EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_02_015_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
02. Carinska unija i slobodno kretanje robe
Svezak 015

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.02.015.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

02.   Carinska unija i slobodno kretanje robe

Svezak 015

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1973

L 361

8

 

 

31973R3539

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) 3539/73 od 18. prosinca 1973. o stopi uvoznih nameta na manjim nekomercijalnim pošiljkama poljoprivrednih proizvoda i robe obuhvaćene Uredbom (EEZ) br. 1059/69

3

1980

L 307

5

 

 

31980R2966

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 2966/80 od 14. studenoga 1980. o izmjeni određenih uredaba o zajedničkoj organizaciji tržišta govedine i teletine, svinjskog mesa i ovčjeg i kozjeg mesa te uredaba (EEZ) br. 827/68 i 950/68

4

1985

L 073

27

 

 

31985D0187

 

 

 

(85/187/EEZ)
Odluka Vijeća od 7. ožujka 1985. o prihvaćanju, u ime Zajednice, preporuke Vijeća za carinsku suradnju od 15. lipnja 1983. o mjerama protiv carinskih prijevara koje se odnose na kontejnere

7

1987

L 377

49

 

 

31987R4006

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 4006/87 od 23. prosinca 1987. o izmjeni Protokola br. 4 o pamuku

10

1989

L 337

8

 

 

31989R3471

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 3471/89 od 17. studenoga 1989. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

11

1989

L 351

34

 

 

31989L0608

 

 

 

(89/608/EEZ)
Direktiva Vijeća od 21. studenoga 1989. o uzajamnoj pomoći među upravnim tijelima država članica i suradnji između potonjih i Komisije radi osiguranja pravilne primjene zakonodavstva o veterinarskim i zootehničkim stvarima

13

1990

L 008

16

 

 

31990R0048

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 48/90 od 9. siječnja 1990. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

17

1990

L 035

9

 

 

31990R0314

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 314/90 od 5. veljače 1990. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

19

1990

L 056

5

 

 

31990R0542

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 542/90 od 1. ožujka 1990. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

22

1990

L 071

11

 

 

31990R0650

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 650/90 od 16. ožujka 1990. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

24

1990

L 105

5

 

 

31990R1012

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 1012/90 od 20. travnja 1990. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

26

1990

L 137

5

 

 

31990R1422

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 1422/90 od 23. svibnja 1990. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

29

1990

L 174

25

 

 

31990R1936

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 1936/90 od 4. srpnja 1990. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

31

1990

L 178

5

 

 

31990R1964

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 1964/90 od 6. srpnja 1990. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

33

1990

L 219

26

 

 

31990R2368

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 2368/90 od 9. kolovoza 1990. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

36

1990

L 292

5

 

 

31990R3044

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 3044/90 od 22. listopada 1990. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

38

1991

L 037

25

 

 

31991R0316

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 316/91 od 7. veljače 1991. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

41

1991

L 052

7

 

 

31991R0440

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 440/91 od 25. veljače 1991. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

43

1991

L 052

9

 

 

31991R0441

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 441/91 od 25. veljače 1991. o razvrstavanju određene robe u oznake kombinirane nomenklature 17041019, 17041099 i 95021010 i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 1287/83

45

1991

L 060

12

 

 

31991R0546

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 546/91 od 5. ožujka 1991. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

47

1991

L 100

14

 

 

31991R0964

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 964/91 od 18. travnja 1991. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

49

1991

L 193

6

 

 

31991R2080

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 2080/91 od 16. srpnja 1991. o zamjeni oznaka utvrđenih na temelju nomenklature Zajedničke carinske tarife koja je bila na snazi od 31. prosinca 1987. oznakama koje su utvrđene na temelju kombinirane nomenklature u određenim uredbama o razvrstavanju robe

51

1991

L 321

1

 

 

31991R3402

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 3402/91 od 19. studenoga 1991. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o zajedničkoj carinskoj tarifi te Uredbe (EEZ) br. 2915/79 o određivanju skupine proizvoda i posebne odredbe za izračun pristojbi za mlijeko i mliječne proizvode

