EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_03_017_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
03. Poljoprivreda
Svezak 017

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.03.017.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

03.   Poljoprivreda

Svezak 017

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1975

L 172

17

 

 

31975L0379

 

 

 

(75/379/EEZ)
Direktiva Vijeća od 24. lipnja 1975. o izmjeni direktiva br. 64/432/EEZ, br. 64/433/EEZ, br. 71/118/EEZ, br. 72/461/EEZ i br. 72/462/EEZ u pogledu valjanosti postupaka Stalnog veterinarskog odbora

3

1978

L 015

34

 

 

31978L0052

 

 

 

(78/52/EEZ)
Direktiva Vijeća od 13. prosinca 1977. o utvrđivanju kriterija Zajednice za nacionalne planove za ubrzano iskorjenjivanje bruceloze, tuberkuloze i enzootske leukoze u goveda

4

1978

L 025

58

 

 

31978D0078

 

 

 

(78/78/EEZ)
Odluka Komisije od 23. prosinca 1977. o određenim detaljnim pravilima za Direktivu 64/432/EEZ u pogledu slinavke i šapa

12

1981

L 186

22

 

 

31981D0477

 

 

 

(81/477/EEZ)
Odluka Vijeća od 24. lipnja 1981. o izmjeni odluka 73/88/EEZ, 77/97/EEZ, 79/509/EEZ, 79/510/EEZ, 80/877/EEZ, 80/1096/EEZ i 80/1097/EEZ s obzirom na postupke Stalnog veterinarskog odbora

13

1982

L 378

57

 

 

31982L0893

 

 

 

(82/893/EEZ)
Direktiva Vijeća od 21. prosinca 1982. o izmjeni direktiva 64/432/EEZ i 72/461/EEZ s obzirom na određene mjere koje se odnose na slinavku i šap i vezikularnu bolest svinja

14

1983

L 127

20

 

 

31983D0234

 

 

 

(83/234/EEZ)
Odluka Komisije od 29. travnja 1983. o objektima u Republici Turskoj iz kojih države članice mogu odobriti uvoz svježeg mesa u Zajednicu

15

1985

L 334

25

 

 

31985D0539

 

 

 

(85/539/EEZ)
Odluka Komisije od 29. studenoga 1985. o popisu objekata u Grenlandu odobrenih u svrhu uvoza svježeg mesa u Zajednicu

16

1990

L 145

35

 

 

31990D0256

 

 

 

(90/256/EEZ)
Odluka Komisije od 10. svibnja 1990. o utvrđivanju metoda za praćenje proizvodnosti i procjenu genetske vrijednosti uzgojno valjanih ovaca i koza čistih pasmina

18

1991

L 023

29

 

 

31991D0042

 

 

 

(91/42/EEZ)
Odluka Komisije od 8. siječnja 1991. o propisivanju kriterija koji će se primjenjivati prilikom sastavljanja kriznih planova za kontrolu bolesti slinavke i šapa, primjenom članka 5. Direktive Vijeća 90/423/EEZ

21

1992

L 395

21

 

 

31992D0583

 

 

 

(92/583/EEZ)
Odluka Vijeća od 14. prosinca 1992. o sklapanju Protokola o izmjeni Europske konvencije za zaštitu životinja koje se drže u svrhu proizvodnje

23

1993

L 086

16

 

 

31993D0197

 

 

 

(93/197/EEZ)
Odluka Komisije od 5. veljače 1993. o uvjetima zdravlja životinja i veterinarskom certificiranju za uvoz registriranih kopitara i kopitara za rasplod i proizvodnju

27

1993

L 144

25

 

 

31993D0352

 

 

 

(93/352/EEZ)
Odluka Komisije od 1. lipnja 1993. o utvrđivanju odstupanja od uvjeta za odobravanje graničnih inspekcijskih postaja smještenih u lukama u kojima se istovaruje riba

45

1994

L 151

38

 

 

31994D0339

 

 

 

(94/339/EZ)
Odluka Komisije od 25. svibnja 1994. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu članka 9. stavka 1. Direktive Vijeća 90/425/EEZ o veterinarskim i zootehničkim pregledima u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice radi uspostave unutarnjeg tržišta

