EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_03_018_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
03. Poljoprivreda
Svezak 018

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.03.018.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

03.   Poljoprivreda

Svezak 018

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1988

L 382

36

 

 

31988L0661

 

 

 

(88/661/EEZ)
Direktiva Vijeća od 19. prosinca 1988. o zootehničkim standardima koji se primjenjuju na uzgojno valjane svinje

3

1989

L 153

30

 

 

31989L0361

 

 

 

(89/361/EEZ)
Direktiva Vijeća od 30. svibnja 1989. o uzgojno valjanim ovcama i kozama čistih pasmina

6

1990

L 071

34

 

 

31990L0118

 

 

 

(90/118/EEZ)
Direktiva Vijeća od 5. ožujka 1990. o prihvaćanju za uzgoj uzgojno valjanih svinja čistih pasmina

8

1990

L 071

36

 

 

31990L0119

 

 

 

(90/119/EEZ)
Direktiva Vijeća od 5. ožujka 1990. o uzgoju uzgojno valjanih hibridnih svinja

10

1990

L 145

30

 

 

31990D0254

 

 

 

(90/254/EEZ)
Odluka Komisije od 10. svibnja 1990. o utvrđivanju uvjeta za odobravanje uzgojnih organizacija i udruženja koja uspostavljaju ili vode matične knjige uzgojno valjanih ovaca i koza čistih pasmina

11

1990

L 145

32

 

 

31990D0255

 

 

 

(90/255/EEZ)
Odluka Komisije od 10. svibnja 1990. o utvrđivanju kriterija koji uređuju upis u matične knjige uzgojno valjanih ovaca i koza čistih pasmina

13

1990

L 145

38

 

 

31990D0257

 

 

 

(90/257/EEZ)
Odluka Komisije od 10. svibnja 1990. o kriterijima prihvaćanja za uzgoj uzgojno valjanih ovaca i koza čistih pasmina i za korištenje njihovog sjemena, jajnih stanica i zametaka

16

1991

L 085

37

 

 

31991L0174

 

 

 

(91/174/EEZ)
Direktiva Vijeća od 25. ožujka 1991. o utvrđivanju zootehničkih i rodoslovnih zahtjeva za stavljanje na tržište životinja čistih pasmina i o izmjeni direktiva 77/504/EEZ i 90/425/EEZ

17

1992

L 157

19

 

 

31992L0035

 

 

 

Direktiva Vijeća 92/35/EEZ od 29. travnja 1992. o utvrđivanju pravila kontrole i mjera suzbijanja konjske kuge

19

1992

L 192

63

 

 

31992D0353

 

 

 

(92/353/EEZ)
Odluka Komisije od 11. lipnja 1992. o utvrđivanju uvjeta za odobravanje ili priznavanje organizacija i udruženja koji vode ili uspostavljaju matične knjige za registrirane kopitare

28

1992

L 192

66

 

 

31992D0354

 

 

 

(92/354/EEZ)
Odluka Komisije od 11. lipnja 1992. o utvrđivanju određenih pravila za osiguranje koordinacije između organizacija i udruženja koji vode ili uspostavljaju matične knjige registriranih kopitara

31

1992

L 268

73

 

 

31992L0067

 

 

 

Direktiva Vijeća 92/67/EEZ od 14. srpnja 1992. o izmjeni Direktive 89/662/EEZ o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice radi uspostave unutarnjeg tržišta

32

1992

L 268

75

 

 

31992L0060

 

 

 

Direktiva Vijeća 92/60/EEZ od 30. lipnja 1992. o izmjeni Direktive 90/425/EEZ o veterinarskim i zootehničkim pregledima u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice radi uspostave unutarnjeg tržišta

34

1992

L 407

29

 

 

31992D0608

 

 

 

(92/608/EEZ)
Odluka Vijeća od 14. studenoga 1992. o propisivanju metoda analize i ispitivanja toplinski obrađenog mlijeka za izravnu prehranu ljudi

