EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_01_013_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
01. Opća, financijska i institucionalna pitanja
Svezak 13

  The document is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.01.013.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

01.   Opća, financijska i institucionalna pitanja

Svezak 013

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1958

P 017

390

 

 

31958D1006(01)

 

 

 

Odluka o osnivanju Službenog lista Europskih zajednica

3

1958

P 017

419

 

 

31958D1006(02)

 

 

 

Odluka o osnivanju Službenog lista Europskih zajednica

4

1971

L 124

1

 

 

31971R1182

 

 

 

Uredba Vijeća (EEZ, Euratom) br. 1182/71 od 3. lipnja 1971. o utvrđivanju pravila koja se primjenjuju na razdoblja, datume i rokove

5

1980

L 266

1

 

 

41980A0934

 

 

 

(80/934/EEZ)
Konvencija o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze otvorena za potpisivanje u Rimu 19. lipnja 1980.

7

1984

L 146

1

 

 

41984A0297

 

 

 

(84/297/EEZ)
Konvencija o pristupanju Helenske Republike Konvenciji o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze, otvorenoj za potpisivanje u Rimu 19. lipnja 1980.

19

1988

L 356

1

 

 

31988R4045

 

 

 

Uredba Vijeća (EZUČ, EEZ, Euratom) br. 4045/88 od 19. prosinca 1988. o utvrđivanju prihoda predsjednika, članova i tajnika Prvostupanjskog suda Europskih zajednica

35

1988

L 356

57

 

 

31988R4063

 

 

 

Uredba Komisije (EZUČ, EEZ, Euratom) br. 4063/88 od 21. prosinca 1988. o utvrđivanju odredaba za primjenu članka 46.a Uvjeta zaposlenja osoblja Europskoga centra za razvoj strukovne izobrazbe

36

1989

L 048

1

 

 

41989A0128

 

 

 

(89/128/EEZ)
Prvi protokol o tumačenju od strane Suda Europskih zajednica Konvencije o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze, otvorenoj za potpisivanje u Rimu 19. lipnja 1980.

37

1989

L 048

17

 

 

41989A0129

 

 

 

(89/129/EEZ)
Drugi protokol o dodjeli Sudu Europskih zajednica određenih ovlasti za tumačenje Konvencije o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze, otvorene za potpisivanje u Rimu 19. lipnja 1980.

53

1992

L 333

1

 

 

41992A0529

 

 

 

(92/529/EEZ)
Konvencija o pristupanju Kraljevine Španjolske i Portugalske Republike Konvenciji o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze, otvorenoj za potpisivanje 19. lipnja 1980. u Rimu

59

1997

C 015

10

 

 

41997A0115(02)

 

 

 

Konvencija o pristupanju Republike Austrije, Republike Finske i Kraljevine Švedske Konvenciji o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze, otvorenoj za potpisivanje u Rimu 19. lipnja 1980., te Prvom i Drugom protokolu o njezinu tumačenju od strane Suda

85

1997

C 261

18

 

 

41997A0827(02)

 

 

 

Protokol sastavljen na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji o tumačenju od strane Suda Europskih zajednica Konvencije o dostavi sudskih i izvansudskih pismena u državama članicama Europske unije u građanskim ili trgovačkim stvarima

92

2004

L 067

1

 

 

32004R0401

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 401/2004 od 23. veljače 2004. o uvođenju, povodom pristupanja Cipra, Češke, Estonije, Latvije, Litve, Mađarske, Malte, Poljske, Slovačke i Slovenije, posebnih privremenih mjera za zapošljavanje dužnosnika Europskih zajednica

100

2004

L 243

23

 

 

32004R1292

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 1292/2004 od 30. travnja 2004. o izmjeni Uredbe br. 422/67/EEZ, br. 5/67/Euratom o utvrđivanju prihoda predsjednika i članova Komisije te predsjednika, sudaca, nezavisnih odvjetnika i tajnika Suda, kao i predsjednika, članova i tajnika Prvostupanjskog suda

102

2004

L 243

26

 

 

32004R1293

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 1293/2004 od 30. travnja 2004. o izmjeni Uredbe (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 2290/77 o utvrđivanju prihoda članova Revizorskog suda

105

2005

C 169

1

 

 

42005A0708(01)

 

 

 

Konvencija o pristupanju Češke Republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Mađarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije i Slovačke Republike konvenciji o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze otvorene za potpisivanje u Rimu 19. lipnja 1980. i prvog i drugog protokola o njezinom tumačenju od strane Suda Europskih zajednica

107

2005

L 037

14

 

 

32005D0118

 

 

 

