EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document b1022366-0185-11ef-a251-01aa75ed71a1

Consolidated text: Provedbena odluka Komisije (EU) 2023/2447 оd 24. listopada 2023. o hitnim mjerama povezanima s izbijanjima visokopatogene influence ptica u određenim državama članicama (priopćeno pod brojem dokumenta C(2023) 7450) (Tekst značajan za EGP)Tekst značajan za EGP

02023D2447 — HR — 15.02.2024 — 006.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2023/2447

оd 24. listopada 2023.

o hitnim mjerama povezanima s izbijanjima visokopatogene influence ptica u određenim državama članicama

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2023) 7450)

(Tekst značajan za EGP)

( L 2447 30.10.2023, 1)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

 M1

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2023/2578 оd 13. studenoga 2023.

  L 2578

1

20.11.2023

 M2

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2023/2695 оd 24. studenoga 2023.

  L 2695

1

28.11.2023

 M3

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2023/2778 оd 7. prosinca 2023.

  L 2778

1

12.12.2023

 M4

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2023/2913 оd 20. prosinca 2023.

  L 2913

1

29.12.2023

 M5

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2024/258 оd 10. siječnja 2024.

  L 258

1

18.1.2024

 M6

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2024/416 оd 25. siječnja 2024.

  L 416

1

31.1.2024

►M7

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2024/580 оd 9. veljače 2024.

  L 580

1

15.2.2024
▼B

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2023/2447

оd 24. listopada 2023.

o hitnim mjerama povezanima s izbijanjima visokopatogene influence ptica u određenim državama članicama

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2023) 7450)

(Tekst značajan za EGP)Članak 1.

Predmet i područje primjene

Ovom se Odlukom na razini Unije utvrđuju:

(a) 

zone zaštite i zone nadziranja koje države članice navedene u Prilogu ovoj Odluci („predmetne države članice”) trebaju uspostaviti nakon jednog ili više izbijanja visokopatogene influence ptica kod peradi ili ptica u zatočeništvu u skladu s člankom 21. Delegirane uredbe (EU) 2020/687, te trajanje mjera kontrole bolesti koje je potrebno provesti u zonama zaštite u skladu s člankom 39. i zonama nadziranja u skladu s člankom 55. te delegirane uredbe;

(b) 

dodatne zone ograničenja koje predmetne države članice trebaju uspostaviti nakon jednog ili više izbijanja visokopatogene influence ptica kod peradi ili ptica u zatočeništvu u skladu s člankom 21. Delegirane uredbe (EU) 2020/687, te trajanje mjera koje je potrebno provesti u tim dodatnim zonama ograničenja.

Ovom se Odlukom utvrđuju i pravila o premještanjima pošiljaka peradi, ptica u zatočeništvu, jaja za valenje i jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike iz dodatnih zona ograničenja, ako je odobreno odstupanje u skladu s člankom 23. Delegirane uredbe (EU) 2020/687 kojim se dopuštaju takva premještanja.

Članak 2.

Zona zaštite

Predmetne države članice osiguravaju sljedeće:

(a) 

zone zaštite koje su uspostavila njihova nadležna tijela u skladu s člankom 21. stavkom 1. točkom (a) Delegirane uredbe (EU) 2020/687 obuhvaćaju barem područja koja su u dijelu A Priloga ovoj Odluci navedena kao zone zaštite;

(b) 

mjere koje je potrebno provesti u zonama zaštite, kako je utvrđeno u članku 39. Delegirane uredbe (EU) 2020/687, provode se barem do datuma utvrđenih u dijelu A Priloga ovoj Odluci za te zone zaštite.

Članak 3.

Zona nadziranja

Predmetne države članice osiguravaju sljedeće:

(a) 

zone nadziranja koje su uspostavila njihova nadležna tijela u skladu s člankom 21. stavkom 1. točkom (b) Delegirane uredbe (EU) 2020/687 obuhvaćaju barem područja koja su u dijelu B Priloga ovoj Odluci navedena kao zone nadziranja;

(b) 

mjere koje je potrebno provesti u zonama nadziranja, kako je utvrđeno u članku 55. Delegirane uredbe (EU) 2020/687, provode se barem do datuma utvrđenih u dijelu B Priloga ovoj Odluci za te zone nadziranja.

Članak 4.

Dodatna zona ograničenja

Predmetne države članice osiguravaju sljedeće:

(a) 

dodatne zone ograničenja koje su uspostavila njihova nadležna tijela u skladu s člankom 21. stavkom 1. točkom (c) Delegirane uredbe (EU) 2020/687 obuhvaćaju barem područja koja su u dijelu C Priloga ovoj Odluci navedena kao dodatne zone ograničenja;

(b) 

mjere koje je potrebno provesti u dodatnim zonama ograničenja, kako je utvrđeno u članku 21. stavku 1. točki (c) Delegirane uredbe (EU) 2020/687, provode se barem do datuma utvrđenih u dijelu C Priloga ovoj Odluci za te dodatne zone ograničenja;

(c) 

ako nakon pozitivnog ishoda procjene rizika nadležno tijelo predmetne države članice odobri odstupanje u skladu s člankom 23. Delegirane uredbe (EU) 2020/687 kojim se dopušta premještanje pošiljaka peradi, ptica u zatočeništvu, jaja za valenje i jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike iz dodatnih zona ograničenja navedenih na popisu u dijelu C Priloga ovoj Odluci u druge države članice, predmetna država članica osigurava da te pošiljke prati certifikat o zdravlju životinja ili certifikat o zdravlju životinja/službeni certifikat propisan u Prilogu I. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/403, koji mora sadržavati sljedeću potvrdu:

„Pošiljka je u skladu s odredbama članka 4. Provedbene odluke Komisije C(2023)7450.”

Članak 5.

Primjena

Ova se Odluka primjenjuje do 30. rujna 2024.

Članak 6.

Adresati

Ova je Odluka upućena državama članicama.

▼M7
PRILOG

Dio A

Zone zaštite u predmetnim državama članicama* u skladu s člankom 1. točkom (a) i člankom 2.:

Država članica: BugarskaReferentni broj izbijanja u ADIS-u

Obuhvaćeno područje

Datum do kojeg se primjenjuje u skladu s člankom 39. Delegirane uredbe (EU) 2020/687

Plovdiv Region

BG-HPAI(P)-2024-00001

BG-HPAI(P)-2024-00002

BG-HPAI(P)-2024-00003

The following villages in Brezovo municipality:

— Brezovo

— Choba

1.3.2024.

BG-HPAI(P)-2024-00004

The following villages in Brezovo municipality:

— Otets Kirilovo

— Drangovo

8.3.2024.

