EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 35f83720-3eee-11eb-b27b-01aa75ed71a1

Consolidated text: Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/1698 оd 9. listopada 2019. o europskim normama za proizvode izrađenima za potrebe Direktive 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o općoj sigurnosti proizvoda (Tekst značajan za EGP)Tekst značajan za EGP

02019D1698 — HR — 01.12.2020 — 001.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/1698

оd 9. listopada 2019.

o europskim normama za proizvode izrađenima za potrebe Direktive 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o općoj sigurnosti proizvoda

(Tekst značajan za EGP)

( L 259 10.10.2019, 65)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2020/1808 Tekst značajan za EGP оd 30. studenoga 2020.

  L 402

140

1.12.2020
▼B

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/1698

оd 9. listopada 2019.

o europskim normama za proizvode izrađenima za potrebe Direktive 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o općoj sigurnosti proizvoda

(Tekst značajan za EGP)Članak 1.

Upućivanja na europske norme za proizvode izrađene za potrebe Direktive 2001/95/EZ navedena u Prilogu I. ovoj Odluci objavljuju se u Službenom listu Europske unije.

Članak 2.

Upućivanja na europske norme za proizvode izrađene za potrebe Direktive 2001/95/EZ navedena u Prilogu II. ovoj Odluci povlače se iz Službenog lista Europske unije.

Članak 3.

Odluka Komisije C(2004) 1493 ( 1 ), Odluka Komisije 2005/718/EZ ( 2 ), Odluka 2006/514/EZ, Odluka Komisije 2009/18/EZ ( 3 ), Odluka 2011/496/EU, Provedbena odluka Komisije 2012/29/EU ( 4 ), Provedbena odluka 2013/390/EU, Provedbena odluka 2014/357/EU, Provedbena odluka Komisije 2014/358/EU ( 5 ), Provedbena odluka 2014/359/EU, Provedbena odluka Komisije 2014/531/EU ( 6 ), Provedbena odluka 2014/875/EU, Provedbena odluka (EU) 2015/681, Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/1345 ( 7 ) i Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/1014 ( 8 ) stavljaju se izvan snage.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.
PRILOG I.Br.

Upućivanje na normu

1.

EN 581-1:2006

Vanjski namještaj – Namještaj za sjedenje i stolovi za kampiranje, za kućnu i javnu uporabu – 1. dio: Opći sigurnosni zahtjevi

2.

EN 913:2018

Gimnastička oprema – Opći sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja

3.

EN 914:2008

Gimnastička oprema – Usporedne i kombinirane ruče – Zahtjevi i metode ispitivanja uključujući sigurnost

4.

EN 915:2008

Gimnastička oprema – Asimetrične ruče – Zahtjevi i metode ispitivanja uključujući sigurnost

5.

EN 916:2003

Gimnastička oprema – Sanduk za preskakivanje – Zahtjevi i metode ispitivanja uključujući sigurnost

6.

EN 957-2:2003

Oprema za vježbanje – 2. dio: Oprema za jačanje, dodatni posebni sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja

7.

EN 957-6:2010+A1:2014

Oprema za vježbanje – 6. dio: Pokretne trake za trčanje, dodatni posebni sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja

8.

EN 957-7:1998

Oprema za vježbanje – 7. dio: Veslački uređaji, dodatni posebni sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja

9.

EN 1129-1:1995

Namještaj – Otklopni kreveti – Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje – 1. dio: Sigurnosni zahtjevi

10.

EN 1129-2:1995

Namještaj – Otklopni kreveti – Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje – 2. dio: Metode ispitivanja

11.

EN 1130-1:1996

Namještaj – Dječji krevetići i zipke za kućansku uporabu – 1. dio: Sigurnosni zahtjevi

12.

EN 1130-2:1996

Namještaj – Dječji krevetići i zipke za kućansku uporabu – 2. dio: Metode ispitivanja

13.

EN 1273:2005

Proizvodi za dojenčad i malu djecu – Hodalice – Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja

14.

EN 1466:2014

Proizvodi za dojenčad i malu djecu – Nosiljke i postolja – Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja

15.

