EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_02_003_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
02. Carinska unija i slobodno kretanje robe
Svezak 003

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.02.003.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

02.   Carinska unija i slobodno kretanje robe

Svezak 003

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1976

L 020

23

 

 

31976R0102

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 102/76 od 19. siječnja 1976. o carinskom postupku koji će se primjenjivati na određene proizvode ribarstva podrijetlom iz Norveške

3

1979

L 237

29

 

 

31979L0802

 

 

 

(79/802/EEZ)
Direktiva Komisije od 6. rujna 1979. o robi stavljenoj u unutarnju proizvodnju koja u slučaju uvoza za puštanje u slobodan promet ima pravo na povoljnije tarifne uvjete zbog njezine uporabe u posebnu svrhu (79/802/EEZ)

9

1981

L 356

28

 

 

31981R3558

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 3558/81 od 8. prosinca 1981. o razvrstavanju robe u podbroj 71.16 A Zajedničke carinske tarife

11

1992

L 064

13

 

 

31992R0597

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 597/92 od 6. ožujka 1992. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

12

1992

L 192

23

 

 

31992R1911

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 1911/92 od 9. srpnja 1992. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

14

1993

L 077

24

 

 

31993R0752

 

 

 

Uredba Komisije (EEZ) br. 752/93 od 30. ožujka 1993. o utvrđivanju odredbi za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3911/92 o izvozu kulturnih dobara

22

1993

L 335

1

 

 

31993R3665

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 3665/93 od 21. prosinca 1993. o izmjeni Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice

31

1994

L 235

6

 

 

31994R2193

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2193/94 od 8. rujna 1994. o izmjeni Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice

55

1996

L 276

7

 

 

31996R2058

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2058/96 od 28. listopada 1996. o otvaranju i upravljanju carinskom kvotom za lomljenu rižu oznake KN 10064000 za proizvodnju pripravaka živežnih namirnica oznake KN 190110

84

1997

L 071

1

 

 

31997R0467

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 467/97 od 3. ožujka 1997. o oslobođenju od carina za određene farmaceutske aktivne sastojke koji kod Svjetske zdravstvene organizacije imaju međunarodno nezaštićeni naziv (INN) te određene proizvode koji se koriste za izradu gotovih farmaceutskih proizvoda i kojom se određenim INN-ovima, čija namjena nije prvenstveno farmaceutska, opoziva oslobođenje od carina namijenjeno farmaceutskim proizvodima

88

1998

L 031

5

 

 

31998R0299

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 299/98 od 5. veljače 1998. o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2351/97 o suspenziji povlaštene carine i ponovnom uvođenju carine Zajedničke carinske tarife za uvoze sitnocvjetnih ruža podrijetlom iz Maroka

103

1998

L 201

47

 

 

31998R1526

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1526/98 od 16. srpnja 1998. o izmjeni Uredbe Komisije (EEZ) br. 752/93 o utvrđivanju odredbi za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3911/92 o izvozu kulturnih dobara

104

1999

L 135

1

 

 

31999R1110

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1110/1999 od 10. svibnja 1999. o oslobođenju od carina za određene farmaceutske aktivne sastojke koji kod Svjetske zdravstvene organizacije imaju međunarodno nezaštićeni naziv (INN) te određenih proizvoda koji se koriste za izradu gotovih farmaceutskih proizvoda

113

2000

L 005

1

 

 

32000R0032

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 32/2000 od 17. prosinca 1999. o otvaranju i upravljanju carinskim kvotama Zajednice određenih GATT-om i određenim carinskim kvotama Zajednice i o utvrđivanju detaljnih pravila za usklađivanje kvota, i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1808/95

128

2001

L 287

12

 

 

32001R2133

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 2133/2001 od 30. listopada 2001. o otvaranju i upravljanju određenim carinskim kvotama i plafonima Zajednice u sektoru žitarica i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1897/94, (EZ) br. 306/96, (EZ) br. 1827/96, (EZ) br. 1970/96, (EZ) br. 1405/97, (EZ) br. 1406/97, (EZ) br. 2492/98, (EZ) br. 2809/98 i (EZ) br. 778/1999

156

2002

L 006

3

 

 

32002R0029

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 29/2002 od 19. prosinca 2001. o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 o statističkoj klasifikaciji ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici

162

2003

L 055

15

 

 

32003R0384

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 384/2003 od 26. veljače 2003. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 32/2000 kako bi se uzela u obzir Uredba Komisije (EZ) br. 1832/2002 o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi

194

2005

L 110

1

 

 

32005R0673

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 673/2005 od 25. travnja 2005. o uvođenju dodatnih carina na uvoze za određene proizvode podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država

215

2006

L 111

5

 

 

32006R0632

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 632/2006 od 24. travnja 2006. o zamjeni priloga I. i II. Uredbi Vijeća (EZ) br. 673/2005 o uvođenju dodatnih carina na uvoze za određene proizvode podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država

220

2006

L 167

18

 

 

32006R0899

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 899/2006 od 19. lipnja 2006. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2133/2001 o otvaranju i upravljanju određenim carinskim kvotama i plafonima Zajednice u sektoru žitarica u vezi s otvaranjem carinskih kvota Zajednice za određenu hranu za pse i mačke iz oznake KN 230910

224

2006

L 170

14

 

 

32006R0928

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 928/2006 od 22. lipnja 2006. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 32/2000 u vezi s određenim novim carinskim kvotama Zajednice određenih GATT-om

226

2006

L 360

64

 

 

32006R1875

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1875/2006 od 18. prosinca 2006. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2454/93 o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice (1)

229

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top