EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_03_014_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
03. Poljoprivreda
Svezak 014

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.03.014.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

03.   Poljoprivreda

Svezak 014

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1998

L 024

9

 

 

31997L0078

 

 

 

Direktiva Vijeća 97/78/EZ od 18. prosinca 1997. o utvrđivanju načela organizacije veterinarskih pregleda proizvoda koji ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja

3

1998

L 087

14

 

 

31998D0227

 

 

 

(98/227/EZ)
Odluka Vijeća od 16. ožujka 1998. o izmjeni odluka 95/409/EZ, 95/410/EZ i 95/411/EZ o metodama koje se moraju koristiti za mikrobiološko ispitivanje koje se mora provesti na mesu namijenjenom za Finsku i Švedsku

25

2000

L 064

20

 

 

32000D0208

 

 

 

(2000/208/EZ)
Odluka Komisije od 24. veljače 2000. o detaljnim pravilima za primjenu Direktive Vijeća 97/78/EZ koja se odnosi na provoz proizvoda životinjskog podrijetla iz jedne treće zemlje u drugu treću zemlju isključivo cestom preko Europske zajednice (priopćena pod brojem dokumenta C(2000) 468) (1)

28

2000

L 327

74

 

 

32000L0075

 

 

 

Direktiva Vijeća 2000/75/EZ od 20. studenoga 2000. o utvrđivanju posebnih odredaba za kontrolu i iskorjenjivanje bolesti plavog jezika

30

2001

L 067

65

 

 

32001D0183

 

 

 

(2001/183/EZ)
Odluka Komisije od 22. veljače 2001. o utvrđivanju planova uzorkovanja i dijagnostičkih metoda za otkrivanje i potvrđivanje određenih bolesti riba i stavljanju izvan snage Odluke 92/532/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2001) 426) (1)

40

2002

L 039

71

 

 

32002D0106

 

 

 

(2002/106/EZ)
Odluka Komisije 2002/106/EZ od 1. veljače 2002. o odobravanju Dijagnostičkog priručnika u kojem se utvrđuju dijagnostički postupci, metode uzorkovanja i mjerila za ocjenjivanje laboratorijskih testova za potvrdu prisutnosti klasične svinjske kuge (priopćena pod brojem dokumenta C(2002) 381) (1)

52

2002

L 075

65

 

 

32002D0226

 

 

 

(2002/226/EZ)
Odluka Komisije od 15. ožujka 2002. o posebnim zdravstvenim pregledima pri izlovu i preradi određenih školjkaša kod kojih razina biotoksina koji uzrokuje gubitak pamćenja (ASP) prelazi vrijednost utvrđenu Direktivom Vijeća 91/492/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2002) 1009) (1)

70

2002

L 192

27

 

 

32002L0060

 

 

 

Direktiva Vijeća 2002/60/EZ od 27. lipnja 2002. o utvrđivanju posebnih odredaba za kontrolu afričke svinjske kuge i o izmjeni Direktive 92/119/EEZ koja se odnosi na tješinsku bolest i afričku svinjsku kugu (1)

72

2002

L 305

57

 

 

32002D0878

 

 

 

(2002/878/EZ)
Odluka Komisije od 6. studenoga 2002. o uspostavi planova uzorkovanja i dijagnostičkih metoda za otkrivanje i potvrđivanje prisutnosti bolesti mekušaca bonamioze (Bonamia ostreae) i marteilioze (Marteilia refringens) (priopćena pod brojem dokumenta C(2002) 4327) (1)

92

2003

L 018

11

 

 

32002L0099

 

 

 

Direktiva Vijeća 2002/99/EZ od 16. prosinca 2002. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za životinje kojima se uređuje proizvodnja, prerada, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi

94

2003

L 143

35

 

 

32003D0422

 

 

 

(2003/422/EZ)
Odluka Komisije od 26. svibnja 2003. o odobrenju dijagnostičkog priručnika za afričku svinjsku kugu (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 1696) (1)

104

2003

L 146

1

 

 

32003R0998

 

 

 