(2005/118/EZ)
Odluka Europskog parlamenta, Vijeća, Komisije, Suda, Revizorskog suda, Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora, Odbora regija i Ombudsmana od 26. siječnja 2005. o osnivanju Europske škole za javnu upravu

116

2006

C 073

14

 

 

42006X0325(01)

 

 

 

Administrativni sporazum Između Europske komisije i Kraljevine Španjolske

119

2006

L 005

15

 

 

32006D0006

 

 

 

(2006/6/EZ, Euratom)
Odluka Vijeća od 12. prosinca 2005. o usvajanju pravila o utvrđivanju postupka odobrenja financijske pomoći kao dodatka mirovini nadživjelog bračnog druga u slučaju invalidnosti ili teške ili dugotrajne bolesti

121

2006

L 194

1

 

 

32006R1066

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 1066/2006 od 27. lipnja 2006. o usklađivanju od 1. srpnja 2006. ljestvice za službena putovanja dužnosnika i ostalih službenika Europskih zajednica u državama članicama

123

2006

L 194

3

 

 

32006R1067

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 1067/2006 od 27. lipnja 2006. o usklađivanju pondera primjenljivih na primitke od rada i mirovine dužnosnika i ostalih službenika Europskih zajednica

125

2006

L 198

15

 

 

32006D0500

 

 

 

(2006/500/EZ)
Odluka Vijeća od 29. svibnja 2006. o sklapanju Ugovora o Energetskoj zajednici od strane Europske zajednice

126

2006

L 198

18

 

 

22006A0720(01)

 

 

 

Ugovor o Energetskoj zajednici

129

2006

L 360

61

 

 

32006R1873

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 1873/2006 od 11. prosinca 2006. o izmjeni Uredbe (EZUČ, EEZ, Euratom) br. 300/76 o kategorijama dužnosnika koji imaju pravo na naknade za rad u smjenama te stopama i uvjetima tih naknada

149

2006

L 363

418

 

 

32006L0110

 

 

 

Direktiva Vijeća 2006/110/EZ od 20. studenoga 2006. o prilagodbi direktiva 95/57/EZ i 2001/109/EZ u području statistike, zbog pristupanja Bugarske i Rumunjske

150

2006

L 367

25

 

 

32006R1945

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 1945/2006 od 11. prosinca 2006. o izmjeni Uredbe (EZUČ, EEZ, Euratom) br. 495/77 o kategorijama dužnosnika koji imaju pravo na naknade za stalnu pripravnost te uvjetima i stopama tih naknada

154

2006

L 403

9

 

 

32006R1922

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1922/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o osnivanju Europskog instituta za ravnopravnost spolova

155

2007

L 054

3

 

 

32007X0222(01)

 

 

 

Dopuna Uredbi (EZ) br. 1922/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o osnivanju Europskog instituta za jednakost spolova (SL L 403, 30.12.2006.)

164

2007

L 090

1

 

 

32007R0337

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 337/2007 od 27. ožujka 2007. o usklađivanju od 1. siječnja 2007. ljestvice primjenljive na misije dužnosnika i ostalih službenika Europskih zajednica u Bugarskoj i Rumunjskoj

165

2007

L 109

22

 

 

32007R0453

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 453/2007 od 25. travnja 2007. o utvrđivanju pondera primjenljivih od 1. srpnja 2006. na primitke od rada dužnosnika, privremenog osoblja i ugovornog osoblja Europskih zajednica koji rade u trećim zemljama te određenih dužnosnika koji ostaju na položaju u dvjema novim državama članicama najdulje 19 mjeseci nakon pristupanja

167

2007

L 166

24

 

 

32007D0443

 

 

 

(2007/443/EZ)
Odluka Vijeća od 25. lipnja 2007. o izmjeni Dodatka B Prilogu XII. Akta o pristupanju iz 2003. u pogledu određenih objekata u sektoru mesa u Poljskoj (priopćeno pod brojem dokumenta C(2007) 2608) (1)

173

2007

L 195

44

 

 

32007D0530

 

 

 

(2007/530/Euratom)
Odluka Komisije od 17. srpnja 2007. o osnivanju Europske skupine na visokoj razini za nuklearnu sigurnost i gospodarenje otpadom (1)

177

2007

L 232

7

 

 

32007Q0904(02)

 

 

 

Praktične upute za stranke pred Općim sudom

180

2007

L 347

1

 

 

32007D0856

 

 

 

(2007/856/EZ)
Odluka Vijeća od 8. studenoga 2007. o pristupanju Republike Bugarske i Rumunjske Konvenciji o mjerodavnom pravu za ugovorne obveze, otvorenoj za potpisivanje u Rimu 19. lipnja 1980.

