EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 38ec1cf7-01ae-11ef-a251-01aa75ed71a1

Consolidated text: Odluka Vijeća (ZVSP) 2016/1693 od 20. rujna 2016. o mjerama ograničavanja protiv ISIL-a (Daiš) i Al-Qaide te s njima povezanih osoba, skupina, poduzeća i subjekata i stavljanju izvan snage Zajedničkog stajališta 2002/402/ZVSP

02016D1693 — HR — 25.03.2024 — 021.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2016/1693

od 20. rujna 2016.

o mjerama ograničavanja protiv ISIL-a (Daiš) i Al-Qaide te s njima povezanih osoba, skupina, poduzeća i subjekata i stavljanju izvan snage Zajedničkog stajališta 2002/402/ZVSP

( L 255 21.9.2016, 25)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

 M1

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2017/1560 od 14. rujna 2017.

  L 237

71

15.9.2017

 M2

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2018/283 od 26. veljače 2018.

  L 54I

6

26.2.2018

►M3

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2018/1000 od 16. srpnja 2018.

  L 178I

3

16.7.2018

►M4

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2018/1540 od 15. listopada 2018.

  L 257I

3

15.10.2018

►M5

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2019/271 od 18. veljače 2019.

  L 46I

3

18.2.2019

►M6

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2019/1721 od 14. listopada 2019.

  L 262

64

15.10.2019

►M7

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2019/1944 od 25. studenoga 2019.

  L 303I

3

25.11.2019

►M8

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2020/1126 od 30. srpnja 2020.

  L 246

10

30.7.2020

 M9

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2020/1516 od 19. listopada 2020.

  L 348

15

20.10.2020

►M10

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2021/613 od 15. travnja 2021.

  L 129I

4

15.4.2021

 M11

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2021/1825 od 18. listopada 2021.

  L 369

14

19.10.2021

►M12

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2022/240 od 21. veljače 2022.

  L 40

21

21.2.2022

►M13

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2022/837 od 30. svibnja 2022.

  L 147I

3

30.5.2022

►M14

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2022/950 od 20. lipnja 2022.

  L 164I

4

20.6.2022

 M15

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2022/1967 od 17. listopada 2022.

  L 270

84

18.10.2022

►M16

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2023/726 od 31. ožujka 2023.

  L 94

48

3.4.2023

►M17

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2023/848 od 24. travnja 2023.

  L 109I

38

24.4.2023

►M18

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2023/1138 od 8. lipnja 2023.

  L 149

89

9.6.2023

►M19

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2023/2231 od 23. listopada 2023.

  L 2231

1

24.10.2023

►M20

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2024/333 od 16. siječnja 2024.

  L 333

1

16.1.2024

►M21

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2024/953 od 25. ožujka 2024.

  L 953

1

25.3.2024
▼B

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2016/1693

od 20. rujna 2016.

o mjerama ograničavanja protiv ISIL-a (Daiš) i Al-Qaide te s njima povezanih osoba, skupina, poduzeća i subjekata i stavljanju izvan snage Zajedničkog stajališta 2002/402/ZVSPČlanak 1.

1.  
Državljanima država članica ili s područja država članica ili preko njih, ili uz upotrebu plovila ili zrakoplova pod njihovom zastavom zabranjena je izravna ili neizravna isporuka, prodaja, prijenos ili izvoz oružja ili povezanog materijala svih vrsta, uključujući oružje i streljivo, vojna vozila i opremu, opremu za paravojna djelovanja i rezervne dijelove, neovisno o tome potječe li navedeno s njihovih državnih područja, bilo kojem pojedincu, skupini, poduzeću ili subjektu koje je VSUN uvrstio na popis u skladu s RVSUN-ovima 1267 (1999), 1333 (2000) i 2253 (2015) kako ga je ažurirao Odbor osnovan na temelju RVSUN-a 1267 (1999) („Odbor”) ili koje je Vijeće uvrstilo na popis ili koji djeluju u njihovo ime ili po njihovu nalogu.
2.  

