Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2019/349/09

Poziv na dostavu prijedloga – EACEA 33/2019 u okviru programa Erasmus+ KA3 – Podrška za reformu politike Centri strukovne izvrsnosti2019/C 349/09

PUB/2019/30

OJ C 349, 15.10.2019, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.10.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 349/9


Poziv na dostavu prijedloga – EACEA 33/2019

u okviru programa Erasmus+

KA3 – Podrška za reformu politike

Centri strukovne izvrsnosti

(2019/C 349/09)

1.   Cilj

Opći je cilj ovog poziva pružiti potporu uspostavi i razvoju transnacionalnih platformi za suradnju centara strukovne izvrsnosti kako bi se povezali centri koji djeluju u određenom lokalnom kontekstu na europskoj razini.

Transnacionalne platforme za suradnju okupit će centre strukovne izvrsnosti koji:

imaju zajednički interes u određenim sektorima ili djelatnostima (npr. aeronautika, e-mobilnost, zdravstvena skrb, turizam itd.), ili

zajednički osmišljavaju inovativne pristupe za suočavanje s društvenim, tehnološkim i gospodarskim izazovima (npr. klimatske promjene, digitalizacija, umjetna inteligencija, ciljevi održivog razvoja, integracija migranata, potpora učenicima s invaliditetom/posebnim potrebama, usavršavanje vještina osoba s niskom razinom vještina ili kvalifikacija itd.).

Platforme će predstavljati prvoklasne referentne točke za strukovno osposobljavanje. Bit će uključive te će povezivati centre strukovne izvrsnosti iz različitih zemalja ili će proširivati model povezivanjem čvrsto uspostavljenih centara strukovne izvrsnosti u jednoj zemlji s partnerima iz drugih zemalja koji namjeravaju uvesti centre strukovne izvrsnosti u svoje lokalne ekosustave, čime bi se pridonijelo „uzlaznoj konvergenciji” izvrsnosti u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Centri strukovne izvrsnosti primjenjivat će pristup „odozdo prema gore” u pogledu izvrsnosti, koji podrazumijeva da su institucije strukovnog obrazovanja i osposobljavanja sposobne ponudu vještina brzo prilagoditi povećanju lokalnih potreba. Njihov je cilj okupiti niz lokalnih/regionalnih partnera kao što su pružatelji početnog i trajnog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, visokoobrazovne ustanove, uključujući sveučilišta primijenjenih znanosti i veleučilišta, istraživačke ustanove, znanstveni parkovi, tvrtke, društvena poduzeća, komore i njihova udruženja, socijalni partneri, vijeća za sektorske vještine, strukovna/sektorska udruženja, nacionalna i regionalna tijela i razvojne agencije, javne službe za zapošljavanje itd.

Projekti moraju sadržavati dokaze da se njima nastoji:

uspostaviti čvrste i trajne veze na lokalnoj i transnacionalnoj razini između zajednice strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te poduzeća, uz recipročne interakcije od obostrane koristi, i

integrirati aktivnosti, graditi recipročne odnose između različitih aktivnosti i usluga, i

učvrstiti njihov položaj u širim okvirima strategija regionalnog razvoja, inovacija ili pametne specijalizacije. To mogu biti postojeće strategije (koje treba jasno navesti) ili strategije koje se razvijaju u kontekstu projekta (opisati na koji način projekt pridonosi tim strategijama).

2.   Partnerstva

Partnerstva moraju uključivati barem osam potpunih partnera iz najmanje četiri zemlje sudionice programa Erasmus+ (uključujući barem dvije države članice Europske unije).

Svaka zemlja mora uključivati:

a)

predstavnike barem jednog poduzeća, djelatnosti ili sektora (npr. komore ili strukovna udruženja) i

b)

barem jednog pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (na sekundarnoj ili tercijarnoj razini (1)).

Jedan od navedenih partnera mora biti organizacija koordinatorica, koja mora zatražiti bespovratna sredstva iz programa Erasmus+ u ime partnerstva.

Daljnji sastav partnerstva treba odražavati specifične značajke poziva.

Zemlje sudionice programa Erasmus+ jesu:

28 država članica Europske unije: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Ujedinjena Kraljevina (2);

Zemlje sudionice programa koje nisu članice EU-a: Island, Lihtenštajn, Norveška, Republika Sjeverna Makedonija, Srbija, Turska.

Organizacije iz zemalja sudionica programa Erasmus+ ili partnerskih zemalja (3) mogu biti pridruženi partneri ako se dokaže da njihovo sudjelovanje stvara dodanu vrijednost za centar strukovne izvrsnosti. Kada je riječ o pitanjima ugovornog upravljanja, pridruženi partneri iz zemalja sudionica ili partnerskih zemalja ne smatraju se projektnim partnerima i ne primaju sredstva. Međutim, njihovo sudjelovanje i uloga u projektu te u različitim aktivnostima moraju biti jasno opisani.

3.   Aktivnosti

Aktivnosti moraju započeti 1. listopada 2020. ili 1. studenoga 2020. Trajanje je projekata četiri godine.

Centre strukovne izvrsnosti karakterizira sustavan pristup u okviru kojeg institucije strukovnog obrazovanja i osposobljavanja aktivno pridonose stvaranju ekosustava vještina, zajedno s raznim lokalnim/regionalnim partnerima. Od centara strukovne izvrsnosti očekuje se da nude puno više od običnog pružanja kvalitetne strukovne kvalifikacije.