46

1995

L 200

36

 

 

31995D0339

 

 

 

(95/339/EZ)
Odluka Komisije od 27. srpnja 1995. o izmjeni poglavlja 1. Priloga I. Direktivi Vijeća 92/118/EEZ o utvrđivanju zahtjeva za zdravlje životinja i zahtjeva za javno zdravlje kojima se uređuju trgovina i uvoz u Zajednicu proizvoda koji ne podliježu navedenim zahtjevima utvrđenim u posebnim pravilima Zajednice iz Priloga A dijelu I. Direktive 89/662/EEZ te, s obzirom na patogene tvari, iz Direktive 90/425/EEZ (1)

47

1996

L 019

39

 

 

31996D0078

 

 

 

(96/78/EZ)
Odluka Komisije od 10. siječnja 1996. o utvrđivanju kriterija za upis i registraciju uzgojno valjanih kopitara u matične knjige (1)

49

1996

L 024

31

 

 

31996D0104

 

 

 

(96/104/EZ)
Odluka Komisije od 29. siječnja 1996. o izmjeni Odluke 94/360/EZ o smanjenoj učestalosti fizičkih pregleda pošiljaka određenih proizvoda koje se uvoze iz trećih zemalja (1)

51

1998

L 003

14

 

 

31998D0010

 

 

 

(98/10/EZ)
Odluka Komisije od 16. prosinca 1997. o sastavljanju privremenih popisa objekata u trećim zemljama iz kojih države članice dozvoljavaju uvoz proizvoda pripremljenih od mesa životinja vrste goveda, svinja, kopitara, ovaca i koza (1)

52

2000

L 079

40

 

 

32000D0258

 

 

 

(2000/258/EZ)
Odluka Vijeća od 20. ožujka 2000. o određivanju posebnog instituta odgovornog za utvrđivanje kriterija za standardizaciju seroloških testova u svrhu praćenja učinkovitosti cjepiva protiv bjesnoće

54

2002

L 045

4

 

 

32002R0270

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 270/2002 od 14. veljače 2002. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu specificiranog rizičnog materijala i epidemiološkoga nadzora transmisivnih spongiformnih encefalopatija te Uredbe (EZ) br. 1326/2001 u pogledu hranidbe životinja i stavljanja ovaca i koza i njihovih proizvoda na tržište

57

2002

L 080

40

 

 

32002D0237

 

 

 

(2002/237/EZ)
Odluka Komisije od 21. ožujka 2002. o izmjeni Odluke 94/360/EZ o smanjenoj učestalosti fizičkih pregleda pošiljaka određenih proizvoda koji se uvoze iz trećih zemalja, prema Direktivi Vijeća 90/675/EEZ (priopćena pod dokumentom broj C(2002) 1121) (1)

69

2002

L 179

13

 

 

32002R1226

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1226/2002 od 8. srpnja 2002. o izmjeni Priloga B Direktivi Vijeća 64/432/EEZ

71

2003

L 023

30

 

 

32003D0060

 

 

 

(2003/60/EZ)
Odluka Komisije od 24. siječnja 2003. o izmjeni Odluke 2000/258/EZ o određivanju posebnog instituta nadležnog za utvrđivanje kriterija za standardizaciju seroloških testova u svrhu praćenja učinkovitosti cjepiva protiv bjesnoće, u vezi s odobrenjem laboratorija u trećim zemljama (priopćeno pod brojem dokumenta C(2003) 325) (1)

77

2003

L 037

7

 

 

32003R0260

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 260/2003 od 12. veljače 2003. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća o iskorjenjivanju transmisivnih spongiformnih encefalopatija u ovaca i koza te o pravilima trgovine živim ovcama i kozama te goveđim zamecima (1)

78

2003

L 160

22

 

 

32003R1139

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1139/2003 od 27. lipnja 2003. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na programe praćenja i specificirani rizični materijal

83

2003

L 283

29

 

 

32003R1915

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1915/2003 od 30. listopada 2003. o izmjeni priloga VII., VIII. i IX. Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu trgovine i uvoza ovaca i koza te mjerama nakon potvrđivanja transmisivnih spongiformnih encefalopatija u goveda, ovaca i koza (1)

