EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_03_021_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
03. Poljoprivreda
Svezak 021

  The document is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.03.021.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

03.   Poljoprivreda

Svezak 021

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1977

L 065

1

 

 

31977R0482

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 482/77 od 8. ožujka 1977. o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Maroko u pogledu određenih vina podrijetlom iz Maroka s pravom na oznaku izvornosti

3

1977

L 065

2

 

 

21977A0312(01)

 

 

 

Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Maroko u pogledu određenih vina podrijetlom iz Maroka s pravom na oznaku izvornosti

4

1980

L 069

33

 

 

31980R0632

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 632/80 od 14. ožujka 1980. o utvrđivanju detaljnih pravila za dodavanje saharoze u vodenoj otopini u slučaju određenih vinskih proizvoda u određenim vinogradarskim regijama u području A te o drugoj izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1594/70

6

1984

L 187

1

 

 

31984R2006

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 2006/84 od 9. srpnja 1984. o predviđanju neposredne suradnje između tijela država članica Europske ekonomske zajednice nadležnih za sprečavanje prevare i nadležnih tijela u Švicarskoj Konfederaciji

7

1985

L 179

21

 

 

31985R1907

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 1907/85 od 10. srpnja 1985. o popisu sorata vinove loze i regija iz kojih se dobiva uvezeno vino za proizvodnju pjenušavih vina u Zajednici

8

1989

L 340

2

 

 

31989R3488

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 3488/89 od 21. studenoga 1989. o utvrđivanju metode odlučivanja za određene odredbe utvrđene za poljoprivredne proizvode u okviru sredozemnih sporazuma

9

1990

C 001

14

 

 

31990Y0104(02)

 

 

 

Popis jakih alkoholnih pića u Prilogu II. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 1576/89, čija je najmanja alkoholna jakost, kako je utvrđeno nacionalnim zakonodavstvima, veća od vrijednosti utvrđenih u odredbama Zajednice za kategorije kojima pripadaju (Članak 3. stavak 2. Uredbe (EEZ) br. 1576/89)

11

1990

C 052

11

 

 

31990Y0303(03)

 

 

 

Izmjena popisa alkoholnih pića u Prilogu II. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 1576/89, čija je najmanja alkoholna jakost, kako je utvrđena nacionalnim zakonodavstvima, veća od vrijednosti utvrđenih u odredbama Zajednice za kategorije kojima pripadaju

15

1991

L 149

1

 

 

31991R1601

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 1601/91 od 10. lipnja 1991. o utvrđivanju općih pravila o određivanju, opisivanju i prezentiranju aromatiziranih vina, aromatiziranih pića na bazi vina i aromatiziranih koktela na bazi vina

16

1992

L 327

1

 

 

31992R3279

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 3279/92 od 9. studenoga 1992. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1601/91 o utvrđivanju općih pravila o određivanju, opisivanju i prezentiranju aromatiziranih vina, aromatiziranih pića na bazi vina i aromatiziranih koktela na bazi vina

25

1994

L 021

7

 

 

31994R0122

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 122/94 od 25. siječnja 1994. o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1601/91 o određivanju, opisivanju i prezentiranju aromatiziranih vina, aromatiziranih pića na bazi vina i aromatiziranih koktela na bazi vina

27

1996

L 277

1

 

 

31996R2061

 

 

 

Uredba (EZ) br. 2061/96 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. listopada 1996. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1601/91 o utvrđivanju općih pravila o određivanju, opisivanju i prezentiranju aromatiziranih vina, aromatiziranih pića na bazi vina i aromatiziranih koktela na bazi vina

29

2001

L 145

12

 

 

32001R1037

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1037/2001 od 22. svibnja 2001. o odobravanju ponude i isporuke za neposrednu prehranu ljudi određenih uvoznih vina koja su možda bila podvrgnuta enološkim postupcima koji nisu predviđeni Uredbom (EZ) br. 1493/1999

31

2002

L 322

11

 

 

32002R2091

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2091/2002 od 26. studenoga 2002. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2870/2000 o utvrđivanju referentnih metoda Zajednice za analizu jakih alkoholnih pića

35

2003

L 165

19

 

 

32003R1182

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1182/2003 od 2. srpnja 2003. o ispravljanju Uredbe (EZ) br. 315/2003 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1227/2000 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1493/1999 o zajedničkoj organizaciji tržišta vina, u pogledu proizvodnog potencijala

52

2003

L 202

7

 

 

32003R1422

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1422/2003 od 8. kolovoza 2003. o ispravljanju Uredbe (EZ) br. 1175/2003 o izmjeni uredaba (EZ) br. 883/2001 i (EZ) br. 2805/95 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1493/1999 u pogledu trgovine s trećim zemljama proizvodima iz sektora vina te utvrđivanja izvoznih subvencija u sektoru vina

53

2003

L 262

13

 

 

32003R1795

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1795/2003 od 13. listopada 2003. o izmjeni Priloga VI. Uredbi Vijeća (EZ) br. 1493/1999 u pogledu kvalitetnih vina proizvedenih u određenim regijama

54

2004

L 161

48

 

 