Zabranjeno je:

(a) 

pružanje izravne ili neizravne tehničke pomoći, posredničkih usluga i drugih usluga povezanih s vojnim aktivnostima te nabavom, proizvodnjom, održavanjem i upotrebom oružja i povezanog materijala svih vrsta, uključujući oružje i streljivo, vojna vozila i opremu, opremu za paravojna djelovanja i pripadajuće rezervne dijelove bilo kojem pojedincu, skupini, poduzeću ili subjektu iz stavka 1;

(b) 

izravno ili neizravno financiranje ili pružanje financijske pomoći u vezi s vojnim aktivnostima, osobito uključujući bespovratna sredstva, zajmove i osiguranje izvoznih kredita, kao i osiguranje te reosiguranje, za bilo kakvu prodaju, isporuku, prijenos ili izvoz oružja i povezanog materijala ili za pružanje s tim povezane tehničke pomoći, posredničkih usluga i drugih usluga bilo kojem pojedincu, skupini, poduzeću ili subjektu iz stavka 1;

(c) 

svjesno i namjerno sudjelovanje u aktivnostima čiji je cilj ili posljedica zaobilaženje zabrana iz točke (a) ili (b) ovog stavka.

Članak 2.

1.  

Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi spriječile ulazak na svoje državno područje ili provoz kroz njega osobama koje je VSUN, na temelju RVSUN-ova 1267 (1999), 1333 (2000) i 2253 (2015) ili Odbor uvrstili na popis i podvrgnuli ograničenjima putovanja te odredili kao osobe:

(a) 

koje sudjeluju u financiranju, planiranju, olakšavanju, pripremi ili počinjenju djela ili aktivnosti Al-Qaide, ISIL-a (Daiš) ili bilo koje njihove ćelije, pridruženog člana, odcijepljene skupine ili izvedene skupine, u vezi s njima, pod njihovim imenom, u njihovo ime ili za potporu njima;

(b) 

koje im isporučuju, prodaju ili prenose oružje i povezani materijal;

(c) 

koje vrbuju za njih ili na drugi način podupiru njihova djela ili aktivnosti; ili

(d) 

koje su pod izravnom ili neizravnom kontrolom Al-Qaide ili ISIL-a (Daiš) ili na drugi način podupiru bilo kojeg pojedinca, skupinu, poduzeće ili subjekt povezane s njima, a koje su uvrštene na popis sankcija za ISIL (Daiš) i Al-Qaidu.

2.  

Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi spriječile ulazak na svoje državno područje ili provoz kroz njega osobama:

(a) 

koje su povezane s ISIL-om (Daiš) i Al-Qaidom ili bilo kojom njihovom ćelijom, pridruženim članom, odcijepljenom skupinom ili izvedenom skupinom, među ostalim:

i. 

sudjelovanjem u financiranju ISIL-a (Daiš) i Al-Qaide ili bilo koje njihove ćelije, pridruženog člana, odcijepljene skupine ili izvedene skupine ili u financiranju njihovih djela ili aktivnosti, u vezi s njima, pod njihovim imenom, u njihovo ime ili za potporu njima;

ii. 

sudjelovanjem u planiranju, olakšavanju, pripremi ili počinjenju djela ili aktivnosti ili pružanju terorističke obuke ili sudjelovanju u njoj, kao što je poduka koja se odnosi na oružje, eksplozivne naprave ili druge metode ili tehnologije sa svrhom počinjenja terorističkih djela ISIL-a (Daiš) i Al-Qaide ili bilo koje njihove ćelije, pridruženog člana, odcijepljene skupine ili izvedene skupine, u vezi s njima, pod njihovim imenom, u njihovo ime ili za potporu njima;

iii. 

trgovanjem s ISIL-om (Daiš), Al-Qaidom ili bilo kojom njihovom ćelijom, pridruženim članom, odcijepljenom skupinom ili izvedenom skupinom, osobito naftom, naftnim derivatima, modularnim rafinerijama i povezanim materijalom, kao i drugim prirodnim resursima i kulturnim dobrima;

iv. 

isporučivanjem, prodajom ili prijenosom oružja i povezanog materijala ISIL-u (Daiš), Al-Qaidi ili bilo kojoj njihovoj ćeliji, pridruženom članu, odcijepljenoj skupini ili izvedenoj skupini;

(b) 

koje putuju ili žele putovati izvan Unije u svrhu:

i. 

počinjenja, planiranja, pripreme terorističkih djela ili sudjelovanja u njima u ime ISIL-a (Daiš), Al-Qaide ili bilo koje njihove ćelije, pridruženog člana, odcijepljene skupine ili izvedene skupine ili za potporu njima;

ii. 

pružanja terorističke obuke ili sudjelovanja u njoj u ime ISIL-a (Daiš), Al-Qaide ili bilo koje njihove ćelije, pridruženog člana, odcijepljene skupine ili izvedene skupine ili za potporu njima; ili

iii. 

podupiranja na drugi način ISIL-a (Daiš), Al-Qaide ili bilo koje njihove ćelije, pridruženog člana, odcijepljene skupine ili izvedene skupine;

