Help Print this page 

Document DD_2013_03_022_HR_TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
03. Poljoprivreda
Svezak 022
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html HR
PDF pdf HR
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.03.022.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

03.   Poljoprivreda

Svezak 022

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1971

L 071

16

 

 

31971L0140

 

 

 

(71/140/EEZ)
Direktiva Vijeća od 22. ožujka 1971. o izmjeni Direktive od 9. travnja 1968. o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje vinove loze

3

1972

L 179

1

 

 

31972D0279

 

 

 

(72/279/EEZ)
Odluka Vijeća od 31. srpnja 1972. o uspostavi Stalnog odbora za poljoprivrednu statistiku

6

1974

L 352

43

 

 

31974L0648

 

 

 

(74/648/EEZ)
Direktiva Vijeća od 9. prosinca 1974. o izmjeni Direktive br. 68/193/EEZ o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje vinove loze

7

1977

L 047

52

 

 

31977D0144

 

 

 

(77/144/EEZ)
Odluka Komisije od 22. prosinca 1976. o utvrđivanju standardnih oznaka i pravila koja uređuju prijepis u strojno čitljiv oblik podataka istraživanja nasada određenih vrsta voćaka i o utvrđivanju granica područja proizvodnje za takva istraživanja

9

1977

L 257

27

 

 

31977L0629

 

 

 

(77/629/EEZ)
Prva direktiva Komisije od 28. rujna 1977. o izmjeni priloga Direktivi Vijeća 68/193/EEZ o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje vinove loze

19

1978

L 016

23

 

 

31978L0055

 

 

 

(78/55/EEZ)
Direktiva Vijeća od 19. prosinca 1977. o izmjeni direktiva 66/400/EEZ, 66/401/EEZ, 66/402/EEZ, 68/193/EEZ, 69/208/EEZ, 70/458/EEZ i 70/457/EEZ o stavljanju na tržište sjemena repe, sjemena krmnog bilja, sjemena žitarica, reprodukcijskog materijala biljaka vinove loze, sjemena uljarica i predivog bilja, sjemena povrća te o zajedničkom katalogu sorata poljoprivrednih biljnih vrsta

21

1978

L 296

1

 

 

31978R2457

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 2457/78 od 16. listopada 1978. o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske ekonomske zajednice i Republike Tunis o određenim vinima podrijetlom iz Tunisa koja imaju pravo na oznaku izvornosti

28

1980

L 213

26

 

 

31980D0763

 

 

 

(80/763/EEZ)
Odluka Komisije od 8. srpnja 1980. o utvrđivanju dodatnih odredaba koje se odnose na statistička istraživanja površina pod vinovom lozom

29

1980

L 213

28

 

 

31980D0764

 

 

 

(80/764/EEZ)
Odluka Komisije od 8. srpnja 1980. o utvrđivanju popisa tablica i definicija vezanih uz srednja statistička istraživanja područja pod vinovom lozom

31

1981

L 211

28

 

 

31981R2180

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 2180/81 od 30. srpnja 1981. o utvrđivanju pravila za provedbu ograničenja investicijskih potpora za proizvodnju svinja

37

1987

L 301

23

 

 

31987R3170

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 3170/87 od 23. listopada 1987. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu posebnih mjera za uvoz maslinovog ulja podrijetlom iz Tunisa

39

1987

L 340

27

 

 

31987R3618

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 3618/87 od 30. studenoga 1987. o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske ekonomske zajednice i Republike Tunisa o izmjeni Sporazuma o određenim vinima podrijetlom iz Tunisa koja imaju pravo na oznaku izvornosti

41

1989

L 144

28

 

 

31989R1458

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 1458/89 od 26. svibnja 1989. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1963/79 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu proizvodne naknade za maslinovo ulje koje se koristi u proizvodnji određene konzervirane hrane

42

1989

L 367

42

 

 

31989R3786

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 3786/89 od 15. prosinca 1989. o ovlašćivanju Portugala da ukine uvozne carine na uljne pogače iz drugih država članica i primjenjuje carine iz Zajedničke carinske tarife na uvoz uljnih pogača iz trećih zemalja

44

1991

L 012

21

 

 

31991R0104

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 104/91 od 16. siječnja 1991. o uvozu određenih maslina u Zajednicu

45

1991

L 333

23

 

 

31991D0618

 

 

 