36

1993

L 016

24

 

 

31993D0026

 

 

 

(93/26/EEZ)
Odluka Komisije od 11. prosinca 1992. o popisu objekata u Republici Hrvatskoj iz kojih je odobren uvoz svježeg mesa u Zajednicu

54

1993

L 186

28

 

 

31993L0060

 

 

 

Direktiva Vijeća 93/60/EEZ od 30. lipnja 1993. o izmjeni Direktive 88/407/EEZ o utvrđivanju zahtjeva zdravlja životinja koji se primjenjuju na trgovinu unutar Zajednice i na uvoz duboko smrznutog sjemena domaćih životinja vrste goveda i o njezinom proširenju kako bi obuhvatila uvoz svježeg sjemena bikova

56

1993

L 208

34

 

 

31993D0444

 

 

 

(93/444/EEZ)
Odluka Komisije od 2. srpnja 1993. o detaljnim pravilima kojima se unutar Zajednice uređuje trgovina određenim živim životinjama i proizvodima namijenjenima za izvoz u treće zemlje

60

1994

L 158

41

 

 

31994D0360

 

 

 

(94/360/EZ)
Odluka Komisije od 20. svibnja 1994. o smanjenoj učestalosti fizičkih pregleda pošiljaka određenih proizvoda koji se unose iz trećih zemalja na temelju Direktive Vijeća 90/675/EEZ

62

1996

L 019

41

 

 

31996D0079

 

 

 

(96/79/EZ)
Odluka Komisije od 12. siječnja 1996. o zootehničkim certifikatima za sjeme, jajne stanice i zametke registriranih kopitara (1)

67

1997

L 013

28

 

 

31996L0093

 

 

 

Direktiva Vijeća 96/93/EZ od 17. prosinca 1996. o izdavanju certifikata za životinje i proizvode životinjskog podrijetla

76

1998

L 221

23

 

 

31998L0058

 

 

 

Direktiva Vijeća 98/58/EZ od 20. srpnja 1998. o zaštiti životinja koje se drže u svrhu proizvodnje

79

1999

L 203

53

 

 

31999L0074

 

 

 

Direktiva Vijeća 1999/74/EZ od 19. srpnja 1999. o minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica

84

2000

L 163

35

 

 

32000L0020

 

 

 

Direktiva 2000/20/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. svibnja 2000. o izmjeni Direktive Vijeća 64/432/EEZ o zdravstvenim problemima životinja koji utječu na promet govedima i svinjama unutar Zajednice

89

2000

L 240

14

 

 

32000D0571

 

 

 

(2000/571/EZ)
Odluka Komisije od 8. rujna 2000. o utvrđivanju metoda veterinarskih pregleda proizvoda iz trećih zemalja namijenjenih unosu u slobodne zone, slobodna skladišta, carinska skladišta ili za subjekte koji opskrbljuju pomorska prijevozna sredstva u prekograničnom prometu (priopćena pod brojem dokumenta C(2000) 2532) (1)

91

2001

L 102

63

 

 

32001D0298

 

 

 

(2001/298/EZ)
Odluka Komisije od 30. ožujka 2001. o izmjeni priloga direktivama Vijeća 64/432/EEZ, 90/426/EEZ, 91/68/EEZ i 92/65/EEZ i Odluci Komisije 94/273/EZ u vezi sa zaštitom životinja za vrijeme prijevoza (priopćena pod brojem dokumenta C(2001) 965) (1)

96

2001

L 306

28

 

 

32001D0812

 

 

 

(2001/812/EZ)
Odluka Komisije od 21. studenoga 2001. o zahtjevima za odobravanje graničnih inspekcijskih postaja odgovornih za veterinarske preglede proizvoda koji se u Zajednicu unose iz trećih država (priopćena pod brojem dokumenta C(2001) 3687) (1)