EN 1651:1999

Oprema za paraglajding – Sigurnosno remenje – Zahtjevi za sigurnost i ispitivanje izdržljivosti

16.

EN 1930:2011

Proizvodi za dojenčad i malu djecu – Sigurnosne ograde – Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja

17.

EN ISO 4210-1:2014

Bicikli – Sigurnosni zahtjevi za bicikle – 1. dio: Nazivi i definicije (ISO 4210-1:2014)

18.

EN ISO 4210-2:2015

Bicikli – Sigurnosni zahtjevi za bicikle – 2. dio: Zahtjevi za gradske bicikle, bicikle za duža putovanja, bicikle za mlađe ljude, bicikle za brdsku vožnju i bicikle za trke (ISO 4210-2:2015)

19.

EN ISO 4210-3:2014

Bicikli – Sigurnosni zahtjevi za bicikle – 3. dio: Uobičajene metode ispitivanja (ISO 4210-3:2014)

20.

EN ISO 4210-4:2014

Bicikli – Sigurnosni zahtjevi za bicikle – 4. dio: Metode ispitivanja kočenja (ISO 4210-4:2014)

21.

EN ISO 4210-5:2014

Bicikli – Sigurnosni zahtjevi za bicikle – 5. dio: Metode ispitivanja za upravljanje (ISO 4210-5:2014, ispravljena verzija 2015-02-01)

22.

EN ISO 4210-6:2015

Bicikli – Sigurnosni zahtjevi za bicikle – 6. dio: Metode ispitivanja za okvir i viljuške (ISO 4210-6:2015)

23.

EN ISO 4210-7:2014

Bicikli – Sigurnosni zahtjevi za bicikle – 7. dio: Metode ispitivanja za kotač i naplatak (ISO 4210-7:2014)

24.

EN ISO 4210-8:2014

Bicikli – Sigurnosni zahtjevi za bicikle – 8. dio: Metode ispitivanja za pedale i poluge od pedala (ISO 4210-8:2014)

25.

EN ISO 4210-9:2014

Bicikli – Sigurnosni zahtjevi za bicikle – 9. dio: Metode ispitivanja za sjedala i držače sjedala (ISO 4210-9:2014)

26.

EN ISO 8098:2014

Bicikli – Sigurnosni zahtjevi za bicikle za malu djecu (ISO 8098:2014)

27.

EN ISO 9994:2006

Upaljači – Sigurnosne specifikacije (ISO 9994:2005)

28.

EN ISO 11243:2016

Bicikli – Nosači prtljage za bicikle – Zahtjevi i metode ispitivanja (ISO 11243:2016)

29.

EN 12196:2003

Gimnastička oprema – Konj i kozlić – Funkcionalni i sigurnosni zahtjevi, metode ispitivanja

30.

EN 12197:1997

Gimnastička oprema – Horizontalne pritke – Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja

31.

EN 12221-1:2008+A1:2013

Proizvodi za dojenčad i malu djecu – Namještaj za prematanje za kućnu uporabu – 1. dio: Sigurnosni zahtjevi

32.

EN 12221-2:2008+A1:2013

Proizvodi za dojenčad i malu djecu – Namještaj za prematanje za kućnu uporabu – 2. dio: Metode ispitivanja

33.

EN 12346:1998

Gimnastička oprema – Zidne i rešetkaste ljestve i konstrukcije za penjanje – Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja

34.

EN 12432:1998

Gimnastička oprema – Grede za ravnotežu – Funkcionalni i sigurnosni zahtjevi, metode ispitivanja

35.

EN 12491:2001

Oprema za paraglajding – Rezervni padobrani – Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja

36.

EN 12655:1998

Gimnastička oprema – Viseći krugovi – Funkcionalni i sigurnosni zahtjevi, metode ispitivanja

▼M1

37.

EN ISO 12863:2010

Standardna ispitna metoda za ocjenjivanje svojstva zapaljivosti cigareta (ISO 12863:2010)

EN ISO 12863:2010/AC:2011

EN ISO 12863:2010/A1:2016

▼B

38.

