EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_03_003_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
03. Poljoprivreda
Svezak 003

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.03.003.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

03.   Poljoprivreda

Svezak 003

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1969

L 323

1

 

 

31969L0464

 

 

 

(69/464/EEZ)
Direktiva Vijeća od 8. prosinca 1969. o suzbijanju krumpirova raka

3

1974

L 352

41

 

 

31974L0647

 

 

 

(74/647/EEZ)
Direktiva Vijeća od 9. prosinca 1974. o kontroli karanfilovih savijača

5

1976

L 340

25

 

 

31976D0894

 

 

 

(76/894/EEZ)
Odluka Vijeća od 23. studenoga 1976. o osnivanju Stalnog odbora za biljno zdravstvo

7

1976

L 340

26

 

 

31976L0895

 

 

 

(76/895/EEZ)
Direktiva Vijeća od 23. studenoga 1976. o određivanju maksimalnih razina ostataka pesticida u i na voću i povrću

8

1980

L 363

69

 

 

31980R3475

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 3475/80 od 30. prosinca 1980. o izmjenama različitih uredbi u sektorima šećera i izoglukoze povodom pristupanja Grčke

14

1983

L 014

5

 

 

31983R0095

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 95/83 od 17. siječnja 1983. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 3303/82 u vezi s određenim koeficijentima koji se primjenjuju na mliječne proizvode u krmnoj smjesi

16

1986

L 107

1

 

 

31986R1174

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 1174/86 od 21. travnja 1986. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 706/73 u vezi s dogovorima Zajednice koji se primjenjuju na Kanalske otoke i otok Man za trgovinu poljoprivrednim proizvodima

17

1990

L 350

71

 

 

31990L0642

 

 

 

Direktiva Vijeća od 27. studenoga 1990. o određivanju maksimalnih razina ostataka pesticida u i na određenim proizvodima biljnog podrijetla, uključujući voće i povrće

18

1992

L 250

37

 

 

31992L0070

 

 

 

Direktiva Komisije 92/70/EEZ od 30. srpnja 1992. kojom se propisuju detaljna pravila za istraživanja koja se provode u svrhu priznavanja zaštićenih područja u Zajednici

27

1992

L 344

38

 

 

31992L0090

 

 

 

Direktiva Komisije 92/90/EEZ od 3. studenoga 1992. o utvrđivanju obveza proizvođača i uvoznika bilja, biljnih proizvoda ili drugih predmeta i o pojedinostima njihove registracije

30

1992

L 366

10

 

 

31992R3600

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 3600/92 od 11. prosinca 1992. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu prve faze programa rada iz članka 8. stavka 2. Direktive Vijeća 91/414/EEZ o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište

32

1992

L 378

23

 

 

31992R3714

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 3714/92 od 22. prosinca 1992. o izmjeni određenih uredbi o zajedničkoj organizaciji tržišta mesa peradi

39

1992

L 387

46

 

 

31992R3830

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 3830/92 od 28. prosinca 1992. o ukidanju carina i nepromjenjivih dijelova davanja na trgovinu između Zajednice desetorice i Španjolske te primjeni od strane Španjolske carina iz zajedničke carinske tarife na trgovinu s državama nečlanicama od 1. siječnja 1993.

41

1997

L 152

31

 

 

31997D0362

 

 

 

(97/362/EZ)
Odluka Komisije od 21. svibnja 1997. o načelnom priznavanju cjelovitosti dokumentacije dostavljene na detaljno razmatranje s ciljem mogućeg uvrštenja karfentrazon-etila, fostiazata i flutiamida u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (1)

42

2000

L 055

25

 

 

32000R0451

 

 

 

(451/2000/EZ)
Uredba Komisije (EZ) br. 451/2000 od 28. veljače 2000. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu druge i treće faze programa rada navedenog u članku 8. stavku 2. Direktive Vijeća 91/414/EEZ (1)

44

2000

L 078

26

 

 

32000D0251

 

 

 

(2000/251/EZ)
Odluka Komisije od 17. ožujka 2000. o načelnom priznavanju cjelovitosti dokumentacije dostavljene na detaljno razmatranje s ciljem mogućeg uvrštenja RPA407213 (fenamidona) u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (priopćena pod brojem dokumenta C(2000) 699) (1)

72

2000

L 189

15

 

 

32000R1651

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1651/2000 od 26. srpnja 2000. o dopuni Priloga Uredbi (EZ) br. 2400/96 o upisu određenih naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla kako je predviđeno u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2081/92 o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti za poljoprivredne i prehrambene proizvode