Država članica: ČeškaReferentni broj izbijanja u ADIS-u

Obuhvaćeno područje

Datum do kojeg se primjenjuje u skladu s člankom 39. Delegirane uredbe (EU) 2020/687

Pardubice Region:

CZ-HPAI(P)-2024-00001

633933 Dvořisko; 638269 Hemže; 651974 Choceň; 790737 Kosořín; 687031 Loučky; 633941 Nořín; 790745 Zálší u Chocně; 791024 Zářecká Lhota;

25.2.2024.

CZ-HPAI(P)-2024-00002

724661 Horní Hynčina; 647233 Hradec nad Svitavou; 662801 Moravská Kamenná Horka; 724670 Pohledy; 748242 Sklené u Svitav;

27.2.2024.

Vysočina Region:

CZ-HPAI(P)-2024-00003

615463 Budišov; 783226 Hostákov; 751219 Kojatín; 701599 Nárameč; 726842 Pozďatín; 751227 Smrk na Moravě; 768286 Trnava u Třebíče; 701602 Valdíkov; 783234 Vladislav;

2.3.2024.

Država članica: DanskaReferentni broj izbijanja u ADIS-u

Obuhvaćeno područje

Datum do kojeg se primjenjuje u skladu s člankom 39. Delegirane uredbe (EU) 2020/687

DK-HPAI(P)-2024-00001

The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.2415; E 11.4210

18.2.2024.

DK-HPAI(P)-2024-00002

The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.2951; E 11.2851

21.2.2024.

DK-HPAI(P)-2024-00003

The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.2437; E 11.3894

23.2.2024.

DK-HPAI(P)-2024-00004

The parts of Sorø and Kalundborg municipalities that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.5304; E 11.3738

29.2.2024.

DK-HPAI(P)-2024-00005

The parts of Aabenraa municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 54.9033; E 9.2812

29.2.2024.

Država članica: NjemačkaReferentni broj izbijanja u ADIS-u

Obuhvaćeno područje

Datum do kojeg se primjenjuje u skladu s člankom 39. Delegirane uredbe (EU) 2020/687

BRANDENBURG

DE-HPAI(NON-P)-2024-00020

Stadt Cottbus

Betroffen sind die Gemarkungen Ströbitz, Sachsendorf, Groß Gaglow, Madlow, Spremberger Vorstadt, Altstadt, Brunschwig

14.2.2024.

Landkreis Spree-Neiße

Betroffen ist ein Teil der Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Kolkwitz, Hänchen, Klein Gaglow

14.2.2024.

HESSEN

DE-HPAI(P)-2024-00006

Landkreis Kassel

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten: 9.447792/51.226036. Betroffen sind Teile der Gemeinden Baunatal, Fuldabrück

25.2.2024.

Landkreis Schwalm-Eder

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 9.447792/51.226036. Betroffen sind Teile der Gemeinden Edermünde, Guxhagen

25.2.2024.

MECKLENBURG-VORPOMMERN

DE-HPAI(P)-2024-00008

Landkreis Vorpommern-Rügen

— die gesamte Gemeinde Ummanz, außer die Ortsteile Unrow und Moordorf

— von der Gemeinde Gingst die Ortsteile Rattelvitz, Volsvitz, Gingst und Kapelle

27.2.2024.

NIEDERSACHSEN

DE-HPAI(P)-2024-00005

Landkreis Northeim

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten 9.800770/51.811893. Betroffen sind Teile der Städte Dassel und Einbeck.

9.2.2024.

SCHLESWIG-HOLSTEIN

DE-HPAI(P)-2024-00007

Kreis Steinburg

Beschreibung/Benennung der Schutzzone

Amt Krempermarsch:

Die Gemeinden

— Süderau

— Grevenkop

— der westliche der A23 gelegene Teil der Gemeinde Hohenfelde

— der nördlich gelegene Teil der Straßen Heisterender Chaussee, Horstheider Weg, Schulstraße, Wilhelm-Busch-Weg, Horstmoor, Schönmoor der Gemeinde Horst

— der östlich gelegene Teil der Gemeinde Sommerland

— der östlich gelegene Teil der Gemeinde Krempe

— der südlich gelegene Teil der Straße West und Ost (K10) der Gemeinde Neuenbrook

27.2.2024.

Država članica: FrancuskaReferentni broj izbijanja u ADIS-u

Obuhvaćeno područje

Datum do kojeg se primjenjuje u skladu s člankom 39. Delegirane uredbe (EU) 2020/687

Departement: Vendée (85)

FR-HPAI(P)-2024-00003

FR-HPAI(P)-2024-00004

BAZOGES-EN-PAILLERS à l’est de la D37 et de la D23

BEAUREPAIRE

LA GAUBRETIERE à l’ouest de la D755

LES LANDES-GENUSSON à l’est de la D37 et sud de la D755

7.2.2024.

Država članica: HrvatskaReferentni broj izbijanja u ADIS-u

Obuhvaćeno područje

Datum do kojeg se primjenjuje u skladu s člankom 39. Delegirane uredbe (EU) 2020/687

Županija: Brodsko-posavska

HR-HPAI(P)- 2024-00001

Općina Brodski Stupnik

— naselja: Brodski Stupnik, Stari Slatnik

Općina Bebrina

— naselje Stupnički Kuti

6.3.2024.

Država članica: MađarskaReferentni broj izbijanja u ADIS-u

Obuhvaćeno područje

Datum do kojeg se primjenjuje u skladu s člankom 39. Delegirane uredbe (EU) 2020/687

Somogy vármegye

HU-HPAI(P)-2024-00005

Kaposvár település közigazgatási területének a 46.386440 és a 17.813310 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

14.2.2024.

Győr-Moson-Sopron vármegye

HU-HPAI(P)-2024-00006

Farád, Jobaháza, Rábatamási és Szárföld települések közigazgatási területének a 47.604131 és a 17.157886 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

17.2.2024.

Komárom-Esztergom vármegye

SK-HPAI(P)-2024-00002

Ács és Komárom települések közigazgatási területének a 47.774360 és a 18.007900 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

3.3.2024.

Država članica: PoljskaReferentni broj izbijanja u ADIS-u

Obuhvaćeno područje

Datum do kojeg se primjenjuje u skladu s člankom 39. Delegirane uredbe (EU) 2020/687

PL-HPAI(P)-2024-00003

PL-HPAI(P)-2024-00004

PL-HPAI(P)-2024-00006

W województwie lubelskim:

1.  powiat lubartowski:

a.  gmina Uścimów: Stary Uścimów, Nowy Uścimów, Drozdówka, Głębokie, Maśluchy, Orzechów Kolonia, Nowa Jedlanka, Krasne, Stara Jedlanka PGR;

b.  gmina Ostrów Lubelski: Ostrów Lubelski, Kolechowice,

2.  powiat parczewski:

a.  gmina Sosnowica: Nowy Orzechów.

21.2.2024.