55

1993

L 172

1

 

 

31993R1891

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 1891/93 od 12. srpnja 1993. o izmjeni Uredbe (EEZ) 3759/92 o zajedničkoj organizaciji tržišta proizvoda ribarstva i akvakulture i o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi

58

1994

L 103

7

 

 

31994R0883

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 883/94 od 20. travnja 1994. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

60

1994

L 172

8

 

 

31994R1639

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1639/94 od 5. srpnja 1994. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

63

1994

L 176

2

 

 

31994R1663

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1663/94 od 7. srpnja 1994. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

65

1994

L 350

52

 

 

31994R3330

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 3330/94 od 21. prosinca 1994. o razvrstavanju u carinsku tarifu određenih dijelova peradi i o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi

67

1995

L 156

3

 

 

31995R1644

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1644/95 od 29. lipnja 1995. o utvrđivanju autonomnih carinskih stopa koje se nakon pristupanja Austrije, Finske i Švedske primjenjuju na novinski papir, u svicima ili listovima, koji je obuhvaćen oznakama KN 48010010 i 48010090

69

1995

L 280

17

 

 

31995R2696

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2696/95 od 21. studenoga 1995. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

71

1995

L 291

5

 

 

31995R2802

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2802/95 od 4. prosinca 1995. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

73

1995

L 291

24

 

 

31995R2810

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2810/95 od 5. prosinca 1995. o razvrstavanju u carinsku tarifu svinjskih trupova i polovica i o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi

75

1996

L 028

7

 

 

31996R0214

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 214/96 od 2. veljače 1996. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

77

1996

L 031

16

 

 

31996R0242

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 242/96 od 7. veljače 1996. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

79

1996

L 122

1

 

 

31996R0902

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 902/96 od 20. svibnja 1996. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

81

1996

L 289

1

 

 

31996R2153

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2153/96 od 25. listopada 1996. o izmjeni Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice

83

1996

L 338

14

 

 

31996R2491

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2491/96 od 23. prosinca 1996. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi

84

1997

L 222

16

 

 

31997D0541

 

 

 

(97/541/EZ)
Odluka Vijeća od 21. svibnja 1997. o sklapanju Sporazuma između Europske zajednice i Sjedinjenih Američkih Država o carinskoj suradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima

86

1997

L 222

17

 

 

21997A0812(01)

 

 

 

Sporazum između Europske zajednice i Sjedinjenih Američkih Država o carinskoj suradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima

87

1997

L 242

1

 

 

31997R1713

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1713/97 od 3. rujna 1997. o odstupanju od Uredbe (EZZ) br. 2454/93 o utvrđivanju pojma proizvoda s podrijetlom koji se koristi za potrebe sustava općih povlastica, kako bi se uzeo u obzir poseban položaj Laosa u pogledu izvoza određenih tekstilnih proizvoda u Zajednicu

95

1997

L 242

19

 

 

31997R1715

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1715/97 od 3. rujna 1997. o odstupanju od Uredbe (EEZ) br. 2454/93 o utvrđivanju pojma proizvoda s podrijetlom koji se koristi za potrebe sustava općih povlastica, kako bi se uzeo u obzir poseban položaj Nepala u pogledu izvoza određenih tekstilnih proizvoda u Zajednicu

104

1998

L 027

3

 

 

31998R0272

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 272/98 od 2. veljače 1998. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

113

1999

L 119

28

 

 

31999R0964

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 964/1999 od 6. svibnja 1999. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

116

1999

L 172

25

 

 

31999R1488

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1488/1999 od 7. srpnja 1999. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

118

1999

L 197

25

 

 

31999R1662

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1662/1999 od 28. srpnja 1999. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2454/93 o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice (1)

120

1999

L 224

6

 

 

31999R1836

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1836/1999 od 24. kolovoza 1999. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

122

1999

L 259

3

 

 