74

2000

L 228

55

 

 

32000R1903

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1903/2000 od 7. rujna 2000. o dopuni Priloga Uredbi (EZ) br. 2400/96 o upisu određenih naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla kako je predviđeno u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2081/92 o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti za poljoprivredne i prehrambene proizvode

76

2000

L 228

57

 

 

32000R1904

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1904/2000 od 7. rujna 2000. o dopuni Priloga Uredbi (EZ) br. 2400/96 o upisu određenih naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla kako je predviđeno u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2081/92 o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti za poljoprivredne i prehrambene proizvode

78

2000

L 230

14

 

 

32000D0540

 

 

 

(2000/540/EZ)
Odluka Komisije od 6. rujna 2000. o načelnom priznavanju cjelovitosti dokumentacije dostavljene na detaljno razmatranje s ciljem mogućeg uvrštenja RH-7281 (zoksamida), B-41; E-187 (milbemektina), BAS500F (piraklostrobina) i AEF130360 (foramsulfurona) u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (priopćena pod brojem dokumenta C(2000) 2285)

80

2000

L 263

32

 

 

32000D0626

 

 

 

(2000/626/EEZ)
Odluka Komisije od 13. listopada 2000. o neuvrštenju klozolinata u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ te o povlačenju odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže ovu aktivnu tvar (priopćena pod brojem dokumenta C(2000) 3007) (1)

82

2000

L 281

12

 

 

32000R2446

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2446/2000 od 6. studenoga 2000. o dopuni Priloga Uredbi (EZ) br. 2400/96 o upisu određenih naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla kako je predviđeno u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2081/92 o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti za poljoprivredne i prehrambene proizvode

84

2000

L 311

47

 

 

32000D0784

 

 

 

(2000/784/EZ)
Odluka Komisije od 4. prosinca 2000. o načelnom priznavanju cjelovitosti dokumentacije dostavljene na detaljno razmatranje s ciljem mogućeg uvrštenja UBH 820;UR 50601 (beflubutamida) u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (priopćena pod brojem dokumenta C(2000) 3648) (1)

86

2001

L 002

25

 

 

32001D0006

 

 

 

(2001/6/EZ)
Odluka Komisije od 12. prosinca 2000. o načelnom priznavanju cjelovitosti dokumentacije dostavljene na detaljno razmatranje s ciljem mogućeg uvrštenja QRD 133 WP (Bacillus subtilis soj QST 713) u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (priopćena pod brojem dokumenta C(2000) 3747) (1)

88

2001

L 003

18

 

 

32000L0082

 

 

 

Direktiva Komisije 2000/82/EZ od 20. prosinca 2000. o izmjeni priloga direktivama Vijeća 76/895/EEZ, 86/362/EEZ, 86/363/EEZ i 90/642/EEZ o određivanju maksimalnih razina ostataka pesticida u i na voću i povrću, žitaricama, prehrambenim proizvodima životinjskog podrijetla i određenim proizvodima biljnog podrijetla uključujući voće i povrće (1)

90

2001

L 023

17

 

 

32001R0138

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 138/2001 od 24. siječnja 2001. o dopuni Priloga Uredbi (EZ) br. 2400/96 o upisu određenih naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla kako je predviđeno u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2081/92 o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti za poljoprivredne i prehrambene proizvode

99

2001

L 060

24

 

 

32001R0408

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 408/2001 od 28. veljače 2001. o utvrđivanju primjenjivog tečaja na određene izravne potpore i mjere strukturne ili okolišne naravi

101

2001

L 066

29

 

 

32001R0464

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 464/2001 od 7. ožujka 2001. o dopuni Priloga Uredbi (EZ) br. 2400/96 o upisu određenih naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla kako je predviđeno u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2081/92 o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti za poljoprivredne i prehrambene proizvode

104

2001

L 076

7

 

 

32001R0509

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 509/2001 od 15. ožujka 2001. o dopuni Priloga Uredbi (EZ) br. 2400/96 o upisu određenih naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla kako je predviđeno u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2081/92 o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti za poljoprivredne i prehrambene proizvode

106

2001

L 126

18

 

 

32001R0898

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 898/2001 od 7. svibnja 2001. o dopuni Priloga Uredbi (EZ) br. 2400/96 o upisu određenih naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla kako je predviđeno u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2081/92 o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti za poljoprivredne i prehrambene proizvode

