EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_01_003_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
01. Opća, financijska i institucionalna pitanja
Svezak 003

  The document is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.01.003.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

01.   Opća, financijska i institucionalna pitanja

Svezak 003

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1958

P 017

385

 

 

31958R0001

 

 

 

Uredba br. 1 o određivanju jezika koji se koriste u Europskoj ekonomskoj zajednici

3

1999

L 314

34

 

 

32000D0007(01)

 

 

 

(1999/811/EZ)
Odluka Europske središnje banke od 12. listopada 1999. o Poslovniku Izvršnog odbora Europske središnje banke (ESB/1999/7)

4

2001

L 137

24

 

 

32001R0985

 

 

 

(985/2001/EZ)
Uredba (EZ) br. 985/2001 Europske središnje banke od 10. svibnja 2001. o izmjeni Uredbe ESB/1999/4 o ovlastima Europske središnje banke za izricanje sankcija (ESB/2001/4)

6

2002

L 357

1

 

 

32002R2342

 

 

 

Uredba Komisije (EZ, Euratom) br. 2342/2002 od 23. prosinca 2002. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica

7

2004

L 230

56

 

 

32004D0011(01)

 

 

 

(2004/525/EZ)
Odluka Europske središnje banke od 3. lipnja 2004. o odredbama i uvjetima za istrage Europskog ureda za borbu protiv prijevara Europske središnje banke u području sprečavanja prijevara, korupcije i svih drugih nezakonitih aktivnosti koja štete financijskim interesima Europskih zajednica te o izmjeni Uvjeta zaposlenja za osoblje Europske središnje banke (ESB/2004/11)

78

2004

L 230

61

 

 

32004D0012(01)

 

 

 

(2004/526/EZ)
Odluka Europske središnje banke od 17. lipnja 2004. o donošenju Poslovnika Općeg vijeća Europske središnje banke (ESB/2004/12)

83

2005

L 021

3

 

 

32005R0109

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 109/2005 od 24. siječnja 2005. o utvrđivanju ekonomskog područja država članica za potrebe Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1287/2003 o usklađivanju bruto nacionalnog dohotka prema tržišnim cijenama

86

2005

L 158

26

 

 

32005D0451

 

 

 

Odluka Vijeća 2005/451/PUP od 13. lipnja 2005. o određivanju datuma početka primjene određenih odredbi Uredbe (EZ) br. 871/2004 o uvođenju nekih novih funkcija Schengenskog informacijskog sustava, uključujući borbu protiv terorizma

88

2005

L 201

3

 

 

32005R1261

 

 

 

Uredba Komisije (EZ, Euratom) br. 1261/2005 od 20. srpnja 2005. o izmjeni Uredbe (EZ, Euratom) br. 2342/2002 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica

90

2005

L 273

26

 

 

32005D0728

 

 

 

Odluka Vijeća 2005/728/PUP od 12. listopada 2005. o utvrđivanju datuma primjene određenih odredbi Uredbe (EZ) br. 871/2004 o uvođenju nekih novih funkcija Schengenskog informacijskog sustava, uključujući borbu protiv terorizma

110

2006

L 227

3

 

 

32006R1248

 

 

 

Uredba Komisije (EZ, Euratom) br. 1248/2006 od 7. kolovoza 2006. o izmjeni Uredbe (EZ, Euratom) br. 2342/2002 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica

111

2006

L 269

10

 

 

32006R1423

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1423/2006 od 26. rujna 2006. o uspostavljanju mehanizma za odgovarajuće mjere u području poljoprivredne potrošnje u pogledu Bugarske i Rumunjske

130

2006

L 386

44

 

 

32006D0955

 

 

 

(2006/955/EZ, Euratom)
Odluka Vijeća od 18. prosinca 2006. o izmjeni Poslovnika Suda Europskih zajednica u pogledu jezičnog uređenja

133

2006

L 386

45

 

 

32006D0956

 

 

 

(2006/956/EZ, Euratom)
Odluka Vijeća od 18. prosinca 2006. o izmjeni Poslovnika Prvostupanjskog suda Europskih zajednica u pogledu jezika