PL-HPAI(P)-2024-00005

PL-HPAI(P)-2024-00008

W województwie łódzkim:

1.  powiat sieradzki:

a.  gmina Brzeźnio: Dębołęka, Krzaki, Tumidaj, Złotowizna;

b.  gmina Sieradz: Kłocko, Kuśnie, Łosieniec

c.  gmina Wróblew: Charłupia Wielka, Dąbrówka, Drzązna, Gęsówka, Józefów, Kobierzycko, Kościerzyn, Krzakowizna, Ocin, Oraczew, Oraczew Mały, Próchna, Rakowice, Rowy, Sadokrzyce, Słomków Suchy, Smardzew, Tworkowizna, Tworkowizna Oraczewska, Wróblew.

26.2.2024.

PL-HPAI(P)-2024-00007

W województwie wielkopolskim:

1.  Część gmin: Szamotuły, Kaźmierz w powiecie szamotulskim.

zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.57614/16.59529

21.2.2024.

PL-HPAI(P)-2024-00009

W województwie lubuskim:

1.  powiat gorzowski:

a.  gmina Deszczno: Ulim, Prądocin, Dzierżów, Krasowiec, Płonica, Koszęcin, część miejscowości Białobłocie, część miejscowości Bolemin, część miejscowości Kiełpin;

b.  gmina Bogdaniec: Jasiniec;

2.  powiat sulęciński:

a.  gmina Krzeszyce: Kołczyn, Łąków, Rudnica.

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS 52.6488/15.2025

27.2.2024.

Država članica: SlovačkaReferentni broj izbijanja u ADIS-u

Obuhvaćeno područje

Datum do kojeg se primjenjuje u skladu s člankom 39. Delegirane uredbe (EU) 2020/687

SK-HPAI(P)-2024-00002

Zlatná na Ostrove, Komárno mesto (city) – časť (part) Čerhát a (and) Nová Stráž

3.3.2024.

SK-HPAI(P)-2024-00003

Municipalities of (villages) Častá, Štefanová, Dubová, Píla (county of Pezinok; region Bratislava)

3.3.2024.

SK-HPAI(P)-2024-00004

Municipalities of (villages) Špačince, Dolná Krúpa, Jaslovské Bohunice, Malženice, city of Trnava (county of Trnava; region Trnava)

3.3.2024.

Država članica: ŠvedskaReferentni broj izbijanja u ADIS-u

Obuhvaćeno područje

Datum do kojeg se primjenjuje u skladu s člankom 39. Delegirane uredbe (EU) 2020/687

SE-HPAI(P)-2024-00002

Those parts of the municipality of Ystad contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 55.403746 and E 14.090864

9.2.2024.

Dio B

Zone nadziranja u predmetnim državama članicama* u skladu s člankom 1. točkom (a) i člankom 3.:

Država članica: BugarskaReferentni broj izbijanja u ADIS-u

Obuhvaćeno područje

Datum do kojeg se primjenjuje u skladu s člankom 55. Delegirane uredbe (EU) 2020/687

Plovdiv Region

BG-HPAI(P)-2024-00001

BG-HPAI(P)-2024-00002

BG-HPAI(P)-2024-00003

The following village in Brezovo municipality:

— Brezovo

— Choba

2.3.2024. – 10.3.2024.

The following villages in Brezovo municipality:

— Tyurkmen

— Otets Kirilovo

— Drangovo

— Zlatosel

— Zelenikovo

— Bolyarino

The following villages in Rakovski municipality:

— Rakovski

— General Nikolaevo

10.3.2024.

BG-HPAI(P)-2024-00004

The following villages in Brezovo municipality:

— Zlatosel

— Zelenkovo

— Bolyarino

— Padarsko

— Borets

— Streltsi

— Varben

The following villages in Rakovski municipality:

— Rakovski

— General Nikolaevo

17.3.2024.

The following villages in Brezovo municipality:

— Otets Kirilovo

— Drangovo

9.3.2024. – 17.3.2024.

Stara Zagora Region

BG-HPAI(P)-2024-00001

BG-HPAI(P)-2024-00002

BG-HPAI(P)-2024-00003

The following villages in Bratya Daskalovi municipality:

— Pravoslav

— Kolyu Marinovo

— Veren

— Granit

10.3.2024.

Država članica: ČeškaReferentni broj izbijanja u ADIS-u

Obuhvaćeno područje

Datum do kojeg se primjenjuje u skladu s člankom 55. Delegirane uredbe (EU) 2020/687

Pardubice Region:

CZ-HPAI(P)-2024-00001

603236 Běstovice; 606421 Bohuňovice u Litomyšle; 748510 Bošín u Chocně; 609277 Brandýs nad Orlicí; 617491 Cerekvice nad Loučnou; 622567 České Heřmanice; 712108 Dobrá Voda u Orlického Podhůří; 627861 Dobříkov; 630179 Dolní Sloupnice; 634328 Džbánov u Litomyšle; 634336 Džbánov u Vysokého Mýta; 775410 Gerhartice; 642118 Horky; 644129 Horní Sloupnice; 658189 Hrádek u Jehnědí; 648752 Hrušová; 653101 Chotěšiny; 790931 Janovičky u Zámrsku; 658197 Jehnědí; 775347 Kerhartice nad Orlicí; 668036 Koldín; 681580 Lhůta u Vysokého Mýta; 699837 Mostek nad Orlicí; 701645 Nasavrky u Chocně; 723894 Němčí; 717053 Oucmanice; 617504 Pekla; 721824 Plchovice; 721859 Plchůvky; 712141 Rviště; 627879 Rzy; 745367 Řetůvka; 712159 Říčky u Orlického Podhůří; 617512 Řídký; 746487 Seč u Brandýsa nad Orlicí; 748528 Skořenice; 749681 Slatina u Vysokého Mýta; 753165 Sruby; 758761 Sudislav nad Orlicí; 758906 Sudslava; 707601 Svatý Jiří; 767263 Tisová u Vysokého Mýta; 723908 Turov; 772437 Týnišťko; 773948 Újezd u Chocně; 776793 Vanice; 778630 Velká Skrovnice; 784231 Voděrady u Českých Heřmanic; 785164 Vraclav; 785211 Vračovice; 788228 Vysoké Mýto; 790958 Zámrsk;

5.3.2024.

633933 Dvořisko; 638269 Hemže; 651974 Choceň; 790737 Kosořín; 687031 Loučky; 633941 Nořín; 790745 Zálší u Chocně; 791024 Zářecká Lhota;

26.2.2024. – 5.3.2024.

