednice za biljnu raznolikost

33

1995

L 173

14

 

 

31995R1768

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1768/95 od 24. srpnja 1995. o provedbenim pravilima za poljoprivredno izuzeće predviđeno u članku 14. stavku 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2100/94 o oplemenjivačkim pravima na biljnu sortu Zajednice

39

1997

L 024

26

 

 

31997D0080

 

 

 

(97/80/EZ)
Odluka Komisije od 18. prosinca 1996. o utvrđivanju odredaba za provedbu Direktive Vijeća 96/16/EZ o statističkim istraživanjima o mlijeku i mliječnim proizvodima (1)

47

1998

L 210

14

 

 

31998R1631

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1631/98 od 20. srpnja 1998. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2392/86 uspostavi vinogradarskog registra Zajednice

71

1998

L 281

36

 

 

31998D0582

 

 

 

(98/582/EZ)
Odluka Vijeća od 6. listopada 1998. o izmjeni Odluke Komisije 97/80/EZ o utvrđivanju odredaba za provedbu Direktive Vijeća 96/16/EZ o statističkim istraživanjima o mlijeku i mliječnim proizvodima

72

2002

L 016

35

 

 

32002D0038

 

 

 

(2002/38/EZ)
Odluka Komisije od 27. prosinca 2001. o utvrđivanju parametara istraživanja te oznaka i standardnih pravila za prijepis podataka koji se odnose na istraživanja nasada određenih vrsta voćaka u strojno čitljiv oblik (priopćeno pod brojem dokumenta C(2001) 4626)

75

2003

L 199

4

 

 

32003R1402

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1402/2003 od 1. kolovoza 2003. o određivanju popisa tablica i utvrđivanju definicija koje se odnose na osnovna statistička istraživanja površina pod vinovom lozom

94

2003

L 230

44

 

 

32003D0654

 

 

 

(2003/654/EZ)
Odluka Komisije od 8. rujna 2003. o utvrđivanju oznake i standardnih pravila za prijepis podataka u vezi s privremenim statističkim istraživanjima površina pod vinovom lozom u strojno čitljiv oblik (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 3191) (1)

102

2004

L 005

8

 

 

32004R0021

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 21/2004 od 17. prosinca 2003. o uspostavi sustava za označivanje i registraciju ovaca i koza i izmjeni Uredbe (EZ) br. 1782/2003 i direktiva 92/102/EEZ i 64/432/EEZ

112

2004

L 007

40

 

 

32003L0107

 

 

 

Direktiva 2003/107/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. prosinca 2003. o izmjeni Direktive Vijeća 96/16/EZ o statističkim istraživanjima o mlijeku i mliječnim proizvodima

122

2004

L 337

59

 

 

32004D0760

 

 

 

(2004/760/EZ)
Odluka Komisije od 26. listopada 2004. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Direktive Vijeća 93/23/EEZ o statističkim istraživanjima populacije i proizvodnje svinja (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 4090) (1)

123

2005

L 088

10

 

 

32005D0288

 

 

 

(2005/288/EZ)
Odluka Komisije od 18. ožujka 2005. o izmjeni Odluke 97/80/EZ o utvrđivanju odredaba za provedbu Direktive Vijeća 96/16/EZ o statističkim istraživanjima o mlijeku i mliječnim proizvodima (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 754) (1)

128

2006

L 051

21

 

 

32006D0128

 

 

 

(2006/128/EZ)
Odluka Komisije od 3. veljače 2006. o izmjeni Direktive 2001/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Odluke Komisije 2002/38/EZ o statističkim istraživanjima nasada određenih vrsta voćaka (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 5963)

139

2006

L 238

13

 

 

32006R1301

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1301/2006 od 31. kolovoza 2006. o utvrđivanju zajedničkih pravila za upravljanje uvoznim carinskim kvotama za poljoprivredne proizvode kojima upravlja sustav uvoznih dozvola

145

2007

L 304

21

 

 

32007R1359

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1359/2007 od 21. studenoga 2007. o utvrđivanju uvjeta dodjele posebnih izvoznih subvencija za određene komade otkoštenog mesa od životinja vrste goveda (kodificirana verzija)

153

2009

L 318

1

 

 

32009R1187

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1187/2009 od 27. studenoga 2009. o utvrđivanju posebnih detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu izvoznih dozvola i izvoznih subvencija za mlijeko i mliječne proizvode (preinaka)

164

2011

L 157

1

 

 

32011R0543

 

 

 

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća

186

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top