EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_03_008_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
03. Poljoprivreda
Svezak 008

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.03.008.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

03.   Poljoprivreda

Svezak 008

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1968

L 080

5

 

 

31968R0391

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 391/68 od 1. travnja 1968. o utvrđivanju detaljnih pravila za interventni otkup svinjskog mesa

3

1970

L 284

55

 

 

31970R2665

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 2665/70 od 29. prosinca 1970. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 391/68 o utvrđivanju detaljnih pravila za interventni otkup svinjskog mesa

6

1971

L 098

42

 

 

31971R0912

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 912/71 od 30. travnja 1971. o izmjeni francuskog i talijanskog teksta Uredbe (EEZ) br. 391/68 o utvrđivanju detaljnih pravila za interventni otkup svinjskog mesa

8

1972

L 078

1

 

 

31972R0616

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 616/72 od 27. ožujka 1972. o detaljnim pravilima za primjenu izvoznih subvencija i pristojbi na maslinovo ulje

9

1974

L 034

11

 

 

31974R0306

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 306/74 od 4. veljače 1974. o uvozu maslinovog ulja iz Turske

11

1974

L 163

21

 

 

31974R1516

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 1516/74 od 18. lipnja 1974. o nadzoru koji provode države članice nad ugovorima sklopljenim između proizvođača šećera i proizvođača šećerne repe

13

1975

L 017

8

 

 

31975R0142

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 142/75 od 20. siječnja 1975. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 616/72 o izvoznim pristojbama na maslinovo ulje

14

1977

L 031

14

 

 

31977R0231

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 231/77 od 2. veljače 1977. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 616/72 o detaljnim pravilima za primjenu izvoznih subvencija i pristojbi na maslinovo ulje

16

1977

L 348

53

 

 

31977R2962

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 2962/77 od 23. prosinca 1977. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 616/72 o detaljnim pravilima za primjenu izvoznih subvencija i pristojbi na maslinovo ulje

17

1979

L 184

14

 

 

31979R1516

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 1516/79 od 19. srpnja 1979. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1119/79 o utvrđivanju posebnih odredbi za provedbu sustava uvoznih dozvola za sjeme

18

1979

L 227

10

 

 

31979R1963

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 1963/79 od 6. rujna 1979. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu proizvodnih subvencija za maslinovo ulje upotrijebljeno u proizvodnji određene konzervirane hrane

19

1980

L 147

15

 

 

31980R1475

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 1475/80 od 12. lipnja 1980. o izmjeni različitih uredbi o zajedničkoj poljoprivrednoj politici nakon što su pročišćene odredbe koje se odnose na plaćanje predujma za izvozne subvencije za poljoprivredne proizvode

21

1980

L 305

17

 

 

31980R2940

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 2940/80 od 13. studenoga 1980. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1963/79 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu proizvodne subvencije za maslinovo ulje koje se upotrebljava u proizvodnji određene konzervirane hrane

23

1980

L 363

82

 

 

31980R3478

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 3478/80 od 30. prosinca 1980. o izmjeni različitih uredbi u sektoru za sjeme zbog pristupanja Grčke

24

1985

L 356

63

 

 

31985R3758

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 3758/85 od 23. prosinca 1985. o prilagodbi Uredbe (EEZ) br. 1119/79 o sjemenu, zbog pristupanja Španjolske i Portugala

25

1985

L 368

20

 

 

31985R3818

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 3818/85 od 30. prosinca 1985. o izmjeni određenih uredbi koje se odnose na ulja i masti zbog pristupanja Španjolske i Portugala

26

1986

L 361

18

 

 

31986R3886

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 3886/86 od 19. prosinca 1986. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1119/79 o utvrđivanju posebnih odredbi za provedbu sustava uvoznih dozvola za sjeme

31

1987

L 040

9

 

 

31987R0393

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 393/87 od 9. veljače 1987. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1963/79 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu proizvodne subvencije za maslinovo ulje upotrijebljeno u proizvodnji određene konzervirane hrane

32

1987

L 192

20

 

 

31987R2048

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 2048/87 od 10. srpnja 1987. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu posebnih mjera za uvoz maslinovog ulja podrijetlom iz Tunisa

33

1987

L 392

29

 

 

31987R4155

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 4155/87 od 22. prosinca 1987. o izmjeni određenih uredbi u vezi s provedbom zajedničke organizacije tržišta jaja zbog uvođenja kombinirane nomenklature

35

1987

L 392

46

 

