EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:209:FULL

Službeni list Europske unije, C 209, 2. lipnja 2021.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 209

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 64.
2. lipnja 2021.


Sadržaj

Stranica

 

II.   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Europska komisija

2021/C 209/01

Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji (Predmet M.10253 — Colony Capital/Goldman Sachs/Japan JV) ( 1 )

1

2021/C 209/02

Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji (Predmet M.10228 — Advent/Mondial Relay) ( 1 )

2


 

IV.   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Vijeće Europske unije

2021/C 209/03

Zaključci Vijeća o oporavku, otpornosti i održivosti kulturnog i kreativnog sektora

3

 

Europska komisija

2021/C 209/04

Kamatna stopa koju primjenjuje Europska središnja banka u svojim glavnim operacijama refinanciranja: — 0,00 % na dan 1. lipnja 2021. — Tečajna lista eura

10

 

OBAVIJESTI DRŽAVA ČLANICA

2021/C 209/05

Ažurirani uzorci iskaznica koje izdaju ministarstva vanjskih poslova država članica akreditiranim članovima diplomatskih misija i konzularnih predstavništva te članovima njihovih obitelji, kako je navedeno u članku 20. stavku 2. Uredbe (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama)

11


 

V.   Objave

 

POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM ZAJEDNIČKE TRGOVINSKE POLITIKE

 

Europska komisija

2021/C 209/06

Obavijest o skorom isteku određenih antidampinških mjera

24

 

POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA

 

Europska komisija

2021/C 209/07

Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.9637 — IAG/Air Europa) ( 1 )

25

2021/C 209/08

Prethodna prijava koncentracije – Predmet M.10279 - TFS/Mitsui/MAF Colombia – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka ( 1 )

26


 


 

(1)   Tekst značajan za EGP.

HR

 


II. Informacije

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Europska komisija

2.6.2021   

HR

Službeni list Europske unije

C 209/1


Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji

(Predmet M.10253 — Colony Capital/Goldman Sachs/Japan JV)

(Tekst značajan za EGP)

(2021/C 209/01)

Dana 27. svibnja 2021. Komisija je donijela odluku da se ne protivi prethodno spomenutoj prijavljenoj koncentraciji te je ocijenila da je ona sukladna s unutarnjim tržištem. Odluka se temelji na članku 6. stavku 1. točki (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1). Puni tekst odluke dostupan je samo na engleskom jeziku, a objavit će se nakon što se iz njega uklone sve moguće poslovne tajne. Odluka će biti dostupna:

na internetskoj stranici Komisije posvećenoj tržišnom natjecanju, u odjeljku za koncentracije (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Odluke o spajanju mogu se pretraživati na različite načine, među ostalim po trgovačkom društvu, broju predmeta, datumu i sektoru,

u elektroničkom obliku na internetskoj stranici EUR-Lexa (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hr) pod brojem dokumenta 32021M10253. EUR-Lex omogućuje mrežni pristup europskom zakonodavstvu.


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1.


2.6.2021   

HR

Službeni list Europske unije

C 209/2


Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji

(Predmet M.10228 — Advent/Mondial Relay)

(Tekst značajan za EGP)

(2021/C 209/02)

Dana 28. svibnja 2021. Komisija je donijela odluku da se ne protivi prethodno spomenutoj prijavljenoj koncentraciji te je ocijenila da je ona sukladna s unutarnjim tržištem. Odluka se temelji na članku 6. stavku 1. točki (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1). Puni tekst odluke dostupan je samo na engleskom jeziku, a objavit će se nakon što se iz njega uklone sve moguće poslovne tajne. Odluka će biti dostupna:

na internetskoj stranici Komisije posvećenoj tržišnom natjecanju, u odjeljku za koncentracije (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Odluke o spajanju mogu se pretraživati na različite načine, među ostalim po trgovačkom društvu, broju predmeta, datumu i sektoru,

u elektroničkom obliku na internetskoj stranici EUR-Lexa (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hr) pod brojem dokumenta 32021M10228. EUR-Lex omogućuje mrežni pristup europskom zakonodavstvu.


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1.


IV. Obavijesti

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

Vijeće Europske unije

2.6.2021   

HR

Službeni list Europske unije

C 209/3


Zaključci Vijeća

o oporavku, otpornosti i održivosti kulturnog i kreativnog sektora

(2021/C 209/03)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

PODSJEĆAJUĆI NA:

1.

potrebu za ulaganjem, s obzirom na pandemiju bolesti COVID-19, dosad nezabilježenih napora s ciljem veće otpornosti i transformacije u EU-u, kako je navedeno u zaključcima koje je Europsko vijeće usvojilo na izvanrednom sastanku održanom od 17. do 21. srpnja 2020. (1);

2.

odlučnost da se žurno poduzmu odlučujuće političke mjere kako bi se pružila potpora kulturnom i kreativnom sektoru u doba krize i nakon toga, kako su ministri EU-a za kulturu, medije i audiovizualnu politiku naveli na trima neformalnim videokonferencijama održanima tijekom hrvatskog i njemačkog predsjedanja;

3.

broj izvanrednih mjera namijenjenih potpori kulturnom i kreativnom sektoru koje su Europska unija i njezine države članice uvele od početka pandemije bolesti COVID-19;

4.

važnost europskog stupa socijalnih prava u osiguravanju toga da nitko ne bude zapostavljen ni u procesu oporavka ni tijekom digitalne i zelene tranzicije;

5.

politički dogovor o programu Kreativna Europa za razdoblje 2021. – 2027. s povećanim proračunom u novom višegodišnjem financijskom okviru (VFO);

6.

činjenicu da je Europska komisija donijela akcijski plan za potporu oporavku i transformaciji medijskog i audiovizualnog sektora.

UVAŽAVAJUĆI:

7.

ključnu ulogu koju kultura ima za europski identitet i njezin znatan doprinos vitalnosti, uključivosti, demokratskom funkcioniranju i blagostanju naših društava zahvaljujući svojoj intrinzičnoj vrijednosti i važnom društvenom i gospodarskom učinku;

8.

potencijal kulture kao izvora ideja i sredstva za pronalaženje novih rješenja, suzbijanje diskriminacije i jačanje društvenih veza, stvaranje novih oblika solidarnosti i oživljavanje prostora te jačanje naše sposobnosti za bolje suočavanje s trenutačnim i budućim izazovima;

9.

prepoznavanje kulturnog i kreativnog sektora kao jednog od ključnih ekosustava europskog gospodarstva i njegova potencijala kao pokretača gospodarskog razvoja;

10.

sposobnost umjetnika, izvođača i stvaratelja da se prilagode izazovima uzrokovanima trenutačnom krizom, pronađu nove i inovativne načine, uglavnom u digitalnom okružju, za pružanje sadržaja svojoj publici i privlačenje nove publike;

11.

nezabilježenu potrebu za ponovnom izgradnjom i poticanjem kulturnog i kreativnog ekosustava, uz iskorištavanje pouka stečenih u okviru izazova koje nameće kriza uzrokovana bolešću COVID-19.