CZ-HPAI(P)-2024-00002

600857 Banín; 601683 Bělá nad Svitavou; 607991 Boršov u Moravské Třebové; 609927 Brněnec; 614076 Březina u Moravské Třebové; 749664 Březinka; 614726 Březová nad Svitavou; 614734 Česká Dlouhá; 662798 Česká Kamenná Horka; 761001 Čtyřicet Lánů; 626431 Dlouhá Loučka; 743330 Dolní Rudná; 796280 Horákova Lhota; 743348 Horní Rudná; 657255 Janůvky; 667595 Koclířov; 675873 Křenov; 679259 Lavičné; 614742 Moravská Dlouhá; 698784 Moravská Chrastová; 760994 Moravský Lačnov; 614751 Muzlov; 737852 Radiměř; 760951 Svitavy-město; 760960 Svitavy-předměstí; 614084 Šnekov; 775541 Útěchov u Moravské Třebové; 779989 Vendolí; 614769 Zářečí nad Svitavou; 796298 Želivsko;

27.2.2024.

724661 Horní Hynčina; 647233 Hradec nad Svitavou; 662801 Moravská Kamenná Horka; 724670 Pohledy; 748242 Sklené u Svitav;

28.2.2024. – 7.3.2024.

Hradec Králové Region:

CZ-HPAI(P)-2024-00001

576140 Borovnice; 576387 Kostelecké Horky; 576441 Lhoty u Potštejna; 548723 Polom;

5.3.2024.

Vysočina Region:

CZ-HPAI(P)-2024-00003

600849 Baliny; 606812 Batouchovice; 615382 Budíkovice; 790214 Častotice; 623890 Číměř nad Jihlavou; 629081 Dolní Heřmanice; 640611 Hodov; 642932 Horní Heřmanice; 644587 Horní Vilémovice; 743259 Hroznatín; 662763 Kamenná nad Oslavou; 662771 Klementice; 666661 Klučov; 669041 Koněšín; 671592 Kozlany; 672050 Kožichovice; 708003 Nový Telečkov; 709450 Okarec; 750093 Okrašovice; 629090 Oslava; 713198 Oslavice; 708011 Oslavička; 713368 Osové; 769622 Plešice; 722944 Pocoucov; 769916 Podklášteří; 750107 Pozďátky; 734161 Přeckov; 736562 Ptáčov; 737003 Pyšel; 740535 Rohy; 743267 Rudíkov; 750115 Slavičky; 757926 Střítež u Třebíče; 623903 Střížov u Třebíče; 758299 Studenec u Třebíče; 758582 Studnice; 765104 Tasov; 769631 Třebenice na Moravě; 769738 Třebíč; 769941 Týn u Třebíče; 737011 Vaneč; 783617 Vlčatín; 790222 Zahrádka na Moravě;

11.3.2024.

615463 Budišov; 783226 Hostákov; 751219 Kojatín; 701599 Nárameč; 726842 Pozďatín; 751227 Smrk na Moravě; 768286 Trnava u Třebíče; 701602 Valdíkov; 783234 Vladislav;

3.3.2024. – 11.3.2024.

Država članica: DanskaReferentni broj izbijanja u ADIS-u

Obuhvaćeno područje

Datum do kojeg se primjenjuje u skladu s člankom 55. Delegirane uredbe (EU) 2020/687

DK-HPAI(P)-2024-00001

The parts of Slagelse and Næstved municipalities beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates N 55.2415; E 11.4210

27.2.2024.

The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.2415; E 11.4210

19.2.2024. – 27.2.2024.

DK-HPAI(P)-2024-00002

The parts of Slagelse and Næstved municipalities beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates N 55.2951; E 11.2851

1.3.2024.

The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.2951; E 11.2851

22.2.2024. – 1.3.2024.

DK-HPAI(P)-2024-00003

The parts of Slagelse and Næstved municipalities beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates N 55.2437; E 11.3894

4.3.2024.

The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.2437; E 11.3894

24.2.2024. – 3.3.2024.

DK-HPAI(P)-2024-00004

The parts of Sorø, Kalundborg, Slagelse and Holbæk municipalities beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates N 55.5304; E 11.3738

9.3.2024.

The parts of Sorø and Kalundborg municipalities that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates From 01.03.2024. Until 09.03.2024. 3 N 55.5304; E 11.3738

1.3.2024. – 9.3.2024.

DK-HPAI(P)-2024-00005

The parts of Aabenraa municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates N 54.9033; E 9.2812

9.3.2024.

The parts of Aabenraa municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 54.9033; E 9.2812

1.3.2024. – 9.3.2024.

Država članica: NjemačkaReferentni broj izbijanja u ADIS-u

Obuhvaćeno područje

Datum do kojeg se primjenjuje u skladu s člankom 55. Delegirane uredbe (EU) 2020/687

BADEN-WÜRTTEMBERG

DE-HPAI(P) 2024-00003

Landkreis Heidenheim

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 10.390206/48.650731. Überwachungszone: Betroffen sind:

— · Dischingen mit allen Teilorten, ausgenommen Ortsteil Ballmertshofen

— · Giengen an der Brenz, Ortsteil Hohenmemmingen

— · Giengen an der Brenz, Schratenhof

— · Giengen an der Brenz, Ortsteil Sachsenhausen

— · Giengen an der Brenz, Steinwiesenstraße

— · Giengen an der Brenz, Brühlstraße

— · Hermaringen, Allewind

— · Hermaringen, Unterm Strohmberg

— · Nattheim, Ortsteil Fleinheim

Nattheim, Wahlberg

9.2.2024.

Landkreis Heidenheim

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 10.390206/48.650731. Überwachungszone: Betroffen sind: Dischingen, Ortsteil Ballmertshofen

1.2.2024. – 9.2.2024.

Landkreis Ostalbkreis

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten 10.390206/48.650731. Betroffen sind Teile der Gemeinde Neresheim und Kösingen

9.2.2024.

BAYERN

DE-HPAI(P)-2024-00003

Landkreis Dillingen a.d. Donau

Betroffen sind die Gemarkungen Ziertheim und Dattenhausen sowie Teile der Gemarkungen Oberbechingen, Zöschingen, Burghagel, Reistingen, Mödingen, Wittislingen und Unterbechingen

1.2.2024. – 9.2.2024.

Landkreis Dillingen a.d. Donau

Betroffen sind die Gemarkungen Hausen, Oberfinningen, Zöschingen, Staufen, Syrgenstein, Landshausen, Bachhagel, Bergheim, Schabringen, Haunsheim, Frauenriedhausen und Veitriedhausen sowie Teile der Gemarkungen Oberbechingen, Untermedlingen, Zoltingen, Leiheim, Unterliezheim, Lutzingen,

Deisenhofen, Unterfinningen, Mörslingen, Burghagel, Reistingen,

Mödingen, Wittislingen, Echenbrunn, Unterbechingen, Obermedlingen, Gundelfingen a.d.Donau, Lauingen a.d. Donau, Faimingen, Donaualtheim, Schretzheim, Steinheim

und Dillingen a.d. Donau

9.2.2024.

