EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_01_007_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
01. Opća, financijska i institucionalna pitanja
Svezak 007

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.01.007.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

01.   Opća, financijska i institucionalna pitanja

Svezak 007

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1994

L 173

12

 

 

31994D0375

 

 

 

(94/375/EZ)
Odluka Vijeća od 6. lipnja 1994. o članstvu Zajednice u Europskom investicijskom fondu

3

1995

L 312

1

 

 

31995R2988

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ, Euroatom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica

5

1998

L 318

1

 

 

31998R2531

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2531/98 od 23. studenoga 1998. o primjeni odredbi o minimalnim pričuvama od strane Europske središnje banke

9

1998

L 318

8

 

 

31998R2533

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 2533/98 od 23. studenoga 1998. o prikupljanju statističkih podataka od strane Europske središnje banke

12

2002

L 024

1

 

 

32002R0134

 

 

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 134/2002 od 22. siječnja 2002. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2531/98 o primjeni odredbi o minimalnim pričuvama od strane Europske središnje banke

24

2002

L 357

72

 

 

32002R2343

 

 

 

Uredba Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica

25

2004

L 354

34

 

 

32004O0015

 

 

 

(2004/808/EZ)
Smjernica Europske središnje banke od 16. srpnja 2004. o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području statistike platne bilance i stanja međunarodnih ulaganja te obrasca međunarodnih pričuva (ESB/2004/15)

44

2006

C 139

1

 

 

32006Q0614(01)

 

 

 

(2006/C 139/01)
Međuinstitucionalni Sporazum između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini i dobrom financijskom upravljanju

87

2007

C 303

1

 

 

12007P

 

 

 

(2007/C 303/01)
Povelja Europske unije o temeljnim pravima

104

2007

C 303

17

 

 

32007X1214(01)

 

 

 

(2007/C 303/02)
Objašnjenja koja se odnose na Povelju Europske unije o temeljnim pravima

120

2007

L 211

8

 

 

32007R0958

 

 

 

(958/2007/EZ)
Uredba (EZ) br. 958/2007 Europske Središnje Banke od 27. srpnja 2007. o statistici imovine i obveza investicijskih fondova

139

2008

L 181

23

 

 

32008R0652

 

 

 

Uredba Komisije (EZ, Euratom) br. 652/2008 od 9. srpnja 2008. o izmjeni Uredbe (EZ, Euratom) br. 2343/2002 o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica

162

2009

L 132

8

 

 

32009D0407

 

 

 

(2009/407/EZ)
Odluka Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o izmjeni Međuinstitucionalnog sporazuma od 17. svibnja 2006. o proračunskoj disciplini i dobrom financijskom upravljanju u odnosu na višegodišnji financijski okvir (od 2007. do 2013.)

174

2009

L 315

51

 

 

32009D0882

 

 

 

(2009/882/EU)
Odluka Europskog vijeća od 1. prosinca 2009. o donošenju Poslovnika

176

2009

L 315

52

 

 

32009Q1202(01)

 

 

 

Poslovnik Europskog vijeća

177

2009

L 325

35

 

 

32009D0937

 

 

 

(2009/937/EU)
Odluka Vijeća od 1. prosinca 2009. o donošenju Poslovnika Vijeća

181

2009

L 325

36

 

 

32009Q1211(01)

 

 

 

Poslovnik Vijeća

182

2009

L 347

26

 

 

32009D1005

 

 

 

(2009/1005/EZ)
Odluka Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2009. o izmjeni Međuinstitucionalnog sporazuma od 17. svibnja 2006. o proračunskoj disciplini i dobrom financijskom upravljanju u odnosu na višegodišnji financijski okvir – financiranje projekata u području energetike u okviru Europskog plana gospodarskog oporavka

208

2010

C 281

1

 

 

32010R1016(01)

 

 

 

(2010/C 281/01)
Financijska uredba koja se primjenjuje na Europol

210

2011

L 306

1

 

 

32011R1173

 

 

 

Uredba (EU) br. 1173/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2011. o učinkovitoj provedbi proračunskog nadzora u europodručju

236

2011

L 317

24

 

 

32011R1236

 

 

 

Provedbena Redba Komisije (EU) br. 1236/2011 od 29. studenoga 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1828/2006 u pogledu ulaganja putem instrumenata financijskog inženjeringa

243

2011

L 339

1

 

 

32011R1312

 

 

 

Uredba (EU) br. 1312/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. prosinca 2011. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 u pogledu određenih odredbi koje se odnose na financijsko upravljanje za pojedine države članice koje imaju ili im prijete ozbiljne poteškoće u odnosu na njihovu financijsku stabilnost

245

2012

L 298

1

 

 

32012R0966

 

 

 

Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002

248

Top