Značajke centara strukovne izvrsnosti čini niz aktivnosti u okviru triju skupina (vidjeti odjeljak 2.2. Smjernica za podnositelje prijava).

U projektima se moraju navesti relevantni rezultati povezani s:

barem trima aktivnostima koje se odnose na 1. skupinu – Podučavanje i učenje, i

barem trima aktivnostima koje se odnose na 2. skupinu – Suradnja i partnerstvo, i

barem dvjema aktivnostima koje se odnose na 3. skupinu – Upravljanje i financiranje.

Taj popis nije iscrpan, odnosno podnositelji prijava mogu navesti druge aktivnosti. Međutim, iz njih treba jasno proizlaziti da su osobito prikladne za postizanje ciljeva poziva i utvrđenih potreba te ih treba promatrati i predstaviti kao dio koherentnog skupa aktivnosti.

Kad god je to relevantno, u projektima treba primjenjivati instrumente i alate na razini EU-a.

Projektima bi se također trebala nastojati postići uključiva dimenzija, obuhvaćanjem aktivnosti koje pridonose raznolikosti i promiču, posebice inovativnim i integriranim pristupom, posjedovanje zajedničkih vrijednosti, ravnopravnost, uključujući rodnu ravnopravnost, te nediskriminaciju i socijalnu uključenost, uključujući osobe s posebnim potrebama ili sa suženim mogućnostima.

Poseban će naglasak biti na digitalnim vještinama, s obzirom na to da su one sve važnije za sve profile radnog mjesta na cijelom tržištu rada, kao i vještinama potrebnim za potporu tranzicije prema kružnom i zelenijem gospodarstvu, kako bi se ispunile nove profesionalne potrebe za zelenim vještinama i održivim razvojem.

Prijave moraju sadržavati dugoročni akcijski plan radi progresivnog predstavljanja rezultata projekta nakon njegova završetka. Taj se plan temelji na održivom partnerstvu na odgovarajućoj razini između pružatelja obrazovanja i osposobljavanja te glavnih dionika u određenoj djelatnosti. U njemu bi trebalo utvrditi odgovarajuće strukture upravljanja, kao i planove za prilagodljivost i financijsku održivost. Također bi trebao jamčiti dovoljnu prepoznatljivost i široku distribuciju informacija o radu platformi.

Aktivnosti se moraju odvijati u zemljama sudionicama programa Erasmus+.

4.   Kriteriji dodjele

Prijave koje ispunjavaju uvjete ocjenjuju se na temelju sljedećih kriterija:

1.

relevantnosti projekta (najviše 35 bodova – prag: najmanje 18 bodova);

2.

kvalitete pripreme i provedbe projekta (najviše 25 bodova – prag: najmanje 13 bodova);

3.

kvalitete projektnog konzorcija i sporazuma o suradnji (najviše 20 bodova – prag: najmanje 11 bodova);

4.

utjecaja i distribucije (najviše 20 bodova – prag: najmanje 11 bodova).

Da bi ih se uzelo u obzir za financiranje, podnositelji prijava moraju skupiti barem 70 bodova (od ukupnih 100 bodova), uzimajući u obzir i prag za svaki od četiriju kriterija za dodjelu.

5.   Proračun

Ukupni proračun namijenjen sufinanciranju projekata procjenjuje se na najviše 20 milijuna eura.

Financijski doprinos iz EU-a ne smije premašiti 80 % ukupnih prihvatljivih troškova.

Projektu se može dodijeliti najviše 4 milijuna eura bespovratnih sredstava EU-a.Agencija zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa sredstva.

6.   Rok za podnošenje prijava

Prijave se moraju podnijeti do 20. veljače 2020. u 17:00 (po briselskom vremenu) korištenjem ispravnog službenog obrasca za prijavu (eForm) i moraju biti sastavljene na jednom od službenih jezika EU-a.

7.   Pojedinosti

Smjernice za podnositelje prijava i obrazac za prijavu eForm nalaze se na poveznici: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-centers-of-vocational-excellence_en

Prijave moraju ispunjavati sve uvjete iz Smjernica.


(1)  Međutim, prijave ne mogu obuhvaćati samo aktivnosti usmjerene isključivo na sudionike na tercijarnoj razini; prijave usmjerene na strukovno obrazovanje i osposobljavanje na tercijarnoj razini (razine 6 do 8 prema Europskom kvalifikacijskom okviru) moraju uključivati barem jednu razinu kvalifikacije strukovnog obrazovanja i osposobljavanja između razina 3 i 5 prema Europskom kvalifikacijskom okviru.

(2)  Za podnositelje prijava iz Ujedinjene Kraljevine: Imajte na umu da kriteriji prihvatljivosti moraju biti ispunjeni tijekom cijelog razdoblja primanja bespovratnih sredstava. Ako Ujedinjena Kraljevina napusti EU tijekom razdoblja primanja bespovratnih sredstava bez sklapanja sporazuma s Europskom unijom kojim se izričito osigurava da su podnositelji prijava iz Ujedinjene Kraljevine i dalje prihvatljivi, prestat ćete primati sredstva iz EU-a (uz nastavak sudjelovanja, gdje je to moguće) ili ćete morati napustiti projekt na temelju članka II.17.3.1. točke (a) sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava.

(3)  Partnerske zemlje programa Erasmus+ navedene su u odjeljku 6.2. Smjernica za podnositelje prijava.


Top