Landkreis Donau-Ries

Betroffen sind Teile der Gemeinden Amerdingen und Forheim

9.2.2024.

BRANDENBURG

DE-HPAI(NON-P)-2024-00020

Stadt Cottbus

Betroffen sind die Gemarkungen Ströbitz, Sachsendorf, Groß Gaglow, Madlow, Spremberger Vorstadt, Altstadt, Brunschwig

14.2.2024. – 23.2.2024.

Landkreis Spree-Neiße

Betroffen ist ein Teil der Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Kolkwitz, Hänchen, Klein Gaglow

14.2.2024. – 23.2.2024.

Stadt Cottbus

Betroffen sind die Gemarkungen Sielow, Döbbrick, Willmersdorf, Saspow, Schmellwitz, Merzdorf, Dissenchen, Sandow, Branitz, Kiekebusch, Gallinchen, Kahren

23.2.2024.

Landkreis Spree-Neiße

— Gemeinde Teichland mit den Gemarkungen Maust, Neuendorf, Bärenbrück

— ein Teil der Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kathlow, Haasow, Roggosen, Koppatz, Frauendorf, Groß Oßnig, Neuhausen, Klein Döbbern, Groß Döbbern, Bagenz

— ein Teil der Stadt Spremberg mit den Gemarkungen Sellessen, Bühlow

— ein Teil der Gemeinde Drebkau mit den Gemarkungen Schorbus, Leuthen, Laubst, Siewisch, Casel

— ein Teil der Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Krieschow, Glinzig, Limberg, Gulben, Papitz, Milkersdorf

— ein Teil vom Amt Burg mit den Gemarkungen Dissen, Striesow, Briesen, Guhrow, Werben

23.2.2024.

HESSEN

DE-HPAI(P)-2024-00006

Landkreis Kassel

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten: 9.447792/51.226036. Betroffen sind Teile der Gemeinden Baunatal, Fuldabrück, Schauenburg, Lohfelden, Söhrewald

5.3.2024.

Landkreis Kassel

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten: 9.447792/51.226036. Betroffen sind Teile der Gemeinden Baunatal, Fuldabrück

26.2.2024. – 5.3.2024.

Landkreis Schwalm-Eder

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten: 9.447792/51.226036. Betroffen sind Teile der Gemeinden Edermünde, Guxhagen, Gudensberg, Niedenstein, Felsberg, Körle, Melsungen

5.3.2024.

Landkreis Schwalm-Eder

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten:

9.447792/51.226036. Betroffen sind Teile der Gemeinden Edermünde, Guxhagen

26.2.2024. – 5.3.2024.

Kreisfreie Stadt Kassel

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 9.447792/51.226036 Betroffen sind Teile der Stadt Kassel

5.3.2024.

MECKLENBURG-VORPOMMERN

DE-HPAI(P)-2024-00008

Landkreis Vorpommern-Rügen

— die gesamte Gemeinde Ummanz, außer die Ortsteile Unrow und Moordorf

— von der Gemeinde Gingst die Ortsteile Rattelvitz, Volsvitz, Gingst und Kapelle

28.2.2024. – 7.3.2024.

Landkreis Vorpommern-Rügen

— die gesamte Gemeinde Schaprode außer der Ortsteil Seehof

— die gesamte Gemeinde Trent außer der Ortsteil Vaschvitz

— von der Gemeinde Rappin der Ortsteil Zirmoisel

— die gesamte Gemeinde Kluis

— von der Gemeinde Gingst die Ortsteile Güstin, Haidhof, Malkvitz, Presnitz und Teschvitz

— von der Gemeinde Patzig der Ortsteil Veikvitz

— von der Gemeinde Bergen auf Rügen die Ortsteile Ramitz und Ramitz Siedlung

— von der Gemeinde Parchtitz die Ortsteile Boldevitz, Muglitz, Volkshagen, Neuendorf und Platvitz

— die gesamte Gemeinde Dreschvitz

— von der Gemeinde Samtens der Ortsteil Negast

— von der Gemeinde Rambin die Ortsteile Rothenkirchen, Drammendorf, Neuendorfer Kate, Giesendorf, Grabitz, Breesen, Gurvitz und Bessin

— von der Gemeinde Ummanz die Ortsteile Unrow und Moordorf

7.3.2024.

NIEDERSACHSEN

DE-HPAI(P)-2024-00005

Landkreis Holzminden

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten 9.800770/51.811893. Betroffen sind Teile der Gemeinden Eimen, Wenzen und Wangelnstedt.

18.2.2024.

Landkreis Northeim

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten 9.800770/51.811893. Betroffen sind Teile der Gemeinde Solling und der Städte Dassel, Einbeck und Moringen.

18.2.2024.

Landkreis Northeim

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS Koordinaten 9.800770/51.811893. Betroffen sind Teile der Städte Dassel und Einbeck.

9.2.2024. –

18.2.2024.

SCHLESWIG-HOLSTEIN

DE-HPAI(P)-2024-00004

Ostholstein

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten

10.709593/54.287572

Die gesamte Gemeinde Wangels, sowie Teile der Gemeinden Harmsdorf, Kasseedorf, Lensahn, Malente, Schönwalde am Bungsberg und der Stadt Oldenburg

10.2.2024.

Ostholstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten

10.709593/54.287572

Teile der Gemeinde Wangels

2.2.2024.

10.2.2024.

Plön

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten

10.709593/54.287572

Gesamtfläche der Gemeinden Högsdorf, Howacht, Kletkamp

Teile der Gemeinden Behrensdorf, Blekendorf, Dannau, Helmsdorf, Kirchnüchel, Klamp, Lütjenburg, Panker

10.2.2024.

Plön

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten

10.709593/54.287572

Teile der Gemeinde Blekendorf

2.2.2024.

10.2.2024.

DE-HPAI(P)-2024-00007

Kreis Pinneberg

Beschreibung/Benennung der Überwachungszone

Amt Elmshorn Land:

Die Gemeinden

— Raa-Besenbek, Klein Offenseth-Sparrieshoop

Stadt Elmshorn: Stadtgebiet nördlich der Krückau

Amt Rantzau:

Gemeinde Groß Offenseth-Aspern nördlich der L113 und westlich der L112

VG Barmstedt Hörnerkirchen:

Gemeinden Brande-Hörnerkirchen, Westerhorn, Osterhorn

7.3.2024.

