EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_01_017_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
01. Opća, financijska i institucionalna pitanja
Svezak 17

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.01.017.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

01.   Opća, financijska i institucionalna pitanja

Svezak 017

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1958

P 017

401

 

 

31958R0001(01)

 

 

 

Uredba br. 1 o utvrđivanju jezika koji se koriste u Europskoj zajednici za atomsku energiju

3

1960

P 066

1339

 

 

31960D1027(01)

 

 

 

Odluka Vijeća o osnivanju Skupine za koordinaciju politike u području osiguranja kredita, kreditnih jamstava i financijskih kredita

5

1960

P 073

1429

 

 

31960D1119(01)

 

 

 

Odluka Vijeća o osnivanju Skupine za tehničku pomoć

6

1977

L 013

15

 

 

31977D0063

 

 

 

(77/63/EEZ)
Odluka Vijeća od 21. prosinca 1976. o izmjeni Odluke 71/306/EEZ o osnivanju Savjetodavnoga odbora za ugovore o javnoj nabavi

7

1977

L 176

11

 

 

31977D0454

 

 

 

(77/454/EEZ)
Odluka Vijeća od 27. lipnja 1977. o osnivanju Savjetodavnog odbora za osposobljavanje u području zdravstvene njege

8

1980

L 033

13

 

 

31980D0156

 

 

 

(80/156/EEZ)
Odluka Vijeća od 21. siječnja 1980. o osnivanju Savjetodavnog odbora za osposobljavanje primalja

10

1981

L 328

1

 

 

31981R3245

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ) br. 3245/81 od 26. listopada 1981. o osnivanju Europske agencije za suradnju

12

1982

L 368

40

 

 

31982D0869

 

 

 

(82/869/EEZ)
Odluka Vijeća od 13. prosinca 1982. o koordiniranju aktivnosti država članica i institucija Zajednice u pogledu procjene potrebe i pripreme prijedloga za uspostavljanje međuinstitucionalnog informacijskog sustava Zajednice

16

1985

L 223

26

 

 

31985D0385

 

 

 

(85/385/EEZ)
Odluka Vijeća od 10. lipnja 1985. o osnivanju Savjetodavnog odbora za obrazovanje i osposobljavanje u području arhitekture

18

1989

L 005

33

 

 

31989D0004

 

 

 

(89/4/EEZ)
Odluka Komisije od 21. prosinca 1988. o Savjetodavnom odboru za ribarstvo

20

1996

C 036

1

 

 

41997D0205(01)

 

 

 

Sporazumna odluka predstavnika vlada država članica o određivanju sjedišta Ureda Zajednice za biljne sorte

22

1996

C 102

1

 

 

31996Y0404(01)

 

 

 

Modus vivendi od 20. prosinca 1994. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije koji se odnosi na provedbene mjere za akte usvojene u skladu s postupkom utvrđenim u članku 189.b Ugovora o EZ-u (Ovaj tekst zamjenjuje i poništava tekst objavljen u SL C 293, 8.11.1995.)

23

1996

C 102

2

 

 

31996Y0404(02)

 

 

 

Međuinstitucionalni sporazum od 20. prosinca 1994. Ubrzana metoda rada za službeno kodificiranje zakonodavnih tekstova (Ovaj tekst zamjenjuje i poništava tekst objavljen u SL C 293, 8.11.1995.)

25

1997

C 282

5

 

 

31997Y0918(01)

 

 

 

Odluka od 21. ožujka 1997. o javnom pristupu dokumentima Europske agencije za okoliš

27

1997

C 369

10

 

 

31997Y1206(01)

 

 

 

Odluka Upravnog odbora o javnom pristupu dokumentima Europske zaklade za osposobljavanje (1)

30

1999

C 073

1

 

 

31999Y0317(01)

 

 

 

Međuinstitucionalni sporazum od 22. prosinca 1998. o zajedničkim smjernicama za kvalitetu izrade zakonodavstva Zajednice

32

1999

L 184

23

 

 

31999D0468

 

 

 

(1999/468/EZ)
Odluka Vijeća od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji

36

2001

C 225

2

 

 

32001Y0810(01)

 

 

 

Statut Europskog investicijskog fonda koji je Glavna skupština odobrila 14. lipnja 1994. i izmijenila 19. lipnja 2000.