94

2003

L 325

31

 

 

32003L0099

 

 

 

Direktiva 2003/99/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenoga 2003. o praćenju zoonoza i uzročnika zoonoza, o izmjeni Odluke Vijeća 90/424/EEZ i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 92/117/EEZ

99

2003

L 333

28

 

 

32003R2245

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2245/2003 od 19. prosinca 2003. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na praćenje transmisivnih spongiformnih encefalopatija u ovaca i koza

109

2004

L 067

27

 

 

32004D0216

 

 

 

(2004/216/EZ)
Odluka Komisije od 1. ožujka 2004. o izmjeni Direktive 82/894/EEZ o prijavi bolesti životinja unutar Zajednice kako bi se na popis bolesti koje podliježu obveznoj prijavi uvrstile određene bolesti kopitara i određene bolesti pčela (priopćeno pod brojem dokumenta C(2004) 578) (1)

115

2004

L 068

36

 

 

32004D0226

 

 

 

(2004/226/EZ)
Odluka Komisije od 4. ožujka 2004. o odobravanju testova za otkrivanje protutijela za brucelozu goveda u okviru Direktive Vijeća 64/432/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 654) (1)

119

2004

L 072

86

 

 

32004D0235

 

 

 

(2004/235/EZ)
Odluka Komisije od 1. ožujka 2004. o utvrđivanju dodatnih jamstava koja se odnose na salmonelu za pošiljke kokoši nesilica u Finsku i Švedsku (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 582) (1)

121

2004

L 098

55

 

 

32004D0301

 

 

 

(2004/301/EZ)
Odluka Komisije od 30. ožujka 2004. o odstupanju od Odluka 2003/803/EZ i 2004/203/EZ u vezi s oblikom certifikata i putovnica za nekomercijalno kretanje pasa, mačaka i pitomih vretica te o izmjeni Odluke 2004/203/EZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 1068) (1)

126

2005

L 010

9

 

 

32005R0036

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 36/2005 od 12. siječnja 2005. o izmjeni priloga III. i X. Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća vezano uz epidemiološko nadziranje transmisivnih spongiformnih encefalopatija u goveda, ovaca i koza (1)

128

2005

L 037

9

 

 

32005R0214

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 214/2005 od 9. veljače 2005. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s praćenjem transmisivnih spongiformnih encefalopatija u koza (1)

137

2005

L 046

31

 

 

32005R0260

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 260/2005 od 16. veljače 2005. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća vezano za brze testove (1)

141

2005

L 163

1

 

 

32005R0932

 

 

 

Uredba (EZ) br. 932/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2005. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 999/2001 o utvrđivanju pravila za sprečavanje pojave, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija, vezano uz produženje razdoblja primjene prijelaznih mjera (1)

144

2005

L 317

4

 

 

32005R1974

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1974/2005 od 2. prosinca 2005. o izmjeni priloga X. i XI. Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća vezano uz nacionalne referentne laboratorije i specificirani rizični materijal (1)

146

2006

L 338

45

 

 

32006D0855

 

 

 

(2006/855/EZ)
Odluka Komisije od 24. kolovoza 2006. o izmjeni Odluke 2003/56/EZ o zdravstvenim certifikatima za uvoz živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla iz Novog Zelanda (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 3708) (1)

151

2006

L 343

99

 

 

32006D0892

 

 

 

(2006/892/EZ)
Odluka Komisije od 5. prosinca 2006. o izmjeni odluka 2006/7/EZ, 2006/265/EZ i 2006/533/EZ vezano uz produljenje razdoblja primjene (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 5860) (1)

177

2006

L 346

41

 

 

32006D0911

 

 

 

(2006/911/EZ)
Odluka Komisije od 5. prosinca 2006. o izmjeni direktiva Vijeća 64/432/EEZ, 90/539/EEZ, 92/35/EEZ, 92/119/EEZ, 93/53/EEZ, 95/70/EZ, 2000/75/EZ, 2001/89/EZ i Odluke 2001/618/EZ u pogledu popisa nacionalnih referentnih laboratorija i državnih zavoda (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 5856) (1)