(c) 

koje žele putovati u Uniju u istu svrhu iz točke (b) ili sudjelovati u djelima ili aktivnostima u vezi s ISIL-om (Daiš), Al-Qaidom ili bilo kojom njihovom ćelijom, pridruženim članom, odcijepljenom skupinom ili izvedenom skupinom, pod njihovim imenom, u njihovo ime ili za potporu njima;

(d) 

koje vrbuju za ISIL (Daiš), Al-Qaidu ili bilo koju njihovu ćeliju, pridruženog člana, odcijepljenu skupinu ili izvedenu skupinu ili na drugi način podupiru njihova djela ili aktivnosti, među ostalim:

i. 

izravnim ili neizravnim osiguravanjem ili prikupljanjem sredstava na bilo koji način kako bi se financiralo putovanje pojedinaca u svrhu iz točaka (b) i (c), organiziranjem putovanja pojedinaca u svrhu iz točaka (b) i (c) ili olakšavanjem putovanja na drugi način u tu svrhu;

ii. 

poticanjem druge osobe da sudjeluje u djelima ili aktivnostima ISIL-a (Daiš), Al-Qaide ili bilo koje njihove ćelije, pridruženog člana, odcijepljene skupine ili izvedene skupine, u vezi s njima, pod njihovim imenom, u njihovo ime ili za potporu njima;

(e) 

koje potiču ili javno podupiru djela ili aktivnosti ISIL-a (Daiš), Al-Qaide ili bilo koje njihove ćelije, pridruženog člana, odcijepljene skupine ili izvedene skupine, u vezi s njima, pod njihovim imenom, u njihovo ime ili za potporu njima, uključujući poticanjem ili veličanjem takvih djela ili aktivnosti čime se uzrokuje opasnost od počinjenja terorističkih djela;

(f) 

koje su uključene u naručivanje ili počinjenje teških kršenja ljudskih prava, uključujući otmicu, silovanje, seksualno nasilje, prisilni brak i ropstvo osoba ili sudjeluju u njima, izvan područja Unije u ime ISIL-a (Daiš), Al-Qaide ili bilo koje njihove ćelije, pridruženog člana, odcijepljene skupine ili izvedene skupine ili za njih

kako su navedene u Prilogu.

3.  
Stavcima 1. i 2. ne obvezuje se državu članicu da vlastitim državljanima odbije ulazak na svoje državno područje.
4.  
Stavak 1. ne primjenjuje se ako su ulazak ili provoz potrebni radi sudskog postupka ili ako Odbor utvrdi da su ulazak ili provoz opravdani.
5.  

Države članice mogu odobriti izuzeća od mjera uvedenih u stavku 2. kada je putovanje opravdano:

(a) 

hitnim humanitarnim potrebama;

(b) 

za potrebe sudskog postupka; ili

(c) 

ako država članica ima obvezu prema međunarodnoj organizaciji.

6.  
Država članica koja želi odobriti izuzeća iz stavka 5. o tome pisanim putem obavješćuje Vijeće. U pogledu točaka (a) i (b) iz stavka 5., smatra se da je izuzeće odobreno osim ako jedan ili više članova Vijeća uloži pisani prigovor u roku od dva radna dana od primitka obavijesti o predloženom izuzeću. Ako jedan ili više članova Vijeća uloži prigovor, Vijeće kvalificiranom većinom može odlučiti da se predloženo izuzeće odobri.
7.  
Kada na temelju stavka 5. država članica odobri ulazak na svoje državno područje ili provoz kroz njega osobama uvrštenima na popis u Prilogu, odobrenje je ograničeno na svrhu u koju je izdano i na osobe na koje se odnosi.

Članak 3.

1.  

Sva sredstva, druga financijska imovina i gospodarski izvori koje posjeduju ili ih izravno ili neizravno kontroliraju osobe, skupine, poduzeća i subjekti koje je VSUN, u skladu s RVSUN-ovima 1267 (1999), 1333 (2000) i 2253 (2015) uvrstio na popis i podvrgao zamrzavanju imovine, ili za koje je Odbor utvrdio:

(a) 

da sudjeluju u financiranju, planiranju, olakšavanju, pripremi ili počinjenju djela ili aktivnosti Al-Qaide, ISIL-a (Daiš) ili bilo koje njihove ćelije, pridruženog člana, odcijepljene skupine ili izvedene skupine, u vezi s njima, pod njihovim imenom, u njihovo ime ili za potporu njima;