EN 13120:2009+A1:2014

Unutrašnji zasloni – Zahtjevi za svojstva uključujući sigurnost

39.

EN 13209-1:2004

Proizvodi za dojenčad i malu djecu – Nosiljke za dojenčad – Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja – 1. dio: Leđne nosiljke s krutom okvirnom konstrukcijom

40.

EN 13209-2:2015

Proizvodi za dojenčad i malu djecu – Nosiljke za dojenčad – Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja – 2. dio: Mekane nosiljke

41.

EN 13219:2008

Gimnastička oprema – Trampolini – Funkcionalni i sigurnosni zahtjevi, metode ispitivanja

42.

EN 13319:2000

Pribori za ronjenje – Dubinomjeri i kombinirane naprave za mjerenje dubine i vremena – Funkcionalni i sigurnosni zahtjevi, metode ispitivanja

43.

EN 13869:2016

Upaljači – Zahtjevi za sigurnost djece – Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja

44.

EN 13899:2003

Sportska oprema za koturaljkanje – Koturaljke – Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja

45.

EN 14059:2002

Ukrasne uljne svjetiljke – Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja

46.

EN 14344:2004

Proizvodi za dojenčad i malu djecu – Dječja sjedala za bicikle – Sigurnosni zahtjevi i metode

47.

EN 14350-1:2004

Proizvodi za dojenčad i malu djecu – Oprema za tekuću hranu – 1. dio: Opći i mehanički zahtjevi i metode ispitivanja

48.

EN 14682:2014

Sigurnost dječje odjeće – Gajtani i vezice na dječjoj odjeći – Specifikacije

49.

EN 16156:2010

Cigarete – Ocjenjivanje svojstva zapaljivosti – Sigurnosni zahtjevi

50.

EN 16281:2013

Zaštitni proizvodi za djecu – Uređaji za zaključavanje prozora i balkonskih vrata za zaštitu djece koje postavlja korisnik – Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja

51.

EN 16433:2014

Unutarnja sjenila – Zaštita protiv opasnosti od davljenja – Metode ispitivanja

52.

EN 16434:2014

Unutarnja sjenila – Zaštita protiv opasnosti od davljenja – Zahtjevi i metode ispitivanja za sigurnost naprava

▼M1

52.a

EN 16890:2017

Namještaj za djecu – Madraci za dječje krevete i dječje krevetiće – Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja

52.b

EN 17022:2018

Proizvodi za dojenčad i malu djecu – Dodaci za kupanje – Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja

52.c

EN 17072:2018

Proizvodi za dojenčad i malu djecu – Dječje kadice, postolja i dodaci za kupanje koji se upotrebljavaju uz kadice – Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja

▼B

53.

EN ISO 20957-1:2013

Oprema za vježbanje – 1. dio: Opći sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja (ISO 20957-1:2013)

54.

EN ISO 20957-4:2016

Oprema za vježbanje – 4. dio: Klupe za jačanje (benč), dodatni posebni sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja (ISO 20957-4:2016)

55.

EN ISO 20957-5:2016

Oprema za vježbanje – 5. dio: Učvršćeni bicikli za vježbanje i poluge za vježbanje gornjega dijela tijela, dodatni posebni sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja (ISO 20957-5:2016)

56.

EN ISO 20957-8:2017

Oprema za vježbanje – 8. dio: Nožni steperi, pomične penjaće stube i penjači – Dodatni posebni sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja (ISO 20957-8:2017)

▼M1

57.

EN ISO 20957-9:2016

Nepomična oprema za vježbanje – 9. dio: Sprave za vježbanje s eliptičnim kretanjem, dodatni posebni sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja (ISO 20957-9:2016)

EN ISO 20957-9:2016/A1:2019

▼B

58.

EN ISO 20957-10:2017

Oprema za vježbanje – 10. dio: Bicikl za vježbanje s fiksnim kotačem ili bez slobodnoga kotača, dodatni posebni sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja (ISO 20957-10:2017)

59.