(91/618/EEZ)
Odluka Komisije od 18. studenoga 1991. o izmjeni Odluke 77/144/EEZ o utvrđivanju standardnih oznaka i pravila koja uređuju prijepis u strojno čitljiv oblik podataka istraživanja nasada određenih vrsta voćaka i o utvrđivanju granica područja proizvodnje za takva istraživanja

47

1992

L 150

17

 

 

31992R1429

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 1429/92 od 26. svibnja 1992. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2568/91 o karakteristikama maslinovog ulja i ulja komine maslina te o odgovarajućim metodama analize

59

1993

L 022

58

 

 

31993R0183

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 183/93 od 29. siječnja 1993. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2568/91 o karakteristikama maslinovog ulja i ulja komine maslina te o odgovarajućim metodama analize

63

1993

L 087

6

 

 

31993R0826

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 826/93 od 6. travnja 1993. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 183/93 o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2568/91 o svojstvima maslinovog ulja i ulja komine masline te o odgovarajućim metodama analize

74

1993

L 316

4

 

 

31993R3450

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 3450/93 od 16. prosinca 1993. o izmjeni uredaba (EEZ) br. 1767/82, (EEZ) br. 2248/85, (EEZ) br. 584/92, (EEZ) br. 2164/92 i (EEZ) br. 2219/92 u pogledu oznaka kombinirane nomenklature za određene sireve

75

1994

L 024

33

 

 

31994R0177

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 177/94 od 28. siječnja 1994. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2568/91 o karakteristikama maslinovog ulja i ulja komine maslina te o odgovarajućim metodama analize

80

1994

L 086

1

 

 

31994D0184

 

 

 

(94/184/EZ)
Odluka Vijeća od 24. siječnja 1994. o sklapanju Sporazuma između Europske zajednice i Australije o trgovini vinom

81

1995

L 148

37

 

 

31995R1549

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1549/95 od 29. lipnja 1995. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2392/86 o uspostavi vinogradarskog registra Zajednice

83

1995

L 302

37

 

 

31995D0531

 

 

 

(95/531/EZ)
Odluka Komisije od 29. studenoga 1995. o izmjeni, zbog pristupanja Austrije, Finske i Švedske, Odluke Komisije br. 77/144/EEZ o utvrđivanju standardnih oznaka i pravila koja uređuju prijepis u strojno čitljiv oblik podataka istraživanja nasada određenih vrsta voćaka i o utvrđivanju granica područja proizvodnje za takva istraživanja

85

1996

L 078

27

 

 

31996L0016

 

 

 

Direktiva Vijeća 96/16/EZ od 19. ožujka 1996. o statističkim istraživanjima o mlijeku i mliječnim proizvodima

87

1996

L 206

38

 

 

31996R1596

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1596/96 od 30. srpnja 1996. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2392/86 o uspostavi vinogradarskog registra Zajednice

90

1996

L 318

14

 

 

31996D0689

 

 

 

(96/689/EZ)
Odluka Komisije od 25. studenoga 1996. o izmjeni Odluke 77/144/EEZ o utvrđivanju standardnih oznaka i pravila koja uređuju prijepis u strojno čitljiv oblik podataka istraživanja nasada određenih vrsta voćaka i o utvrđivanju granica područja proizvodnje za takva istraživanja (1)

91

1997

L 284

11

 

 

31997R2005

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2005/97 od 9. listopada 1997. o utvrđivanju određenih pravila za primjenu posebnih aranžmana za uvoz maslinovog ulja podrijetlom iz Alžira

99

1997

L 284

15

 

 

31997R2007

 

 

 

Uredba Vijeća br. 2007/97 od 9. listopada 1997. o utvrđivanju određenih pravila za primjenu posebnih aranžmana za uvoz maslinovog ulja podrijetlom iz Libanona

101

1997

L 284

17

 

 

31997R2008

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2008/97 od 9. listopada 1997. o utvrđivanju određenih pravila za primjenu posebnih aranžmana za uvoz maslinovog ulja i određenih drugih poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Turske

103

1997

L 341

25

 

 

31997R2472

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2472/97 od 11. prosinca 1997. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2568/91 o karakteristikama maslinovog ulja i ulja komine maslina te o odgovarajućim metodama analize i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi

106

1998

L 018

3

 

 

31998R0148

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 148/98 od 22. siječnja 1998. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2005/97 o utvrđivanju određenih pravila za primjenu posebnih aranžmana za uvoz maslinovog ulja podrijetlom iz Alžira

