EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_03_020_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
03. Poljoprivreda
Svezak 020

  The document is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.03.020.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

03.   Poljoprivreda

Svezak 020

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1992

L 370

50

 

 

31992R3667

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 3667/92 od 18. prosinca 1992. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1840/92 u vezi s rokom za izvješćivanje Komisije o količinama proizvoda obuhvaćenih prihvatljivim zahtjevima

3

1992

L 383

48

 

 

31992R3774

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 3774/92 od 23. prosinca 1992. o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2315/76, (EEZ) br. 3143/85, (EEZ) br. 570/88, (EEZ) br. 429/90, (EEZ) br. 3378/91 i (EEZ) br. 3398/91

4

1999

L 016

19

 

 

31999R0124

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 124/1999 od 20. siječnja 1999. o izmjeni uredaba (EEZ) br. 1589/87, (EEZ) br. 429/90, (EEZ) br. 1158/91, (EEZ) 3378/91, (EEZ) 3398/91 i (EEZ) br. 2571/97 u pogledu rokova za podnošenje ponuda

17

2002

L 101

3

 

 

32002R0651

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 651/2002 od 16. travnja 2002. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1673/2000 i Uredbe (EZ) br. 245/2001 kad je riječ o oznakama kombinirane nomenklature za sjeme konoplje za sjetvu

19

2006

L 164

51

 

 

32006D0415

 

 

 

(2006/415/EZ)
Odluka Komisije od 14. lipnja 2006. o određenim zaštitnim mjerama u vezi s visokopatogenom influencom ptica podtipa H5N1 kod peradi u Zajednici i o stavljanju izvan snage Odluke 2006/135/EZ (priopćeno pod brojem dokumenta C(2006) 2400) (1)

21

2006

L 176

32

 

 

32006R0968

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 968/2006 od 27. lipnja 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 320/2006 o utvrđivanju privremenog plana za restrukturiranje industrije šećera u Zajednici

31

2006

L 212

3

 

 

32006R1177

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1177/2006 od 1. kolovoza 2006. o provedbi Uredbe (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća glede zahtjeva za korištenje posebnih metoda kontrole u okviru nacionalnih programa kontrole salmonele u peradi (1)

43

2006

L 222

11

 

 

32006D0563

 

 

 

(2006/563/EZ)
Odluka Komisije od 11. kolovoza 2006. o određenim zaštitnim mjerama u vezi s visokopatogenom influencom ptica podtipa H5N1 kod divljih ptica u Zajednici i o stavljanju izvan snage Odluke 2006/115/EZ (priopćeno pod brojem dokumenta C(2006) 3585) (1)

46

2007

L 063

24

 

 

32007L0010

 

 

 

Direktiva Komisije 2007/10/EZ od 21. veljače 2007. o izmjeni Priloga II. Direktivi Vijeća 92/119/EEZ s obzirom na mjere koje se trebaju poduzeti unutar zaraženog područja nakon izbijanja vezikularne enterovirusne bolesti svinja (1)

55

2007

L 104

37

 

 

32007D0240

 

 

 

(2007/240/EZ)
Odluka Komisije od 16. travnja 2007. o utvrđivanju novih veterinarskih certifikata za uvoz živih životinja, sjemena, zametaka, jajnih stanica i proizvoda životinjskog podrijetla u Zajednicu na temelju odluka 79/542/EEZ, 92/260/EEZ, 93/195/EEZ, 93/196/EEZ, 93/197/EEZ, 95/328/EZ, 96/333/EZ, 96/539/EZ, 96/540/EZ, 2000/572/EZ, 2000/585/EZ, 2000/666/EZ, 2002/613/EZ, 2003/56/EZ, 2003/779/EZ, 2003/804/EZ, 2003/858/EZ, 2003/863/EZ, 2003/881/EZ, 2004/407/EZ, 2004/438/EZ, 2004/595/EZ, 2004/639/EZ i 2006/168/EZ (priopćeno pod brojem dokumenta C(2007) 1622) (1)

57

2007

L 190

25

 

 

32007D0516

 

 

 

(2007/516/EZ)
Odluka Komisije od 19. srpnja 2007. o financijskom doprinosu Zajednice za utvrđivanje prevalencije i otpornosti bakterija roda Campylobacter spp. na antimikrobne pripravke u jatima tovnih pilića i za utvrđivanje prevalencije bakterija Campylobacter spp. i Salmonella spp. u trupovima tovnih pilića koje se treba provesti u državama članicama (priopćeno pod brojem dokumenta C(2007) 3440)

