Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2013/362/04

Poziv na podnošenje prijedloga 2013. – EAC/S11/13 – Program Erasmus+

OJ C 362, 12.12.2013, p. 62–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 362, 12.12.2013, p. 4–7 (HR)

12.12.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 362/4


POZIV NA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA 2013. – EAC/S11/13

Program Erasmus+

(2013/C 362/04)

Klauzula o obustavi

Europsko zakonodavno tijelo još nije donijelo program EU-a za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje 2014.–2020. koji je predložila Europska komisija 23. studenoga 2011. (dalje u tekstu: „Program”). Usprkos tome, Komisija je odlučila objaviti ovaj poziv na podnošenje prijedloga kako bi omogućila neometanu provedbu Programa čim europski zakonodavac donese temeljni akt te pružila potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava Unije dovoljno vremena za pravovremenu pripremu prijedloga.

Provedba poziva na podnošenje prijedloga podložna je sljedećim uvjetima:

europsko zakonodavno tijelo mora donijeti temeljni akt kojim se uspostavlja Program bez znatnih izmjena,

odbor za program uspostavljen temeljnim aktom mora izraziti pozitivno mišljenje ili nemati primjedbe,

donošenju godišnjeg programa rada za 2014. Komisije, nakon konzultiranja s odborom Programa i

raspoloživosti odobrenih sredstava predviđenih u nacrtu proračuna za 2014. nakon što proračunsko tijelo donese proračun za 2014. ili ako proračun ne donese kako je predviđeno sustavom privremenih dvanaestina.

Stoga ovaj poziv na podnošenje prijedloga pravno ne obvezuje Komisiju. U slučaju da europski zakonodavci znatno promijene temeljni akt, ugovorno tijelo zadržava pravo da napusti ili otkaže ovaj poziv na podnošenje prijedloga i da pokrene novi poziv drukčijeg sadržaja i odgovarajućih rokova za podnošenje prijedloga.

1.   Uvod i ciljevi

Ovaj poziv na podnošenje prijedloga temelji se na Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i podložno je njezinu donošenju. Program obuhvaća razdoblje 2014.–2020. Posebni ciljevi programa Erasmus+ navedeni su u člancima 5., 11. i 16. Uredbe.

2.   Aktivnosti

Ovaj poziv na podnošenje prijedloga obuhvaća sljedeće aktivnosti programa Erasmus+:

 

Ključna aktivnost 1 (KA1) – Obrazovna mobilnost pojedinaca

Mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih

Zajednički magistarski studij

Događaji velikih razmjera europske volonterske službe

 

Ključna aktivnost 2 (KA2) – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse

Strateška partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih

Koalicije znanja

Koalicija sektorskih vještina

Jačanje kapaciteta u području mladih

 

Ključna aktivnost 3 (KA3) – Potpora reformi politike

Strukturirani dijalog Sastanci mladih osoba i donositelja odluka u području mladih

 

Aktivnosti Jean Monnet

Katedra Jean Monnet

Moduli Jean Monnet

Centri izvrsnosti Jean Monnet

Potpora Jean Monnet ustanovama i udrugama

Mreža Jean Monnet

Projekti Jean Monnet

 

Sport

Zajednička partnerstva u području sporta

Neprofitni europski sportski događaji

3.   Kvalificiranost

Sva javna i privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta mogu se prijaviti za financiranje u okviru programa Erasmus+. Nadalje, skupine mladih koje su aktivne u radu s mladima, ali ne nužno u okviru organizacija mladih, mogu se prijaviti za financiranje za obrazovnu mobilnost mladih osoba i radnika te za strateška partnerstva u području mladih.

Program Erasmus+ otvoren je za sudjelovanje sljedećim državama (1):

Sljedeće zemlje mogu u potpunosti sudjelovati u aktivnostima programa Erasmus+:

28 država članica Europske unije,

zemlje EFTA-e/EGP-a: Island, Lihtenštajn, Norveška (2),

Države kandidatkinje Turska, bivša jugoslavenska republika Makedonija (3),

Švicarska Konfederacija (4).

Nadalje, neke aktivnosti programa Erasmus+ otvorene su organizacijama iz zemalja partnera.

Pogledajte vodič programa Erasmus+ za detaljne upute o oblicima sudjelovanja.