40

2002

L 021

23

 

 

32002D0047

 

 

 

(2002/47/EZ, EZUČ, Euratom)
Odluka Komisije od 23. siječnja 2002. o izmjeni njezinog Poslovnika (priopćeno pod brojem dokumenta C(2002) 99)

47

2002

L 092

13

 

 

32002D0262

 

 

 

(2002/262/EZ, EZUČ, Euratom)
Odluka Europskog parlamenta od 14. ožujka 2002. o izmjeni Odluke 94/262/EZUČ, EZ, Euratom o propisima i općim uvjetima kojima se uređuje obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana

52

2002

L 283

1

 

 

32002D0772

 

 

 

(2002/772/EZ, Euratom)
Odluka Vijeća od 25. lipnja i 23. rujna 2002. o izmjeni Akta o izboru predstavnika Europskog parlamenta neposrednim općim izborima, koji je priložen Odluci 76/787/EZUČ, EEZ, Euratom

54

2003

C 321

1

 

 

32003Q1231(01)

 

 

 

Međuinstitucionalni sporazum o boljoj izradi zakonodavstva

58

2003

L 092

14

 

 

32003D0246

 

 

 

(2003/246/EZ, Euratom)
Odluka Komisije od 26. ožujka 2003. o izmjeni njezinog Poslovnika (priopćeno pod brojem dokumenta C(2003) 972)

63

2003

L 245

13

 

 

32003R1645

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 1645/2003 od 18. lipnja 2003. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2965/94 o osnivanju Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije

66

2004

L 016

20

 

 

32004R0104

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 104/2004 od 22. siječnja 2004. o utvrđivanju pravila o organizaciji i sastavu žalbenog odbora Europske agencije za sigurnost zračnog prometa

69

2004

L 029

15

 

 

42004D0097

 

 

 

(2004/97/EZ, Euratom)
Odluka donesena zajedničkim dogovorom predstavnika država članica koji su se sastali na razini šefova država i vlada od 13. prosinca 2003. o određivanju sjedišta određenih ureda i agencija Europske unije

72

2004

L 132

1

 

 

32004D0404

 

 

 

(2004/404/EZ, Euratom)
Odluka Vijeća od 19. travnja 2004. o izmjeni članaka 16. i 17. Protokola o Statutu Suda

73

2004

L 211

22

 

 

32004D0511

 

 

 

(2004/511/EZ)
Odluka Vijeća od 10. lipnja 2004. o zastupanju ciparskoga naroda u Europskom parlamentu u slučaju rješavanja ciparskog problema

74

2004

L 333

7

 

 

32004D0752

 

 

 

(2004/752/EZ, Euratom)
Odluka Vijeća od 2. studenoga 2004. o osnivanju Službeničkog suda Europske unije

76

2004

L 370

91

 

 

32004D0864

 

 

 

(2004/864/EZ)
Odluka Komisije od 16. prosinca 2004. o izmjeni Odluke Komisije 1999/478/EZ o obnovi Savjetodavnog odbora za ribarstvo i akvakulturu

81

2004

L 396

45

 

 

32004D0927

 

 

 

(2004/927/EZ)
Odluka Vijeća od 22. prosinca 2004. o primjeni postupka utvrđenog u članku 251. Ugovora o osnivanju Europske zajednice na određena područja iz glave IV. dijela tri tog Ugovora

82

2005

L 156

3

 

 

32005R0920

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 920/2005 od 13. lipnja 2005. o izmjeni Uredbe br. 1 od 15. travnja 1958. o utvrđivanju jezika koji se koriste u Europskoj ekonomskoj zajednici i Uredbe br. 1 od 15. travnja 1958. o utvrđivanju jezika koji se koriste u Europskoj zajednici za atomsku energiju i uvođenju privremenih mjera odstupanja od tih uredaba