Kreis Steinburg:

Beschreibung/Benennung der Überwachungszone

Amt Krempermarsch:

Die Gemeinden

— Elskop

— Neuenbrook

— Dägeling

— Kremperheide

— Krempermoor

— Rethwisch

— Stadt Krempe

— Bahrenfleth

— Stadt Glückstadt

Stadt Itzehoe

Amt Horst-Herzhorn:

Die Gemeinden

— Horst

— Sommerland

— Kiebitzreihe

— Altenmoor

— Neuendorf b. Elmshorn

— Kollmar

— Herzhorn

— Engelbrechtsche Wildnis

— Blomesche Wildnis

— Hohenfelde

— Borsfleth

— Krempdorf

Amt Wilstermarsch:

Die Gemeinden

— Beidenfleth

— Wewelsfleth

Amt Itzehoe-Land:

Die Gemeinden

— Heiligenstedten

— Heiligenstedtenerkamp

— Hodorf

Amt Breitenburg:

Die Gemeinden

— Breitenburg

— Kollmoor

— Kronsmoor

— Lägerdorf

— Münsterdorf

— Oelixdorf

— Westermoor

7.3.2024.

Kreis Steinburg:

Beschreibung/Benennung der Überwachungszone (vorher Schutzzone)

Amt Krempermarsch:

Die Gemeinden

— Süderau

— Grevenkop

— der westliche der A23 gelegene Teil der Gemeinde Hohenfelde

— der nördlich gelegene Teil der Straßen Heisterender Chaussee, Horstheider Weg, Schulstraße, Wilhelm-Busch-Weg, Horstmoor, Schönmoor der Gemeinde Horst

— der östlich gelegene Teil der Gemeinde Sommerland

— der östlich gelegene Teil der Gemeinde Krempe

der südlich gelegene Teil der Straße West und Ost (K10) der Gemeinde Neuenbrook

28.2.2024. -7.3.2024.

DK-HPAI(P)-2024-00005

Ausbruch in Dänemark

Kreis Schleswig-Flensburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten

9.28123241/54.90335998

Teile der Gemeinden Böxlund, Jardelund und Weesby

9.3.2024.

Država članica: FrancuskaReferentni broj izbijanja u ADIS-u

Obuhvaćeno područje

Datum do kojeg se primjenjuje u skladu s člankom 55. Delegirane uredbe (EU) 2020/687

Departement: Vendée (85)

FR-HPAI(P)-2024-00003

FR-HPAI(P)-2024-00004

BAZOGES-EN-PAILLERS à l’ouest de la D37 et D23

CHANVERRIE au sud de la D27, à l’ouest de la rue du bocage, au nord de la rue des Pins puis à l’ouest de la rue du Boisniard/Les Quatre Vents/Le Petit Bois puis au sud de la D72 puis à l’ouest D160

CHAVAGNES-EN-PAILLERS à l’est de la D137 puis à l’est de la D62 et de la D6

LA BOISSIERE-DE-MONTAIGU

LA BRUFFIERE au sud de la D753

LA GAUBRETIERE à l’est de la D755

LES HERBIERS à l’ouest de la D48, D23 et D755B puis nord de la D11

LES LANDES-GENUSSON à l’ouest de la D37 et au nord de la D755

MESNARD-LA-BAROTIERE

MONTAIGU-VENDEE au nord de la D23 et au sud de la route de la Rondardière

SAINT-AUBIN-DES-ORMEAUX

SAINT-FULGENT

SAINT-MARTIN-DES-TILLEULS

TIFFAUGES

TREIZE SEPTIERS au sud de la D753

VENDRENNES au nord de la route de la Landette/de La Grollerie puis de la rue du Champ de la Foire puis au nord de la D53 puis de la D160

16.2.2024.

BAZOGES-EN-PAILLERS à l’est de la D37 et de la D23

BEAUREPAIRE

LA GAUBRETIERE à l’ouest de la D755

LES LANDES-GENUSSON à l’est de la D37 et sud de la D755

8.2.2024. – 16.2.2024.

Država članica: HrvatskaReferentni broj izbijanja u ADIS-u

Obuhvaćeno područje

Datum do kojeg se primjenjuje u skladu s člankom 39. Delegirane uredbe (EU) 2020/687

Županija: Brodsko-posavska

HR-HPAI(P)-2024-00001

Općina Bebrina

— naselja: Kaniža, Banovci, Bebrina, Dubočac, Šumeće, Zbjeg

— Općina Brodski Stupnik

— 

— naselja: Lovčić, Krajačići

Općina Oriovac

— naselja: Oriovac, Radovanje, Bečic, Pričac, Ciglenik, Slavonski Kobaš, Kujnik, Lužani, Malino

Općina Pleternica:

— naselja: Bučje, Zagrađe, Brodski Drenovac

Općina Sibinj

— naselja: Bartolovci, Sibinj, Grižići, Gornji Andrijevci, Jakačina Mala, Slobodnica

15.3.2024.

Općina Brodski Stupnik

— naselja: Brodski Stupnik, Stari Slatnik

Općina Bebrina

— naselje Stupnički Kuti

7.3.2024. – 15.3.2024.

Država članica: MađarskaReferentni broj izbijanja u ADIS-u

Obuhvaćeno područje

Datum do kojeg se primjenjuje u skladu s člankom 55. Delegirane uredbe (EU) 2020/687

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

HU-HPAI(P)-2024-00002

HU-HPAI(P)-2024-00004

Abádszalók, Kunhegyes, Tiszabura, Tiszaderzs, Tiszaigar, Tiszaszentimre, Tiszaszőlős és Tomajmonostora települések közigazgatási területének a 47.491020 és a 20.629770, valamint a 47.491271 és a 20.628104 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

11.2.2024.

Heves vármegye

HU-HPAI(P)-2024-00002

HU-HPAI(P)-2024-00004

Kisköre, Sarud, Tiszanána és Újlőrincfalva települések közigazgatási területének a a 47.491020 és a 20.629770, valamint a 47.491271 és a 20.628104 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

11.2.2024.

Komárom-Esztergom vármegye

HU-HPAI(P)-2023-00145

HU-HPAI(P)-2023-00148

HU-HPAI(P)-2024-00001

Ács, Bábolna, Bana, Bársonyos, Kerékteleki és Tárkány települések közigazgatási területének a 47.637222 és a 17.881389, a 47.643880 és a 17.877500, valamint a 47.643500 és a 17.877580 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

12.2.2024.

SK-HPAI(P)-2024-00002

Ács és Komárom települések közigazgatási területének a 47.774360 és a 18.007900 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

12.3.2024.

Győr-Moson-Sopron vármegye

HU-HPAI(P)-2023-00145

HU-HPAI(P)-2023-00148

HU-HPAI(P)-2024-00001

Bőny, Gönyű, Győr, Győrság, Mezőörs, Nagyszentjános, Nyalka, Pázmándfalu, Pér, Rétalap, Táp és Töltéstava települések közigazgatási területének a 47.637222 és a 17.881389, a 47.643880 és a 17.877500, valamint a 47.643500 és a 17.877580 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe

12.2.2024.

