Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_03_022_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
03. Poljoprivreda
Svezak 022

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.03.022.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

03.   Poljoprivreda

Svezak 022

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1971

L 071

16

 

 

31971L0140

 

 

 

(71/140/EEZ)
Direktiva Vijeća od 22. ožujka 1971. o izmjeni Direktive od 9. travnja 1968. o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje vinove loze

3

1972

L 179

1

 

 

31972D0279

 

 

 

(72/279/EEZ)
Odluka Vijeća od 31. srpnja 1972. o uspostavi Stalnog odbora za poljoprivrednu statistiku

6

1974

L 352

43

 

 

31974L0648

 

 

 

(74/648/EEZ)
Direktiva Vijeća od 9. prosinca 1974. o izmjeni Direktive br. 68/193/EEZ o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje vinove loze

7

1977

L 047

52

 

 

31977D0144

 

 

 

(77/144/EEZ)
Odluka Komisije od 22. prosinca 1976. o utvrđivanju standardnih oznaka i pravila koja uređuju prijepis u strojno čitljiv oblik podataka istraživanja nasada određenih vrsta voćaka i o utvrđivanju granica područja proizvodnje za takva istraživanja

9

1977

L 257

27

 

 

31977L0629

 

 

 

(77/629/EEZ)
Prva direktiva Komisije od 28. rujna 1977. o izmjeni priloga Direktivi Vijeća 68/193/EEZ o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje vinove loze

19

1978

L 016

23

 

 

31978L0055

 

 

 

(78/55/EEZ)
Direktiva Vijeća od 19. prosinca 1977. o izmjeni direktiva 66/400/EEZ, 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 68/193/EEZ, 69/208/EEZ, 70/458/EEZ i 70/457/EEZ o stavljanju na tržište sjemena repe, sjemena krmnog bilja, sjemena žitarica, reprodukcijskog materijala biljaka vinove loze, sjemena uljarica i predivog bilja, sjemena povrća te o zajedničkom katalogu sorata poljoprivrednih biljnih vrsta

21

1978

L 296

1

 

 

31978R2457

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 2457/78 od 16. listopada 1978. o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske ekonomske zajednice i Republike Tunis o određenim vinima podrijetlom iz Tunisa koja imaju pravo na oznaku izvornosti

28

1980

L 213

26

 

 

31980D0763

 

 

 

(80/763/EEZ)
Odluka Komisije od 8. srpnja 1980. o utvrđivanju dodatnih odredaba koje se odnose na statistička istraživanja površina pod vinovom lozom

29

1980

L 213

28

 

 

31980D0764

 

 

 

(80/764/EEZ)
Odluka Komisije od 8. srpnja 1980. o utvrđivanju popisa tablica i definicija vezanih uz srednja statistička istraživanja područja pod vinovom lozom

31

1981

L 211

28

 

 

31981R2180

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 2180/81 od 30. srpnja 1981. o utvrđivanju pravila za provedbu ograničenja investicijskih potpora za proizvodnju svinja

37

1987

L 301

23

 

 

31987R3170

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 3170/87 od 23. listopada 1987. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu posebnih mjera za uvoz maslinovog ulja podrijetlom iz Tunisa

39

1987

L 340

27

 

 

31987R3618

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 3618/87 od 30. studenoga 1987. o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske ekonomske zajednice i Republike Tunisa o izmjeni Sporazuma o određenim vinima podrijetlom iz Tunisa koja imaju pravo na oznaku izvornosti

41

1989

L 144

28

 

 

31989R1458

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 1458/89 od 26. svibnja 1989. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1963/79 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu proizvodne naknade za maslinovo ulje koje se koristi u proizvodnji određene konzervirane hrane

42

1989

L 367

42

 

 

31989R3786

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 3786/89 od 15. prosinca 1989. o ovlašćivanju Portugala da ukine uvozne carine na uljne pogače iz drugih država članica i primjenjuje carine iz Zajedničke carinske tarife na uvoz uljnih pogača iz trećih zemalja

44

1991

L 012

21

 

 

31991R0104

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 104/91 od 16. siječnja 1991. o uvozu određenih maslina u Zajednicu

45

1991

L 333

23

 

 

31991D0618

 

 

 