(b) 

da Al-Qaidi, ISIL-u (Daiš) ili bilo kojoj njihovoj ćeliji, pridruženom članu, odcijepljenoj skupini ili izvedenoj skupini isporučuju, prodaju ili prenose oružje i povezani materijal;

(c) 

da za Al-Qaidu, ISIL (Daiš) ili bilo koju njihovu ćeliju, pridruženog člana, odcijepljenu skupinu ili izvedenu skupinu vrbuju ili na drugi način podupiru njihova djela ili aktivnosti,

(d) 

da su u vlasništvu ISIL-a (Daiš) ili Al-Quaide ili su pod njihovom izravnom ili neizravnom kontrolom ili na drugi način podupiru bilo kojeg pojedinca, skupinu, poduzeće ili subjekt povezane s njima, a koji su uvršteni na popis sankcija za ISIL (Daiš) i Al-Qaidu, ili treća strana koja djeluje u njihovo ime ili po njihovu nalogu,

zamrzavaju se.

2.  
Fizičkim ili pravnim osobama iz stavka 1. ne smiju se izravno ili neizravno staviti na raspolaganje sredstva, financijska imovina ili gospodarski izvori niti oni od njih smiju imati koristi.
3.  

Sva sredstva, druga financijska imovina i gospodarski izvori koje posjeduju ili ih izravno ili neizravno kontroliraju osobe, skupine, poduzeća i subjekti:

(a) 

koji su povezani s članovima ISIL-a (Daiš) i Al-Qaide ili bilo kojom njihovom ćelijom, pridruženim članom, odcijepljenom skupinom ili izvedenom skupinom, među ostalim:

i. 

sudjelovanjem u financiranju ISIL-a (Daiš) i Al-Qaide ili bilo koje njihove ćelije, pridruženog člana, odcijepljene skupine ili izvedene skupine ili u financiranju njihovih djela ili aktivnosti, u vezi s njima, pod njihovim imenom, u njihovo ime ili za potporu njima;

ii. 

sudjelovanjem u planiranju, olakšavanju, pripremi ili počinjenju djela ili aktivnosti ili pružanju terorističke obuke ili sudjelovanju u njoj, kao što je poduka koja se odnosi na oružje, eksplozivne naprave ili druge metode ili tehnologije sa svrhom počinjenja terorističkih djela ISIL-a (Daiš) i Al-Qaide ili bilo koje njihove ćelije, pridruženog člana, odcijepljene skupine ili izvedene skupine, u vezi s njima, pod njihovim imenom, u njihovo ime ili za potporu njima;

iii. 

trgovanjem s ISIL-om (Daiš), Al-Qaidom ili bilo kojom njihovom ćelijom, pridruženim članom, odcijepljenom skupinom ili izvedenom skupinom, osobito naftom, naftnim derivatima, modularnim rafinerijama i povezanim materijalom, kao i drugim prirodnim resursima i kulturnim dobrima;

iv. 

isporučivanjem, prodajom ili prijenosom oružja i povezanog materijala ISIL-u (Daiš), Al-Qaidi ili bilo kojoj njihovoj ćeliji, pridruženom članu, odcijepljenoj skupini ili izvedenoj skupini;

(b) 

koji putuju ili žele putovati izvan Unije u svrhu:

i. 

počinjenja, planiranja, pripreme terorističkih djela ili sudjelovanja u njima u ime ISIL-a (Daiš), Al-Qaide ili bilo koje njihove ćelije, pridruženog člana, odcijepljene skupine ili izvedene skupine ili za potporu njima;

ii. 

pružanja terorističke obuke ili sudjelovanja u njoj u ime ISIL-a (Daiš), Al-Qaide ili bilo koje njihove ćelije, pridruženog člana, odcijepljene skupine ili izvedene skupine ili za potporu njima; ili

iii. 

podupiranja na drugi način ISIL-a (Daiš), Al-Qaide ili bilo koje njihove ćelije, pridruženog člana, odcijepljene skupine ili izvedene skupine;

(c) 

koji žele putovati u Uniju u istu svrhu iz točke (b) ili sudjelovati u djelima ili aktivnostima u vezi s ISIL-om (Daiš), Al-Qaidom ili bilo kojom njihovom ćelijom, pridruženim članom, odcijepljenom skupinom ili izvedenom skupinom, pod njihovim imenom, u njihovo ime ili za potporu njima;

(d) 

koji vrbuju za ISIL (Daiš), Al-Qaidu ili bilo koju njihovu ćeliju, pridruženog člana, odcijepljenu skupinu ili izvedenu skupinu ili na drugi način podupiru njihova djela ili aktivnosti, među ostalim:

i. 