HU-HPAI(P)-2024-00006

Acsalag, Babót, Barbacs, Bogyoszló, Bősárkány, Csorna, Dör, Farád, Jobaháza, Kapuvár, Kisfalud, Maglóca, Magyarkeresztúr, Mihályi, Osli, Pásztori, Potyond, Rábatamási, Sopronnémeti, Szárföld, Szil, Szilsárkány, Veszkény és Zsebeháza települések közigazgatási területének a 47.604131 és a 17.157886 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.

26.2.2024.

SK-HPAI(P)-2024-00002

Gönyű település közigazgatási területének a 47.774360 és a 18.007900 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

12.3.2024.

Somogy vármegye

HU-HPAI(P)-2024-00005

Bárdudvarnok, Baté, Cserénfa, Fonó, Hetes, Juta, Kaposhomok, Kaposmérő, Kaposújlak, Kaposvár, Kaposszerdahely, Magyaratád, Magyaregres, Orci, Patalom, Sántos, Simonfa, Somodor, Somogyaszaló, Szenna, Szentbalázs, Taszár, Várda, Zimány, Zselickislak és Zselicszentpál települések közigazgatási területének a a 46.386440 és a 17.813310 GPS-koordináták által meghatározott meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.

23.2.2024.

HU-HPAI(P)-2024-00005

Kaposvár település közigazgatási területének a 46.386440 és a 17.813310 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

15.2.2024. – 23.2.2024.

Država članica: PoljskaReferentni broj izbijanja u ADIS-u

Obuhvaćeno područje

Datum do kojeg se primjenjuje u skladu s člankom 55. Delegirane uredbe (EU) 2020/687

PL-HPAI(P)-2024-00002

W województwie zachodniopomorskim:

1.  powiat goleniowski:

a.  część gmin: Osina, Nowogard, Maszewo, Goleniów

2.  powiat łobeski:

a.  część gminy Dobra

zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 53.58037/15.06903

9.2.2024.

W województwie zachodniopomorskim:

1.  powiat goleniowski:

a.  część gmin: Osina, Nowogard, Maszewo

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 53.58037/15.06903

1.2.2024. – 9.2.2024.

PL-HPAI(P)-2024-00003

PL-HPAI(P)-2024-00004

PL-HPAI(P)-2024-00006

W województwie lubelskim:

1.  powiat lubartowski

a)  gmina Uścimów: Ochoża, Rudka Starościańska, Stara Jedlanka;

b)  gmina Ostrów Lubelski: Bójki, Jamy, Kaznów Kolonia, Kolechowice Folwark, Kolechowice Kolonia, Rozkopaczew, Rudka Kijańska, Wólka Stara Kijańska; Kaznów

c)  gmina Serniki: Brzostówka, Wólka Zawieprzycka;

d)  gmina Niedźwiada: Brzeźnica Bychawska

2.  powiat łęczyński:

a)  gmina Ludwin: Dratów, Dąbrowa, Dratów Kolonia, Grądy, Jagodno, Kocia Góra, Krzczeń, Piaseczno, Rogóźno, Rozpłucie Drugie, Uciekajka, Zezulin Pierwszy, Zezulin Drugi;

3.  powiat parczewski:

a)  gmina Sosnowica: Stary Orzechów, Walerianów, Lejno, Komarówka, Zienki, Libiszów, Bohutyn Górki Sosnowica

b)  gmina Dębowa Kłoda: Białka, Makoszka;

c)  gmina Parczew: Babianka, Buradów, Tyśmienica

4.  powiat włodawski

a)  gmina Urszulin: Łomnica.

1.3.2024.

W województwie lubelskim:

1.  powiat lubartowski:

a)  gmina Uścimów: Stary Uścimów, Nowy Uścimów, Drozdówka, Głębokie, Maśluchy, Orzechów Kolonia, Nowa Jedlanka, Krasne, Stara Jedlanka PGR;

b)  gmina Ostrów Lubelski: Ostrów Lubelski, Kolechowice,

2.  powiat parczewski:

a)  gmina Sosnowica: Nowy Orzechów.

22.2.2024. – 1.3.2024.

PL-HPAI(P)-2024-00005

PL-HPAI(P)-2024-00008

W województwie łódzkim:

1.  powiat sieradzki

a)  gmina Błaszki: Brudzew, Cienia, Jasionna, Kwasków, Łubna-Jakusy, Łubna-Jarosłaj, Orzeżyn, Równa, Sarny, Sudoły, Zaborów, Zawady, część wsi Emilianów, Gruszczyce oraz Niedoń położone na wschód od drogi gminnej (1705E) prowadzącej od wsi Niedoń w kierunku wsi Gruszczyce

b)  gmina Brąszewice: Bugaj, Bukowiec, Chajew, Chajew-Kolonia, Pluty, Zadębieniec, Zwierzyniec;

c)  gmina Brzeźnio: miejscowości: Barczew, Brzeźnio, Gęsina, Gozdy, Kliczków Mały, Kliczków Wielki, Kliczków-Kolonia, Nowa Wieś, Ostrów, Podcabaje, Próba, Pustelnik, Pyszków, Rembów, Ruszków, Rybnik, Rydzew, Stefanów Barczewski Drugi, Stefanów Barczewski Pierwszy, Stefanów Ruszkowski, Wierzbowa, Wola Brzeźniowska, Zapole;

d)  gmina Burzenin: Świerki, Wola Będkowska;

e)  gmina Sieradz: Biskupice, Bogumiłów, Budziczna, Charłupia Mała, Dąbrowa Wielka, Dąbrówka, Dębina, Dzierlin, Dzigorzew, Grądy, Jeziory, Kamionaczyk, Kowale, Mnichów, Monice, Okręglica, Ruda, Sokołów, Sucha, Wiechucice;

f)  gmina Wróblew: Bliźniew, Dziebędów, Gaj, Inczew, Orzeł Biały, Sędzice, Słomków Mokry, Tubądzin, Wągłczew, Wągłczew-Kolonia;

g)  gmina Warta, miejscowości: Bartochów, Gać Warcka, Gołuchy, Jakubice, Kamionacz, Kamionacz Poduchowny, Kawęczynek, Łabędzie, Małków, Nobela, Piotrowice, Raczków, Upuszczew, Włyń, Zagajew;

h)  gmina Złoczew: Grójec Mały, Stanisławów;

2.  miasto Sieradz.

6.3.2024.

W województwie łódzkim:

1.  powiat sieradzki:

a)  gmina Brzeźnio: Dębołęka, Krzaki, Tumidaj, Złotowizna;

b)  gmina Sieradz: Kłocko, Kuśnie, Łosieniec;

c)  gmina Wróblew: Charłupia Wielka, Dąbrówka, Drzązna, Gęsówka, Józefów, Kobierzycko, Kościerzyn, Krzakowizna, Ocin, Oraczew, Oraczew Mały, Próchna, Rakowice, Rowy, Sadokrzyce, Słomków Suchy, Smardzew, Tworkowizna, Tworkowizna Oraczewska, Wróblew.