 

31987R4160

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 4160/87 od 29. prosinca 1987. o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 391/68 i br. 2764/75 zbog uvođenja kombinirane nomenklature

41

1988

L 306

32

 

 

31988R3498

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 3498/88 od 9. studenoga 1988. o izmjeni uredaba (EEZ) br. 391/68 i br. 1092/80 u vezi s uvjetima koje treba ispuniti u sektoru svinjskog mesa za interventni otkup i dodjeljivanje potpore za privatno skladištenje

43

1989

L 016

19

 

 

31989R0120

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 120/89 od 19. siječnja 1989. o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila za primjenu izvoznih pristojbi i naknada za poljoprivredne proizvode

45

1989

L 247

19

 

 

31989D0501

 

 

 

(89/501/EEZ)
Odluka Komisije od 18. srpnja 1989. o utvrđivanju uvjeta za priznavanje i nadzor udruženja uzgajivača i uzgojnih organizacija koje uspostavljaju i vode matične knjige rasplodnih svinja čiste pasmine

51

1989

L 247

43

 

 

31989D0507

 

 

 

(89/507/EEZ)
Odluka Komisije od 18. srpnja 1989. o metodama za praćenje i procjenu genetske vrijednosti čistokrvnih i hibridnih uzgojno valjanih svinja

53

1989

L 307

22

 

 

31989R3164

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 3164/89 od 23. listopada 1989. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu posebnih mjera za sjeme konoplje

55

1991

L 248

1

 

 

31991R2568

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 2568/91 od 11. srpnja 1991. o karakteristikama maslinovog ulja i ulja komine maslina te o odgovarajućim metodama analize

57

1991

L 348

38

 

 

31991R3657

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 3657/91 od 16. prosinca 1991. o dopuštanju Španjolskoj da u potpunosti obustavi carine na uvoz suncokretovog sjemena iz trećih zemalja

140

1991

L 349

36

 

 

31991R3682

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 3682/91 od 17. prosinca 1991. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2568/91 o karakteristikama maslinovog ulja i ulja komine maslina te o odgovarajućim metodama analize

141

1992

L 203

10

 

 

31992R2009

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2009/92 od 20. srpnja 1992. o određivanju metode analize Zajednice za etilni alkohol poljoprivrednog podrijetla korišten u pripremi jakih alkoholnih pića, aromatiziranih vina, aromatiziranih pića na vinskoj osnovi i aromatiziranih koktela vinskih proizvoda

142

1993

L 140

27

 

 

31993R1431

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 1431/93 od 10. lipnja 1993. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 120/89 o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila za primjenu izvoznih pristojbi i naknada za poljoprivredne proizvode

143

1995

L 145

47

 

 

31995R1484

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1484/95 od 28. lipnja 1995. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu sustava dodatnih uvoznih carina i određivanju dodatnih uvoznih carina u sektorima mesa peradi i jaja i za albumin iz jaja te stavljanju izvan snage Uredbe br. 163/67/EEZ

145

1995

L 258

48

 

 

31995R2526

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2526/95 od 27. listopada 1995. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1439/95 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3013/89 u pogledu uvoza i izvoza proizvoda u sektoru ovčjeg i kozjeg mesa

150

1996

L 111

1

 

 

31996R0818

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 818/96 od 29. travnja 1996. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1907/90 o određenim tržišnim standardima za jaja

151

1996

L 189

79

 

 

31996R1505

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1505/96 od 29. srpnja 1996. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1484/95 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu sustava dodatnih uvoznih carina i određivanju dodatnih uvoznih carina u sektorima mesa peradi i jaja i za albumin iz jaja

153

1997

L 243

1

 

 

31997R1729

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1729/97 od 4. rujna 1997. o usklađivanju prethodno utvrđenih izvoznih subvencija nakon promjene cijena ili pristojbe za skladištenje u sektoru šećera

154

1998

L 159

38

 

 

31998R1148

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1148/98 od 2. lipnja 1998. o uvrštenju izmjena u propise za sektor šećera uvedene Uredbom (EZ) br. 2086/97 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi

158

1998

L 223

4

 

 

31998R1764

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1764/98 od 10. kolovoza 1998. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1439/95 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3013/89 u pogledu uvoza i izvoza proizvoda u sektoru ovčjeg i kozjeg mesa

160

1999

L 043

6

 

 

31999R0344

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 344/1999 od 16. veljače 1999. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1439/95 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3013/89 u pogledu uvoza i izvoza proizvoda u sektoru ovčjeg i kozjeg mesa