108

2001

L 137

30

 

 

32001D0385

 

 

 

(2001/385/EZ)
Odluka Komisije od 4. svibnja 2001. o načelnom priznavanju cjelovitosti dokumentacije dostavljene na detaljno razmatranje s ciljem mogućeg uvrštenja RH 2485 (metoksifenozida) u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (priopćena pod brojem dokumenta C(2001) 1179) (1)

110

2001

L 182

25

 

 

32001R1356

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1356/2001 od 4. srpnja 2001. o dopuni Priloga Uredbi (EZ) br. 2400/96 o upisu određenih naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla kako je predviđeno u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2081/92 o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti za poljoprivredne i prehrambene proizvode

111

2001

L 187

47

 

 

32001D0520

 

 

 

(2001/520/EZ)
Odluka Komisije od 9. srpnja 2001. o neuvrštenju parationa u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ i o povlačenju odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže ovu aktivnu tvar (priopćena pod brojem dokumenta C(2001) 1772) (1)

113

2001

L 217

14

 

 

32001D0626

 

 

 

(2001/626/EZ)
Odluka Komisije od 30. srpnja 2001. o načelnom priznavanju cjelovitosti dokumentacije dostavljene na detaljno razmatranje s ciljem mogućeg uvrštavanja petoksamida u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (priopćena pod brojem dokumenta C(2001) 2386) (1)

115

2001

L 269

5

 

 

32001R1971

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1971/2001 od 9. listopada 2001. o dopuni Priloga Uredbi (EZ) br. 2400/96 o upisu određenih naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla kako je predviđeno u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2081/92 o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti za poljoprivredne i prehrambene proizvode

117

2001

L 275

9

 

 

32001R2036

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2036/2001 od 17. listopada 2001. o dopuni Priloga Uredbi (EZ) br. 2400/96 o upisu određenih naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla kako je predviđeno u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2081/92 o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti za poljoprivredne i prehrambene proizvode

119

2001

L 308

19

 

 

32001R2299

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2299/2001 od 26. studenoga 2001. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 800/1999 o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila za primjenu sustava izvoznih subvencija za poljoprivredne proizvode te Uredbe (EZ) br. 1291/2000 o utvrđivanju zajedničkih detaljnih pravila za primjenu sustava uvoznih i izvoznih dozvola i potvrda za prethodno utvrđivanje subvencije za poljoprivredne proizvode

121

2001

L 320

9

 

 

32001R2372

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2372/2001 od 4. prosinca 2001. o dopuni Priloga Uredbi (EZ) br. 2400/96 o upisu određenih naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla kako je predviđeno u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2081/92 o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti za poljoprivredne i prehrambene proizvode

123

2001

L 321

34

 

 

32001D0861

 

 

 

(2001/861/EZ)
Odluka Komisije od 27. studenoga 2001. o načelnom priznavanju cjelovitosti dokumentacije dostavljene na detaljno razmatranje s ciljem mogućeg uvrštenja laminarina i novalurona u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (priopćena pod brojem dokumenta C(2001) 3761) (1)

125

2001

L 345

47

 

 

32001R2601

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2601/2001 od 28. prosinca 2001. o dopuni Priloga Uredbi (EZ) br. 2400/96 o upisu određenih naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla kako je predviđeno u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2081/92 o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti za poljoprivredne i prehrambene proizvode

127

2002

L 039

12

 

 

32002R0245

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 245/2002 od 8. veljače 2002. o dopuni Priloga Uredbi (EZ) br. 2400/96 o upisu određenih naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla kako je predviđeno u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2081/92 o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti za poljoprivredne i prehrambene proizvode

129

2002

L 066

8

 

 

32002R0426

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 426/2002 od 7. ožujka 2002. o utvrđivanju stopa konverzije koje se primjenjuju na neke izravne potpore i mjere strukturne ili okolišne naravi

131

2002

L 082

4

 

 

32002R0538

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 538/2002 od 25. ožujka 2002. o dopuni Priloga Uredbi (EZ) br. 2400/96 o upisu određenih naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla kako je predviđeno u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2081/92 o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti za poljoprivredne i prehrambene proizvode

134

2002

L 086

7

 

 