4.   Kriteriji za dodjelu

Prijave za aktivnosti iz ovog poziva na podnošenje prijedloga ocjenjivat će se sukladno sljedećim kriterijima:

 

Ključna aktivnost 1, ključna aktivnost 3, sport (neprofitni europski sportski događaji)

Važnost projekta

Kvaliteta izrade i provedbe projekta

Učinak i širenje

 

Ključna aktivnost 2, Jean Monnet, sport (Zajednička partnerstva u području sporta)

Važnost projekta

Kvaliteta izrade i provedbe projekta

Kvaliteta projektnog tima i sporazumi o suradnji

Učinak i širenje

Pogledajte vodič programa Erasmus+ za detaljne upute o primjeni kriterija dodjele na određene aktivnosti.

5.   Proračun i trajanje projekata

Ukupni proračun dodijeljen ovome pozivu na podnošenje prijedloga je 1 507,3 milijuna EUR:

Obrazovanje i osposobljavanje

:

1 305,3 milijuna EUR

Mladi

:

174,2 milijuna EUR

Jean Monnet

:

11,2 milijuna EUR

Sport

:

16,6 milijuna EUR

Razina dodijeljenih sredstava te trajanje projekata ovisi o čimbenicima poput vrste projekta i broja uključenih partnera.

6.   Rok za podnošenje prijava

Rokovi za podnošenje prijava navedeni u nastavku su u 12:00 (podne) prema briselskom vremenu.

Ključna aktivnost 1

Mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih (svi)

17. ožujka 2014.

Mobilnost pojedinaca samo u području mladih

30. travnja 2014.

Mobilnost pojedinaca samo u području mladih

1. listopada 2014.

Zajednički magistarski studij

27. ožujka 2014.

Događaji velikih razmjera europske volonterske službe

3. travnja 2014.


Ključna aktivnost 2

Strateška partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih (svi)

30. travnja 2014.

Strateška partnerstva samo u području mladih

1. listopada 2014.

Koalicije znanja/sektorskih vještina

3. travnja 2014.

Jačanje kapaciteta u području mladih

3. travnja 2014.

2. rujna 2014.


Ključna aktivnost 3

Sastanci mladih osoba i donositelja odluka u području mladih

30. travnja 2014.

1. listopada 2014.


Aktivnosti Jean Monnet

Katedra, moduli, centri izvrsnosti, potpora ustanovama i udrugama, mreže, projekti

26. ožujka 2014.


Sportske aktivnosti

Zajednička partnerstva u području sporta

15. svibnja 2014.

Neprofitni europski sportski događaji

14. ožujka 2014.

15. svibnja 2014.

Pogledajte vodič programa Erasmus+ za detaljne upute za podnošenje prijava

7.   Detalji

Detaljni uvjeti ovog poziva na podnošenje prijedloga, uključujući prioritete, mogu se pronaći u vodiču programa Erasmus+ na sljedećim internetskim adresama: http://ec.europa.eu/erasmus-plus/

Vodič programa Erasmus+ sastavni je dio ovog poziva na podnošenje prijedloga te uvjeti sudjelovanja i financiranja navedeni u vodiču u potpunosti su primjenjivi na ovaj poziv.


(1)  Osim za aktivnosti Jean Monnet koje su otvorene prijavama visokih učilišta iz cijelog svijeta.

(2)  Sudjelovanje Islanda, Lihtenštajna i Norveške podliježe Odluci Zajedničkog odbora EGP-a. Ako u vrijeme odluke o dodjeli bespovratnih sredstava, program Erasmus+ nije uključen u Sporazum o EGP-u, sudionici iz tih zemalja neće biti financirani i neće se uzeti u obzir u odnosu na najmanju veličinu konzorcija/partnerstava.

(3)  Sudjelovanje Turske i bivše jugoslavenske republike Makedonije u ovome pozivu na podnošenje prijedloga podliježe potpisivanju Memoranduma o razumijevanju između Komisije i nadležnih tijela ovih dviju zemalja. Ako u vrijeme odluke o dodjeli bespovratnih sredstava, Memorandum o razumijevanju nije potpisan, sudionici iz tih zemalja neće biti financirani i neće se uzeti u obzir u odnosu na najmanju veličinu konzorcija/partnerstava.

(4)  Sudjelovanje Švicarske Konfederacije podliježe sklapanju bilateralnih sporazuma koji se trebaju sklopiti s tom zemljom. Ako u vrijeme odluke o dodjeli bespovratnih sredstava, bilateralni sporazum nije potpisan, sudionici iz Švicarske Konfederacije neće biti financirani i neće se uzeti u obzir u odnosu na najmanju veličinu konzorcija/partnerstava.


Top