EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_02_018_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
02. Carinska unija i slobodno kretanje robe
Svezak 018

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.02.018.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

02.   Carinska unija i slobodno kretanje robe

Svezak 018

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1982

L 382

13

 

 

31982R3618

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 3618/82 od 21. prosinca 1982. o primjeni Odluke br. 3/82 Zajedničkog odbora EEZ-a – Norveška o izmjeni Protokola 1. i 2. uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i navedene države

3

1982

L 382

14

 

 

21982D1231(01)

 

 

 

Odluka br. 3/82 Zajedničkog odbora od 30. studenoga 1982. o izmjenama Protokola 1. i 2.

4

1988

L 123

2

 

 

31988R1315

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 1315/88 od 3. svibnja 1988. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi i Uredbe (EEZ) br. 918/83 o uspostavi sustava oslobođenja od carina u Zajednici

7

1991

L 291

12

 

 

31991R3085

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 3085/91 od 21. listopada 1991. o izmjeni Uredbe Komisije (EEZ) br. 2275/88 od 25. srpnja 1988. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

13

1995

L 101

16

 

 

31995R0997

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 997/95 od 3. svibnja 1995. o izmjeni Uredbi Vijeća (EEZ) br. 1035/72 i (EEZ) br. 2019/93 te Uredbi (EEZ) br. 886/87, (EEZ) br. 816/89, (EEZ) br. 3780/90, (EEZ) br. 1108/91, (EZ) br. 3254/93, (EZ) br. 1281/94 i (EZ) br. 1372/94 u vezi s oznakama kombinirane nomenklature za voće i povrće

14

1995

L 142

1

 

 

31995R1359

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1359/95 od 13. lipnja 1995. o izmjeni priloga I. i II. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 802/80

17

1995

L 305

49

 

 

31995R2916

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2916/95 od 18. prosinca 1995. o izmjeni određenih uredbi o zajedničkom uređenju tržišta mesa peradi i jaja i zajedničkom sustavu trgovine ovalbuminom i laktalbuminom

19

2005

L 148

5

 

 

32005R0883

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 883/2005 od 10. lipnja 2005. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2454/93 o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice (1)

23

2006

C 098

2

 

 

52006XC0426(01)

 

 

 

Jedinstvena primjena kombinirane nomenklature (KN) (Razvrstavanje roba)

43

2006

C 316

9

 

 

52006XC1222(02)

 

 

 

Jedinstvena primjena kombinirane nomenklature (KN) (Razvrstavanje robe)

46

2006

C 316

10

 

 

52006XC1222(03)

 

 

 

Jedinstvena primjena kombinirane nomenklature (KN) (Razvrstavanje roba)

47

2007

L 304

3

 

 

32007R1355

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1355/2007 od 19. studenoga 2007. o usvajanju autonomnih i prijelaznih mjera za otvaranje carinskih kvota Zajednice za uvoz kobasica i određenih mesnih proizvoda podrijetlom iz Švicarske

49

2008

L 266

8

 

 

32008R0977

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 977/2008 od 3. listopada 2008. o razvrstavanju određene robe u nomenklaturu TARIC

51

2009

L 152

23

 

 

32009R0471

 

 

 

Uredba (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom sa zemljama nečlanicama te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1172/95 (1)

53

2009

L 204

3

 

 

32009R0707

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 707/2009 od 5. kolovoza 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 184/2005 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s bilancom plaćanja, međunarodnom trgovinom uslugama i izravnim stranim ulaganjima povezano s ažuriranjem zahtjeva za podatke

60

2009

L 263

9

 

 

32009R0933

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 933/2009 od 6. listopada 2009. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 779/98 u vezi s otvaranjem i predviđanjem upravljanja određenim kvotama za uvoz u Zajednicu proizvoda od mesa peradi podrijetlom iz Turske

68

2010

L 031

4

 

 

32010R0092

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 92/2010 od 2. veljače 2010. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom s državama nečlanicama, u pogledu razmjene podataka između carinskih tijela i državnih tijela za statistiku, sastavljanja statistike i procjene kakvoće (1)

70

2010

L 037

1

 

 

32010R0113

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 113/2010 od 9. veljače 2010. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi s vanjskom trgovinom s državama nečlanicama, u pogledu pokrivenosti trgovine, definicije podataka, sastavljanja statistike trgovine po karakteristikama poduzeća i valuti računa, te posebne robe ili kretanja (1)

