EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_02_017_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
02. Carinska unija i slobodno kretanje robe
Svezak 017

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.02.017.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

02.   Carinska unija i slobodno kretanje robe

Svezak 017

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1986

L 131

47

 

 

31986D0181

 

 

 

(86/181/EEZ)
Odluka Vijeća od 6. svibnja 1986. o pristupanju Europske ekonomske zajednice Sporazumu o privremenom bescarinskom uvozu medicinske, kirurške i laboratorijske opreme za besplatnu uporabu u bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama u svrhu dijagnoze ili liječenja

3

1986

L 131

48

 

 

21986A0517(01)

 

 

 

Sporazum o privremenom bescarinskom uvozu medicinske, kirurške i laboratorijske opreme za besplatnu uporabu u bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama radi dijagnoze ili liječenja

4

1986

L 131

50

 

 

21986A0517(02)

 

 

 

Dodatni protokol uz Sporazum o privremenom bescarinskom uvozu medicinske, kirurške i laboratorijske opreme za besplatnu uporabu u bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama radi dijagnoze ili liječenja

6

1994

L 056

1

 

 

31994D0110

 

 

 

(94/110/EZ)
Vijeće Odluka Vijeća od 16. prosinca 1993. o zaključivanju Carinske konvencije o privremenom uvozu privatnih cestovnih vozila (1954.) i prihvaćanju rezolucije Ujedinjenih naroda od 2. srpnja 1993. o primjenljivosti karneta za prolaz preko carine i karneta CPD za privatna cestovna vozilaCarinska Konvencija o privremenom uvozu privatnih cestovnih vozila (1954.)Prihvaćanje rezolucije Ujedinjenih naroda od 2. srpnja 1993. o primjenljivosti karneta za prolaz preko carine i CPD karneta za privatna cestovna vozila

7

1994

L 056

27

 

 

31994D0111

 

 

 

(94/111/EZ)
Odluka Vijeća od 16. prosinca 1993. o zaključivanju Carinske konvencije o privremenom uvozu gospodarskih cestovnih vozila (1956.) i prihvaćanju rezolucije Ujedinjenih naroda o primjenljivosti karneta za prolaz preko carine i karneta CPD za gospodarska cestovna vozilaCarinska Konvencija o privremenom uvozu gospodarskih cestovnih vozila (1956.)Prihvaćanje rezolucije Ujedinjenih naroda o primjenljivosti carnets de passage en douane i karneta CPD za gospodarska cestovna vozila

33

1995

L 069

1

 

 

31995R0656

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 656/95 od 28. ožujka 1995. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2568/91 o karakteristikama maslinovog ulja i ulja komine maslina te o odgovarajućim metodama analize i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi

59

1995

L 091

45

 

 

31995D0137

 

 

 

(95/137/EZ)
Odluka Vijeća od 7. travnja 1995. o potpisivanju, od strane Zajednice, bez zadržavanja prava ratifikacije, Konvencije o carinskom tretmanu zajedničkih kontejnera koji se koriste u međunarodnom prijevozu (Geneva, 21. siječnja 1994.)Konvencija o carinskom postupanju sa zajedničkim kontejnerima koji se koriste u međunarodnom prijevozu

71

1996

L 116

15

 

 

31996R0859

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 859/96 od 10. svibnja 1996. o djelomičnom povratu uvoznih carina plaćenih za uvoz određene robe iz Norveške u 1995. u okviru Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske zajednice, s jedne strane, i Republike Island, Kraljevine Norveške i Švicarske Konfederacije, s druge strane, o određenim poljoprivrednim proizvodima

79

1997

L 017

1

 

 

31997R0082

 

 

 

Uredba (EZ) br. 82/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. prosinca 1996. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice

80

1997

L 017

28

 

 

31997R0089

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 89/97 od 20. siječnja 1997. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2454/93 o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice

86

1997

L 196

31

 

 

31997R1427

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1427/97 od 23. srpnja 1997. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2454/93 o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice

