EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2017/073/14

Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.8354 – Fox/Sky) (Tekst značajan za EGP. )

OJ C 73, 9.3.2017, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 73/24


Prethodna prijava koncentracije

(Predmet M.8354 – Fox/Sky)

(Tekst značajan za EGP)

(2017/C 73/14)

1.

Dana 3. ožujka 2017. Komisija je zaprimila prijavu predložene koncentracije u skladu s člankom 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 (1) kojom poduzetnik Twenty-First Century Fox, Inc. („Fox”, SAD) na temelju javnog nadmetanja stječe, u smislu članka 3. stavka 1. točke (b) Uredbe o koncentracijama, kontrolu nad cijelim poduzetnikom Sky plc („Sky”, Ujedinjena Kraljevina).

2.

Poslovne su djelatnosti predmetnih poduzetnika sljedeće:

—   Fox: i. ponuda programa putem kablovske mreže; ii. televizija; i iii. filmska zabava,

—   Sky: i. licenciranje/nabava audiovizualnih programa; ii. veleprodajne usluge televizijskih kanala; iii. maloprodaja audiovizualnih programa pretplatnicima; iv. pružanje usluga tehničke platforme radiotelevizijskim kućama na platformama društva Sky za prijenos izravno u dom; v. prodaja TV oglašavanja; vi. pružanje usluga maloprodaje fiksne telefonije i širokopojasne usluge; vii. pružanje usluga pokretnih telekomunikacija i viii. pružanje usluga pristupa javnim Wi-Fi pristupnim točkama.

3.

Preliminarnim ispitivanjem Komisija je ocijenila da bi prijavljena transakcija mogla biti obuhvaćena područjem primjene Uredbe o koncentracijama. Međutim konačna odluka još nije donesena.

4.

Komisija poziva zainteresirane treće osobe da joj podnesu moguća očitovanja o predloženoj koncentraciji.

Očitovanja se Komisiji moraju dostaviti najkasnije 10 dana od datuma ove objave. Očitovanja se, uz naznaku referentnog broja M.8354 – Fox/Sky, Komisiji mogu poslati telefaksom (+32 22964301), e-poštom na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ili poštom na sljedeću adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles

BELGIQUE/BELGIË


(1)  SL L 24, 29.1.2004., str. 1. („Uredba o koncentracijama”).


Top