izravnim ili neizravnim osiguravanjem ili prikupljanjem sredstava na bilo koji način kako bi se financiralo putovanje pojedinaca u svrhu iz točaka (b) i (c), organiziranjem putovanja pojedinaca u svrhu iz točaka (b) i (c) ili olakšavanjem putovanja na drugi način u tu svrhu;

ii. 

poticanjem druge osobe da sudjeluje u djelima ili aktivnostima ISIL-a (Daiš), Al-Qaide ili bilo koje njihove ćelije, pridruženog člana, odcijepljene skupine ili izvedene skupine, u vezi s njima, pod njihovim imenom, u njihovo ime ili za potporu njima;

(e) 

koji potiču ili javno podupiru djela ili aktivnosti ISIL-a (Daiš), Al-Qaide ili bilo koje njihove ćelije, pridruženog člana, odcijepljene skupine ili izvedene skupine, u vezi s njima, pod njihovim imenom, u njihovo ime ili za potporu njima, uključujući poticanjem ili veličanjem takvih djela ili aktivnosti čime se uzrokuje opasnost od počinjenja terorističkih djela;

(f) 

koji su uključeni u naručivanje ili počinjenje teških kršenja ljudskih prava, uključujući otmicu, silovanje, seksualno nasilje, prisilni brak i ropstvo osoba ili sudjeluju u njima, izvan područja Unije u ime ISIL-a (Daiš), Al-Qaide ili bilo koje njihove ćelije, pridruženog člana, odcijepljene skupine ili izvedene skupine ili za njih;

kako su navedeni u Prilogu, zamrzavaju se.

4.  
Fizičkim ili pravnim osobama iz stavka 3. ne smiju se izravno ili neizravno staviti na raspolaganje sredstva, financijska imovina ili gospodarski izvori niti oni od njih smiju imati koristi.
5.  

Odstupajući od stavaka 1., 2., 3. i 4., izuzeća su dopuštena za sredstva, financijsku imovinu i gospodarske izvore koji su:

(a) 

potrebni za osnovne izdatke, uključujući plaćanje za prehrambene proizvode, najamninu ili hipoteku, lijekove i zdravstvenu skrb, poreze, premije osiguranja i naknade za usluge komunalnih službi;

(b) 

namijenjeni isključivo za plaćanje opravdanih honorara i povrata za izdatke povezane s pružanjem pravnih usluga u skladu s nacionalnim zakonodavstvom; ili

(c) 

namijenjeni isključivo za plaćanje pristojbi ili naknada za usluge, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, povezanih s redovitim čuvanjem zamrznutih sredstava ili upravljanjem njima, drugom financijskom imovinom i gospodarskim izvorima.

Ta se izuzeća dopuštaju samo nakon što dotična država članica, kada je to potrebno, obavijesti Odbor o svojoj namjeri da odobri pristup takvim sredstvima, drugoj financijskoj imovini ili gospodarskim izvorima te ako Odbor u roku od tri radna dana od takve obavijesti ne donese negativnu odluku.

6.  
Odstupajući od stavaka 1., 2., 3. i 4., izuzeća su dopuštena i za sredstva, financijsku imovinu i gospodarske izvore koji su potrebni za izvanredne izdatke, pod uvjetom da je nadležno tijelo države članice obavijestilo Odbor o takvoj odluci, ako je primjenjivo, te da ju je Odbor odobrio.
7.  
Neovisno o stavku 3., osoba ili subjekt koji su uvršteni na popis mogu izvršiti dospjela plaćanja prema ugovoru sklopljenom prije uvrštenja te osobe ili subjekta na popis, pod uvjetom da je odgovarajuća država članica utvrdila da plaćanje, izravno ili neizravno, ne prima osoba ili subjekt iz stavaka 1. i 3.
8.  

Odstupajući od stavka 3., nadležna tijela države članice mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih sredstava ili gospodarskih izvora pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) 

sredstva ili gospodarski izvori predmet su arbitražne odluke donesene prije datuma kada su fizička ili pravna osoba, subjekt ili tijelo iz stavka 3. uvršteni na popis u Prilogu ili sudske ili upravne odluke donesene u Uniji ili sudske odluke izvršive u dotičnoj državi članici, na taj datum ili nakon njega;

(b) 

sredstva ili gospodarski izvori upotrebljavat će se isključivo za podmirenje potraživanja osiguranih takvom odlukom ili potraživanja koja su u takvoj odluci priznata kao valjana, u okviru ograničenja određenih primjenjivim zakonima i propisima kojima se uređuju prava osoba s takvim potraživanjima;

(c) 

odluka nije u korist fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela uvrštenih na popis u Prilogu; i

(d) 

priznanje odluke nije u suprotnosti s javnim poretkom dotične države članice.