192

2008

L 163

1

 

 

32008R0587

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 587/2008 od 16. lipnja 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 886/2004 o režimu na temelju članka 2. Protokola 10 uz Akt o pristupanju u pogledu pravila o robi, uslugama i osobama koje prelaze Zelenu crtu na Cipru

194

2008

L 174

1

 

 

32008D0492

 

 

 

(2008/492/EZ)
Odluka Vijeća od 23. lipnja 2008. o pristupanju Bugarske i Rumunjske Konvenciji od 23. srpnja 1990. o ukidanju dvostrukog oporezivanja u vezi s usklađivanjem dobiti povezanih društava

197

2009

C 092

1

 

 

42009A0421(01)

 

 

 

Konvencija o centraliziranom carinjenju u vezi s dodjelom nacionalnih troškova naplate zadržanih kad se tradicionalna vlastita sredstva osiguraju za proračun EU-a

202

2009

L 109

37

 

 

32009D0357

 

 

 

Odluka br. 357/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. travnja 2009. o postupku prethodnog ispitivanja i savjetovanja u vezi s određenim zakonima i drugim propisima koji se odnose na promet predloženima u državama članicama (kodificirana verzija)

213

2009

L 142

1

 

 

32009R0444

 

 

 

Uredba (EZ) br. 444/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2252/2004 o standardima za sigurnosna obilježja i biometrijske podatke u putovnicama i putnim ispravama koje izdaju države članice

216

2009

L 172

18

 

 

32009L0071

 

 

 

Direktiva Vijeća 2009/71/Euratom od 25. lipnja 2009. o uspostavi okvira Zajednice za nuklearnu sigurnost nuklearnih postrojenja

220

2009

L 180

18

 

 

32009D0537

 

 

 

(2009/537/EZ)
Odluka Komisije od 8. srpnja 2009. o izmjeni dodatka Prilogu VI. Aktu o pristupanju Bugarske i Rumunjske u pogledu određenih objekata za preradu mlijeka u Bugarskoj (priopćena pod brojem dokumenta C (2009) 5314) (1)

225

2009

L 268

30

 

 

32009D0751

 

 

 

(2009/751/EZ)
Odluka Komisije od 12. listopada 2009. o izmjeni Dodatka Prilogu VI. Akta o pristupanju Bugarske i Rumunjske u pogledu određenih objekata za preradu mlijeka u Bugarskoj (priopćeno pod brojem dokumenta C (2009) 7637) (1)

227

2009

L 314

73

 

 

32009D0857

 

 

 

(2009/857/EZ)
Odluka Vijeća od 13. prosinca 2007. o provedbi članka 9.c stavka 4. Ugovora o Europskoj uniji i članka 205. stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije između 1. studenoga 2014. i 31. ožujka 2017. s jedne strane, te od 1. travnja 2017. s druge strane

230

2009

L 330

93

 

 

32009D0962

 

 

 

(2009/962/EU)
Odluka Komisije od 15. prosinca 2009. o izmjeni Dodatka Prilogu VI. Akta o pristupanju Bugarske i Rumunjske u pogledu određenih objekata za preradu mlijeka u Bugarskoj (priopćena pod brojem dokumenta C (2009) 9976) (1)

232

2010

L 178

17

 

 

32010D0385

 

 

 

(2010/385/EU)
Odluka Vijeća od 24. lipnja 2010. o potvrđivanju Statuta Međunarodne agencije za obnovljivu energiju (IRENA) od strane Europske unije

234

2011

L 071

20

 

 

32011D0166

 

 

 

(2011/166/EU)
Odluka Komisije od 17. ožujka 2011. o osnivanju SHARE-ERIC-a

245

2012

L 351

33

 

 

32012R1216

 

 

 

Uredba (EU) br. 1216/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o uvođenju posebnih privremenih mjera za zapošljavanje dužnosnika Unije i privremenog osoblja povodom pristupanja Hrvatske Europskoj uniji

257

2013

L 039

12

 

 

32013R0099

 

 

 

Uredba (EU) br. 99/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o europskome statističkom programu od 2013. do 2017. (2)

258

2013

L 060

129

 

 

32013D0106

 

 

 

(2013/106/EU)
Odluka Europskog vijeća od 11. svibnja 2012. o ispitivanju izmjene Ugovorâ koje provodi konferencija predstavnika vlada država članica, a koju predlaže irska Vlada u obliku Protokola o pitanjima koja brinu irski narod vezano za Ugovor iz Lisabona koji se prilaže Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije te o nesazivanju Konvencije

276

2013

L 060

131

 

 

22013A0302(01)

 

 

 

Protokol o pitanjima od važnosti za irski narod u pogledu Ugovora iz Lisabona

278

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

 

(2)   Tekst značajan za EGP i Švicarsku

Top