EN ISO 25649-1:2017

Plutajući proizvodi za slobodno vrijeme za uporabu na vodi i u vodi – 1. dio: Klasifikacija, materijali, osnovni zahtjevi i metode ispitivanja (ISO 25649-1:2017)

60.

EN ISO 25649-2:2017

Plutajući proizvodi za slobodno vrijeme za uporabu na vodi i u vodi – 2. dio: Obavijesti za potrošače (ISO 25649-2:2017)

61.

EN ISO 25649-3:2017

Plutajući proizvodi za slobodno vrijeme za uporabu na vodi i u vodi – 3. dio: Dodatni posebni sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja za naprave A kategorije (ISO 25649-3:2017)

62.

EN ISO 25649-4:2017

Plutajući proizvodi za slobodno vrijeme za uporabu na vodi i u vodi – 4. dio: Dodatni posebni sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja za naprave B kategorije (ISO 25649-4:2017)

63.

EN ISO 25649-5:2017

Plutajući proizvodi za slobodno vrijeme za uporabu na vodi i u vodi – 5. dio: Dodatni posebni sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja za naprave C kategorije (ISO 25649-5:2017)

64.

EN ISO 25649-6:2017

Plutajući proizvodi za slobodno vrijeme za uporabu na vodi i u vodi – 6. dio: Dodatni posebni sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja za naprave D kategorije (ISO 25649-6:2017)

65.

EN ISO 25649-7:2017

Plutajući proizvodi za slobodno vrijeme za uporabu na vodi i u vodi – 7. dio: Dodatni posebni sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja za naprave E kategorije (ISO 25649-7:2017)

66.

EN 60065:2002

Audio, video i slični elektronički uređaji – Sigurnosni zahtjevi IEC 60065:2001 (MOD)

EN 60065:2002/A12:2011

67.

EN 60950-1:2006

Oprema informacijske tehnologije – Sigurnost – 1. dio: Opći zahtjevi IEC 60950-1:2005 (MOD)

EN 60950-1:2006/A12:2011
PRILOG II.Br.

Upućivanje na normu

1.

EN 913:2008

Gimnastička oprema – Opći sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja

2.

EN 957-4:2006+A1:2010

Oprema za vježbanje – 4. dio: Klupe za jačanje (benč), dodatni posebni sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja

3.

EN 957-5:2009

Oprema za vježbanje – 5. dio: Učvršćeni bicikli za vježbanje i poluge za vježbanje gornjeg dijela tijela, dodatni posebni sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja

4.

EN 957-8:1998

Oprema za vježbanje – 8. dio: Nožni steperi, pomične penjaće stube i penjači – Dodatni posebni sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja

5.

EN 957-9:2003

Oprema za vježbanje – 9. dio: Sprave za vježbanje s eliptičnim kretanjem, dodatni posebni sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja

6.

EN 957-10:2005

Oprema za vježbanje – 10. dio: Bicikl za vježbanje s fiksnim kotačem ili bez slobodnoga kotača, dodatni posebni sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja

7.

EN ISO 4210-2:2014

Bicikli – Sigurnosni zahtjevi za bicikle – 2. dio: Zahtjevi za gradske bicikle, bicikle za duža putovanja, bicikle za mlađe ljude, bicikle za brdsku vožnju i bicikle za trke (ISO 4210-2:2014)

8.

EN ISO 4210-6:2014

Bicikli – Sigurnosni zahtjevi za bicikle – 6. dio: Metode ispitivanja za okvir i viljuške (ISO 4210-6:2014)

9.

EN ISO 12863:2010

Standardna ispitna metoda za ocjenjivanje svojstva zapaljivosti cigareta (ISO 12863:2010)

10.

EN 14872:2006

Bicikli – Oprema za bicikle – Nosači prtljage

11.

EN 15649-1:2009+A2:2013

Plutajući proizvodi za slobodno vrijeme za uporabu na vodi i u vodi – 1. dio: Klasifikacija, materijali, osnovni zahtjevi i metode ispitivanja

12.

EN 15649-2:2009+A2:2013

Plutajući proizvodi za slobodno vrijeme za uporabu na vodi i u vodi – 2. dio: Obavijesti za potrošače

13.