(91/618/EEZ)
Odluka Komisije od 18. studenoga 1991. o izmjeni Odluke 77/144/EEZ o utvrđivanju standardnih oznaka i pravila koja uređuju prijepis u strojno čitljiv oblik podataka istraživanja nasada određenih vrsta voćaka i o utvrđivanju granica područja proizvodnje za takva istraživanja

47

1992

L 150

17

 

 

31992R1429

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 1429/92 od 26. svibnja 1992. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2568/91 o karakteristikama maslinovog ulja i ulja komine maslina te o odgovarajućim metodama analize

59

1993

L 022

58

 

 

31993R0183

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 183/93 od 29. siječnja 1993. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2568/91 o karakteristikama maslinovog ulja i ulja komine maslina te o odgovarajućim metodama analize

63

1993

L 087

6

 

 

31993R0826

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 826/93 od 6. travnja 1993. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 183/93 o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2568/91 o svojstvima maslinovog ulja i ulja komine masline te o odgovarajućim metodama analize

74

1993

L 316

4

 

 

31993R3450

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 3450/93 od 16. prosinca 1993. o izmjeni uredaba (EEZ) br. 1767/82, (EEZ) br. 2248/85, (EEZ) br. 584/92, (EEZ) br. 2164/92 i (EEZ) br. 2219/92 u pogledu oznaka kombinirane nomenklature za određene sireve

75

1994

L 024

33

 

 

31994R0177

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 177/94 od 28. siječnja 1994. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2568/91 o karakteristikama maslinovog ulja i ulja komine maslina te o odgovarajućim metodama analize

80

1994

L 086

1

 

 

31994D0184

 

 

 

(94/184/EZ)
Odluka Vijeća od 24. siječnja 1994. o sklapanju Sporazuma između Europske zajednice i Australije o trgovini vinom

81

1995

L 148

37

 

 

31995R1549

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1549/95 od 29. lipnja 1995. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2392/86 o uspostavi vinogradarskog registra Zajednice

83

1995

L 302

37

 

 

31995D0531

 

 

 

(95/531/EZ)
Odluka Komisije od 29. studenoga 1995. o izmjeni, zbog pristupanja Austrije, Finske i Švedske, Odluke Komisije br. 77/144/EEZ o utvrđivanju standardnih oznaka i pravila koja uređuju prijepis u strojno čitljiv oblik podataka istraživanja nasada određenih vrsta voćaka i o utvrđivanju granica područja proizvodnje za takva istraživanja

85

1996

L 078

27

 

 

31996L0016

 

 

 

Direktiva Vijeća 96/16/EZ od 19. ožujka 1996. o statističkim istraživanjima o mlijeku i mliječnim proizvodima

87

1996

L 206

38

 

 

31996R1596

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1596/96 od 30. srpnja 1996. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2392/86 o uspostavi vinogradarskog registra Zajednice

90

1996

L 318

14

 

 

31996D0689

 

 

 

(96/689/EZ)
Odluka Komisije od 25. studenoga 1996. o izmjeni Odluke 77/144/EEZ o utvrđivanju standardnih oznaka i pravila koja uređuju prijepis u strojno čitljiv oblik podataka istraživanja nasada određenih vrsta voćaka i o utvrđivanju granica područja proizvodnje za takva istraživanja (1)

91

1997

L 284

11

 

 

31997R2005

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2005/97 od 9. listopada 1997. o utvrđivanju određenih pravila za primjenu posebnih aranžmana za uvoz maslinovog ulja podrijetlom iz Alžira

99

1997

L 284

15

 

 

31997R2007

 

 

 

Uredba Vijeća br. 2007/97 od 9. listopada 1997. o utvrđivanju određenih pravila za primjenu posebnih aranžmana za uvoz maslinovog ulja podrijetlom iz Libanona

101

1997

L 284

17

 

 

31997R2008

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2008/97 od 9. listopada 1997. o utvrđivanju određenih pravila za primjenu posebnih aranžmana za uvoz maslinovog ulja i određenih drugih poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Turske

103

1997

L 341

25

 

 

31997R2472

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2472/97 od 11. prosinca 1997. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2568/91 o karakteristikama maslinovog ulja i ulja komine maslina te o odgovarajućim metodama analize i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi

106

1998

L 018

3

 

 

31998R0148

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 148/98 od 22. siječnja 1998. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2005/97 o utvrđivanju određenih pravila za primjenu posebnih aranžmana za uvoz maslinovog ulja podrijetlom iz Alžira

121

1998

L 018

7

 