31999R2113

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2113/1999 od 5. listopada 1999. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

124

1999

L 268

3

 

 

31999R2197

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2197/1999 od 15. listopada 1999. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 548/89 i Uredbe (EEZ) br. 812/89 o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

126

1999

L 287

4

 

 

31999R2376

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2376/1999 od 9. studenoga 1999. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

127

1999

L 307

46

 

 

31999R2543

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2543/1999 od 1. prosinca 1999. o nomenklaturi zemalja i područja za statistiku vanjske trgovine Zajednice i statistiku o trgovini između država članica (1)

129

1999

L 337

36

 

 

31999R2795

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2795/1999 od 29. prosinca 1999. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

136

2000

L 022

48

 

 

32000R0184

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 184/2000 od 26. siječnja 2000. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

138

2000

L 037

12

 

 

32000R0323

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 323/2000 od 11. veljače 2000. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

140

2000

L 054

33

 

 

32000R0442

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 442/2000 od 25. veljače 2000. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

142

2000

L 084

3

 

 

32000R0709

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 709/2000 od 4. travnja 2000. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

145

2000

L 084

8

 

 

32000R0710

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 710/2000 od 3. travnja 2000. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

150

2000

L 109

16

 

 

32000R0961

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 961/2000 od 5. svibnja 2000. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

152

2000

L 180

5

 

 

32000R1564

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1564/2000 od 18. srpnja 2000. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

159

2001

L 043

7

 

 

32001R0292

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 292/2001 od 12. veljače 2001. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

162

2001

L 044

22

 

 

32001R0305

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 305/2001 od 12. veljače 2001. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

165

2001

L 044

25

 

 

32001R0306

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 306/2001 od 12. veljače 2001. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

168

2001

L 052

8

 

 

32001R0347

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 347/2001 od 19. veljače 2001. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

170

2001

L 091

40

 

 

32001R0645

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 645/2001 od 30. ožujka 2001. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

175

2001

L 091

42

 

 

32001R0646

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 646/2001 od 30. ožujka 2001. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

177

2001

L 140

8

 

 

32001R1004

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1004/2001 od 22. svibnja 2001. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

179

2001

L 163

6

 

 

32001R1200

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1200/2001 od 19. lipnja 2001. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

181

2001

L 163

8

 

 

32001R1201

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1201/2001 od 18. lipnja 2001. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

183

2001

L 229

3

 

 

32001R1694

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1694/2001 od 24. kolovoza 2001. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

185

2001

L 272

31

 

 

32001R2015

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2015/2001 od 12. listopada 2001. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2235/2000 u vezi s razdobljem primjene određenih odredaba Uredbe (EZ) br. 1839/95 i Uredbe (EZ) br. 1249/96

187

2001

L 278

3

 

 

32001R2064

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2064/2001 od 22. listopada 2001. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

188

2001

L 288

23

 

 

32001R2147

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2147/2001 od 31. listopada 2001. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

191

2001

L 293

5

 

 

32001R2180

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2180/2001 od 9. studenoga 2001. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

193

2002

L 024

11

 

 

32002R0141

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 141/2002 od 25. siječnja 2002. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

196

2002

L 024

14

 

 

32002R0142

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 142/2002 od 25. siječnja 2002. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

199

2002

L 075

13

 

 

32002R0471

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 471/2002 od 15. ožujka 2002. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

201

2002

L 106

3

 

 

32002R0687

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 687/2002 od 22. travnja 2002. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

206

2002

L 117

3

 

 

32002R0763

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 763/2002 od 3. svibnja 2002. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

210

2002

L 135

10

 

 

32002R0849

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 849/2002 od 22. svibnja 2002. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

212

2002

L 155

23

 

 

32002R1017

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1017/2002 od 13. lipnja 2002. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

214

2002

L 200

12

 

 

32002R1380

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1380/2002 od 29. srpnja 2002. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

216

2002

L 311

11

 

 

32002R2014

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2014/2002 od 7. studenoga 2002. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