32004R0864

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 864/2004 od 29. travnja 2004. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1782/2003 o zajedničkim pravilima za programe izravne potpore u sklopu zajedničke poljoprivredne politike i o uvođenju određenih programa potpore poljoprivrednicima i njezinoj prilagodbi zbog pristupanja Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Mađarske, Malte, Poljske, Slovenije i Slovačke Europskoj uniji

55

2004

L 163

56

 

 

32004R0908

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 908/2004 od 29. travnja 2004. o prilagodbi nekoliko uredaba o zajedničkoj organizaciji tržišta vina zbog pristupanja Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Mađarske, Malte, Poljske, Slovenije i Slovačke Europskoj uniji

72

2005

L 301

14

 

 

32005D0798

 

 

 

(2005/798/EZ)
Odluka Vijeća od 14. studenoga 2005. o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Sjedinjenih Američkih Država o pitanjima vezanima uz trgovinu vinom

77

2005

L 301

16

 

 

22005A1118(01)

 

 

 

Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Sjedinjenih Američkih Država o pitanjima vezanim za trgovinu vinom

79

2006

L 008

4

 

 

32006R0040

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 40/2006 od 10. siječnja 2006. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 4/2004 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 4045/89 o kontroli država članica nad transakcijama u sustavu financiranja iz Komponente jamstva Europskog fonda za smjernice i jamstva u poljoprivredi

83

2006

L 042

1

 

 

32006R0247

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 247/2006 od 30. siječnja 2006. o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije

101

2006

L 145

1

 

 

32006R0793

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 793/2006 od 12. travnja 2006. o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 247/2006 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije

120

2006

L 183

11

 

 

32006R1017

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1017/2006 od 4. srpnja 2006. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1472/2003 o otvaranju i predviđanju upravljanja carinskom kvotom Zajednice za sok od grožđa i mošt od tržišne godine 2003./2004., u pogledu carinske kvote

169

2006

L 267

22

 

 

32006R1416

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1416/2006 od 26. rujna 2006. o utvrđivanju posebnih pravila za provedbu članka 7. stavka 2. Sporazuma između Europske zajednice i Sjedinjenih Američkih Država o trgovini vinom u vezi sa zaštitom naziva izvornosti iz Sjedinjenih Država u Zajednici

170

2006

L 329

13

 

 

32006R1742

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1742/2006 od 24. studenoga 2006. o otvaranju i predviđanju upravljanja carinskim kvotama Zajednice za vina podrijetlom iz Republike Albanije

182

2006

L 384

38

 

 

32006R2016

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2016/2006 od 19. prosinca 2006. o prilagodbi nekoliko uredaba o zajedničkoj organizaciji tržišta vina zbog pristupanja Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji

185

2007

L 062

22

 

 

32007R0218

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 218/2007 od 28. veljače 2007. o otvaranju i predviđanju upravljanja carinskim kvotama Zajednice za vino

191

2007

L 095

1

 

 

32007R0378

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 378/2007 od 27. ožujka 2007. o pravilima za dobrovoljnu modulaciju izravnih plaćanja predviđenu Uredbom (EZ) br. 1782/2003 o zajedničkim pravilima za programe izravne potpore u sklopu zajedničke poljoprivredne politike i o uvođenju određenih programa potpore poljoprivrednicima te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1290/2005

192

2008

L 046

1

 

 

32008R0146

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 146/2008 od 14. veljače 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1782/2003 o zajedničkim pravilima za sustave izravnih potpora u okviru zajedničke poljoprivredne politike i određenim programima potpore poljoprivrednicima i Uredbe (EZ) br. 1698/2005 o potpori ruralnom razvoju iz Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR)

196

2008

L 102

19

 

 

32008R0333

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 333/2008 od 11. travnja 2008. o utvrđivanju gornjih granica koje se primjenjuju na dodatne iznose potpore koji se isplaćuju u Portugalu u okviru dobrovoljne modulacije predviđene Uredbom Vijeća (EZ) br. 378/2007

202

2008

L 178

1

 

 

32008R0637

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 637/2008 od 23. lipnja 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1782/2003 i uvođenju nacionalnih programa restrukturiranja sektora pamuka

203

2008

L 297

11

 

 

32008R1087

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1087/2008 od 5. studenoga 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 423/2008 o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1493/1999 i o uspostavljanju zakonika enoloških praksi i postupaka Zajednice, u odnosu na Prilog XVII.

209

2009

L 038

25

 

 

32009R0113

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 113/2009 od 6. veljače 2009. o uporabi određenih tradicionalnih izraza na oznakama za vino uvezeno iz Sjedinjenih Američkih Država

210

2009

L 123

62

 

 

32009R0408

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 408/2009 od 18. svibnja 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 793/2006 o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 247/2006 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije

211

2009

L 128

15

 

 

32009R0436

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 436/2009 od 26. svibnja 2009. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu vinogradarskog registra, obveznih izjava te prikupljanja informacija za praćenje tržišta vina, dokumenata koji prate pošiljke proizvoda od grožđa i vina i evidencija koje se vode u vinskom sektoru

227

2009

L 193

1

 

 

32009R0606

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 606/2009 od 10. srpnja 2009. o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu kategorija proizvoda od vinove loze, enoloških postupaka i primjenjivih ograničenja

266

Top