 

31998R0152

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 152/98 od 22. siječnja 1998. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2006/97 o utvrđivanju određenih pravila za primjenu posebnih aranžmana za uvoz maslinovog ulja podrijetlom iz Maroka

122

1998

L 028

5

 

 

31998R0282

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 282/98 od 3. veljače 1998. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2568/91 o karakteristikama maslinovog ulja i ulja komine maslina te o odgovarajućim metodama analize

123

1998

L 120

13

 

 

31998R0846

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 846/98 od 22. travnja 1998. o prilagodbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2008/97 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 151/98

127

1998

L 131

3

 

 

31998R0938

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 938/98 od 4. svibnja 1998. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2931/95 o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 804/68 i drugih uredaba kao posljedica izmjena kombinirane nomenklature za određene mliječne proizvode

128

1999

L 046

15

 

 

31999R0379

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 379/1999 od 19. veljače 1999. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2568/91 o karakteristikama maslinovog ulja i ulja komine maslina te o odgovarajućim metodama analize

130

1999

L 062

8

 

 

31999R0528

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 528/1999 od 10. ožujka 1999. o utvrđivanju mjera za poboljšanje kvalitete proizvodnje maslinovog ulja

131

2001

L 065

9

 

 

32001R0455

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 455/2001 od 6. ožujka 2001. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2568/91 o karakteristikama maslinovog ulja i ulja komine maslina te o odgovarajućim metodama analize

135

2001

L 088

6

 

 

32001R0593

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 593/2001 od 27. ožujka 2001. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 528/1999 o utvrđivanju mjera za poboljšanje kvalitete proizvodnje maslinovog ulja

139

2003

L 092

3

 

 

32003R0629

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 629/2003 od 8. travnja 2003. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 528/1999 o utvrđivanju mjera za poboljšanje kvalitete proizvodnje maslinovog ulja, u pogledu aktivnosti prihvatljivih za financiranje Zajednice

140

2004

L 067

10

 

 

32004R0406

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 406/2004 od 4. ožujka 2004. o prilagodbi nekoliko uredbi vezanih uz sektor maslinovog ulja zbog pristupanja Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Mađarske, Malte, Poljske, Slovenije i Slovačke Europskoj uniji

142

2005

L 212

13

 

 

32005R1345

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1345/2005 od 16. kolovoza 2005. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu sustava uvoznih dozvola za maslinovo ulje

144

2006

L 365

84

 

 

32006R1918

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1918/2006 od 20. prosinca 2006. o otvaranju i utvrđivanju upravljanja carinskom kvotom za maslinovo ulje podrijetlom iz Tunisa

147

2007

L 161

11

 

 

32007R0702

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 702/2007 od 21. lipnja 2007. o izmjeni Uredbe Komisije (EEZ) br. 2568/91 o karakteristikama maslinovog ulja i ulja komine maslina te o odgovarajućim metodama analize

149

2007

L 284

3

 

 

32007R1273

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1273/2007 od 29. listopada 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1914/2006 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1405/2006 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u korist manjih Egejskih otoka

166

2008

L 178

11

 

 

32008R0640

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 640/2008 od 4. srpnja 2008. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2568/91 o karakteristikama maslinovog ulja i ulja komine maslina te o odgovarajućim metodama analize

169

2009

L 162

3

 

 

32009R0548

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 548/2009 od 24. lipnja 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 760/2008 o detaljnim pravilima za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu odobrenja za korištenje kazeina i kazeinata u proizvodnji sira

175

2009

L 193

60

 

 

32009R0607

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 607/2009 od 14. srpnja 2009. o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu zaštićenih oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla, tradicionalnih izraza, označavanja i prezentiranja određenih proizvoda u sektoru vina

177

2010

L 117

13

 

 

32010R0401

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 401/2010 od 7. svibnja 2010. o izmjeni i ispravku Uredbe (EZ) br. 607/2009 o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu zaštićenih oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla, tradicionalnih izraza, označavanja i prezentiranja određenih proizvoda u sektoru vina

257

2011

L 094

28

 

 

32011D0224

 

 

 

(2011/224/EU)
Odluka Vijeća od 31. ožujka 2011. o utvrđivanju stajališta koje Europska unija mora zauzeti u Međunarodnom vijeću za žitarice u pogledu produljenja Konvencije o trgovini žitaricama iz 1995.

304

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top