EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 63673cb3-eeea-11eb-a71c-01aa75ed71a1

Consolidated text: Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/521 оd 24. ožujka 2021. o posebnim aranžmanima za mehanizam uvođenja obveze predočenja odobrenja u slučaju izvoza određenih proizvoda

02021R0521 — HR — 01.07.2021 — 002.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/521

оd 24. ožujka 2021.

o posebnim aranžmanima za mehanizam uvođenja obveze predočenja odobrenja u slučaju izvoza određenih proizvoda

( L 104 25.3.2021, 52)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/734 оd 5. svibnja 2021.

  L 158

13

6.5.2021

►M2

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1071 оd 29. lipnja 2021.

  L 230

28

30.6.2021
▼B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/521

оd 24. ožujka 2021.

o posebnim aranžmanima za mehanizam uvođenja obveze predočenja odobrenja u slučaju izvoza određenih proizvodaČlanak 1.

Suspendira se primjena članka 1. stavka 9. točke (a) Provedbene uredbe (EU) 2021/442.

▼M1

Međutim, suspenzija se ne primjenjuje na sljedeće zemlje i područja:

— 
Andora,
— 
Farski Otoci,
— 
Island,
— 
Lihtenštajn,
— 
Norveška,
— 
San Marino,
— 
Vatikanski Grad,
— 
prekomorske zemlje i područja navedeni u Prilogu II. Ugovoru o funkcioniranju Europske unije,
— 
Büsingen,
— 
Helgoland,
— 
Livigno,
— 
Ceuta i Melilla.

▼B

Članak 2.

1.  

Nadležno tijelo države članice odobrenje za izvoz zatraženo u skladu s Provedbenom uredbom (EU) 2021/442 izdaje pod sljedećim uvjetima:

(a) 

odobrenje za izvoz ispunjava uvjet iz članka 1. stavka 7. Provedbene uredbe (EU) 2021/442;

(b) 

odobrenje na drugi način ne ugrožava sigurnost opskrbe unutar Unije za robu obuhvaćenu Provedbenom uredbom (EU) 2021/442.

2.  

Kako bi utvrdilo je li ispunjen uvjet iz stavka 1. točke (b), nadležno tijelo države članice ocjenjuje sljedeće čimbenike:

(a) 

ograničava li zemlja odredišta izvoza vlastiti izvoz u Uniju robe obuhvaćene Provedbenom uredbom (EU) 2021/442 ili sirovina iz kojih se ona proizvodi, zakonom ili na bilo koji drugi način, među ostalim ugovornim aranžmanima s proizvođačima te robe;

(b) 

relevantne uvjete koji prevladavaju u zemlji odredišta izvoza, uključujući epidemiološku situaciju, procijepljenost i trenutačnu dostupnost robe obuhvaćene Provedbenom uredbom (EU) 2021/442.

3.  
Pri ocjenjivanju nacrta odluke koji je dostavilo nadležno tijelo države članice u skladu s člankom 2. stavkom 4. Provedbene uredbe (EU) 2021/442 Komisija ocjenjuje i je li ispunjen uvjet iz stavka 1. točke (b) ovog članka, uzimajući u obzir čimbenike navedene u stavku 2.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

▼M2

Primjenjuje se do 30. rujna 2021.

▼B

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Top