EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_03_001_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
03. Poljoprivreda
Svezak 001

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/1977-0588.2013.03.001.HRV

European flag

Hrvatsko izdanje

03.   Poljoprivreda

Svezak 001

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1993

L 221

27

 

 

31993L0071

 

 

 

Direktiva Komisije 93/71/EEZ od 27. srpnja 1993. o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište

3

1993

L 250

33

 

 

31993L0064

 

 

 

Direktiva Komisije 93/64/EEZ od 5. srpnja 1993. kojom se utvrđuju provedbene mjere u pogledu nadzora i praćenja dobavljača i poduzeća prema Direktivi Vijeća 92/34/EEZ o stavljanju na tržište voćnog reprodukcijskog materijala i voćnih sadnica namijenjenih za proizvodnju voća

13

1994

L 107

8

 

 

31994R0933

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 933/94 od 27. travnja 1994. o utvrđivanju aktivnih tvari u sredstvima za zaštitu bilja i imenovanju država članica izvjestiteljica za provedbu Uredbe Komisije (EEZ) br. 3600/92

15

1998

L 096

45

 

 

31998D0242

 

 

 

(98/242/EZ)
Odluka Komisije od 20. ožujka 1998. o načelnom priznavanju cjelovitosti dokumentacije dostavljene na detaljno razmatranje s ciljem mogućeg uvrštenja cihalofop-butila, piraflufen-etila i azafenidina u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (1)

26

1998

L 117

13

 

 

31998D0269

 

 

 

(98/269/EZ)
Odluka Komisije od 7. travnja 1998. o povlačenju odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže dinoterb kao aktivnu tvar (1)

28

1998

L 123

1

 

 

31998L0008

 

 

 

Direktiva 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište

30

1999

L 160

80

 

 

31999R1257

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1257/1999 od 17. svibnja 1999. o potpori Europskog fonda za smjernice i jamstva u poljoprivredi (EFSJP) ruralnom razvoju kojom se izmjenjuju i stavljaju izvan snage određene uredbe

93

2001

L 098

6

 

 

32001R0703

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 703/2001 od 6. travnja 2001. o utvrđivanju aktivne tvari u sredstvima za zaštitu bilja koje je potrebno ocijeniti u drugoj fazi programa rada iz članka 8. stavka 2. Direktive Vijeća 91/414/EEZ i o revidiranju popisa imenovanih država članica izvjestiteljica za dotične aktivne tvari

116

2004

L 163

83

 

 

32004R0917

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 917/2004 od 29. travnja 2004. o detaljnim pravilima za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 797/2004 o mjerama za poboljšanje općih uvjeta proizvodnje i stavljanja na tržište pčelarskih proizvoda

124

2005

L 070

1

 

 

32005R0396

 

 

 

Uredba (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (1)

129

2006

L 171

35

 

 

32006R0884

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 884/2006 od 21. lipnja 2006. o određivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1290/2005 u vezi s financiranjem interventnih mjera u obliku javnog skladištenja koje vrši Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP) te vođenjem računovodstva za mjere javnog skladištenja koje vrše agencije za plaćanje država članica

145

2006

L 334

1

 

 

32006R1737

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1737/2006 od 7. studenoga 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 2152/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o motrenju šuma i okolišnih interakcija u Zajednici

200

2006

L 365

52

 

 

32006R1913

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1913/2006 od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu agromonetarnog sustava za euro u poljoprivredi i o izmjenama određenih uredbi

273

2006

L 365

64

 

 

32006R1914

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1914/2006 od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1405/2006 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u korist manjih egejskih otoka

285

2007

L 146

19

 

 

32007D0389

 

 

 

(2007/389/EZ)
Odluka Komisije od 6. lipnja 2007. o neuvrštavanju malationa u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ te o povlačenju odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže tu tvar (objavljeno pod brojem dokumenta C(2007) 2337) (1)

297

2007

L 166

16

 

 

32007D0442

 

 

 

(2007/442/EZ)
Odluka Komisije od 21. lipnja 2007. o neuvrštavanju određenih aktivnih tvari u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ te o povlačenju odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže te tvari (priopćeno pod brojem dokumenta C(2007) 2576) (1)

299

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top