218

2002

L 316

15

 

 

32002R2049

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2049/2002 od 19. studenoga 2002. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

220

2004

L 163

105

 

 

32004R0926

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 926/2004 od 26. travnja 2004. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

222

2005

L 047

3

 

 

32005R0266

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 266/2005 od 17. veljače 2005. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

225

2006

L 038

11

 

 

32006R0215

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 215/2006 od 8. veljače 2006. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2454/93 o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2286/2003 (1)

228

2006

L 080

3

 

 

32006R0437

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 437/2006 od 16. ožujka 2006. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

232

2006

L 406

9

 

 

32006R1930

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1930/2006 od 20. prosinca 2006. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi

235

2007

L 062

6

 

 

32007R0214

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 214/2007 od 28. veljače 2007. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2454/93 o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice

236

2007

L 081

11

 

 

32007R0301

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 301/2007 od 19. ožujka 2007. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi

238

2007

L 119

1

 

 

32007R0501

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 501/2007 od 7. svibnja 2007. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi

240

2007

L 196

31

 

 

32007R0901

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 901/2007 od 27. srpnja 2007. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

242

2007

L 196

35

 

 

32007R0903

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 903/2007 od 27. srpnja 2007. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

244

2007

L 261

12

 

 

32007R1172

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1172/2007 od 5. listopada 2007. o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 1891/2004 od 21. listopada 2004. o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1383/2003 o carinskom postupanju u vezi s robom za koju postoji sumnja da povređuje određena prava intelektualnog vlasništva i o mjerama koje se poduzimaju u vezi s robom za koju je utvrđeno povrjeđivanje spomenutih prava

246

2007

L 316

4

 

 

32007R1417

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1417/2007 od 28. studenoga 2007. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

258

2007

L 322

8

 

 

32007R1439

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1439/2007 od 5. prosinca 2007. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

260

2008

L 102

20

 

 

32008R0334

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 334/2008 od 11. travnja 2008. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

262

2008

L 111

7

 

 

32008R0359

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 359/2008 od 18. travnja 2008. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

264

2008

L 137

4

 

 

32008R0457

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 457/2008 od 23. svibnja 2008. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

266

2008

L 198

32

 

 

32008R0725

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 725/2008 od 24. srpnja 2008. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

268

2008

L 218

48

 

 

32008R0766

 

 

 

Uredba (EZ) br. 766/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 515/97 o uzajamnoj pomoći upravnih tijela država članica i o suradnji potonjih s Komisijom radi osiguravanja pravilne primjene propisa o carinskim i poljoprivrednim pitanjima

270

2008

L 225

3

 

 

32008R0833

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 833/2008 od 20. kolovoza 2008. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

282

2008

L 278

3

 

 

32008R1028

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1028/2008 od 19. rujna 2008. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

284

2008

L 308

9

 

 

32008R1141

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1141/2008 od 13. studenoga 2008. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

287

2008

L 308

11

 

 

32008R1142

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1142/2008 od 13. studenoga 2008. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

289

2008

L 308

13

 

 

32008R1143

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1143/2008 od 13. studenoga 2008. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

291

2008

L 310

9

 

 

32008R1156

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1156/2008 od 20. studenoga 2008. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

293

2008

L 317

4

 

 

32008R1172

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1172/2008 od 25. studenoga 2008. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

296

2009

L 017

17

 

 

32009R0051

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 51/2009 od 15. siječnja 2009. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

298

2009

L 019

3

 

 

32009R0056

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 56/2009 od 21. siječnja 2009. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

300

2009

L 070

6

 

 

32009R0198

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 198/2009 od 10. ožujka 2009. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

302

2009

L 313

50

 

 

32009R1153

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1153/2009 od 24. studenoga 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1384/2007 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 2398/96 o otvaranju i predviđanju upravljanja određenim kvotama za uvoz u Zajednicu proizvoda od mesa peradi podrijetlom iz Izraela i o odstupanju od te Uredbe

305

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top