73

2010

L 051

2

 

 

32010R0169

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 169/2010 od 1. ožujka 2010. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2454/93 o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice

84

2010

L 125

10

 

 

32010R0430

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 430/2010 od 20. svibnja 2010. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2454/93 o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice

90

2010

L 266

39

 

 

32010R0894

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 894/2010 od 8. listopada 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 815/2008 o odstupanju od Uredbe (EEZ) br. 2454/93 o određivanju definicije pojma proizvoda s podrijetlom koji se koriste za potrebe sustava općih povlastica kako bi se uzela u obzir posebna situacija Kabo Verdea u pogledu izvoza određenih proizvoda ribarstva u Zajednicu

99

2010

L 285

4

 

 

32010R0973

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 973/2010 od 25. listopada 2010. o privremenoj suspenziji autonomnih carina iz Zajedničke carinske tarife na uvoz određenih industrijskih proizvoda u autonomne regije Azora i Madeire

102

2010

L 304

9

 

 

32010R1066

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1066/2010 od 19. studenoga 2010. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

107

2010

L 308

3

 

 

32010R1076

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1076/2010 od 22. studenoga 2010. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

109

2010

L 336

15

 

 

32010R1227

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1227/2010 od 20. prosinca 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1055/2008 o provedbi Uredbe (EZ) br. 184/2005 Europskog parlamenta i Vijeća, u pogledu mjerila kakvoće i izvješća o kakvoći statistike bilance plaćanja

111

2010

L 336

17

 

 

32010R1228

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1228/2010 od 15. prosinca 2010. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi

113

2011

L 086

53

 

 

32011R0312

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 312/2011 od 30. ožujka 2011. o razvrstavanju određene robe u Kombiniranu nomenklaturu

116

2011

L 166

6

 

 

32011R0617

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 617/2011 od 24. lipnja 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 900/2008 o utvrđivanju metoda analize i ostalih tehničkih odredbi potrebnih za primjenu sporazuma za uvoz određene robe dobivene preradom poljoprivrednih proizvoda

118

2011

L 199

35

 

 

32011R0756

 

 

 

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 756/2011 od 27. srpnja 2011. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

120

2011

L 199

37

 

 

32011R0757

 

 

 

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 757/2011 od 27. srpnja 2011. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

122

2011

L 200

1

 

 

32011R0761

 

 

 

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 761/2011 od 29. srpnja 2011. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

125

2011

L 200

4

 

 

32011R0762

 

 

 

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 762/2011 od 29. srpnja 2011. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

128

2011

L 200

6

 

 

32011R0763

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 763/2011 od 29. srpnja 2011. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

130

2011

L 201

1

 

 

32011R0772

 

 

 

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 772/2011 od 2. kolovoza 2011. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

132

2011

L 201

4

 

 

32011R0773

 

 

 

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 773/2011 od 2. kolovoza 2011. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

135

2011

L 201

6

 

 

32011R0774

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 774/2011 od 2. kolovoza 2011. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

137

2011

L 201

8

 

 

32011R0775

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 775/2011 od 2. kolovoza 2011. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

139

2011

L 201

10

 

 

32011R0776

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 776/2011 od 2. kolovoza 2011. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

141

2011

L 211

5

 

 

32011R0825

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 825/2011 od 12. kolovoza 2011. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

143

2011

L 211

7

 

 

32011R0826

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 826/2011 od 12. kolovoza 2011. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

145

2011

L 211

9

 

 

32011R0827

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 827/2011 od 12. kolovoza 2011. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

147

2011

L 227

5

 

 

32011R0873

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 873/2011 od 27. srpnja 2011. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

149

2011

L 227

7

 

 

32011R0874

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 874/2011 od 31. kolovoza 2011. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

151

2011

L 227

9

 

 

32011R0875

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 875/2011 od 31. kolovoza 2011. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

153

2011

L 229

1

 

 

32011R0884

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 884/2011 od 22. kolovoza 2011. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

155

2011

L 231

7

 

 

32011R0896

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 896/2011 od 2. rujna 2011. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

157

2011

L 231

9

 

 

32011R0897

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 897/2011 od 2. rujna 2011. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

159

2011

L 303

10

 

 

32011R1195

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1195/2011 od 16. studenoga 2011. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

161

2011

L 303

12

 

 

32011R1196

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1196/2011 od 17. studenoga 2011. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

163

2011

L 305

6

 

 