Uredba (EZ) br. 998/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o zahtjevima zdravlja životinja primjenjivim na nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca i o izmjeni Direktive Vijeća 92/65/EEZ

119

2003

L 156

61

 

 

32003D0466

 

 

 

(2003/466/EZ)
Odluka Komisije od 13. lipnja 2003. o utvrđivanju kriterija za zoniranje i službeno nadziranje u slučaju pojave sumnje ili potvrđene prisutnosti zarazne anemije lososa (ZAL) (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 1831) (1)

128

2003

L 198

3

 

 

32003R1398

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1398/2003 od 5. kolovoza 2003. o izmjeni Priloga A Direktivi Vijeća 92/65/EEZ za uključivanje etinioze (Aethina tumida), tropileloze (Tropilaelaps spp.), ebole i boginja majmuna (1)

141

2003

L 228

29

 

 

32003D0644

 

 

 

(2003/644/EZ)
Odluka Komisije od 8. rujna 2003. o utvrđivanju dodatnih jamstava u odnosu na salmonelu za pošiljke rasplodne peradi i jednodnevnih pilića za Finsku i Švedsku radi njihova unošenja u jata za rasplod ili jata za proizvodnju (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 3190) (1)

145

2003

L 285

38

 

 

32003D0779

 

 

 

(2003/779/EZ)
Odluka Komisije od 31. listopada 2003. o utvrđivanju zahtjeva za zdravlje životinja i veterinarskom certificiranju za uvoz životinjskih crijeva iz trećih zemalja (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 3988) (1)

151

2003

L 306

1

 

 

32003L0085

 

 

 

Direktiva Vijeća 2003/85/EZ od 29. rujna 2003. o mjerama Zajednice za suzbijanje slinavke i šapa, o stavljanju izvan snage Direktive 85/511/EEZ i odluka 89/531/EEZ i 91/665/EEZ te o izmjeni Direktive 92/46/EEZ (1)

155

2003

L 312

1

 

 

32003D0803

 

 

 

(2003/803/EZ)
Odluka Komisije od 26. studenoga 2003. o utvrđivanju obrasca putovnice za kretanje pasa, mačaka i pitomih vretica unutar Zajednice (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 4359) (1)

242

2004

L 162

52

 

 

32004R0876

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 876/2004 od 29. travnja 2004. o izmjeni Priloga VIII. Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu trgovine ovcama i kozama za rasplod (1)

255

2004

L 237

21

 

 

32004D0539

 

 

 

(2004/539/EZ)
Odluka Komisije od 1. srpnja 2004. o utvrđivanju prijelazne mjere za provedbu Uredbe (EZ) br. 998/2003 o zahtjevima zdravlja životinja primjenjivim na nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 2365) (1)

257

2004

L 251

14

 

 

32004D0564

 

 

 

(2004/564/EZ)
Odluka Komisije od 20. srpnja 2004. o referentnim laboratorijima Zajednice za epidemiologiju zoonoza i za salmonelu te o nacionalnim referentnim laboratorijima za salmonelu (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 2781) (1)

259

2004

L 263

21

 

 

32004D0591

 

 

 

(2004/591/EZ)
Odluka Komisije od 2. kolovoza 2004. o izmjeni Odluke 97/467/EZ s obzirom na uključenje jednog objekta na Islandu za meso divljači iz farmskog uzgoja i jednog objekta u Bocvani za meso nojeva u privremene popise objekata u trećim zemljama iz kojih države članice odobravaju uvoz tih proizvoda (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 2681) (1)

263

2005

L 027

48

 

 

32005D0064

 

 

 

(2005/64/EZ)
Odluka Komisije od 26. siječnja 2005. o provedbi Direktive Vijeća 92/65/EEZ u pogledu uvjeta uvoza mačaka, pasa i pitomih vretica za ovlaštena tijela, institute ili centre (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 118) (1)

266

2006

L 010

16

 

 

32005L0094

 

 

 

Direktiva Vijeća 2005/94/EZ od 20. prosinca 2005. o mjerama Zajednice u vezi s kontrolom influence ptica i o stavljanju izvan snage Direktive 92/40/EEZ

270

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top