180

2007

L 008

9

 

 

32007D0023

 

 

 

(2007/23/EZ)
Odluka Komisije od 22. prosinca 2006. o izmjeni Dodatka B Priloga VII. Aktu o pristupanju iz 2005. u pogledu nekih objekata u sektorima mesa, mlijeka i ribe u Rumunjskoj (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 6801) (1)

198

2007

L 051

19

 

 

32007D0118

 

 

 

(2007/118/EZ)
Odluka Komisije od 16. veljače 2007. o utvrđivanju detaljnih pravila u pogledu alternativne identifikacijske oznake na temelju Direktive Vijeća 2002/99/EZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 422) (1)

215

2007

L 219

37

 

 

32007D0584

 

 

 

(2007/584/EZ)
Odluka Komisije od 21. kolovoza 2007. o izmjeni Odluke 2004/558/EZ o provedbi Direktive Vijeća 64/432/EEZ s obzirom na dodatna jamstva za trgovinu govedima unutar Zajednice u odnosu na zarazni rinotraheitis goveda i odobrenje programa iskorjenjivanja koje su predstavile određene države članice (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 3905) (1)

218

2007

L 281

8

 

 

32007R1243

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1243/2007 od 24. listopada 2007. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (1)

223

2007

L 284

8

 

 

32007R1275

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1275/2007 od 29. listopada 2007. o izmjeni Priloga IX. Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (1)

227

2007

L 294

26

 

 

32007D0729

 

 

 

(2007/729/EZ)
Odluka Komisije od 7. studenoga 2007. o izmjeni direktiva Vijeća 64/432/EEZ, 90/539/EEZ, 92/35/EEZ, 92/119/EEZ, 93/53/EEZ, 95/70/EZ, 2000/75/EZ, 2001/89/EZ, 2002/60/EZ i odluka 2001/618/EZ i 2004/233/EZ u pogledu popisa nacionalnih referentnih laboratorija i državnih instituta (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 5311) (1)

230

2007

L 332

81

 

 

32007D0843

 

 

 

(2007/843/EZ)
Odluka Komisije od 11. prosinca 2007. o odobrenju programa kontrole za salmonelu u rasplodnim jatima Gallus gallus u određenim trećim zemljama u skladu s Uredbom (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Odluke 2006/696/EZ s obzirom na određene zahtjeve za javno zdravlje pri uvozu peradi i jaja za nasad (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 6094) (1)

240

2008

L 009

3

 

 

32008R0021

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 21/2008 od 11. siječnja 2008. o izmjeni Priloga X. Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s popisima brzih testova (1)

260

2008

L 094

3

 

 

32008R0315

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 315/2008 od 4. travnja 2008. o izmjeni Priloga X. Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s popisima brzih testova (1)

263

2008

L 161

4

 

 

32008R0571

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 571/2008 od 19. lipnja 2008. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s kriterijima za izmjenu godišnjih programa praćenja GSE-a (1)

266

2008

L 299

17

 

 

32008R1108

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1108/2008 od 7. studenoga 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1266/2007 s obzirom na minimalne zahtjeve za programe praćenja i nadziranja bolesti plavog jezika te uvjete za izuzeće sjemena od zabrane izlaska određene u Direktivi Vijeća 2000/75/EZ (1)

269

2009

L 152

11

 

 

32009R0470

 

 

 

Uredba (EZ) br. 470/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o propisivanju postupaka Zajednice za određivanje najvećih dopuštenih količina rezidua farmakološki djelatnih tvari u hrani životinjskog podrijetla, o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2377/90 i o izmjeni Direktive 2001/82/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 726/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (1)

275

2010

L 098

7

 

 

32010D0221

 

 

 

(2010/221/EU)
Odluka Komisije od 15. travnja 2010. o odobravanju nacionalnih mjera za ograničavanje utjecaja određenih bolesti životinja akvakulture i slobodnoživućih akvatičnih životinja u skladu s člankom 43. Direktive Vijeća 2006/88/EZ (priopćeno pod brojem dokumenta C(2010) 1850) (1)

287

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top