Dotična država članica obavješćuje druge države članice i Komisiju o bilo kakvim odobrenjima dodijeljenima u skladu s ovim stavkom.

9.  
Stavci 2. i 4. ne primjenjuju se na se na dodatne uplate na zamrznute račune osoba i subjekata iz stavaka 1. i 3. pod uvjetom da su sva takva plaćanja zamrznuta.

▼M16

10.  

Stavci 1., 2., 3. i 4. ne primjenjuju se na pružanje, obradu ili plaćanje sredstava, druge financijske imovine ili gospodarskih izvora ni na pružanje robe i usluga, koji su potrebni za osiguravanje pravodobne isporuke humanitarne pomoći ili za potporu drugim aktivnostima kojima se podupiru osnovne ljudske potrebe ako tu isporuku pomoći i druge aktivnosti provode:

(a) 

Ujedinjeni narodi, uključujući njihove programe, fondove i druge subjekte i tijela, te njihove specijalizirane agencije i povezane organizacije;

(b) 

međunarodne organizacije;

(c) 

humanitarne organizacije sa statusom promatrača u Općoj skupštini Ujedinjenih naroda i članovi tih humanitarnih organizacija;

(d) 

bilateralno ili multilateralno financirane nevladine organizacije koje sudjeluju u planovima za humanitarni odgovor Ujedinjenih naroda, planovima za odgovor na izbjeglice, drugim apelima Ujedinjenih naroda ili humanitarnim klasterima koje koordinira Ured Ujedinjenih naroda za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA);

(e) 

zaposlenici, korisnici bespovratnih sredstava, podružnice ili provedbeni partneri subjekata navedenih u točkama od (a) do (d) dok i u mjeri u kojoj djeluju u tom svojstvu; ili

(f) 

odgovarajući drugi akteri kako ih je utvrdio Odbor u pogledu stavaka 1. i 2. i Vijeće u pogledu stavaka 3. i 4.

▼B

Članak 4.

U vezi s ugovorima ili transakcijama čije je izvršenje izravno ili neizravno u cijelosti ili djelomično bilo onemogućeno zbog mjera uvedenih u skladu s RVSUN-ovima 1267 (1999), 1333 (2000) i 2253 (2015), uključujući mjere Unije ili bilo koje države članice u skladu s odgovarajućim odlukama VSUN-a za njihovo provođenje ili u vezi s njim ili mjera obuhvaćenih ovom Odlukom, ne odobrava se nijedno potraživanje, uključujući zahtjeve za kompenzaciju ili bilo koje drugo potraživanje te vrste, kao što su zahtjev za prebijanje ili zahtjev na temelju jamstva, koje zahtijevaju osobe ili subjekti koje je UN uvrstio na popis ili su uvršteni na popis u Prilogu ili bilo koja osoba ili subjekt koji ulažu zahtjev preko te osobe ili subjekta ili u korist te osobe ili subjekta.

Članak 5.

1.  
Vijeće, odlučujući jednoglasno na prijedlog države članice ili Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, sastavlja popis u Prilogu i donosi njegove izmjene.
2.  
Vijeće odluku iz stavka 1., kao i obrazloženja, priopćuje dotičnoj fizičkoj ili pravnoj osobi, skupini, poduzeću i subjektu bilo izravno, ako je adresa poznata, ili putem objavljivanja obavijesti, te na taj način toj fizičkoj ili pravnoj osobi, skupini, poduzeću ili subjektu pruža mogućnost očitovanja.
3.  
Ako je podneseno očitovanje ili su predloženi bitni novi dokazi, Vijeće preispituje odluku iz stavka 1. i u skladu s time obavješćuje predmetnu fizičku ili pravnu osobu, skupinu, poduzeće ili subjekt.
4.  
Odstupajući od stavka 1., ako država članica smatra da je došlo do značajne promjene okolnosti koje utječu na uvrštenje osobe ili objekta s popisa, Vijeće, odlučujući kvalificiranom većinom na prijedlog države članice, može odlučiti da će izbrisati ime te osobe ili subjekta s popisa u Prilogu.

▼M16

Članak 6.