84

2006

L 019

20

 

 

32006Q0025

 

 

 

(2006/25/EZ, Euratom)
Odluka Komisije od 23. prosinca 2005. o izmjeni njezinog Poslovnika

86

2006

L 034

32

 

 

32006D0070

 

 

 

(2006/70/EZ, Euratom)
Odluka Komisije od 31. siječnja 2006. o izmjeni Odluke 2001/844/EZ, EZUČ, Euratom

89

2006

L 200

11

 

 

32006D0512

 

 

 

(2006/512/EZ)
Odluka Vijeća od 17. srpnja 2006. o izmjeni Odluke 1999/468/EZ o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji

91

2007

L 032

144

 

 

32007D0065

 

 

 

(2007/65/EZ)
Odluka Komisije od 15. prosinca 2006. o uspostavljanju standardnih sigurnosnih mjera i stupnjeva pripravnosti Komisije i o izmjeni njezinog Poslovnika u pogledu operativnih postupaka za upravljanje kriznim situacijama

94

2007

L 042

24

 

 

32007D0097

 

 

 

(2007/97/EZ)
Odluka Vijeća od 12. veljače 2007. o izmjeni Odluke 1999/70/EZ o vanjskim revizorima nacionalnih središnjih banaka s obzirom na vanjske revizore Banco de España

111

2007

L 234

13

 

 

32007D0602

 

 

 

(2007/602/EZ)
Odluka Komisije od 5. rujna 2007. o uspostavljanju skupine za dijalog dionika u području javnog zdravlja i zaštite potrošača

112

2008

L 041

15

 

 

32008D0114

 

 

 

(2008/114/EZ, Euratom)
Odluka Vijeća od 12. veljače 2008. o utvrđivanju Statuta Agencije za opskrbu Euratoma

115

2008

L 112

14

 

 

32008R0364

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 364/2008 od 23. travnja 2008. o provedbi Uredbe (EZ) br. 716/2007 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu tehničkog formata za slanje statistike o stranim povezanim poduzećima i odstupanja koja treba odobriti državama članicama

121

2008

L 181

15

 

 

32008R0651

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 651/2008 od 9. srpnja 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1653/2004 o standardnoj financijskoj uredbi za izvršne agencije na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 58/2003 o utvrđivanju statusa izvršnih agencija kojima se povjeravaju određene zadaće u vezi s upravljanjem programima Zajednice

129

2008

L 186

6

 

 

32008D0578

 

 

 

(2008/578/EZ)
Odluka Vijeća od 28. veljače 2008. o sklapanju Sporazuma između Europske zajednice i Vijeća Europe o suradnji Agencije Europske unije za temeljna prava i Vijeća Europe

137

2008

L 186

7

 

 

22008A0715(01)

 

 

 

Sporazum između Europske zajednice i Vijeća Europe o suradnji Agencije Europske unije za temeljna prava i Vijeća Europe

138

2008

L 189

25

 

 

32008D0587

 

 

 

(2008/587/EZ, Euratom)
Odluka Europskog parlamenta od 18. lipnja 2008. o izmjeni Odluke 94/262/EZUČ, EZ, Euratom o propisima i općim uvjetima koji uređuju obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana

143

2008

L 288

5

 

 

32008D0823

 

 

 

(2008/823/EZ)
Odluka Komisije od 22. listopada 2008. o izmjeni Odluke 95/319/EZ o osnivanju Odbora viših inspektora rada (1)

146

2009

L 055

1

 

 

32009R0160

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 160/2009 od 23. veljače 2009. o izmjeni Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europskih zajednica

148

2009

L 121

1

 

 

32009R0371

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 371/2009 od 27. studenoga 2008. o izmjeni Uredbe (Euratom, EZUČ, EEZ) br. 549/69 o utvrđivanju kategorija dužnosnika i ostalih službenika Europskih zajednica na koje se primjenjuju odredbe članka 12., članka 13. drugog stavka i članka 14. Protokola o povlasticama i imunitetima Zajednica

