Help Print this page 

Document C2017/361/04

Title and reference
Poziv na podnošenje prijedloga 2018. – EAC/A05/2017 – Program Erasmus+

OJ C 361, 25.10.2017, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

25.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 361/32


Poziv na podnošenje prijedloga 2018. – EAC/A05/2017

Program Erasmus+

(2017/C 361/04)

1.   Uvod i ciljevi

Ovaj poziv na podnošenje prijedloga temelji se na Uredbi (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (1). o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, kao i na godišnjim programima rada Erasmusa+ za 2017. i 2018. Programom Erasmus+ obuhvaćeno je razdoblje od 2014. do 2020. Opći i posebni ciljevi programa Erasmus+ navedeni su u člancima 4., 5., 11. i 16. Uredbe.

2.   Aktivnosti

Ovim su pozivom na podnošenje prijedloga obuhvaćene sljedeće aktivnosti programa Erasmus+:

Ključna aktivnost 1. (KA1.) – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih

združeni diplomski studiji Erasmus Mundus

Ključna aktivnost 2. (KA2.) – Suradnja za inovacije i razmjena dobre prakse

strateška partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih

udruženja znanja

udruženja sektorskih vještina

jačanje sposobnosti u području visokog obrazovanja

jačanje sposobnosti u području mladih

Ključna aktivnost 3. (KA3.) – Potpora reformi politike

strukturirani dijalog: sastanci između mladih ljudi i donositelja odluka u području mladih

Aktivnosti Jean Monnet

katedre Jean Monnet

moduli programa Jean Monnet

centri izvrsnosti Jean Monnet

potpora udrugama u okviru programa Jean Monnet

mreže Jean Monnet

projekti programa Jean Monnet

Sport

suradnička partnerstva

mala suradnička partnerstva

neprofitna europska sportska događanja.

3.   Prihvatljivost

Za financiranje u okviru programa Erasmus+ mogu se prijaviti sva javna i privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Nadalje, skupine mladih koje su aktivne u radu s mladima, ali ne nužno u okviru organizacija mladih, mogu se prijaviti za financiranje za mobilnost u svrhu učenja mladih osoba i osoba koje rade s mladima te za strateška partnerstva u području mladih.

Sljedeće države mogu u potpunosti sudjelovati u aktivnostima programa Erasmus+ (2):

države članice Europske unije,

države EFTA-e/EGP-a: Island, Lihtenštajn i Norveška,

države kandidatkinje za članstvo u EU-u: Turska i bivša jugoslavenska republika Makedonija.

Nadalje, neke aktivnosti programa Erasmus+ otvorene su organizacijama iz partnerskih država.

Pogledajte Vodič programa Erasmus+ za dodatne pojedinosti o načinima sudjelovanja.

Za podnositelje prijava iz Ujedinjene Kraljevine: napominjemo da moraju biti ispunjeni kriteriji prihvatljivosti za cijelo razdoblje za koje su dodijeljena bespovratna sredstva. Ako se Ujedinjena Kraljevina tijekom tog razdoblja povuče iz EU-a i pri tome ne sklopi s EU-om sporazum na temelju kojeg bi podnositelji prijava iz Ujedinjene Kraljevine i dalje bili prihvatljivi, prestat ćete primati financijska sredstva EU-a (iako ćete, ako to bude moguće, nastaviti sudjelovati) ili ćete morati napustiti projekt.

4.   Proračun i trajanje projekata

Provedba poziva na podnošenje prijedloga podliježe sljedećim uvjetima:

dostupnost sredstava predviđenih u nacrtu proračuna za 2018. nakon što proračunsko tijelo donese proračun za 2018. ili, ako proračun nije donesen, kako je predviđeno sustavom privremenih dvanaestina,

europsko zakonodavno tijelo mora donijeti višegodišnje indikativne programe za razdoblje 2018.–2020. bez znatnih izmjena.

Ukupni proračun dodijeljen ovome pozivu na podnošenje prijedloga iznosi 2 490,9 milijun EUR:

obrazovanje i osposobljavanje:

2 253,2 milijuna

EUR (3)

mladi:

188,2 milijuna

EUR

Jean Monnet:

12,1 milijun

EUR

sport:

37,4 milijuna

EUR

Ukupan proračun dodijeljen pozivu na podnošenje prijedloga i njegova raspodjela indikativni su te se mogu izmijeniti na temelju izmjene godišnjih programa rada Erasmusa+. Potencijalnim podnositeljima prijava savjetuje se da redovito prate godišnje programe rada Erasmusa+ i njihove izmjene objavljene na stranici:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

kako bi se informirali o proračunu dostupnom za sve aktivnosti obuhvaćene pozivom.

Razina dodijeljenih sredstava te trajanje projekata ovise o čimbenicima poput vrste projekta i broja uključenih partnera.

5.   Rok za podnošenje prijava

Rokovi za podnošenje prijava navedeni u nastavku istječu u 12:00 (podne) prema briselskom vremenu.

Ključna aktivnost 1.

Mobilnost pojedinaca u području mladih

1. veljače 2018.

Mobilnost pojedinaca u području visokog obrazovanja

1. veljače 2018.

Mobilnost pojedinaca u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, školskom obrazovanju i obrazovanju odraslih

1. veljače 2018.

Mobilnost pojedinaca u području mladih

26. travnja 2018.

Mobilnost pojedinaca u području mladih

4. listopada 2018.

Združeni diplomski studiji Erasmus Mundus

15. veljače 2018.


Ključna aktivnost 2.

Strateška partnerstva u području mladih

1. veljače 2018.

Strateška partnerstva u području obrazovanja i osposobljavanja

21. ožujka 2018.

Strateška partnerstva u području mladih

26. travnja 2018.

Strateška partnerstva u području mladih

4. listopada 2018.

Udruženja znanja

28. veljače 2018.

Udruženja sektorskih vještina

28. veljače 2018.

Jačanje sposobnosti u području visokog obrazovanja

8. veljače 2018.

Jačanje sposobnosti u području mladih

8. ožujka 2018.


Ključna aktivnost 3.

Sastanci između mladih ljudi i donositelja odluka u području mladih

1. veljače 2018.

26. travnja 2018.

4. listopada 2018.


Aktivnosti Jean Monnet

Katedre, moduli, centri izvrsnosti, potpora udrugama, mreže, projekti

22. veljače 2018.


Sportske aktivnosti

Suradnička partnerstva

5. travnja 2018.

Mala suradnička partnerstva

5. travnja 2018.

Neprofitna europska sportska događanja

5. travnja 2018.

Za detaljne upute o podnošenju prijava pogledajte Vodič programa Erasmus+.

6.   Detalji

Detaljni uvjeti ovog poziva na podnošenje prijedloga, uključujući prioritete, mogu se pronaći u Vodiču programa Erasmus+ na sljedećoj internetskoj adresi:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_hr

Vodič programa Erasmus+ sastavni je dio ovog poziva na podnošenje prijedloga, a uvjeti sudjelovanja i financiranja navedeni u Vodiču u potpunosti se primjenjuju na ovaj poziv.


(1)  SL L 347, 20.12.2013., str. 50.

(2)  Za aktivnosti Jean Monnet mogu se prijaviti organizacije iz cijelog svijeta.

(3)  Tim su iznosom obuhvaćena sredstva za Međunarodnu dimenziju visokog obrazovanja (ukupno 328 milijuna EUR).


Top