32002R0564

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 564/2002 od 2. travnja 2002. o izmjeni specifikacije dvaju naziva iz Priloga Uredbi (EZ) br. 1107/96 o registraciji oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti postupkom predviđenim člankom 17. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2081/92 o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti za poljoprivredne i prehrambene proizvode i o izmjeni specifikacije naziva iz Priloga Uredbi (EZ) br. 2400/96 o upisu određenih naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla kako je predviđeno u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2081/92 (Marchfeldspargel/Baena/Lammefjordsgulerod)

136

2002

L 092

34

 

 

32002D0268

 

 

 

(2002/268/EZ)
Odluka Komisije od 8. travnja 2002. o načelnom priznavanju cjelovitosti dokumentacije dostavljene na detaljno razmatranje s ciljem mogućeg uvrštenja nikobifena, tritosulfurona i bifenazata u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (priopćena pod brojem dokumenta C(2002) 1306) (1)

140

2002

L 104

42

 

 

32002D0305

 

 

 

(2002/305/EZ)
Odluka Komisije od 19. travnja 2002. o načelnom priznavanju cjelovitosti dokumentacije dostavljene na detaljno razmatranje s ciljem mogućeg uvrštenja klotianidina i Pseudozyma flocculosa u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (priopćena pod brojem dokumenta C(2002) 1434) (1)

142

2002

L 142

27

 

 

32002R0905

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 905/2002 od 30. svibnja 2002. o dopuni Priloga Uredbi (EZ) br. 2400/96 o upisu određenih naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla kako je predviđeno u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2081/92 o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti za poljoprivredne i prehrambene proizvode (Calçot de Valls)

144

2002

L 155

25

 

 

32002R1018

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1018/2002 od 13. lipnja 2002. o dopuni Priloga Uredbi (EZ) br. 2400/96 o upisu određenih naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla kako je predviđeno u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2081/92 o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti za poljoprivredne i prehrambene proizvode (Fagiolo di Sorana)

146

2002

L 166

8

 

 

32002R1097

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1097/2002 od 24. lipnja 2002. o dopuni Priloga Uredbi (EZ) br. 2400/96 o upisu određenih naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla kako je predviđeno u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2081/92 o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti za poljoprivredne i prehrambene proizvode (Queso de Murcia al vino — Queso de Murcia)

148

2002

L 181

4

 

 

32002R1241

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1241/2002 od 10. srpnja 2002. o dopuni Priloga Uredbi (EZ) br. 2400/96 o upisu određenih naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla kako je predviđeno u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2081/92 o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti za poljoprivredne i prehrambene proizvode (Gailtaler Speck, Morbier, Queso Palmero ili Queso de la Palma, ekstra djevičansko maslinovo ulje Thrapsano, Turrón de Agramunt ili Torró d’Agramunt)

150

2002

L 192

60

 

 

32002D0593

 

 

 

(2002/593/EZ)
Odluka Komisije od 19. srpnja 2002. o načelnom priznavanju cjelovitosti dokumentacije dostavljene na detaljno razmatranje s ciljem mogućeg uvrštenja spirodiklofena i dimoksistrobina u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (priopćena pod brojem dokumenta C(2002) 2693) (1)

152

2002

L 224

23

 

 

32002R1490

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1490/2002 od 14. kolovoza 2002. o utvrđivanju daljnjih detaljnih pravila za provedbu treće faze programa rada iz članka 8. stavka 2. Direktive Vijeća 91/414/EEZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 451/2000 (1)

154

2003

L 336

44

 

 

32003R2275

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2275/2003 od 22. prosinca 2003. o dopuni Priloga Uredbi (EZ) br. 2400/96 o upisu određenih naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Spressa delle Giudicarie)

180

2004

L 322

14

 

 

32004R1845

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1845/2004 od 22. listopada 2004. o dopuni Priloga Uredbi (EZ) br. 2400/96 o upisu određenih naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Tergeste, Lucca, Miele della Lunigiana i Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας (Agios Mathaios Kerkyras))

182

2004

L 328

65

 

 

32004R1897

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1897/2004 od 29. listopada 2004. o dopuni Priloga Uredbi (EZ) br. 2400/96 o upisu određenih naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Cartoceto) (ZOI)

184

2006

L 093

1

 

 

32006R0509

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 509/2006 od 20. ožujka 2006. o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima kao garantirano tradicionalnim specijalitetima

185

2006

L 142

6

 

 

32006L0050

 

 

 

Direktiva Komisije 2006/50/EZ od 29. svibnja 2006. o izmjeni priloga IV.A i IV.B Direktivi 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (1)

196

2006

L 206

36

 

 

32006L0063

 

 

 

