EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document a9ad7fea-61ec-11ee-9220-01aa75ed71a1

Consolidated text: Odluka Komisije оd 24. listopada 2014. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za upijajuće higijenske proizvode (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 7735) (Tekst značajan za EGP) (2014/763/EU)Tekst značajan za EGP

02014D0763 — HR — 21.09.2023 — 003.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

ODLUKA KOMISIJE

оd 24. listopada 2014.

o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za upijajuće higijenske proizvode

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 7735)

(Tekst značajan za EGP)

(2014/763/EU)

( L 320, 6.11.2014, p.46)

Koju je stavila izvan snage:

 

 

br.

stranica

datum

 

Odluka Komisije (EU) 2023/1809 od 14. rujna 2023.

L 234

142

22.9.2023

 
Zadnja konsolidirana verzija prije stavljanja izvan snage dostupna je na internetskoj stranici:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:02014D0763-20220718
Top