1.  
Ova se Odluka prema potrebi preispituje, mijenja ili stavlja izvan snage, osobito u skladu s odgovarajućim odlukama VSUN-a ili Odbora.
2.  
Članak 3. stavak 10. primjenjuje se do 9. prosinca 2024., osim ako VSUN odluči produljiti primjenu RVSUN-a 2664 (2022) nakon tog datuma.
3.  
Mjere iz članka 2. stavka 2. i članka 3. stavaka 3. i 4. redovito se preispituju, a najmanje svakih 12 mjeseci.
4.  
Ako osoba ili subjekt uvršten na popis u skladu s člankom 2. stavkom 2. ili člankom 3. stavcima 3. i 4. podnese očitovanje, Vijeće preispituje uvrštenje na popis u skladu s tim očitovanjem te se mjere prestaju primjenjivati ako Vijeće u skladu s postupkom iz članka 5. utvrdi da više nisu ispunjeni uvjeti za njihovu primjenu.
5.  
U slučaju dodatnog zahtjeva za brisanje osobe ili subjekta iz Priloga na temelju bitnih novih dokaza, Vijeće provodi dodatno preispitivanje u skladu sa stavkom 3.

▼M19

6.  
Mjere iz članka 2. stavka 2. i članka 3. stavaka 3. i 4. primjenjuju se do 31. listopada 2024.

▼M7

Članak 6.a

1.  

Vijeće i Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku („Visoki predstavnik”) mogu obrađivati osobne podatke kako bi obavili svoje zadaće na temelju ove Odluke, osobito:

(a) 

u pogledu Vijeća, pri pripremi izmjena i izmjeni Priloga;

(b) 

u pogledu Visokog predstavnika, pri pripremi izmjena Priloga.

2.  
Vijeće i Visoki predstavnik mogu, ako je to primjenjivo, obrađivati relevantne podatke povezane s kaznenim djelima koja su počinile fizičke osobe uvrštene na popis, s osuđujućim presudama izrečenima tim osobama ili sa sigurnosnim mjerama koje se odnose na te osobe samo u onoj mjeri u kojoj je takva obrada potrebna za pripremu Priloga.
3.  
Za potrebe ove Odluke, Vijeće i Visoki predstavnik određuju se kao „voditelji obrade” u smislu članka 3. točke 8. Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 ) kako bi se osiguralo da dotične fizičke osobe mogu ostvarivati svoja prava na temelju Uredbe (EU) 2018/1725.

▼B

Članak 7.

Zajedničko stajalište 2002/402/ZVSP stavlja se izvan snage i zamjenjuje ovom Odlukom.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.
PRILOG

Popis osoba, skupina, poduzeća i subjekata iz članaka 2. i 3.

▼M12

A.   Osobe iz članaka 2. i 3.

▼M6 —————

▼M3

2. Rabah TAHARI ( također poznat kao Abu Musab); datum rođenja: 28. kolovoza 1971.; mjesto rođenja: Oran (Alžir); državljanstvo: alžirsko.

▼M4

3. Hocine BOUGUETOF; datum rođenja: 1. srpnja 1959.; mjesto rođenja: Tebessa (Alžir); državljanstvo: alžirsko.

▼M5

4. Brahim el KHAYARI; datum rođenja: 7. svibnja 1992.; mjesto rođenja: Nîmes (Francuska); državljanstvo: francusko.

▼M7

5. Guillaume PIROTTE; datum rođenja: 7. lipnja 1994.; mjesto rođenja: Grasse (Francuska); državljanstvo: francusko.

▼M8

6. Bryan D’ANCONA; datum rođenja: 26. siječnja 1997.; mjesto rođenja: Nice (Francuska); državljanstvo: francusko.

▼M10

7. Mesut SEKERCI; datum rođenja: 22. srpnja 1995.; mjesto rođenja: Evreux (Francuska); državljanstvo: francusko, tursko.

▼M12

8. Osama MAHMOOD (također poznat kao Ustadh Usama Mahmood, Ousama Mahmood); državljanstvo: pakistansko (pretpostavlja se).

▼M18 —————

▼M13

10. Faruq AL-SURI (također poznat kao Samir Hijazi, Samir ‘Abd al-Latif Hijazi, Abu Hammam Al-Shami, Abu Humam Al-Shami Abu Hammam Al-‘Askari); datum rođenja: 1977.; mjesto rođenja: Damask, Sirija; spol: muški; državljanstvo: sirijsko (pretpostavlja se).

11. Sami AL-ARIDI (također poznat kao Abu Mohammad Al-Shami, Abu Mahmud Al-Sham, Abu Mahmud Al-Shami, Sami Al-Oride, Sami Al-Oraidi, Sami Al-Oraydi, Sheikh Dr. Sami Al-Uraydi); datum rođenja: 1973.; spol: muški; državljanstvo: jordansko (pretpostavlja se).