S OBZIROM NA TO DA JE:

12.

trenutačna kriza razotkrila strukturne izazove u kulturnom i kreativnom sektoru te da je za nju potreban neposredan odgovor, kao i dalekosežno i ambiciozno djelovanje kojim se otvara put prema većoj otpornosti i održivosti kulturnog i kreativnog sektora, posebno umjetnika i kulturnih djelatnika;

13.

ključno ojačati kulturni i kreativni sektor, posebno dijelove koji su najviše pogođeni trenutačnom krizom, otklanjanjem njihove osjetljivosti i promicanjem pravednosti i jednakosti za sve, uz pridavanje posebne pozornosti položaju umjetnica i kulturnih djelatnica;

ISTIČE:

14.

da su kulturni i kreativni sektor među sektorima koji su najteže pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19 zbog svojih jedinstvenih obilježja, kao što je izravan kontakt s publikom, te zbog činjenice da su mnogi kulturni objekti, iako ne i svi, zatvoreni i da su događanja otkazana, što je dovelo do ozbiljnih gospodarskih poteškoća;

15.

da se veći dio radnika u kulturnom i kreativnom sektoru, među njima i oni najosjetljiviji, suočava sa znatnom nesigurnošću, često zbog nedostatka socijalne zaštite i mehanizama potpore za nezaposlene, s obzirom na to da kulturni rad često karakteriziraju nesigurni kratkoročni ugovori i visoka zastupljenost samozaposlenih djelatnika;

16.

da su za mikropoduzeća, mala i srednja poduzeća te kulturne ustanove i organizacije (profitne i neprofitne), koji čine najveći dio kulturnog i kreativnog sektora i doprinose kulturnoj raznolikosti, potrebne prilagođene mjere s obzirom na njihovu osjetljivost na negativne učinke kriza;

17.

da su mnogi umjetnici, stvaratelji i kulturni djelatnici brzo pribjegli predstavljanju svojeg rada i kreativnih procesa putem interneta, no suočavaju se s izazovom osiguravanja održivih izvora prihoda, dok su se promet i prihodi vrlo velikih internetskih platformi povećali;

18.

da se pristup kulturi pokazao vrlo važnim za dobrobit građana i koheziju društava, no postoji mogućnost da će i dalje biti ograničen zbog bojazni u pogledu zdravlja;

19.

da ograničenja koja su donesena radi suočavanja s pandemijom imaju posljedice na mobilnost kulturnih djelatnika i optjecaj kulturnih djela, što predstavlja izazove za kulturnu i jezičnu raznolikost, nastavak dijaloga, razmjenu i prekogranične lance vrijednosti;

20.

da je pandemija utjecala i na partnere iz kulturnog i kreativnog sektora u trećim zemljama, zbog čega je važno pokazati solidarnost i surađivati s njima u naporima koje ulažu u održiv oporavak i razvoj u okviru međunarodnih kulturnih odnosa i vanjskog djelovanja EU-a.

UTVRĐUJE, UZIMAJUĆI U OBZIR NAČELA SUPSIDIJARNOSTI I PROPORCIONALNOSTI, ODGOVARAJUĆA PODRUČJA NADLEŽNOSTI DRŽAVA ČLANICA TE ULOGU I AUTONOMIJU SOCIJALNIH PARTNERA, SLJEDEĆIH ŠEST PRIORITETA S CILJEM PROMICANJA OPORAVKA KULTURNOG I KREATIVNOG SEKTORA U SMJERU VEĆE OTPORNOSTI I ODRŽIVOSTI:

I.   POBOLJŠANJE PRISTUPA RASPOLOŽIVIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA

POZIVA DRŽAVE ČLANICE I KOMISIJU DA:

21.

iskoriste Mehanizam za oporavak i otpornost kako bi se omogućio oporavak od negativnog učinka pandemije bolesti COVID-19 i povećala otpornost kulturnog i kreativnog sektora na buduće krize rješavanjem strukturnih izazova s kojima se kulturni i kreativni sektor suočavaju i, prema potrebi, provedbom odgovarajućih i učinkovitih programa potpore;

22.

promiču sinergiju među programima EU-a relevantnima za kulturni i kreativni sektor, kao što su Kreativna Europa, Erasmus+, Obzor Europa, InvestEU, Digitalna Europa, fondovi kohezijske politike i Instrument Europske unije za oporavak;

23.

pojednostavne postupke prijave i u najvećoj mogućoj mjeri smanje birokraciju programa financiranja;

24.

nastoje osigurati da nitko ne bude zapostavljen i da mehanizmi financiranja odgovaraju specifičnim potrebama i kapacitetima samozaposlenih osoba, mikropoduzeća, malih i srednjih poduzeća te institucija i organizacija (profitnih i neprofitnih) u području kulture;

25.

razmjenjuju prilagođene informacije o mogućnostima financiranja i sufinanciranja koje su dostupne kulturnom i kreativnom sektoru, i to putem struktura u državama članicama koje podupiru kulturni i kreativni sektor te putem relevantnih deskova, agencija ili kontaktnih točaka programâ EU-a, te jačaju dijalog među tim dionicima kako bi se osiguralo da kulturni i kreativni sektor dobiva pravodobne informacije i savjete.

POZIVA KOMISIJU DA:

26.

osigura zajedničku jedinstvenu kontaktnu točku za relevantne, redovito ažurirane, lako razumljive, lako dostupne i prilagođene informacije na svim službenim jezicima EU-a o mogućnostima financiranja koje se nude kulturnom i kreativnom sektoru, čime bi se svim kulturnim akterima omogućio brz pristup informacijama o relevantnim programima financiranja sredstvima EU-a;

27.

ocjenjuje primjenu pravila o državnim potporama namijenjenima kulturnom i kreativnom sektoru kako bi se razmotrila potreba za prilagodbom;

28.

nastavi blisko surađivati s dionicima pri provedbi mjera potpore i programâ financiranja sredstvima EU-a kako bi se osiguralo da dostupna sredstva zadovoljavaju potrebe sektora, posebno u nepredviđenim okolnostima.

II.   JAČANJE OTPORNOSTI DJELATNIKA U KULTURNOM I KREATIVNOM SEKTORU

POZIVA DRŽAVE ČLANICE DA:

29.

promiču, unutar odgovarajućih okvira, daljnji razvoj pravednog i održivog tržišta rada, uključujući socijalnu zaštitu djelatnika u kulturnom i kreativnom sektoru, kojim se u obzir uzimaju obilježja kulturnih i kreativnih aktivnosti, u bliskom dijalogu s tim sektorima (2);

30.

promiču kontinuirani dijalog i razmjenu s djelatnicima u kulturnom i kreativnom sektoru te ih potiču da u ranoj fazi prijavljuju poteškoće i razmjenjuju rješenja koja pronađu.

POZIVA DRŽAVE ČLANICE I KOMISIJU DA:

31.

promiču daljnji razvoj novih poslovnih modela u kulturnom i kreativnom sektoru, primjerice iskorištavanjem potencijala podataka, kojima se odgovara na gospodarske, digitalne, društvene i okolišne izazove;

32.

promiču mogućnosti osposobljavanja kojima se jačaju kapaciteti u području poduzetničkih, digitalnih, financijskih i upravljačkih vještina, kao i intelektualno vlasništvo te općenita otpornost djelatnika u kulturnom i kreativnom sektoru;

33.

potiču istraživanje novih načina i sredstava za osiguravanje prihoda umjetnikâ, rasprave o položaju umjetnikâ i razmjene ideja o radnim uvjetima u kulturnom i kreativnom sektoru i industriji u Europi putem skupine za položaj i radne uvjete umjetnika te kulturnih i kreativnih djelatnika, koja bi se trebala osnovati otvorenom metodom koordinacije;

34.

promiču napore na daljnjoj zaštiti kulturnog i kreativnog sektora od piratstva.