Direktiva Komisije 2006/63/EZ od 14. srpnja 2006. o izmjeni priloga II. do VII. Direktivi Vijeća 98/57/EZ o suzbijanju bakterije Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

206

2007

L 210

26

 

 

32007R0952

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 952/2007 od 9. kolovoza 2007. o poništenju registracije naziva iz Registra zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Newcastle Brown Ale (ZOZP))

277

2007

L 213

29

 

 

32007D0560

 

 

 

(2007/560/EZ)
Odluka Komisije od 2. kolovoza 2007. o načelnomu priznavanju usklađenosti dokumentacije upućene na detaljno razmatranje s ciljem mogućeg uvrštenja klorantraniliprola, heptamaloksiglukana, spirotetramata i Helikoverpa armigera nukleopolihedrovirusa u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 3669) (1)

279

2007

L 216

17

 

 

32007D0565

 

 

 

(2007/565/EZ)
Odluka Komisije od 14. kolovoza 2007. o neuvrštavanju određenih tvari u Prilog I., I.A ili I.B Direktivi 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju nekih biocidnih pripravaka na tržište koji se moraju pregledati u okviru 10-godišnjeg programa rada iz njezina članka 16. stavka 2. (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 3846) (1)

282

2007

L 217

22

 

 

32007R0982

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 982/2007 od 21. kolovoza 2007. o upisu nekih naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Pimentón de la Vera (ZOI) — Karlovarský suchar (ZOZP) — Riso di Baraggia biellese e vercellese (ZOI))

287

2007

L 219

7

 

 

32007R0989

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 989/2007 od 23. kolovoza 2007. o upisu nekih naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Barèges-Gavarnie (ZOI) — Hořické trubičky (ZOZP))

289

2007

L 227

27

 

 

32007R1017

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1017/2007 od 30. kolovoza 2007. o upisu naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Arancia del Gargano (ZOZP))

291

2007

L 227

29

 

 

32007R1018

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1018/2007 od 30. kolovoza 2007. o upisu naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Lomnické suchary (ZOZP))

293

2007

L 243

21

 

 

32007R1067

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1067/2007 od 17. rujna 2007. o upisu naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Staffordshire Cheese (ZOI))

295

2007

L 246

47

 

 

32007D0615

 

 

 

(2007/615/EZ)
Odluka Komisije od 20. rujna 2007. o neuvrštavanju benfurakarba u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ te o povlačenju odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže tu tvar (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 4285) (1)

296

2007

L 255

40

 

 

32007D0628

 

 

 

(2007/628/EZ)
Odluka Komisije od 19. rujna 2007. o neuvrštavanju metomila u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ te o povlačenju odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže tu tvar (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 4258) (1)

298

2007

L 260

3

 

 

32007R1164

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1164/2007 od 4. listopada 2007. o upisu naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Holsteiner Karpfen (ZOZP))

300

2007

L 264

5

 

 

32007R1179

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1179/2007 od 9. listopada 2007. o upisu naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Bayerischer Meerrettich ili Bayerischer Kren (ZOZP))

301

2007

L 271

5

 

 

32007R1201

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1201/2007 od 15. listopada 2007. o upisu naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Coliflor de Calahorra (ZOZP))

303

2007

L 274

15

 

 

32007D0669

 

 

 

(2007/669/EZ)
Odluka Komisije od 15. listopada 2007. o načelnom priznavanju cjelovitosti dokumentacije upućene na detaljno razmatranje s ciljem mogućeg uvrštenja aktivnih tvari Adoxophyes orana granulovirus, amisulbrom, emamectin, piridalil i Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 4647) (1)

305

2007

L 284

33

 

 

32007D0699

 

 

 

(2007/699/EZ)
Odluka Komisije od 29. listopada 2007. o izmjenama Direktive Vijeća 92/33/EEZ s ciljem produljenja odstupanja koje se odnosi na uvjete za uvoz reprodukcijskog sadnog materijala povrća iz trećih zemalja (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 5218)

307

2007

L 312

23

 

 

32007L0069

 

 

 

Direktiva Komisije 2007/69/EZ od 29. studenoga 2007. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštavanja difetialona kao aktivne tvari u njezin Prilog I. (1)

308

2007

L 312

26

 

 

32007L0070

 

 

 

Direktiva Komisije 2007/70/EZ od 29. studenoga 2007. o izmjeni Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća radi uvrštavanja ugljikova dioksida kao aktivne tvari u njezin Prilog I.A (1)

311

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top