EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_02_013_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
02. Carinska unija i slobodno kretanje robe
Svezak 013

  The document is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.02.013.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

02.   Carinska unija i slobodno kretanje robe

Svezak 013

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1972

L 301

1

 

 

31972R2842

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 2842/72 od 19. prosinca 1972. o sklapanju Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Republike Islanda te o usvajanju odredaba za njegovu primjenu

3

1975

L 106

19

 

 

31975R0901

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 901/75 od 18. ožujka 1975. o sklapanju Dopunskog protokola Dodatnom sporazumu o važenju za Kneževinu Lihtenštajn Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije

4

1977

L 166

1

 

 

31977D0415

 

 

 

(77/415/EEZ)
Odluka Vijeća od 3. lipnja 1977. o prihvaćanju, u ime Komisije, nekoliko priloga Međunarodnoj konvenciji o pojednostavnjenju i usklađivanju carinskih postupaka

5

1977

L 361

1

 

 

31977R3026

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 3026/77 od 28. studenoga 1977. o zaključivanju Dopunskog protokola Sporazumu o pridruživanju između Europske ekonomske zajednice i Turske nakon pristupanja novih država članica Zajednici

43

1977

L 361

2

 

 

21973A0630(01)

 

 

 

Dopunski protokol uz Sporazum o pridruživanju između Europske ekonomske zajednice i Turske zbog pristupanja novih država članica Zajednici

44

1980

L 123

1

 

 

31980R1192

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 1192/80 od 26. ožujka 1980. o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama o izmjeni Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Republike Islanda radi prilagodbe određenih carinskih specifikacija

71

1981

L 065

36

 

 

21981A0120(01)

 

 

 

Razmjena pisama između Europske ekonomske zajednice i Republike Turske u vezi s člankom 3. stavkom 3. Odluke br. 1/80 Vijeća za pridruživanje

72

1984

L 126

1

 

 

31984R1262

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 1262/84 od 10. travnja 1984. o sklapanju Međunarodne konvencije o usklađivanju graničnih kontrola robe

78

1984

L 126

3

 

 

21984A0512(01)

 

 

 

Međunarodna Konvencija o usklađivanju graničnih kontrola robe PREAMBULA

80

1986

L 337

1

 

 

31986D0571

 

 

 

(86/571/EEZ)
Odluka Vijeća od 15. rujna 1986. o sklapanju Dodatnog protokola uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Kraljevine Norveške nakon pristupanja Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Zajednici

97

1991

L 350

17

 

 

31991R3694

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 3694/91 od 17. prosinca 1991. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 645/89 od 14. ožujka 1989. i stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EEZ) br. 2404/89 od 31. srpnja 1989. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

98

1993

L 076

12

 

 

31993R0697

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 697/93 od 17. ožujka 1993. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 3759/92 o zajedničkoj organizaciji tržišta proizvoda ribarstva i akvakulture i o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi

100

1995

L 171

8

 

 

31995R1762

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1762/95 od 19. srpnja 1995. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2454/93 o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice

115

1996

L 070

4

 

 

31996R0482

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 482/96 od 19. ožujka 1996. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2454/93 o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice

143

1996

L 076

7

 

 

31996R0510

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 510/96 od 22. ožujka 1996. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

161

1997

L 082

1

 

 

31997R0515

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 515/97 od 13. ožujka 1997. o uzajamnoj pomoći upravnih tijela država članica i o suradnji potonjih s Komisijom radi osiguravanja pravilne primjene propisa o carinskim i poljoprivrednim pitanjima

163

1997

L 200

46

 

 

31997R1482

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1482/97 od 28. srpnja 1997. o utvrđivanju odredaba za slobodnu zonu Madeire za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 122/96 o uspostavi povoljnijeg tarifnog postupanja za uvoz određene robe u slobodne zone Madeire i Azora zbog njezine uporabe u posebne svrhe

179

1997

L 242

10

 

 

31997R1714

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1714/97 od 3. rujna 1997. o odstupanju od Uredbe (EEZ) br. 2454/93 o utvrđivanju pojma proizvoda s podrijetlom koji se koristi za potrebe sustava općih povlastica, kako bi se uzeo u obzir poseban položaj Kambodže u pogledu izvoza nekih tekstilnih proizvoda u Zajednicu

189

1998

L 007

3

 

 

31998R0075

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 75/98 od 12. siječnja 1998. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2454/93 o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice (1)

198

2004

L 328

16

 

 

32004R1891

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1819/2004 od 21. listopada 2004. o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1383/2003 o carinskom postupanju u vezi s robom za koju postoji sumnja da povređuje određena prava intelektualnog vlasništva i o mjerama koje se poduzimaju u vezi s robom za koju je utvrđeno povrjeđivanje spomenutih prava

220

2007

L 056

1

 

 

32007R0129

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 129/2007 od 12. veljače 2007. o oslobođenju od carina za određene farmaceutske aktivne sastojke koji kod Svjetske zdravstvene organizacije imaju međunarodno nevlasničko ime (INN) te određenih proizvoda koji se rabe za izradu gotovih farmaceutskih proizvoda i o izmjeni Priloga I. Uredbi (EEZ) br. 2658/87

254

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top