III.   DALJNJE JAČANJE MOBILNOSTI I SURADNJE

POZIVA DRŽAVE ČLANICE I KOMISIJU DA:

35.

poduzmu odgovarajuće korake kako bi se dodatno potaknula suradnja, uključujući suradnju s trećim zemljama, te olakšalo slobodno kretanje umjetnika i djelatnika u kulturnom i kreativnom sektoru, promičući pritom razmjene, suradnju i umjetničku slobodu uzimajući u obzir opća načela slobodnog kretanja osoba i usluga;

36.

nastave tražiti rješenja za otklanjanje poteškoća u vezi s mobilnošću, čime bi se umjetnicima i djelatnicima u kulturnom i kreativnom sektoru olakšalo snalaženje u različitim administrativnim praksama prekogranične mobilnosti;

37.

promiču interdisciplinarnu suradnju u području umjetnosti i pojednostavne povezana pravila, kad god je to relevantno;

38.

promiču fleksibilnost potrebnu kako bi se omogućilo preusmjeravanje europskih fondova za mobilnost da bi se zadovoljile najhitnije potrebe sektora kada su na snazi ograničenja putovanja.

IV.   UBRZAVANJE DIGITALNE I ZELENE TRANZICIJE

POZIVA DRŽAVE ČLANICE I KOMISIJU DA:

39.

potiču usavršavanje djelatnika u kulturnom i kreativnom sektoru kako bi im se omogućio učinkovit pristup digitalnoj sceni, njezino iskorištavanje, ostvarivanje koristi i konkurentnost u tom pogledu, uzimajući u obzir ulogu vrlo velikih internetskih platformi;

40.

iskoriste mogućnosti koje se nude revidiranom Direktivom o audiovizualnim medijskim uslugama (3) i Direktivom o autorskim pravima (4) kako bi se olakšao oporavak kulturnog i kreativnog sektora;

41.

promiču interdisciplinarnu suradnju između kulturnog i kreativnog sektora te sektora okoliša i tehnologije, potičući pritom inovacije u kulturi i industriji te potpuno iskorištavanje jezičnih tehnologija i digitalnih tehnologija, npr. umjetne inteligencije;

42.

promiču, prema potrebi, obrazovanje u području kulture za sve generacije kako bi ih se bolje informiralo, u pogledu njihovih potrošačkih navika, o većoj raznolikosti kulturnih produkcija;

43.

ističu važnu transformativnu ulogu koju kulturni i kreativni sektor imaju kao pokretač održivosti i, kad je to moguće, osiguraju povoljne uvjete za sve kulturne aktere kako bi se maksimalno povećao njihov potencijal za borbu protiv klimatskih promjena, među ostalim smanjenjem utjecaja njihovih aktivnosti na okoliš.

V.   POBOLJŠANJE ZNANJA I PRIPRAVNOSTI ZA BUDUĆE IZAZOVE

POZIVA DRŽAVE ČLANICE I KOMISIJU DA:

44.

promiču detaljno i temeljito poznavanje specifičnih potreba, karakteristika i osjetljivosti svakog kulturnog i kreativnog sektora duž cijelog lanca vrijednosti, primjerice istraživanjem, mapiranjem te kontinuiranim i bliskim dijalogom s dionicima, uključujući lokalne zajednice;

45.

olakšavaju razmjenu znanja i iskustava, najboljih praksi i informacija povezanih s najučinkovitijim načinima za poticanje oporavka kulturnog i kreativnog sektora (npr. mjere plana oporavka) i usredotoče se na pripravnost za neočekivane i neizvjesne pojave koje bi te sektore mogle ometati u budućnosti;

46.

poboljšavaju zaštitu kulturne baštine usmjeravanjem na održivost i otpornost na katastrofe kao sastavni dio upravljanja kulturnom baštinom.

VI.   UZIMANJE U OBZIR KULTURNIH SCENA I LOKALNIH ZAJEDNICA

POZIVA DRŽAVE ČLANICE I KOMISIJU DA:

47.

uključuju potrebe i stajališta kulturnih scena i lokalnih zajednica kao izvor smjernica za određivanje prioriteta politika, strategija i programa u području kulture, čime se maksimalno povećava društveni učinak aktivnosti i ideja koje potječu iz kulturne sfere;

48.

dodatno potiču partnerstva između kulturnog i kreativnog sektora te drugih sektora politika (npr. zdravstvo, obrazovanje, mladi, znanost, istraživanje i inovacije, okoliš, zapošljavanje, socijalna pitanja, turizam) kako bi se prednostima kulture doprinijelo dobrobiti i održivosti tako da se u potpunosti iskoriste postojeće strukture i programi, kada to bude potrebno.

POZIVA DRŽAVE ČLANICE DA:

49.

potiču, ako je moguće, veze između kulturnih scena, lokalnih zajednica, vlasti i djelatnika u kulturnom i kreativnom sektoru, uz uvažavanje činjenice da je priroda kulturnih i kreativnih ekosustava snažno usmjerena odozdo prema gore;

50.

promiču društvenu povezanost putem kulture kao vrijedan odgovor na posljedice ograničavanja socijalnih kontakata i digitalnih interakcija;

51.

promiču kulturnu osviještenost u društvima poticanjem aktivnog sudjelovanja u kulturi i jednakog pristupa kulturi za sve društvene skupine, uključujući najmarginaliziranije i najranjivije skupine;

52.

potiču kulturne institucije da razviju inovativne pristupe i metode za privlačenje raznolike publike.

POZIVA DRŽAVE ČLANICE I KOMISIJU DA RAZMIJENE NAJBOLJE PRAKSE I RAZMOTRE TE ZAKLJUČKE DO 2023.


(1)  Dokument EUCO 10/20.

(2)  Preporuka Vijeća od 8. studenoga 2019. o pristupu radnika i samozaposlenih osoba socijalnoj zaštiti (SL C 387, 15.11.2019., str. 1.).

(3)  Direktiva 2010/13/EU kako je izmijenjena Direktivom (EU) 2018/1808.

(4)  Direktiva (EU) 2019/790.


PRILOG

Relevantni dokumenti o politikama

Europsko vijeće

Zaključci Europskog vijeća usvojeni na izvanrednom sastanku održanom od 17. do 21. srpnja 2020. (EUCO 10/20)

Novi strateški program za razdoblje 2019. – 2024. (koji je Europsko vijeće donijelo 20. lipnja 2019.)

Zaključci Europskog vijeća od 14. prosinca 2017. (EUCO 19/1/17 REV 1)

Ministarske deklaracije

Deklaracija o kulturi u doba krize uzrokovane bolešću COVID-19 (travanj 2020.)

Deklaracija iz Bukurešta ministara kulture i njihovih predstavnika o ulozi kulture u izgradnji budućnosti Europe (travanj 2019.)

Vijeće Europske unije

Zaključci Vijeća o izmjeni plana rada za kulturu za razdoblje 2019. – 2022. (SL C 193, 9.6.2020., str. 20.)

Zaključci Vijeća o upravljanju rizicima u području kulturne baštine (SL C 186, 5.6.2020., str. 1.)

