EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2014/344/10

Poziv na podnošenje prijedloga 2015. – EAC/A04/2014 – Program Erasmus+

SL C 344, 2.10.2014, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.10.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 344/15


Poziv na podnošenje prijedloga 2015. – EAC/A04/2014

Program Erasmus+

2014/C 344/10

1.   Uvod i ciljevi

Ovaj poziv na podnošenje prijedloga temelji se na Uredbi (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, kao i na godišnjem programu rada Erasmusa+ za 2014. godinu – Međunarodna dimenzija visokog obrazovanja (naslov 4.) te na godišnjem programu rada Erasmusa+ za 2015. godinu. Programom Erasmus+ obuhvaćeno je razdoblje 2014.–2020. Posebni ciljevi programa Erasmus+ navedeni su u člancima 5., 11. i 16. Uredbe.

2.   Aktivnosti

Ovim su pozivom na podnošenje prijedloga obuhvaćene sljedeće aktivnosti programa Erasmus+:

Ključna aktivnost 1 (KA1) – obrazovna mobilnost pojedinaca

Mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih

Zajednički magistarski studiji Erasmus Mundus

Događaji velikih razmjera europske volonterske službe

Ključna aktivnost 2 (KA2) – suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse

Strateška partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih

Koalicije znanja

Koalicije sektorskih vještina

Jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja

Jačanje kapaciteta u području mladih

Ključna aktivnost 3 (KA3) – podrška reformi politike

Strukturirani dijalog: sastanci mladih i donositelja odluka u području mladih

Aktivnosti Jean Monnet

Katedre Jean Monnet

Moduli Jean Monnet

Centri izvrsnosti Jean Monnet

Potpora Jean Monnet ustanovama i udrugama

Mreže Jean Monnet

Projekti Jean Monnet

Sport

Zajednička partnerstva u području sporta

Neprofitni europski sportski događaji

3.   Prihvatljivost

Za financiranje u okviru programa Erasmus+ mogu se prijaviti sva javna i privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Nadalje, skupine mladih koje su aktivne u radu s mladima, ali ne nužno u okviru organizacija mladih, mogu se prijaviti za financiranje za obrazovnu mobilnost mladih osoba i radnika te za strateška partnerstva u području mladih.

Sudjelovanje u programu Erasmus+ nudi se sljedećim državama (1):

sljedeće države mogu u potpunosti sudjelovati u aktivnostima programa Erasmus+:

28 država članica Europske unije,

zemlje EFTA-e/EGP-a: Island, Lihtenštajn i Norveška,

države kandidatkinje: Turska i bivša jugoslavenska Republika Makedonija.

Nadalje, neke aktivnosti programa Erasmus+ otvorene su organizacijama iz zemalja partnera.

Pogledajte vodič programa Erasmus+ za dodatne pojedinosti o oblicima sudjelovanja.

4.   Proračun i trajanje projekata

Ukupni proračun dodijeljen ovome pozivu na podnošenje prijedloga iznosi 1 736,4 milijuna EUR:

Obrazovanje i osposobljavanje

:

1 536,5 milijuna EUR (2)

Mladi

:

171,7 milijuna EUR

Jean Monnet

:

11,4 milijuna EUR

Sport

:

16,8 milijuna EUR.

Ukupan proračun dodijeljen pozivu na podnošenje prijedloga i njegova raspodjela indikativni su te se mogu izmijeniti na temelju izmjene godišnjih programa rada Erasmusa+. Potencijalnim podnositeljima prijava savjetuje se da redovito prate godišnje programe rada Erasmusa+ i njihove izmjene objavljene na stranici:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

kako bi se informirali o proračunu dostupnom za sve aktivnosti obuhvaćene pozivom.

Razina dodijeljenih sredstava te trajanje projekata ovisi o čimbenicima poput vrste projekta i broja uključenih partnera.

5.   Rok za podnošenje prijava

Rokovi za podnošenje prijava navedeni u nastavku istječu u 12:00 (podne) prema briselskom vremenu.

Ključna aktivnost 1

Mobilnost pojedinaca u području mladih

4. veljače 2015.

Mobilnost pojedinaca u području obrazovanja i osposobljavanja

4. ožujka 2015.

Mobilnost pojedinaca u području mladih

30. travnja 2015.

Mobilnost pojedinaca u području mladih

1. listopada 2015.

Zajednički magistarski studiji Erasmus Mundus

4. ožujka 2015.

Događaji velikih razmjera europske volonterske službe

3. travnja 2015.

Ključna aktivnost 2

Strateška partnerstva u području mladih

4. veljače 2015.

Strateška partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih

30. travnja 2015.

Strateška partnerstva u području mladih

1. listopada 2015.

Koalicije znanja/sektorskih vještina

26. veljače 2015.

Jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja

10. veljače 2015.

Jačanje kapaciteta u području mladih

3. travnja 2015.

2. rujna 2015.

Ključna aktivnost 3

Sastanci mladih i donositelja odluka u području mladih

4. veljače 2015.

30. travnja 2015.

1. listopada 2015.

Aktivnosti Jean Monnet

Katedre, moduli, centri izvrsnosti, potpora ustanovama i udrugama, mreže, projekti

26. veljače 2015.

Sportske aktivnosti

Zajednička partnerstva u području sporta koja se odnose isključivo na Europski tjedan sporta 2015.

22. siječnja 2015.

Zajednička partnerstva u području sporta koja se ne odnose na Europski tjedan sporta 2015.

14. svibnja 2015.

Neprofitni europski sportski događaji koji se odnose isključivo na Europski tjedan sporta 2015.

22. siječnja 2015.

Neprofitni europski sportski događaji koji se ne odnose na Europski tjedan sporta 2015.

14. svibnja 2015.

Pogledajte vodič programa Erasmus+ za detaljne upute o podnošenju prijava.

6.   Detalji

Detaljni uvjeti ovog poziva na podnošenje prijedloga, uključujući prioritete, mogu se pronaći u vodiču programa Erasmus+ na sljedećoj internetskoj adresi:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm

Vodič programa Erasmus+ sastavni je dio ovog poziva na podnošenje prijedloga, a uvjeti sudjelovanja i financiranja navedeni u vodiču u potpunosti se primjenjuju na ovaj poziv.


(1)  Osim za aktivnosti Jean Monnet za koje se mogu prijaviti visoka učilišta iz cijelog svijeta.

(2)  Tim su iznosom obuhvaćena sredstva za Međunarodnu dimenziju visokog obrazovanja (ukupno 267,7 milijuna EUR).


Top