134

2007

L 116

64

 

 

32007D0001(01)

 

 

 

(2007/279/EZ)
Odluka Europske središnje banke od 17. travnja 2007. o donošenju provedbenih pravila o zaštiti podataka u Europskoj središnjoj banci (ESB/2007/1)

135

2007

L 344

15

 

 

32007D1578

 

 

 

Odluka br. 1578/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2007. o Statističkom programu Zajednice od 2008. do 2012. (1)

139

2008

L 063

14

 

 

32008D0203

 

 

 

(2008/203/EZ)
Odluka Vijeća od 28. veljače 2008. o provedbi Uredbe (EZ) br. 168/2008 u pogledu donošenja višegodišnjeg okvira Agencije Europske unije za temeljna prava za 2007. - 2012.

168

2009

L 021

66

 

 

32008D0023(01)

 

 

 

(2009/53/EZ)
Odluka Europske središnje banke od 12. prosinca 2008. o postotnim udjelima nacionalnih središnjih banaka u ključu za upis kapitala Europske središnje banke (ESB/2008/23)

170

2009

L 021

69

 

 

32008D0024(01)

 

 

 

(2009/54/EZ)
Odluka Europske središnje banke od 12. prosinca 2008. o utvrđivanju mjera potrebnih za uplatu kapitala Europske središnje banke od strane nacionalnih središnjih banaka sudionica (ESB/2008/24)

173

2009

L 021

71

 

 

32008D0025(01)

 

 

 

(2009/55/EZ)
Odluka Europske središnje banke od 12. prosinca 2008. o utvrđivanju uvjeta za prijenos udjela u kapitalu Europske središnje banke među nacionalnim središnjim bankama i prilagodbu uplaćenog kapitala (ESB/2008/25)

175

2009

L 021

77

 

 

32008D0027(01)

 

 

 

(2009/57/EZ)
Odluka Europske središnje banke od 12. prosinca 2008. o utvrđivanju mjera potrebnih za doprinos akumuliranoj vrijednosti vlasničkog kapitala Europske središnje banke te za prilagodbu potraživanja nacionalnih središnjih banaka koja su jednaka prenesenim deviznim pričuvama (ESB/2008/27)

179

2009

L 021

81

 

 

32008D0028(01)

 

 

 

(2009/58/EZ)
Odluka Europske središnje banke od 15. prosinca 2008. o utvrđivanju mjera potrebnih za uplatu kapitala Europske središnje banke od strane nacionalnih središnjih banaka nesudionica (ESB/2008/28)

183

2009

L 188

14

 

 

32009R0596

 

 

 

Uredba (EZ) br. 596/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o prilagodbi većeg broja instrumenata koji podliježu postupku iz članka 251. Ugovora Odluci Vijeća 1999/468/EZ, s obzirom na regulatorni postupak s kontrolom Prilagodba regulatornom postupku s kontrolom – četvrti dio

185

2010

L 210

24

 

 

32010R0717

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 717/2010 od 6. kolovoza 2010. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

264

2010

L 214

2

 

 

32010R0731

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 731/2010 od 11. kolovoza 2010. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

266

2010

L 214

4

 

 

32010R0732

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 732/2010 od 11. kolovoza 2010. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

268

2010

L 304

7

 

 

32010R1065

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1065/2010 od 19. studenoga 2010. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

270

2010

L 324

42

 

 

32010R1155

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1155/2010 od 1. prosinca 2010. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

272

2011

L 034

37

 

 

32011R0113

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 113/2011 od 7. veljače 2011. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

275

2011

L 086

61

 

 

32011R0316

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 316/2011 od 30. ožujka 2011. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

277

2011

L 094

33

 

 

32011D0004(01)

 

 

 

(2011/227/EU)
Odluka Europske središnje banke od 31. ožujka 2011. o privremenim mjerama koje se odnose na prihvatljivost utrživih dužničkih instrumenata koje izdaje ili za koje jamči irska vlada (ESB/2011/4)

279

2011

L 113

6

 

 

32011R0428

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 428/2011 od 27. travnja 2011. o razvrstavanju određene robe u kombiniranu nomenklaturu

281

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top