Rezolucija Vijeća Europske unije i predstavnika vlada država članica, koji su se sastali unutar Vijeća, o kulturnoj dimenziji održivog razvoja (SL C 410, 6.12.2019., str. 1.)

Zaključci Vijeća o strateškom pristupu EU-a međunarodnim kulturnim odnosima i okviru za djelovanje (SL C 192, 7.6.2019., str. 6.)

Zaključci Vijeća o planu rada za kulturu za razdoblje 2019. – 2022. (SL C 460, 21.12.2018., str. 12.)

Zaključci Vijeća o promicanju pristupa kulturi putem digitalnih sredstava s naglaskom na razvoju publike (SL C 425, 12.12.2017., str. 4.)

Zaključci Vijeća o kulturnim i kreativnim preplitanjima u svrhu poticanja inovacija, ekonomske održivosti i socijalne uključenosti (SL C 172, 27.5.2015., str. 13.)

Zaključci Vijeća o službama za informiranje umjetnika i djelatnika u kulturi o mobilnosti (SL C 175, 15.6.2011., str. 5.)

Europska komisija

Europski mediji u digitalnom desetljeću: akcijski plan za potporu oporavku i transformaciji (COM(2020) 784 final)

Iskorištavanje inovacijskog potencijala EU-a. Akcijski plan za intelektualno vlasništvo za oporavak i otpornost EU-a (COM(2020) 760 final)

Europa na djelu: oporavak i priprema za sljedeću generaciju (COM(2020) 456 final)

Europski zeleni plan (COM(2019) 640 final)

Nova europska agenda za kulturu (COM(2018) 267 final)

Europski parlament

Rezolucija od 17. rujna 2020. o kulturnom oporavku Europe (2020/2708(RSP))

Rezolucija od 7. lipnja 2007. o društvenom statusu umjetnika (2006/2249(INI))

Izvješće od 25. veljače 1999. o položaju i ulozi umjetnika u Europskoj uniji (A4-0103/99)

UNESCO

Kultura u krizi: Vodič za politike s ciljem postizanja otpornog kreativnog sektora (2020.)

Kultura i radni uvjeti umjetnikâ: provedba Preporuke iz 1980. u vezi sa statusom umjetnikâ (2019.)

Preporuka u vezi sa statusom umjetnikâ (1980.)


Europska komisija

2.6.2021   

HR

Službeni list Europske unije

C 209/10


Kamatna stopa koju primjenjuje Europska središnja banka u svojim glavnim operacijama refinanciranja (1):

0,00 % na dan 1. lipnja 2021.

Tečajna lista eura (2)

1. lipnja 2021.

(2021/C 209/04)

1 euro =


 

Valuta

Tečaj

USD

američki dolar

1,2225

JPY

japanski jen

134,05

DKK

danska kruna

7,4366

GBP

funta sterlinga

0,86285

SEK

švedska kruna

10,0955

CHF

švicarski franak

1,0986

ISK

islandska kruna

147,50

NOK

norveška kruna

10,1113

BGN

bugarski lev

1,9558

CZK

češka kruna

25,462

HUF

mađarska forinta

346,46

PLN

poljski zlot

4,4661

RON

rumunjski novi leu

4,9191

TRY

turska lira

10,4162

AUD

australski dolar

1,5793

CAD

kanadski dolar

1,4708

HKD

hongkonški dolar

9,4853

NZD

novozelandski dolar

1,6837

SGD

singapurski dolar

1,6169

KRW

južnokorejski von

1 355,39

ZAR

južnoafrički rand

16,8285

CNY

kineski renminbi-juan

7,8043

HRK

hrvatska kuna

7,5085

IDR

indonezijska rupija

17 426,60

MYR

malezijski ringit

5,0446

PHP

filipinski pezo

58,406

RUB

ruski rubalj

89,9113

THB

tajlandski baht

38,105

BRL

brazilski real

6,3596

MXN

meksički pezo

24,3279

INR

indijska rupija

89,1155


(1)  Stopa primijenjena na najnoviju operaciju izvršenu prije navedenog datuma. U slučaju ponude s promjenjivom kamatnom stopom, kamatna stopa je marginalna stopa.

(2)  Izvor: referentna tečajna lista koju objavljuje ESB.


OBAVIJESTI DRŽAVA ČLANICA

2.6.2021   

HR

Službeni list Europske unije

C 209/11


Ažurirani uzorci iskaznica koje izdaju ministarstva vanjskih poslova država članica akreditiranim članovima diplomatskih misija i konzularnih predstavništva te članovima njihovih obitelji, kako je navedeno u članku 20. stavku 2. Uredbe (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) (1)

(2021/C 209/05)

Objavljivanje uzoraka iskaznica koje izdaju ministarstva vanjskih poslova država članica akreditiranim članovima diplomatskih misija i konzularnih predstavništva te članovima njihovih obitelji, kako je navedeno u članku 20. stavku 2. Uredbe (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) (2) temelji se na podatcima koje su države članice dostavile Komisiji u skladu s člankom 39. Zakonika o schengenskim granicama.

Osim objavljivanja u Službenom listu, podatci koji se ažuriraju jedanput mjesečno dostupni su na internetskoj stranici Glavne uprave za unutarnje poslove.

MODELI ISKAZNICA KOJE IZDAJU MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA DRŽAVA ČLANICA

ŠVICARSKA

Zamjena podataka objavljenih u SL C 236, 30.6.2016, str.11.

Osobne iskaznice (boravišne dozvole) koje izdaje Savezno ministarstvo vanjskih poslova / Cartes de légitimation (titres de séjour) du Département fédéral des Affaires étrangères / Legitimationskarten (Aufenthaltsbewilligung) vom Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten / Carte di legittimazione (titoli di soggiorno) del Dipartimento federale degli affari esteri:

Osobna iskaznica „B” (s ružičastom trakom) : voditelji diplomatskih, stalnih ili posebnih misija, članovi uprave međunarodnih organizacija i članovi njihovih obitelji s istim statusom / Legitimationskarte „B” (mit rosafarbigem Streifen): Missionschefs der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen, leitende Beamte internationaler Organisationen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carta di legittimazione „B” (a banda rosa): Chefs de mission diplomatique, permanente ou spéciale, membres de la haute direction des organisations internationales et membres de famille qui jouissent du même statut;

Osobna iskaznica „C” (s ružičastom trakom) : članovi diplomatskog osoblja u diplomatskim, stalnim ili posebnim misijama, visoki dužnosnici u međunarodnim organizacijama i članovi njihovih obitelji s istim statusom / Legitimationskarte „C” (mit rosafarbigem Streifen): Mitglieder des diplomatischen Personals der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen, Beamte internationaler Organisationen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carta di legittimazione „C” (a banda rosa): membri del personale diplomatico di missioni diplomatiche permanenti o speciali, funzionari di organizzazioni internazionali e familiari che beneficiano dello stesso statuto ;

Osobna iskaznica „D” (s plavom trakom) : članovi administrativnog i tehničkog osoblja u diplomatskim, stalnim ili posebnim misijama i članovi njihovih obitelji s istim statusom / Legitimationskarte „D” (mit blauem Streifen): Mitglieder des Verwaltungs- und technischen Personals der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carta di legittimazione „D” (a banda blu): membri del personale amministrativo e tecnico di missioni diplomatiche permanenti o speciali e familiari che beneficiano dello stesso statuto ;

