EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 33cc5c89-4ffa-11e9-a8ed-01aa75ed71a1

Consolidated text: Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1108 оd 8. srpnja 2015. o odobravanju osnovne tvari ocat u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (Tekst značajan za EGP)Tekst značajan za EGP

02015R1108 — HR — 20.02.2019 — 001.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1108

оd 8. srpnja 2015.

o odobravanju osnovne tvari ocat u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011

(Tekst značajan za EGP)

( L 181 9.7.2015, 75)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/149 od 30. siječnja 2019.

  L 27

20

31.1.2019
▼B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1108

оd 8. srpnja 2015.

o odobravanju osnovne tvari ocat u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011

(Tekst značajan za EGP)Članak 1.

Odobravanje osnovne tvari

Tvar ocat, kako je navedena u Prilogu I., odobrava se kao osnovna tvar u skladu s uvjetima utvrđenima u tom Prilogu.

Članak 2.

Izmjene Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011

Dio C Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.Uobičajeni naziv, identifikacijski brojevi

Kemijski naziv prema IUPAC-u

Čistoća (1)

Datum odobrenja

Posebne odredbe

Ocat

CAS br.: 90132-02-8

Nedostupno

Prehrambena kvaliteta s najviše 10 % octene kiseline

1. srpnja 2015.

Dopuštena je samo uporaba kao osnovne tvari u svojstvu baktericida i fungicida.

►M1  Ocat se mora upotrebljavati u skladu s posebnim uvjetima uvrštenima u zaključke izvješća o pregledu za ocat (SANCO/12896/2014), a posebno u njegove dodatke I. i II. ◄

(1)   Dodatni podaci o identifikaciji, specifikaciji i načinu uporabe osnovne tvari dostupni su u izvješću o pregledu.
PRILOG II.

U dijelu C Priloga Provedbenoj uredbi (EU) br. 540/2011 dodaje se sljedeći unos:Broj

Uobičajeni naziv, identifikacijski brojevi

Kemijski naziv prema IUPAC-u

Čistoća (1)

Datum odobrenja

Posebne odredbe

„5

Ocat

CAS br.: 90132-02-8

Nedostupno

Prehrambena kvaliteta s najviše 10 % octene kiseline

1. srpnja 2015.

Dopuštena je samo uporaba kao osnovne tvari u svojstvu baktericida i fungicida.

Ocat se mora upotrebljavati u skladu s posebnim uvjetima uvrštenima u zaključke izvješća o pregledu za ocat (SANCO/12896/2014), a posebno u njegove dodatke I. i II.”

(1)   Dodatni podaci o identifikaciji, specifikaciji i načinu uporabe osnovne tvari dostupni su u izvješću o pregledu.

Top