▼M14

12. Sidan Ag HITTA (također poznat kao Asidan Ag Hitta, Abu 'Abd al-Hakim, Abu Abdelhakim al-Kidali, Abu Qarwani, Al Qaïrawani, Abou Abdel Hamid Al Kidali); datum rođenja: 1976.; mjesto rođenja: Kidal, Mali; spol: muški; državljanstvo: malijsko.

13. Salem ould BREIHMATT (također poznat kao OULD ABED Cheikh ould Mohamed Salec, Abu Hamza al-Shanqiti, Abu Hamza al-Shinqiti, Hamza al-Mauritani, NITRIK Hamza, Abu Hamza al-Chinguetti); datum rođenja: 1978 ili 1984.; mjesto rođenja: Mauritanija; spol: muški; državljanstvo: mauritansko.

14. Jafar DICKO (također poznat kao Jaffar Dicko, Abdoul Salam Dicko, Amadou Boucary, Amadou Boucary Dicko); datum rođenja: 1980. (pretpostavlja se); spol: muški; državljanstvo: Burkine Fasa.

▼M17

15. Abu Yasir HASSAN (također poznat kao Sheikh Hassan, Ahmed Mahmoud Hassan, Yaseer Hassan, Abu Qasim); datum rođenja: 1981. do 1983.; mjesto rođenja: regija Pwani, Tanzanija; spol: muški; državljanstvo: tanzanijsko.

▼M20 —————

▼M20

17. Andreas Martin MÜLLER (također poznat kao Ahmed Khaled Müller, Abu Nusaibah, Abu Nusaiba, Abu Nussaiba, Miqdad, Abu Miqdad, Yasser Murat, Mr Akam, Abu Shahid, Nigeri); datum rođenja: 15. veljače 1972.; mjesto rođenja: Cochem, Rhineland-Palatinate, Njemačka; spol: muški; državljanstvo: njemačko; broj putovnice C73TV06C9; broj osobne iskaznice 5210375966.

▼M21

18. Mohamed Ibrahim al-Shafi’i AL-SALEM (također poznat kao Aba Al-Sahraoui, Aba al-Sahrawi, Abba al-Saharawi); spol: muški.

▼M12

B.

Skupine, poduzeća i subjekti iz članka 3.

1. 

Al-Qaida na indijskom potkontinentu (AQIS) (također poznata kao Al-Qa’ida na indijskom potkontinentu, Qaedat al-Jihad na indijskom potkontinentu).

2. 

Daiš – pokrajina Hind (također poznata kao Wilayah of Hind, Islamic State’s Hind Province (ISHP) (pokrajina Hind Islamske države), IS-Wilayat al-Hind, Da’esh – Wilayat al-Hind).

▼M13

3. 

Hurras AL-DIN (HaD) (također poznat kao Hurras al-Deen, Huras-al-Din, Guardians of Religion, Tanzim Hurras Al-Din, Tandhim Hurras Al-Deen, Sham Al-Ribat, Al-Qaida in Syria, AQ-S).

▼M14

4. 

Ansarul Islam (također poznat kao Ansar al-Islam, Ansarour Islam, Ansaroul Islam, Defenders of Islam, Ansar-ul-islam lil-ichad wal jihad, IRSAD, Ansar ul Islam of Malam Boureima Dicko).

▼M17

5. 

ISIS-Mozambique (također poznat kao Islamic State of Iraq and Syria - Mozambique, Islamic State -Mozambique, ISIL-M, Ansar Al-Sunna, Al-Shabaab, Al-Shabaab in Mozambique, Mozambique Wilaya of the Islamic State, Ahlu Sunna wa Jamaah (ASwJ), Ahl al-Sunna wa al-Jamaa, Ahlu al-Sunnah wal-Jamaah, Ahlu Sunnah Wajamo, Swahili Sunna).

▼M21

6. 

Katiba Macina (također poznata kao Macina Liberation Front, Katiba Macina of Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin, FLM, MLF, MLM, Massina Liberation Front, Katiba Massina, Massina Brigade, Macina Brigade, Ansar Dine Macina, Harakat Ansar al-Din Macina Brigade, Ansar al-Din South, Macina Battalion, Macina Liberation Movement, La Force de Libération du Macina, ML Movement, Massina Liberation Movement, Ansar al-Din Macina Brigade, Katiba Macina – Ansar Dine, Ansar al-Din Macina).( 1 ) Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295., 21.11.2018., str. 39.)

Top