EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_02_004_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
02. Carinska unija i slobodno kretanje robe
Svezak 004

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.02.004.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

02.   Carinska unija i slobodno kretanje robe

Svezak 004

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1980

L 368

1

 

 

31980R3510

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 3510/80 od 23. prosinca 1980. o određivanju pojma proizvoda s podrijetlom u svrhu primjene carinskih povlastica koje odobrava Europska ekonomska zajednica za određene proizvode iz zemalja u razvoju

3

1986

L 321

121

 

 

31986D0543

 

 

 

(86/543/EEZ)
Odluka Vijeća od 15. rujna 1986. o sklapanju Dodatnog protokola uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Republike Island nakon pristupanja Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Zajednici

58

1986

L 321

122

 

 

21986A1115(03)

 

 

 

Dodatni protokol uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Republike Islanda nakon pristupanja Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Zajednici

59

1987

L 069

1

 

 

31987R0678

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 678/87 od 26. siječnja 1987. o primjeni sustava potvrda o podrijetlu predviđenog Međunarodnim sporazumom o kavi iz 1983. kada su kvote suspendirane

118

1992

L 307

27

 

 

31992R3046

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 3046/92 od 22. listopada 1992. o utvrđivanju odredbi o provedbi i izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3330/91 o statistici robne razmjene između država članica

140

1998

L 113

1

 

 

31998R0779

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 779/98 od 7. travnja 1998. o uvozu poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Turske u Zajednicu, kojom se stavlja izvan snage Uredba (EEZ) br. 4115/86 te izmjenjuje Uredba (EZ) br. 3010/95

150

2001

L 020

1

 

 

32001R0082

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 82/2001 od 5. prosinca 2000. o određenju pojma proizvodi s podrijetlom i načina administrativne suradnje u trgovini između carinskog područja Zajednice i Ceute i Melille

152

2003

L 196

7

 

 

32003R1383

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1383/2003 od 22. srpnja 2003. o carinskom postupanju u vezi s robom za koju postoji sumnja da povrjeđuje određena prava intelektualnog vlasništva i o mjerama koje se poduzimaju u vezi s robom za koju je utvrđeno povrjeđivanje spomenutih prava

255

2004

L 102

1

 

 

32004R0638

 

 

 

Uredba (EZ) br. 638/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o statistici Zajednice u vezi s robnom razmjenom između država članica i o stavljanju Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3330/91 izvan snage

263

2004

L 104

50

 

 

32004R0656

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 656/2004 od 7. travnja 2004. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 752/93 o utvrđivanju odredbi za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3911/92 o izvozu kulturnih dobara

271

2005

L 034

6

 

 

32005R0209

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 209/2005 od 7. veljače 2005. o utvrđivanju popisa tekstilnih proizvoda za koje pri puštanju u slobodan promet u Zajednici nije potreban dokaz o podrijetlu

283

Top