Osobna iskaznica „D” (sa smeđom trakom) : dužnosnici stručne kategorije u međunarodnim organizacijama i članovi njihovih obitelji s istim statusom / Legitimationskarte „D” (mit braunem Streifen): Beamte der Kategorie Berufspersonal internationaler Organisationen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carta di legittimazione „D” (a banda marrone): funzionari appartenenti alla categoria del personale di carriera di organizzazioni internazionali e familiari che beneficiano dello stesso statuto ;

Osobna iskaznica „E” (s ljubičastom trakom): članovi pomoćnog osoblja u diplomatskim, stalnim ili posebnim misijama, dužnosnici zaposleni u općim službama međunarodnih organizacija i članovi njihovih obitelji s istim statusom /Legitimationskarte „E” (mit violettem Streifen): Mitglieder des Dienstpersonals der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen, Beamte der allgemeinen Dienste internationaler Organisationen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carta di legittimazione „E” (a banda viola): membri del personale di servizio di missioni diplomatiche permanenti e speciali, funzionari dei servizi generali di organizzazioni internazionali e familiari che beneficiano dello stesso statuto ;

Osobna iskaznica „F” (sa žutom trakom) : privatno kućno osoblje članova diplomatskih, stalnih ili posebnih misija i konzularnih predstavništava koja vode stalni konzularni dužnosnici i privatno kućno osoblje dužnosnika u međunarodnim organizacijama / Legitimationskarte „F” (mit gelbem Streifen): private Hausangestellte der Mitglieder der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen und der von Berufs-Konsularbeamten geleiteten konsularischen Vertretungen sowie private Hausangestellte der Beamten internationaler Organisationen / Carta di legittimazione „F” (a banda gialla): personale domestico privato di membri di missioni diplomatiche permanenti o speciali e di rappresentanze consolari dirette da funzionari consolari di carriera nonché personale domestico privato di funzionari di organizzazioni internazionali ;

Osobna iskaznica „G” (s tirkiznom trakom) : dužnosnici u međunarodnim organizacijama (s „kratkoročnim” ugovorom o radu) i članovi njihovih obitelji s istim statusom /Legitimationskarte „G” (mit türkisem Streifen): Beamte internationaler Organisationen mit Arbeitsvertrag von begrenzter Dauer und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carta di legittimazione „G” (a banda turchese): funzionari di organizzazioni internazionali con contratto di lavoro a durata determinata e familiari che beneficiano dello stesso statuto ;

Osobna iskaznica „H” (s bijelom trakom) : suradnici diplomatskih, stalnih ili posebnih misija, konzulata i međunarodnih organizacija koji nemaju status dužnosnika, kao i osobe bez odobrenih povlastica i imuniteta koje su ovlaštene pratiti članove diplomatskih, stalnih ili posebnih misija, konzulata i međunarodnih organizacija. / Legitimationskarte “H” (mit weissem Streifen): Mitarbeiter ohne Beamtenstatus der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen, der konsularischen Vertretungen und der internationalen Organisationen, sowie Personen ohne Privilegien und Immunitäten, die ermächtigt sind, Mitglieder der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen, der konsularischen Vertretungen und der internationalen Organisationen zu begleiten. / Carta di legittimazione „H” (a banda bianca): collaboratori senza statuto di funzionari di missioni diplomatiche permanenti o speciali, di consolati e di organizzazioni internazionali così come persone senza privilegi e immunità autorizzate a accompagnare membri di missioni diplomatiche permanenti o speciali, di consolati e di organizzazioni internazionali;

Osobna iskaznica „I” (s maslinastom trakom) : članovi osoblja Međunarodnog odbora Crvenog križa koji nisu švicarski državljani i članovi njihovih obitelji s istim statusom / Legitimationskarte „I” (mit olivem Streifen): Personal nicht schweizerischer Staatsangehörigkeit des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carta di legittimazione „I” (a banda oliva): membri del personale non svizzero del Comitato internazionale della Croce Rossa e familiari che beneficiano dello stesso statuto ;

Osobna iskaznica „KB” (s ružičastom trakom): karijerni konzuli i članovi njihove obitelji istog statusa / Carte de légitimation «KB» (à bande rose) : chefs de poste consulaire de carrière et membres de famille qui jouissent du même statut / Legitimationskarte «KB» (mit rosafarbigen Streifen): Berufs-Postenchefs und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carta di legittimazione „KB“ (a banda rosso): capiposto consolari di carriera e familiari che beneficiano dello stesso statuto;

Osobna iskaznica „KC” (s ružičastom trakom): karijerni konzularni službenici i članovi njihove obitelji istog statusa / Carte de légitimation «KC» (à bande rose) : fonctionnaires consulaires de carrière et membres de famille qui jouissent du même statut / Legitimationskarte «KC» (mit rosafarbigen Streifen): Berufs-Konsularbeamte der konsularischen Posten und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carta di legittimazione „KC” (a banda rosso): funzionari consolari di carriera di rappresentanze consolari e familiari che beneficiano dello stesso statuto;

Osobna iskaznica „KD” (s plavom trakom): karijerni konzularni zaposlenici i članovi njihove obitelji istog statusa / Carte de légitimation «KD» (à bande bleue) : employés consulaires de carrière et membres de famille qui jouissent du même statut / Legitimationskarte „KD” (mit blauem Streifen): Berufs-Konsularangestellte und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carta di legittimazione „KD“ (a banda blu): impiegati consolari di carriera e familiari che beneficiano dello stesso statuto;

Osobna iskaznica „KE” (s ljubičastom trakom): članovi pomoćnog osoblja i lokalno zaposleni članovi osoblja konzularnih predstavništava i članovi njihove obitelji istog statusa / Carte de légitimation «KE» (à bande violette) : membres du personnel de service et membres du personnel recruté localement d’un poste consulaire de carrière et membres de famille qui jouissent du même statut / Legitimationskarte „KE“ (mit violettem Streifen): Mitglieder des dienstlichen Hauspersonals von berufs-konsularischen Vertretungen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carta di legittimazione „KE” (a banda viola): membri del personale di servizio di rappresentanze consolari di carriera e familiari che beneficiano dello stesso statuto;

Osobna iskaznica „KH” (s bijelom trakom): počasni voditelji konzularnih predstavništava / Carte de légitimation «KH» (à bande blanche) : chefs de poste consulaire honoraire / Legitimationskarte „KH” (mit weissem Streifen): Honorar-Postenchefs von konsularischen Vertretungen / Carta di legittimazione „K” (a banda bianca): capiposto onorari di rappresentanze consolari;

Osobna iskaznica „K” (s ružičastom trakom): vrijedi do datuma isteka (najduže do sredine prosinca 2022.) karijerni konzuli, karijerni konzularni službenici i članovi njihove obitelji istog statusa / Carte de légitimation «K» (à bande rose) : valables jusqu’à la date d’échéance (au max. jusqu’à la mi-décembre 2022) chefs de poste consulaire de carrière, fonctionnaires consulaires de carrière et membres de famille qui jouissent du même statut / Legitimationskarte „K“ (mit rosafarbigem Streifen): Berufs-Postenchefs und Berufs-Konsularbeamte der konsularischen Vertretungen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carta di legittimazione „K” (a banda rosso): capiposto consolari di carriera e funzionari consolari di carriera di rappresentanze consolari e familiari che beneficiano dello stesso statuto;