156

2009

L 241

3

 

 

32009R0834

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 834/2009 od 11. rujna 2009. o provedbi Uredbe (EZ) br. 716/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice u vezi sa strukturom i aktivnostima stranih povezanih poduzeća, u pogledu izvješća o kvaliteti (1)

158

2009

L 315

46

 

 

32009D0878

 

 

 

(2009/878/EU)
Odluka Vijeća (Opći poslovi) od 1. prosinca 2009. o utvrđivanju popisa sastava Vijeća uz sastave iz članka 16. stavka 6. drugog i trećeg podstavka Ugovora o Europskoj uniji

160

2009

L 332

78

 

 

32009D1217(01)

 

 

 

Odluka predsjednika Europske komisije od 2. prosinca 2009. o potpisivanju uredbi, direktiva i odluka Komisije u kojima nije navedeno na koga su naslovljene (C(2009) 9848)

162

2009

L 338

104

 

 

32009D0988

 

 

 

(2009/988/EU)
Odluka Komisije od 18. prosinca 2009. o određivanju Agencije za kontrolu ribarstva Zajednice kao tijela koje obavlja određene zadaće na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008 (priopćeno pod brojem dokumenta C(2009) 10155)

163

2010

C 180

1

 

 

32010D0706(01)

 

 

 

Odluka Predsjedništva Europskog parlamenta od 11. i 23. studenoga 2009., 14. prosinca 2009., 19. travnja 2010. i 5. srpnja 2010. o izmjeni Provedbenih mjera za Statut članova Europskog parlamenta

164

2010

C 223

6

 

 

32010D0818

 

 

 

Odluka Komisije od 17. kolovoza 2010. o izmjeni Odluke 2007/623/EZ o uspostavi skupine na visokoj razini neovisnih dionika za administrativna opterećenja

170

2010

C 340

6

 

 

32010D1215(01)

 

 

 

Odluka Predsjedništva Europskog parlamenta od 13. prosinca 2010. o izmjeni Provedbenih mjera za Statut članova Europskog parlamenta

172

2010

L 001

8

 

 

32010D0001

 

 

 

(2010/1/EU)
Odluka Komisije od 23. prosinca 2009. o produljenu mandata Europske skupine za etiku u znanosti i novim tehnologijama

175

2010

L 026

24

 

 

32010D0051

 

 

 

(2010/51/EU)
Odluka glavnih tajnika Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, tajnika Suda, glavnih tajnika Revizorskog suda, Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora, Odbora regija i Europskog ombudsmana od 19. siječnja 2010. o izmjeni Odluke 2002/621/EZ o organizaciji i djelovanju Ureda Europskih zajednica za odabir osoblja

177

2010

L 156

12

 

 

42010D0349

 

 

 

(2010/349/EU)
Odluka donesena zajedničkim dogovorom predstavnika vlada država članica od 31. svibnja 2010. o utvrđivanju sjedišta Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC)

179

2010

L 263

12

 

 

32010D0594

 

 

 

(2010/594/EU)
Odluka Europskog vijeća od 16. rujna 2010. o izmjeni popisa sastava Vijeća

180

2010

L 324

47

 

 

42010D0762

 

 

 

(2010/762/EU)
Odluka predstavnika vlada država članica koji su se sastali u okviru Vijeća od 25. veljače 2010. o određivanju sjedišta Europskog potpornog ureda za azil

181

2010

L 342

15

 

 

42010D0803

 

 

 

(2010/803/EU)
Odluka donesena zajedničkim dogovorom predstavnika vlada država članica od 10. prosinca 2010. o određivanju sjedišta Europske agencije za GNSS

182

2011

C 049

2

 

 

32011D0216(01)

 

 

 

Odluka Predsjedništva Europskog parlamenta od 13. prosinca 2010. i 14. veljače 2011. o izmjeni Provedbenih mjera za Statut članova Europskog parlamenta

183

2011

L 116

1

 

 

32011Q0505(01)

 

 

 

Poslovnik – Sedmi parlamentarni saziv – ožujak 2011.

185

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top