121

1998

L 018

7

 

 

31998R0152

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 152/98 od 22. siječnja 1998. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2006/97 o utvrđivanju određenih pravila za primjenu posebnih aranžmana za uvoz maslinovog ulja podrijetlom iz Maroka

122

1998

L 028

5

 

 

31998R0282

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 282/98 od 3. veljače 1998. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2568/91 o karakteristikama maslinovog ulja i ulja komine maslina te o odgovarajućim metodama analize

123

1998

L 120

13

 

 

31998R0846

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 846/98 od 22. travnja 1998. o prilagodbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2008/97 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 151/98

127

1998

L 131

3

 

 

31998R0938

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 938/98 od 4. svibnja 1998. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2931/95 o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 804/68 i drugih uredaba kao posljedica izmjena kombinirane nomenklature za određene mliječne proizvode

128

1999

L 046

15

 

 

31999R0379

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 379/1999 od 19. veljače 1999. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2568/91 o karakteristikama maslinovog ulja i ulja komine maslina te o odgovarajućim metodama analize

130

1999

L 062

8

 

 

31999R0528

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 528/1999 od 10. ožujka 1999. o utvrđivanju mjera za poboljšanje kvalitete proizvodnje maslinovog ulja

131

2001

L 065

9

 

 

32001R0455

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 455/2001 od 6. ožujka 2001. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2568/91 o karakteristikama maslinovog ulja i ulja komine maslina te o odgovarajućim metodama analize

135

2001

L 088

6

 

 

32001R0593

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 593/2001 od 27. ožujka 2001. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 528/1999 o utvrđivanju mjera za poboljšanje kvalitete proizvodnje maslinovog ulja

139

2003

L 092

3

 

 

32003R0629

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 629/2003 od 8. travnja 2003. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 528/1999 o utvrđivanju mjera za poboljšanje kvalitete proizvodnje maslinovog ulja, u pogledu aktivnosti prihvatljivih za financiranje Zajednice

140

2004

L 067

10

 

 

32004R0406

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 406/2004 od 4. ožujka 2004. o prilagodbi nekoliko uredbi vezanih uz sektor maslinovog ulja zbog pristupanja Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Mađarske, Malte, Poljske, Slovenije i Slovačke Europskoj uniji

142

2005

L 212

13

 

 

32005R1345

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1345/2005 od 16. kolovoza 2005. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu sustava uvoznih dozvola za maslinovo ulje

144

2006

L 365

84

 

 

32006R1918

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1918/2006 od 20. prosinca 2006. o otvaranju i utvrđivanju upravljanja carinskom kvotom za maslinovo ulje podrijetlom iz Tunisa

147

2007

L 161

11

 

 

32007R0702

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 702/2007 od 21. lipnja 2007. o izmjeni Uredbe Komisije (EEZ) br. 2568/91 o karakteristikama maslinovog ulja i ulja komine maslina te o odgovarajućim metodama analize

149

2007

L 284

3

 

 

32007R1273

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1273/2007 od 29. listopada 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1914/2006 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1405/2006 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u korist manjih Egejskih otoka

166

2008

L 178

11

 

 

32008R0640

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 640/2008 od 4. srpnja 2008. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2568/91 o karakteristikama maslinovog ulja i ulja komine maslina te o odgovarajućim metodama analize

169

2009

L 162

3

 

 

32009R0548

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 548/2009 od 24. lipnja 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 760/2008 o detaljnim pravilima za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu odobrenja za korištenje kazeina i kazeinata u proizvodnji sira

175

2009

L 193

60

 

 

32009R0607

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 607/2009 od 14. srpnja 2009. o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu zaštićenih oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla, tradicionalnih izraza, označavanja i prezentiranja određenih proizvoda u sektoru vina

177

2010

L 117

13

 

 

32010R0401

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 401/2010 od 7. svibnja 2010. o izmjeni i ispravku Uredbe (EZ) br. 607/2009 o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu zaštićenih oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla, tradicionalnih izraza, označavanja i prezentiranja određenih proizvoda u sektoru vina

257

2011

L 094

28

 

 

32011D0224

 

 

 

(2011/224/EU)
Odluka Vijeća od 31. ožujka 2011. o utvrđivanju stajališta koje Europska unija mora zauzeti u Međunarodnom vijeću za žitarice u pogledu produljenja Konvencije o trgovini žitaricama iz 1995.

304

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top