Osobna iskaznica „K” (s plavom trakom) vrijedi do datuma isteka (najduže do sredine prosinca 2022.): karijerni konzularni zaposlenici i članovi njihove obitelji istog statusa / Carte de légitimation «K» (à bande bleue) valables jusqu’à la date d’échéance (au max. jusqu’à la mi-décembre 2022) : employés consulaires de carrière et membres de famille qui jouissent du même statut / Legitimationskarte „K” (mit blauem Streifen): Berufs-Konsularangestellte und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carta di legittimazione „K” (a banda blu): impiegati consolari di carriera e familiari che beneficiano dello stesso statuto;

Osobna iskaznica „K” (s ljubičastom trakom) vrijedi do datuma isteka (najduže do sredine prosinca 2022.): članovi pomoćnog osoblja konzularnih predstavništava i članovi njihove obitelji istog statusa / Carte de légitimation «K» (à bande violette) valables jusqu’à la date d’échéance (au max. jusqu’à la mi-décembre 2022) : membres du personnel de service des postes consulaires de carrière et membres de famille qui jouissent du même statut / Legitimationskarte „K” (mit violettem Streifen): Mitglieder des dienstlichen Hauspersonals von berufs-konsularischen Vertretungen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carta di legittimazione „K” (a banda viola): membri del personale di servizio di rappresentanze consolari di carriera e familiari che beneficiano dello stesso statuto;

Osobna iskaznica „K” (s bijelom trakom) : vrijedi do datuma isteka (najduže do sredine prosinca 2022.): počasni voditelji konzularnih predstavništava / Carte de légitimation «K» (à bande blanche): Chefs de poste consulaire honoraire; Legitimationskarte „K” (mit weissem Streifen): Honorar-Postenchefs von konsularischen Vertretungen / Carta di legittimazione „K” (a banda bianca): capiposto onorari di rappresentanze consolari ;

Osobna iskaznica „L” (s trakom boje pijeska) : članovi osoblja Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca koji nisu švicarski državljani i članovi njihovih obitelji s istim statusom / Legitimationskarte „L” (mit sandfarbigem Streifen): Personal nicht schweizerischer Staatsangehörigkeit der Internationalen Gemeinschaft der Roten Kreuz- und Roten Halbmond-Gesellschaften und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carta di legittimazione „L” (a banda color sabbia): membri del personale non svizzero della Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e familiari che beneficiano dello stesso statuto ;

Osobna iskaznica „P” (s plavom trakom) : članovi znanstvenog osoblja CERN-a koji nisu švicarski državljani i članovi njihovih obitelji s istim statusom / Legitimationskarte «P» (mit blauem Streifen) : wissenschaftliches Personal des CERN nicht schweizerischer Staatsangehörigkeit und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carta di Legittimazione «P» (à banda blu) : personale scientifico non svizzero del CERN e familiari che beneficiano dello stesso statuto.

Osobna iskaznica „R” (siva traka): članovi osoblja međunarodnih kvazivladinih organizacija i drugih međunarodnih tijela koji nisu državljani Švicarske i članovi njihovih obitelji koji ostvaruju isti status / Carte de légitimation « R» (à bande grise): membres du personnel non suisse des organisations internationales quasi gouvernementales ou des autres organismes internationaux et membres de famille qui jouissent du même statut / Legitimationskarte « R» (mit grauem Streifen) : Personal nicht schweizerischer Staatsangehörigkeit von quasizwischenstaatlichen Organisation oder anderen internationalen Organen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carta di Legittimazione «R» (a banda grigia) : membri del personale non svizzero di organizzazioni internazionali quasi intergovernative o di altri organismi internazionali e familiari che beneficiano dello stesso statuto.

Osobna iskaznica „S” (sa zelenom trakom) : članovi osoblja švicarske nacionalnosti u diplomatskim, stalnim ili posebnim misijama, dužnosnici švicarske nacionalnosti u međunarodnim organizacijama / Legitimationskarte „S” (mit grünem Streifen): Mitglieder des Personals schweizerischer Staatsangehörigkeit der diplomatischen, ständigen und der Spezialmissionen, Beamte schweizerischer Staatsangehörigkeit internationaler Organisationen / Carta di legittimazione „S” (a banda verde): membri del personale di nazionalità svizzera di missioni diplomatiche permanenti e speciali, funzionari di nazionalità svizzera di organizzazioni internazionali;

Osobna iskaznica koju izdaje švicarsko ministarstvo vanjskih poslova vrste „B”

Veleposlanstva i stalne misije: voditelj misije

Međunarodne organizacije : član uprave

Image 1

Nositelj ove iskaznice ima diplomatski status

Der Inhaber dieser Karte geniesst Diplomatenstatus

Osobna iskaznica koju izdaje švicarsko ministarstvo vanjskih poslova vrste „C”

Veleposlanstva i stalne misije: član diplomatskog osoblja

Međunarodne organizacije : visoki dužnosnik

Image 2

Nositelj ove iskaznice ima diplomatski status

Der Inhaber dieser Karte geniesst Diplomatenstatus

Osobna iskaznica koju izdaje švicarsko ministarstvo vanjskih poslova vrste „D”

Veleposlanstva i stalne misije: član administrativnog i tehničkog osoblja (AT)

Image 3

Nositelj ove iskaznice ima diplomatski status, uz iznimku imuniteta od građanske i upravne nadležnosti, koji se odobrava samo tijekom vršenja dužnosti

Der Inhaber dieser Karte geniesst Diplomatenstatus, Immunität von der Zivil- und Verwaltungsgerichtsbarkeit hat er jedoch nur für dienstliche Tätigkeiten

Međunarodne organizacije : dužnosnik stručne kategorije

Image 4

Nositelj ove iskaznice ima imunitet od sudskih postupaka tijekom vršenja svojih dužnosti

Der Inhaber dieser Karte geniesst Immunität von der Gerichtsbarkeit für dienstliche Tätigkeiten

Osobna iskaznica koju izdaje švicarsko ministarstvo vanjskih poslova vrste „E”

Veleposlanstva i stalne misije: član pomoćnog osoblja i član lokalnog osoblja

Međunarodne organizacije : dužnosnici u općim službama

Image 5

Nositelj ove iskaznice ima imunitet od sudskih postupaka tijekom vršenja svojih dužnosti

Der Inhaber dieser Karte geniesst Immunität von der Gerichtsbarkeit für dienstliche Tätigkeiten

Osobna iskaznica koju izdaje švicarsko ministarstvo vanjskih poslova vrste „F”

Veleposlanstva, stalne misije i međunarodne organizacije: član privatnog kućnog osoblja člana službenog osoblja

Image 6

Nositelj ove iskaznice nema imunitet od sudskih postupaka

Der Inhaber dieser Karte hat keinen Anspruch auf Immunität von der Gerichtsbarkeit

Osobna iskaznica koju izdaje švicarsko ministarstvo vanjskih poslova vrste „G”

Međunarodne organizacije : privremeni dužnosnik („kratkoročni“ dužnosnik) i član upućenog osoblja

Image 7

Nositelj ove iskaznice ima imunitet od sudskih postupaka tijekom vršenja svojih dužnosti

Der Inhaber dieser Karte geniesst Immunität von der Gerichtsbarkeit für dienstliche Tätigkeiten

Osobna iskaznica koju izdaje švicarsko ministarstvo vanjskih poslova vrste „H”

Veleposlanstva, konzulati, stalne misije i međunarodne organizacije: osoba bez povlastica i imuniteta

Image 8

Nositelj ove iskaznice nema imunitet od sudskih postupaka i nema pristup švicarskom tržištu rada

Der Inhaber dieser Karte hat keinen Anspruch auf Immunität von der Gerichtsbarkeit und keinen Zugang zum schweizerischen Arbeitsmarkt

Osobna iskaznica koju izdaje švicarsko ministarstvo vanjskih poslova vrste „I”

Međunarodni odbor Crvenog križa (MOCK) : suradnik MOCK-a

Image 9

Nositelj ove iskaznice ima imunitet od sudskih postupaka tijekom vršenja svojih dužnosti Nema carinske povlastice

Der Inhaber dieser Karte geniesst Immunität von der Gerichtsbarkeit für dienstliche Tätigkeiten. Er hat keine Zollprivilegien

Osobne iskaznice „KB, KC, KD, KE, KH” koje izdaje savezno ministarstvo vanjskih poslova – vrijede od 11. Prosinca 2017.