EN 15649-3:2009+A1:2012

Plutajući proizvodi za slobodno vrijeme za uporabu na vodi i u vodi – 3. dio: Dodatni posebni sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja za naprave A kategorije

14.

EN 15649-4:2010+A1:2012

Plutajući proizvodi za slobodno vrijeme za uporabu na vodi i u vodi – 4. dio: Dodatni posebni sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja za naprave B kategorije

15.

EN 15649-5:2009

Plutajući proizvodi za slobodno vrijeme za uporabu na vodi i u vodi – 5. dio: Dodatni posebni sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja za naprave C kategorije

16.

EN 15649-6:2009+A1:2013

Plutajući proizvodi za slobodno vrijeme za uporabu na vodi i u vodi – 6. dio: dodatni posebni sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja za naprave D kategorije

17.

EN 15649-7:2009

Plutajući proizvodi za slobodno vrijeme za uporabu na vodi i u vodi – 7. dio: Dodatni posebni sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja za naprave E kategorije( 1 ) Odluka Komisije C(2004)1493 od 23. travnja 2004. o usklađenosti određenih normi s općim sigurnosnim zahtjevima Direktive 2001/95/EZ i objavljivanje upućivanja na njih u Službenom listu.

( 2 ) Odluka Komisije 2005/718/EZ od 13. listopada 2005. o usklađenosti određenih normi s općim sigurnosnim zahtjevima Direktive 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i objavljivanje upućivanja na njih u Službenom listu (SL L 271, 15.10.2005., str. 51.).

( 3 ) Odluka Komisije 2009/18/EZ od 22. prosinca 2008. o usklađenosti norme EN 1273:2005 o dječjim hodalicama s općim sigurnosnim zahtjevima Direktive 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i objavi oznaka norme u Službenom listu (SL L 8, 13.1.2009., str. 29.).

( 4 ) Provedbena odluka Komisije 2012/29/EU od 13. siječnja 2012. o sukladnosti norme EN 60065:2002/A12:2011 „Audio, video i slični elektronički uređaji – Sigurnosni zahtjevi” i norme EN 60950-1:2006/A12:2011 „Oprema informacijske tehnologije – Sigurnost – dio 1.: Opći zahtjevi” s općim sigurnosnim zahtjevom Direktive 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o objavljivanju referentnih oznaka te norme u Službenom listu Europske unije (SL L 13, 17.1.2012., str. 7.).

( 5 ) Provedbena odluka Komisije 2014/358/EU оd 13. lipnja 2014. o usklađenosti europske norme EN 16281:2013 za uređaje za zaključavanje prozora i balkonskih vrata za zaštitu djece koje postavlja korisnik s općim sigurnosnim zahtjevom Direktive 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o objavljivanju upute na tu normu u Službenom listu Europske unije (SL L 175, 14.6.2014., str. 43.).

( 6 ) Provedbena odluka Komisije 2014/531/EU оd 14. kolovoza 2014. o usklađenosti europskih normi EN 16433:2014 i EN 16434:2014 i određenih odredbi europske norme EN 13120:2009+A1:2014 za unutarnje zastore s općim sigurnosnim zahtjevom Direktive 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o objavljivanju uputa na te norme u Službenom listu Europske unije (SL L 243, 15.8.2014., str. 54.).

( 7 ) Provedbena odluka Komisije (EU) 2015/1345 оd 31. srpnja 2015. o objavljivanju upućivanja na norme za gajtane i vezice na dječjoj odjeći, dječje nosiljke i postolja, sigurnosne ograde i namještaj za prematanje za kućnu uporabu u Službenom listu Europske unije u skladu s Direktivom 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 207, 4.8.2015., str. 73.).

( 8 ) Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/1014 оd 15. lipnja 2017. o objavljivanju upućivanja na europske norme EN 13869:2016 o zahtjevima za sigurnost djece koje moraju ispunjavati upaljači i EN 13209-2:2015 za nosiljke za dojenčad u Službenom listu Europske unije u skladu s Direktivom 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 153, 16.6.2017., str. 36.).

Top