71

2007

L 207

5

 

 

32007R0940

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 940/2007 od 7. kolovoza 2007. o odobravanju manjih izmjena specifikacije za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Noix du Périgord (ZOI))

84

2007

L 230

20

 

 

32007D0598

 

 

 

(2007/598/EZ)
Odluka Komisije od 28. kolovoza 2007. o mjerama za sprečavanje širenja visokopatogene influence ptica na druge ptice u zatočeništvu držane u zoološkim vrtovima i odobrenim tijelima, institutima ili centrima u državama članicama (priopćeno pod brojem dokumenta C(2007) 3987) (1)

91

2008

L 059

19

 

 

32008D0185

 

 

 

(2008/185/EZ)
Odluka Komisija od 21. veljače 2008. o dodatnim jamstvima u trgovini svinjama unutar Zajednice vezano uz bolest Aujeszkoga i kriterijima za dostavu informacija o bolesti ((priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 669) (Pročišćena verzija) (1)

98

2008

L 149

3

 

 

32008R0504

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 504/2008 od 6. lipnja 2008. o provedbi Direktive Vijeća 90/426/EEZ i 90/427/EEZ s obzirom na metode za identifikaciju kopitara (1)

110

2008

L 202

11

 

 

32008R0746

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 746/2008 od 17. lipnja 2008. o izmjeni Priloga VII. Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (1)

140

2009

L 010

7

 

 

32008L0119

 

 

 

Direktiva Vijeća 2008/119/EZ od 18. prosinca 2008. o utvrđivanju minimalnih uvjeta zaštite teladi (Pročišćena verzija)

149

2009

L 042

13

 

 

32009D0121

 

 

 

(2009/121/EZ)
Odluka Vijeća od 18. prosinca 2008. o odbijanju prijedloga Komisije za donošenje Uredbe Vijeća o provedbi Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s primjenom antimikrobnih sredstava za odstranjivanje površinskih onečišćenja s trupova peradi (1)

156

2009

L 055

11

 

 

32009R0162

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 162/2009 od 26. veljače 2009. o izmjeni priloga III. i X. Uredbi (EZ) 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za sprečavanje širenja, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (1)

159

2009

L 055

17

 

 

32009R0163

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 163/2009 od 26. veljače 2009. o izmjeni Priloga IV. Uredbi (EZ) 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za sprečavanje pojave, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (1)

165

2009

L 316

1

 

 

32009R1120

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1120/2009 od 29. listopada 2009. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu programa jedinstvenih plaćanja predviđenog u glavi III. Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 o utvrđivanju zajedničkih pravila za programe izravne potpore za poljoprivrednike u okviru zajedničke poljoprivredne politike i utvrđivanju određenih programa potpore za poljoprivrednike

167

2009

L 316

27

 

 

32009R1121

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1121/2009 od 29. listopada 2009. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 u pogledu programa potpore za poljoprivrednike predviđenih u glavama IV. i V. navedene Uredbe

193

2009

L 316

65

 

 

32009R1122

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1122/2009 od 30. studenoga 2009. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 u pogledu višestruke sukladnosti, modulacije i integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, u okviru programa izravne potpore za poljoprivrednike predviđenih u navedenoj Uredbi, kao i za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 u pogledu višestruke sukladnosti u okviru programa potpore predviđenog za sektor vina

231

2010

L 149

1

 

 

32010R0505

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 505/2010 od 14. lipnja 2010. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju posebnih pravila za organizaciju službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (1)

279

2011

L 058

29

 

 

32011R0208

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 208/2011 od 2. ožujka 2011. o izmjeni Priloga VII. Uredbi (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća te uredaba Komisije (EZ) br. 180/2008 i (EZ) br. 737/2008 u vezi s popisom i nazivom referentnih laboratorija EU-a (1)

281

2011

L 090

27

 

 

32011D0214

 

 

 

(2011/214/EU)
Odluka Komisije od 1. travnja 2011. o izmjeni priloga II. do IV. Direktivi Vijeća 2009/158/EZ o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina unutar Zajednice i uvoz iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 2068) (1)

288

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top