102

2001

L 316

5

 

 

32001L0089

 

 

 

Direktiva Vijeća 2001/89/EZ od 23. listopada 2001. o mjerama Zajednice za kontrolu klasične svinjske kuge (1)

108

2002

L 030

44

 

 

32002L0004

 

 

 

Direktiva Komisije 2002/4/EZ od 30. siječnja 2002. o registraciji gospodarstava u kojima se drže kokoši nesilice, obuhvaćenih Direktivom Vijeća 1999/74/EZ

139

2002

L 091

31

 

 

32002D0261

 

 

 

(2002/261/EZ)
Odluka Komisije od 25. ožujka 2002. o izmjeni Odluke 93/198/EEZ o uvjetima zdravlja životinja i izdavanju veterinarskih certifikata za uvoz domaćih ovaca i koza iz trećih zemalja te o izmjeni Priloga E Direktivi Vijeća 91/68/EEZ o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina životinjama iz porodica ovaca i koza unutar Zajednice (priopćena pod brojem dokumenta C(2002) 1178) (1)

142

2003

L 022

38

 

 

32003D0056

 

 

 

(2003/56/EZ)
Odluka Komisije od 24. siječnja 2003. o zdravstvenim certifikatima za uvoz živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla iz Novog Zelanda (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 326) (1)

163

2003

L 258

11

 

 

32003D0708

 

 

 

(2003/708/EZ)
Odluka Komisije od 7. listopada 2003. o izmjeni Priloga E Direktivi Vijeća 91/68/EEZ i priloga I. i II. Odluci 93/198/EEZ o ažuriranju obrazaca zdravstvenih certifikata za životinje iz porodice ovaca i koza (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 3511) (1)

186

2003

L 262

17

 

 

32003L0074

 

 

 

Direktiva 2003/74/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o izmjeni Direktive Vijeća 96/22/EZ o zabrani primjene određenih tvari hormonskog ili tireostatskog učinka i beta-agonista na farmskim životinjama

210

2003

L 325

1

 

 

32003R2160

 

 

 

Uredba (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenoga 2003. o kontroli salmonele i drugih određenih uzročnika zoonoza koji se prenose hranom

215

2004

L 021

11

 

 

32004R0136

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 136/2004 od 22. siječnja 2004. o postupcima za veterinarske preglede na graničnim inspekcijskim postajama Zajednice za proizvode koji se uvoze iz trećih zemalja (1)

230

2004

L 049

11

 

 

32004R0282

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 282/2004 od 18. veljače 2004. o uvođenju dokumenta za deklariranje i veterinarske preglede životinja iz trećih zemalja koje ulaze u Zajednicu (1)

243

2004

L 139

320

 

 

32004L0068

 

 

 

Direktiva Vijeća 2004/68/EZ od 26. travnja 2004. o utvrđivanju pravila zdravlja životinja za uvoz u i provoz kroz Zajednicu određenih živih papkara i o izmjeni direktiva 90/426/EEZ i 92/65/EEZ i stavljanju izvan snage Direktive 72/462/EEZ (1)

255

2008

L 159

1

 

 

32008D0425

 

 

 

(2008/425/EZ)
Odluka Komisije od 25. travnja 2008. o utvrđivanju standardnih zahtjeva za nacionalne programe iskorjenjivanja, kontrole i praćenja određenih bolesti životinja i zoonozama koje financira Zajednica, a koje podnose države članice (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 1585) (1)

271

2009

L 296

1

 

 

32009D0821

 

 

 

(2009/821/EZ)
Odluka Komisije od 28. rujna 2009. o sastavljanju popisa odobrenih graničnih inspekcijskih postaja, o utvrđivanju određenih pravila o inspekcijskim pregledima koje provode veterinarski stručnjaci Komisije te o utvrđivanju veterinarskih jedinica u okviru Traces-a (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 7030) (1)

316

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top