161

1999

L 059

15

 

 

31999R0493

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 493/1999 od 5. ožujka 1999. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1484/95 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu sustava dodatnih uvoznih carina i određivanju dodatnih uvoznih carina u sektorima mesa peradi i jaja i za albumin iz jaja te stavljanju izvan snage Uredbe br. 163/67/EEZ

162

1999

L 086

6

 

 

31999R0684

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 684/1999 od 29. ožujka 1999. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1484/95 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu sustava dodatnih uvoznih carina i određivanju reprezentativnih cijena u sektorima mesa peradi i jaja i za albumin iz jaja te stavljanju izvan snage Uredbe br. 163/67/EEZ

164

1999

L 340

3

 

 

31999R2799

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2799/1999 od 17. prosinca 1999. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1255/1999 u pogledu dodjele potpore za obrano mlijeko i obrano mlijeko u prahu namijenjeno hrani za životinje i prodaje takvog obranog mlijeka u prahu

165

2000

L 071

10

 

 

32000R0593

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 593/2000 od 13. ožujka 2000. o suspenziji primjene Uredbe Vijeća (EZ) br. 2006/97 o utvrđivanju određenih pravila za primjenu posebnih režima za uvoz maslinovog ulja podrijetlom iz Maroka

190

2000

L 167

22

 

 

32000D0428

 

 

 

(2000/428/EZ)
Odluka Komisije od 4. srpnja 2000. o utvrđivanju dijagnostičkog postupka, metoda uzimanja uzoraka i kriterija za procjenu rezultata laboratorijskih ispitivanja za potvrđivanje i diferencijalno dijagnosticiranje vezikularne enterovirusne bolesti svinja (priopćena pod brojem dokumenta C(2000) 1805) (1)

191

2000

L 333

20

 

 

32000R2870

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2870/2000 od 19. prosinca 2000. o utvrđivanju referentnih metoda Zajednice za analizu jakih alkoholnih pića

202

2001

L 205

18

 

 

32001R1554

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1554/2001 od 30. srpnja 2001. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1260/2001 u pogledu stavljanja na tržište šećera proizvedenog u francuskim prekomorskim departmanima i izjednačavanja uvjeta cijena s preferencijalnim sirovim šećerom

229

2002

L 010

58

 

 

32001L0112

 

 

 

Direktiva Vijeća 2001/112/EZ od 20. prosinca 2001. o voćnim sokovima i određenim sličnim proizvodima namijenjenim prehrani ljudi

232

2002

L 015

19

 

 

32001L0114

 

 

 

Direktiva Vijeća 2001/114/EZ od 20. prosinca 2001. o određenim vrstama ugušćenog (kondenziranog) mlijeka i mlijeka u prahu za prehranu ljudi

241

2002

L 050

47

 

 

32002R0315

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 315/2002 od 20. veljače 2002. o utvrđivanju cijena svježih ili ohlađenih ovčjih trupova na reprezentativnom tržištu Zajednice

246

2002

L 056

3

 

 

32002R0357

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 357/2002 od 26. veljače 2002. o izdavanju uvoznih dozvola za šećer i mješavine šećera i kakaa kao proizvoda s podrijetlom iz AKP/OCT-a ili EZ/OCT-a

248

2002

L 212

5

 

 

32002R1442

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1442/2002 od 7. kolovoza 2002. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1554/2001 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1260/2001 u pogledu stavljanja na tržište šećera proizvedenog u francuskim prekomorskim departmanima i izjednačavanja uvjeta cijena s preferencijalnim sirovim šećerom

249

2003

L 081

12

 

 

32003R0546

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 546/2003 od 27. ožujka 2003. o određenim službenim obavijestima u vezi s primjenom Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2771/75, (EEZ) br. 2777/75 i (EEZ) br. 2783/75 u sektorima jaja i mesa peradi

251

2003

L 295

57

 

 

32003R1989

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1989/2003 od 6. studenoga 2003. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2568/91 o karakteristikama maslinovog ulja i ulja komine maslina te o odgovarajućim metodama analize

253

2003

L 346

19

 

 

32003R2336

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2336/2003 od 30. prosinca 2003. o uvođenju određenih detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 670/2003 o posebnim mjerama za tržište etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla

274

2004

L 094

22

 

 

32004R0595

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 595/2004 od 30. ožujka 2004. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1788/2003 o uvođenju pristojbe u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda

281

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top