Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2019/039/12

Poseban poziv za podnošenje prijedloga – EACEA/02/2019 – Povelja Erasmus za visoko obrazovanje 2014. — 2020.

OJ C 39, 1.2.2019, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.2.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 39/18


POSEBAN POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA – EACEA/02/2019

Povelja Erasmus za visoko obrazovanje 2014. — 2020.

(2019/C 39/12)

1.   Uvod

Ovaj poziv za podnošenje prijedloga temelji se na Uredbi (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, br. 1720/2006/EZ i br. 1298/2008/EZ (1).

2.   Ciljevi i opis

Povelja Erasmus za visoko obrazovanje (ECHE) pruža opći kvalitativni okvir za aktivnosti europske i međunarodne suradnje koje neka institucija visokog obrazovanja može provoditi u okviru Erasmus+ programa. Dodjela Povelje Erasmus za visoko obrazovanje preduvjet je za sve institucije visokog obrazovanja koje se nalaze u jednoj od zemalja s popisa navedenog u nastavku, a koje se žele prijaviti za sudjelovanje u mobilnosti pojedinaca u svrhu učenja i/ili suradnji za inovacije i dobre prakse u okviru programa. Za institucije visokog obrazovanja koje se nalaze u drugim zemljama Povelja Erasmus za visoko obrazovanje nije potrebna, a kvalitativni okvir uspostavlja se međuinstitucijskim sporazumima između institucija visokog obrazovanja. Povelja se dodjeljuje za cjelokupno trajanje Erasmus+ programa. Provedba Povelje podliježe nadzoru, a u slučaju povrede bilo kojeg od njezinih načela i obveza Europska komisija može je opozvati.

3.   Podnositelji prijava koji ispunjuju uvjete

Institucije visokog obrazovanja koje ispunjavaju uvjete za podnošenje prijava za Povelju Erasmus za visoko obrazovanje jesu institucije visokog obrazovanja koje se nalaze u jednoj od sljedećih zemalja:

državama članicama Europske unije;

zemljama članicama EFTA-e/EGP-a (Island, Lihtenštajn, Norveška);

zemlje kandidatkinje za članstvo u EU-u (Srbija, bivša jugoslavenska republika Makedonija i Turska).

Nacionalna tijela vlasti trebaju odrediti koje će se institucije visokog obrazovanja (2), među onima za koje je podnesena prijava, smatrati podnositeljima prijave koji ispunjuju uvjete za sudjelovanje u mobilnosti pojedinaca u svrhu učenja i/ili suradnji za inovacije i dobre prakse u okviru Erasmus+ programa na svojemu području.

4.   Rok za podnošenje prijava i okvirni datum objave rezultata odabira

Uredno ispunjeni elektronički obrazac za prijavu mora se dostaviti Internetom do 12.00 sati (podne po briselskom vremenu, srednjoeuropsko vrijeme) na dan 29. ožujka 2019.

Okvirni datum objave rezultata odabira je 25. listopada 2019.

5.   Podrobnije informacije

Informacije o Erasmus+ programu mogu se pronaći na sljedećoj internetskoj adresi: http://ec.europa.eu/erasmus-plus

Prijave se podnose u skladu sa smjernicama koje je osigurala Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu i koje su dostupne na adresi:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2020_en


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 50.

(2)  „Ustanova visokog obrazovanja” kao što je definirano u Članku 2 Erasmus+ zakonske osnove znači:

(a)

svaka vrsta ustanove visokog obrazovanja koja, u skladu s nacionalnim pravom ili praksom, nudi ostvarenje priznatih stupnjeva obrazovanja ili drugih priznatih kvalifikacija tercijarne razine bez obzira na naziv takvih ustanova;

(b)

svaka ustanova koja, u skladu s nacionalnim pravom ili praksom, nudi strukovno obrazovanje ili osposobljavanje na tercijarnoj razini.


Top