„KB” Karijerni konzul

Image 10

Nositelj ove iskaznice uživa imunitet od sudskih postupaka tijekom vršenja svojih dužnosti

Der Inhaber dieser Karte geniesst Immunität von der Gerichtsbarkeit für dienstliche Tätigkeiten

„KC” Karijerni konzularni službenik

Image 11

Nositelj ove iskaznice uživa imunitet od sudskih postupaka tijekom vršenja svojih dužnosti

Der Inhaber dieser Karte geniesst Immunität von der Gerichtsbarkeit für dienstliche Tätigkeiten

„KD” Karijerni konzularni zaposlenik

Image 12

Nositelj ove iskaznice uživa imunitet od sudskih postupaka tijekom vršenja svojih dužnosti

Der Inhaber dieser Karte geniesst Immunität von der Gerichtsbarkeit für dienstliche Tätigkeiten

„KE” Član pomoćnog osoblja i lokalno zaposleni član osoblja konzularnog predstavništva

Image 13

Nositelj ove iskaznice ne uživa imunitet od sudskih postupaka

Der Inhaber dieser Karte hat keinen Anspruch auf Immunität von der Gerichtsbarkeit

„KH” Počasni voditelj konzularnog predstavništva

Image 14

Nositelj ove iskaznice uživa imunitet od sudskih postupaka isključivo za konzularne dužnosti

Der Inhaber dieser Karte hat Anspruch auf Immunität von der Gerichtsbarkeit lediglich für konsularische Tätigkeiten

Osobna iskaznica koju izdaje švicarsko ministarstvo vanjskih poslova vrste „K” - vrijede do datuma isteka (najduže do sredine prosinca 2022.)

Konzulati - crvena iskaznica K: stalni voditelj predstavništva i stalni konzularni dužnosnik

Image 15

Nositelj ove iskaznice ima imunitet od sudskih postupaka tijekom vršenja svojih dužnosti

Der Inhaber dieser Karte geniesst Immunität von der Gerichtsbarkeit für dienstliche Tätigkeiten

Konzulati - plava iskaznica K: stalni konzularni zaposlenik

Image 16

Nositelj ove iskaznice ima imunitet od sudskih postupaka tijekom vršenja svojih dužnosti

Der Inhaber dieser Karte geniesst Immunität von der Gerichtsbarkeit für dienstliche Tätigkeiten

Konzulati - ljubičasta iskaznica K: član pomoćnog osoblja i član lokalnog osoblja

Image 17

Nositelj ove iskaznice nema imunitet od sudskih postupaka

Der Inhaber dieser Karte hat keinen Anspruch auf Immunität von der Gerichtsbarkeit

Konzulati - bijela iskaznica K: počasni voditelj predstavništva

Image 18

Nositelj ove iskaznice ima imunitet od sudskih postupaka isključivo za konzularne dužnosti

Der Inhaber dieser Karte hat Anspruch auf Immunität von der Gerichtsbarkeit lediglich für konsularische Tätigkeiten

Osobna iskaznica koju izdaje švicarsko ministarstvo vanjskih poslova vrste „L”

Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (FISCR) : suradnik FISCR-a

Image 19

Nositelj ove iskaznice ima imunitet od sudskih postupaka tijekom vršenja svojih dužnosti Nema carinske povlastice

Der Inhaber dieser Karte geniesst Immunität von der Gerichtsbarkeit für dienstliche Tätigkeiten. Er hat keine Zollprivilegien

Osobna iskaznica koju izdaje švicarsko ministarstvo vanjskih poslova vrste „P”

Europska organizacija za nuklearna istraživanja (CERN) : član znanstvenog osoblja CERN-a

Image 20

Nositelj ove iskaznice ima imunitet od sudskih postupaka tijekom vršenja svojih dužnosti

Der Inhaber dieser Karte geniesst Immunität von der Gerichtsbarkeit für dienstliche Tätigkeiten

Osobna iskaznica koju izdaje švicarsko ministarstvo vanjskih poslova vrste „R”

Osobna iskaznica „R” (siva traka): članovi osoblja međunarodnih kvazivladinih organizacija i drugih međunarodnih tijela koji nisu državljani Švicarske i članovi njihovih obitelji koji ostvaruju isti status

Image 21

Nositelj ove iskaznice nema imunitet od sudskih postupaka

Der Inhaber dieser Karte hat keinen Anspruch auf Immunität von der Gerichtsbarkeit

Osobna iskaznica koju izdaje švicarsko ministarstvo vanjskih poslova vrste „S”

Član osoblja švicarske nacionalnosti, neovisno o funkciji koju vrši u sklopu stranog predstavništva ili međunarodne organizacije, dobiva, načelno, osobnu iskaznicu vrste „S”. Članovi lokalnog osoblja švicarske nacionalnosti u veleposlanstvima i konzulatima ne dobivaju iskaznicu. Privremeni dužnosnici švicarske nacionalnosti (kratkoročni dužnosnici) u međunarodnim organizacijama ne dobivaju iskaznicu.

Veleposlanstva i konzulati : stalni član osoblja švicarske nacionalnosti

Stalne misije: član osoblja švicarske nacionalnosti

Međunarodne organizacije : dužnosnik/suradnik švicarske nacionalnosti

Image 22

Nositelj ove iskaznice ima imunitet od sudskih postupaka tijekom vršenja svojih dužnosti

Der Inhaber dieser Karte geniesst Immunität von der Gerichtsbarkeit für dienstliche Tätigkeiten

Popis prethodnih objava

 

SL C 247, 13.10.2006., str. 85.

 

SL C 77, 5.4.2007., str. 11.

 

SL C 153, 6.7.2007., str. 1.

 

SL C 153, 6.7.2007., str. 15.

 

SL C 331, 31.12.2008., str. 16.

 

SL C 64, 19.3.2009., str. 18.

 

SL C 239, 6.10.2009., str. 7.

 

SL C 304, 10.11.2010., str. 6.

 

SL C 273, 16.9.2011., str. 11.

 

SL C 357, 7.12.2011., str. 3.

 

SL C 88, 24.3.2012., str. 12.

 

SL C 120, 25.4.2012., str. 4.

 

SL C 182, 22.6.2012., str. 10.

 

SL C 214, 20.7.2012., str. 4.

 

SL C 238, 8.8.2012., str. 5.

 

SL C 255, 24.8.2012., str. 2.