88

1998

L 212

18

 

 

31998R1677

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1677/98 od 29. srpnja 1998. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2454/93 o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice (1)

96

2000

L 332

41

 

 

32000R2855

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2855/2000 od 27. prosinca 2000. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

101

2002

L 084

41

 

 

32002D0245

 

 

 

(2002/245/EZ)
Odluka Vijeća od 28. veljače 2002. o sklapanju sporazuma o suradnji i carinskoj uniji između Europske ekonomske zajednice i Republike San Marino i o Protokolu navedenom sporazumu sastavljenom po proširenju koje je stupilo na snagu 1. siječnja 1995.

109

2002

L 084

43

 

 

22002A0328(01)

 

 

 

Sporazum o suradnji i carinskoj uniji između Europske ekonomske zajednice i Republike San Marino

111

2002

L 084

53

 

 

22002A0328(02)

 

 

 

Protokol uz Sporazum o suradnji i carinskoj uniji između Europske ekonomske zajednice i Republike San Marino zbog pristupanja Republike Austrije, Republike Finske i Kraljevine Švedske Europskoj uniji

121

2003

L 187

16

 

 

32003R1335

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1335/2003 od 25. srpnja 2003. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2454/93 o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice (1)

132

2005

L 117

13

 

 

32005R0648

 

 

 

Uredba (EZ) br. 648/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. travnja 2005. o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice

137

2005

L 139

1

 

 

32005R0837

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 837/2005 od 23. svibnja 2005. o izmjeni Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice

144

2006

C 085

5

 

 

52006XC0408(03)

 

 

 

Jedinstvena primjena kombinirane nomenklature (KN) (Razvrstavanje roba)

146

2006

C 106

2

 

 

52006XC0505(01)

 

 

 

Jedinstvena primjena kombinirane nomenklature (KN) (Razvrstavanje roba)

147

2006

L 070

35

 

 

32006R0402

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 402/2006 od 8. ožujka 2006. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2454/93 o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice (1)

149

2006

L 355

1

 

 

32006R1839

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1839/2006 od 28. studenoga 2006. o provedbi Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Argentinske Republike u skladu s člankom XXIV. 6. GATT-a iz 1994., o izmjeni Priloga I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi

154

2006

L 406

8

 

 

32006R1929

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1929/2006 od 23. listopada 2006. o provedbi Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Urugvaja u skladu s člankom XXIV. 6 Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT-a) iz 1994., o izmjeni Priloga I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi

157

2008

L 023

21

 

 

32008D0070(01)

 

 

 

Odluka br. 70/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2008. o okruženju bez papira za carinu i trgovinu

158

2008

L 308

1

 

 

32008R1138

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1138/2008 od 13. listopada 2008. o provedbi Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske zajednice i Republike Kube u skladu s člankom XXIV. 6. i člankom XXVIII. GATT-a iz 1994., te o izmjeni Priloga I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi

164

2009

L 165

1

 

 

32009D0477

 

 

 

(2009/477/EZ)
Odluka Vijeća od 28. svibnja 2009. kojom se u pročišćenom obliku objavljuje tekst Carinske konvencije o međunarodnom prijevozu robe uz primjenu karneta TIR (Konvencija TIR) od 14. studenoga 1975. kako je od tada izmijenjena

166

2009

L 324

23

 

 

32009R1186

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1186/2009 od 16. studenoga 2009. o uspostavi sustava oslobođenja od carina u Zajednici (Kodificirana verzija)

260

2010

L 084

1

 

 

32010L0024

 

 

 

Direktiva Vijeća 2010/24/EU od 16. ožujka 2010. o uzajamnoj pomoći kod naplate potraživanja vezanih za poreze, carine i druge mjere

295

2010

L 205

3

 

 

32010R0707

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 707/2010 od 5. kolovoza 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 891/2009 o otvaranju i predviđanju upravljanja određenim carinskim kvotama Zajednice u sektoru šećera

307

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top