32011R1200

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1200/2011 od 18. studenoga 2011. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

165

2011

L 305

8

 

 

32011R1201

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1201/2011 od 18. studenoga 2011. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

167

2011

L 305

12

 

 

32011R1203

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1203/2011 od 18. studenoga 2011. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

169

2011

L 305

14

 

 

32011R1204

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1204/2011 od 18. studenoga 2011. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

171

2011

L 319

34

 

 

32011R1247

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1247/2011 od 29. studenoga 2011. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

173

2011

L 319

37

 

 

32011R1248

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1248/2011 od 29. studenoga 2011. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

176

2011

L 319

39

 

 

32011R1249

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1249/2011 od 29. studenoga 2011. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

178

2011

L 325

1

 

 

32011R1271

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1271/2011 od 5. prosinca 2011. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

180

2011

L 325

3

 

 

32011R1272

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1272/2011 od 5. prosinca 2011. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

182

2011

L 330

15

 

 

32011R1302

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1302/2011 od 9. prosinca 2011. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

185

2011

L 330

17

 

 

32011R1303

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1303/2011 od 9. prosinca 2011. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

187

2011

L 335

42

 

 

32011R1322

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1322/2011 od 16. prosinca 2011. o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EZ) br. 517/94 o zajedničkim pravilima za uvoz tekstilnih proizvoda iz određenih trećih zemalja koji nisu obuhvaćeni bilateralnim sporazumima, protokolima ili drugim dogovorima, ili drugim posebnim uvoznim pravilima Zajednice

189

2011

L 349

1

 

 

32011R1344

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 1344/2011 od 19. prosinca 2011. o suspenziji autonomnih carina Zajedničke carinske tarife za određene poljoprivredne proizvode, proizvode ribarstva i industrijske proizvode te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1255/96

204

2012

L 027

1

 

 

32012R0074

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 74/2012 od 27. siječnja 2012. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

293

2012

L 036

17

 

 

32012R0103

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 103/2012 od 7. veljače 2012. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

295

2012

L 036

19

 

 

32012R0104

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 104/2012 od 7. veljače 2012. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

297

2012

L 036

21

 

 

32012R0105

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 105/2012 od 7. veljače 2012. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

299

2012

L 036

23

 

 

32012R0106

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 106/2012 od 7. veljače 2012. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

301

2012

L 048

1

 

 

32012R0144

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 144/2012 od 16. veljače 2012. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

303

2012

L 048

3

 

 

32012R0145

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 145/2012 od 16. veljače 2012. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

305

2012

L 048

5

 

 

32012R0146

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 146/2012 od 16. veljače 2012. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

307

2012

L 073

1

 

 

32012R0211

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 211/2012 od 12. ožujka 2012. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

309

2012

L 099

9

 

 

32012R0297

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 297/2012 od 2. travnja 2012. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

311

2012

L 099

12

 

 

32012R0298

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 298/2012 od 2. travnja 2012. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

314

2012

L 099

15

 

 

32012R0299

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 299/2012 od 2. travnja 2012. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

317

2012

L 099

17

 

 

32012R0300

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 300/2012 od 2. travnja 2012. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

319

2012

L 099

19

 

 

32012R0301

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 301/2012 od 2. travnja 2012. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

321

2012

L 103

15

 

 

32012R0312

 

 

 

Delegirana uredba Komisije (EU) br. 312/2012 od 9. siječnja 2012. o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) br. 973/2010 o privremenoj suspenziji autonomnih carina iz Zajedničke carinske tarife na uvoz određenih industrijskih proizvoda u autonomne regije Azore i Madeiru

323

2012

L 124

11

 

 

32012R0399

 

 

 

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 399/2012 od 7. svibnja 2012. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

325

2012

L 124

13

 

 

32012R0400

 

 

 

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 400/2012 od 7. svibnja 2012. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

327

2012

L 124

15

 

 

32012R0401

 

 

 

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 401/2012 od 7. svibnja 2012. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

329

2012

L 141

5

 

 

32012R0455

 

 

 

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 455/2012 od 22. svibnja 2012. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

331

2012

L 151

5

 

 

32012R0491

 

 

 

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 491/2012 od 7. lipnja 2012. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

333

2012

L 166

18

 

 

32012R0553

 

 

 

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 553/2012 od 19. lipnja 2012. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

335

2012

L 166

20

 

 

32012R0554

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 554/2012 od 19. lipnja 2012. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

337

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top