27.2.2024. – 6.3.2024.

PL-HPAI(P)-2024-00007

W województwie wielkopolskim:

1.  Część gmin: Szamotuły, Kaźmierz, Ostroróg, Obrzycko w powiecie szamotulskim.

2.  Część gminy Oborniki w powiecie obornickim.

3.  Część gmin: Tarnowo Podgórne, Rokietnica w powiecie poznańskim.

zawierająca się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 52.57614/16.59529

1.3.2024.

W województwie wielkopolskim:

1.  Część gminy: Szamotuły, Kaźmierz w powiecie szamotulskim.

zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.57614/16.59529

22.2.2024. – 1.3.2024.

PL-HPAI(P)-2024-00009

W województwie lubuskim:

1.  powiat gorzowski:

a.  gmina Deszczno: Osiedle Poznańskie, Deszczno, Karnin, Łagodzin, Niwica, Maszewo, Dziersławice, Glinik, Orzelec, część miejscowości Bolemin, część miejscowości Kiełpin część miejscowości Białobłocie;

b.  gmina Bogdaniec: Łupowo, Jeże, Jeżyki, Jenin, Lubczyno, Kwiatkowice, Jeninek, Jeniniec, Chwałowice, Krzyszczyna, Roszkowice, Krzyszczynka, Gostkowice, Podjenin, Wieprzyce, Włostów, część miejscowości Bogdaniec;

c.  Miasto Gorzów Wlkp. z wyłączeniem dzielnicy Santocko;

2.  powiat sulęciński:

a.  gmina Krzeszyce: Brzozowa, Czartów, Dębokierz, Krzemów-Łukomin-Gra, Studzionka,

b.  gmina Lubniewice: Rogi;

3.  powiat międzyrzecki:

a.  gmina Międzyrzecz miejscowość: Pniewo.

zawierające się w promieniu 10 km od współrzędnych

GPS 52.6488/15.2025

28.2.2024. – 7.3.2024.

W województwie lubuskim:

1.  powiat gorzowski:

a.  gmina Deszczno: Ulim, Prądocin, Dzierżów, Krasowiec, Płonica, Koszęcin, część miejscowości Białobłocie, część miejscowości Bolemin, część miejscowości Kiełpin;

b.  gmina Bogdaniec: Jasiniec;

2.  powiat sulęciński:

a.  gmina Krzeszyce: Kołczyn, Łąków, Rudnica.

zawierające się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS 52.6488/15.2025

7.3.2024.

Država članica: SlovačkaReferentni broj izbijanja u ADIS-u

Obuhvaćeno područje

Datum do kojeg se primjenjuje u skladu s člankom 55. Delegirane uredbe (EU) 2020/687

SK-HPAI(P)-2024-00001

Municipalities of: Banka, Ratnovce, Sokolovce, Piešťany, Kocurice, Krakovany, Malé Orvište, Veľké Orvište, Ostrov, Bašovce, Pobedim, Očkov, Podolie, Horná Streda, Brunovce, Potvorice, Hrádok, Považany, Lúka, Stará lehota, Nová Lehota, Lipovník, Vozokany, Nitrianska Blatnica, Radošina, Ardanovce, Šalgovce, Bzince

10.2.2024.

Municipalities of: Hubina, Ducové, Moravany nad Váhom, Modrová, Modrovka

2.2.2024. – 10.2.2024.

SK-HPAI(P)-2024-00002

Zlatná na Ostrove – časti (parts) Veľký Lél a Horná Zlatná, obec(village) Okoličná na Ostrove (vrátane časti Štúrova), obec Veľké Kosihy, obec Kameničná (vrátane časti Balvany), obec Čalovec (vrátane časti Violín), obec Vrbová nad Váhom (vrátane časti Hliník), mesto Komárno (vrátane častí Kava, Lándor, Hadovce)

12.3.2024.

Zlatná na Ostrove, Komárno mesto (city) – časť (part) Čerhát a (and) Nová Stráž

4.3.2024. – 12.3.2024.

SK-HPAI(P)-2024-00003

Municipalities of (villages) Doľany, Budmerice, Jablonec, Vištuk, Šenkvice, Vinosady, (town) Modra (county of Pezinok; region Bratislava);

Municipalities of (villages) Dolné Orešany, Dlhá, Košolná, Suchá nad Parnou, Borová, Ružindol (county of Trnava; region Trnava)

12.3.2024.

Municipalities of (villages) Častá, Štefanová, Dubová, Píla (county of Pezinok; region Bratislava)

4.3.2024. – 12.3.2024.

SK-HPAI(P)-2024-00004

Municipalities of (villages) Horná Krúpa, Horné Dubové, Dolné Dubové, Kátlovce, Radošovce, Veľké Kostoľany, Pečeňady, Žlkovce, Trakovice, Bučany, Brestovany, Biely Kostol, Šelpice, Zvončín, Bohdanovce nad Trnavou, Boleráz, Horné Lovčice, Ratkovce (county of Trnava; region Trnava)

12.3.2024.

Municipalities of (villages) Špačince, Dolná Krúpa, Jaslovské Bohunice, Malženice, city of Trnava (county of Trnava; region Trnava)

4.3.2024. – 12.3.2024.

Država članica: ŠvedskaReferentni broj izbijanja u ADIS-u

Obuhvaćeno područje

Datum do kojeg se primjenjuje u skladu s člankom 55. Delegirane uredbe (EU) 2020/687

SE-HPAI(P)-2024-00001

The area of the parts of the municipalities of Sjöbo, Ystad, Skurup and Lund extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 55.607653 and E 13.659071

10.2.2024.

Those parts of the municipality of Sjöbo contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 55.607653 and E 13.659071

2.2.2024. – 10.2.2024.

SE-HPAI(P)-2024-00002

The area of the parts of the municipalities of Ystad, Simrishamn and Tomelilla extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 55.403746 and E 14.090864

18.2.2024.

Those parts of the municipality of Ystad contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 55.403746 and E 14.090864

10.2.2024. – 18.2.2024.

Dio C

Dodatne zone ograničenja u predmetnim državama članicama* u skladu s člankom 1. točkom (b) i člankom 4.:

Država članica: nijednaObuhvaćeno područje

Datum do kojeg se mjere primjenjuju u skladu s člankom 3.a

 

 

* U skladu sa Sporazumom o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno člankom 5. stavkom 4. Windsorskog okvira (vidjeti Zajedničku izjavu br. 1/2023 Unije i Ujedinjene Kraljevine u Zajedničkom odboru osnovanom Sporazumom o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju od 24. ožujka 2023., SL L 102, 17.4.2023., str. 87.) u vezi s Prilogom 2. tom okviru, upućivanja na državu članicu za potrebe ovog Priloga uključuju Ujedinjenu Kraljevinu u vezi sa Sjevernom Irskom.

Top