 

SL C 242, 23.8.2013., str. 13.

 

SL C 38, 8.2.2014., str. 16.

 

SL C 133, 1.5.2014., str. 2.

 

SL C 360, 11.10.2014., str. 5.

 

SL C 397, 12.11.2014., str. 6.

 

SL C 77, 27.2.2016., str. 5.

 

SL C 174, 14.5.2016., str. 12.

 

SL C 236, 30.6.2016., str. 11.

 

SL C 279, 23.8.2017., str. 5.

 

SL C 62, 17.2.2018., str. 3.


(1)  Vidjeti popis ranijih objava na kraju ažuriranog popisa.

(2)  SL L 77, 23.3.2016., str. 1.


V. Objave

POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM ZAJEDNIČKE TRGOVINSKE POLITIKE

Europska komisija

2.6.2021   

HR

Službeni list Europske unije

C 209/24


Obavijest o skorom isteku određenih antidampinških mjera

(2021/C 209/06)

1.   Kako je predviđeno člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (1), Komisija obavješćuje da će, ako se ne pokrene revizija u skladu sa sljedećim postupkom, antidampinške mjere navedene u nastavku isteći na datum naveden u tablici u nastavku.

2.   Postupak

Proizvođači iz Unije mogu podnijeti pisani zahtjev za reviziju. Taj zahtjev mora sadržavati dostatne dokaze da bi istekom mjera vjerojatno došlo do nastavka ili ponavljanja dampinga i štete. Ako Komisija odluči revidirati predmetne mjere, uvoznici, izvoznici, predstavnici zemlje izvoznice i proizvođači iz Unije imat će mogućnost dopuniti ili opovrgnuti tvrdnje navedene u zahtjevu za reviziju ili dati svoje primjedbe na njih.

3.   Rok

Na temelju navedenog proizvođači iz Unije mogu podnijeti pisani zahtjev za reviziju, koji se Glavnoj upravi za trgovinu Europske komisije (European Commission, Directorate-General for Trade (Unit G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgija (2)) može dostaviti u bilo kojem trenutku od dana objave ove Obavijesti, a najkasnije tri mjeseca prije datuma navedenog u tablici u nastavku.

4.   Ova Obavijest objavljuje se u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/1036.

Proizvod

Zemlja/zemlje podrijetla ili izvoza

Mjere

Referentni dokument

Datum isteka (3)

Određene teške ploče od nelegiranog ili drugog legiranog čelika

Narodna Republika Kina

Antidampinška pristojba

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/336 оd 27. veljače 2017. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz određenih teških ploča od nelegiranog ili drugog legiranog čelika podrijetlom iz Narodne Republike Kine

(SL L 50, 28.2.2017., str. 18.).

1.3.2022.


(1)  SL L 176, 30.6.2016., str. 21.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

(3)  Mjera istječe u ponoć (00:00) na dan naveden u ovom stupcu.


POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA

Europska komisija

2.6.2021   

HR

Službeni list Europske unije

C 209/25


Prethodna prijava koncentracije

(Predmet M.9637 — IAG/Air Europa)

(Tekst značajan za EGP)

(2021/C 209/07)

1.   

Komisija je 25. svibnja 2021. zaprimila prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1).

Ta se prijava odnosi na sljedeće poduzetnike:

International Consolidated Airlines Group, S.A. („IAG”, Španjolska i Ujedinjena Kraljevina),

Air Europa Líneas Aéreas, S.A.U., Aeronova S.L.U., i León Activos Aeronáuticos , S.L.U. (zajedno „Air Europa”, Španjolska).

IAG stječe, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) Uredbe o koncentracijama, isključivu kontrolu nad cijelim poduzetnikom Air Europa.

Koncentracija se provodi kupnjom udjela.

2.   

Poslovne su djelatnosti predmetnih poduzetnika sljedeće:

IAG: holding društvo zračnih prijevoznika British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus i Level,

Air Europa: zračni prijevoznik koji posluje prvenstveno između odredišta u Europi i Južnoj Americi.

3.   

Preliminarnim ispitivanjem Komisija je ocijenila da bi prijavljena transakcija mogla biti obuhvaćena područjem primjene Uredbe o koncentracijama. Međutim konačna odluka još nije donesena.

4.   

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da joj podnesu moguća očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Očitovanja se Komisiji moraju dostaviti najkasnije u roku od 10 dana od datuma ove objave. U svakom je očitovanju potrebno navesti referentnu oznaku:

M.9637 — IAG/Air Europa

Očitovanja se Komisiji mogu poslati e-poštom, telefaksom ili poštom. Podaci za kontakt:

Eadresa: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Poštanska adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).


2.6.2021   

HR

Službeni list Europske unije

C 209/26


Prethodna prijava koncentracije

Predmet M.10279 - TFS/Mitsui/MAF Colombia

Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka

(Tekst značajan za EGP)

(2021/C 209/08)

1.   

Komisija je 25. svibnja 2021. zaprimila prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1).

Ta se prijava odnosi na sljedeće poduzetnike:

Toyota Financial Services Corporation („TFS”, Japan), društvo kći u potpunom vlasništvu poduzetnika Toyota Motor Corporation („TMC”, Japan),

Mitsui & Co., Ltd. („Mitsui”, Japan),

MAF Colombia SAS („MAF Colombia”, Kolumbija), trenutačno pod kontrolom poduzetnika Mitsui.

Poduzetnici TFS i Mitsui stječu, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) i članka 3. stavka 4. Uredbe o koncentracijama, zajedničku kontrolu nad poduzetnikom MAF Colombia.

Koncentracija se provodi kupnjom udjela.

2.   

Poslovne su djelatnosti predmetnih poduzetnika sljedeće:

TFS nudi financijske usluge, uključujući financiranje za kupnju automobila, kreditne kartice i usluge osiguranja te financiranje za kupnju vozila i usluge leasinga za fizičke i pravne osobe diljem svijeta, TMC posluje u području proizvodnje, prodaje, leasinga i popravka motornih vozila, plovila, letjelica i druge prijevozne opreme te u prodaji opreme za rukovanje materijalom diljem svijeta,

Mitsui nudi općenite trgovinske aktivnosti. Posluje na globalnoj razini u područjima od prodaje proizvoda, globalne logistike i financiranja,

MAF Colombia nudi usluge kreditiranja za kupnju automobila potrošačima u Kolumbiji.

3.   

Preliminarnim ispitivanjem Komisija je ocijenila da bi prijavljena transakcija mogla biti obuhvaćena područjem primjene Uredbe o koncentracijama. Međutim konačna odluka još nije donesena.

U skladu s Obavijesti Komisije o pojednostavnjenom postupku za postupanje s određenim koncentracijama prema Uredbi Vijeća (EZ) br. 139/2004 (2) treba napomenuti da je ovaj predmet primjeren za primjenu postupka iz Obavijesti.

4.   

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da joj podnesu moguća očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Očitovanja se Komisiji moraju dostaviti najkasnije u roku od 10 dana od datuma ove objave. U svakom je očitovanju potrebno navesti referentnu oznaku:

M.10279 - TFS/Mitsui/MAF Colombia

Očitovanja se Komisiji mogu poslati e-poštom, telefaksom ili poštom. Podaci za kontakt:

Eadresa: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Poštanska adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).

(2)  SL C 366, 14.12.2013., str. 5.


Top